Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Hřbitov

Hřbitov Terezín – nejstarší hroby09. 04. 2021

OMLOUVÁM SE,

ALE Z DŮVODU VYPNUTÍ PODPORY FLASH PLAYER – NEFUNGUJÍ ODKAZY NA VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY.

pracuje se na dokončení NOVÉ PODOBY virtuálních prohlídek – prosím o strpení.Návštěvu terezínského hřbitova začínám po projití původní ocelovou vstupní branou. Mé kroky směřují k levé straně hřbitovní zdi, kde se nachází nejstarší hroby a náhrobky hřbitova. Již podle vzhledu se dá odhadnout, které hroby jsou nové – „civilní“, a které patří k historii pevnosti Terezín.

Po chvilce hledání začínám pracně luštit nápisy na hrobkách, náhrobcích a náhrobních deskách. Na omšelých kamenech nacházím letopočty, doplňující informace o lidech a samozřejmě především jména. Jména slavných osobností, na něž ve většině případů musí dříve či později narazit každý, kdo se začne hlouběji zajímat o pevnost Terezín a její historii.

Zde pod lišejníkem pokrytými náhrobky odpočívá svůj věčný sen například vojenský architekt pevnosti Terezín Toussaint de Cornerot, nedaleko od něj spočinul, stavitel a první velitel pevnosti Terezín Carl Niclas Johann Nepomuk von Steinmetz …

Zvu Vás tedy na několik komentovaných zastavení u hrobů význačných osobností.


Pohled na nejstarší část terezínského hřbitova – zde se nachází nejstarší hroby a náhrobky, které jsou popsány na této stránce.
Pohled na nejstarší část terezínského hřbitova – zde se nachází nejstarší hroby a náhrobky, které jsou popsány na této stránce.Pohled na nejstarší část terezínského hřbitova – zde se nachází nejstarší hroby a náhrobky, které jsou popsány na této stránce.
Pohled na nejstarší část terezínského hřbitova.
Zde se nachází nejstarší hroby a náhrobky, které jsou popsány na této stránce.


Toussaint de Cornerot

*6. 7. 1753 – † 3. 12. 1785
(Nejstarší náhrobek na terezínském hřbitově)

Toussaint de Cornerot – vojenský architekt, jehož náhrobek, (který sdílí s Johannou Wieserovou, roz. Carati d´Orsatti), je na terezínském hřbitově nejstarší. Architekt Toussaint de Cornerot, přišel do Terezína z Brna, kde byl členem zednářské lóže U vycházejícího slunce.
Ke svobodným zednářům vstoupil roku 1775 ve Štrasburku
Zemřel dne 3. 12. 1785, kdy se za vichřice utopil v Ohři.
(Nezodpovězenou otázkou zatím zůstává, proč má „společný“ náhrobek s Johannou Wiesnerovou.)


Celkový pohled na náhrobní kámen vojenského architekta Toussaint de Cornerot.
Náhrobní kámen vojenského architekta Toussaint de Cornerot.
Celkový pohled na náhrobní kámen vojenského architekta Toussaint de Cornerot.


Detail části nápisu na náhrobním kameni.
Detail části nápisu na náhrobním kameni.
Celý text je psán latinsky.

Virtuální prohlídka náhrobku a nejbližšího okolí Toussaint de Cornerot.


Carl Niclas Johann Nepomuk von Steinmetz

† 08. 11. 1798
(Stavitel a první velitel pevnosti Terezín)


Hrobka stavitele a prvního velitele terezínské pevnosti – Feldmarschalleutnant Carl Niclas Johann Nepomuk von Steinmetz.
Hrobka stavitele a prvního velitele terezínské pevnosti – Feldmarschalleutnant Carl Niclas Johann Nepomuk von Steinmetz.Hrobka stavitele a prvního velitele terezínské pevnosti – Feldmarschalleutnant Carl Niclas Johann Nepomuk von Steinmetz. Hrobka stavitele a prvního velitele terezínské pevnosti – Feldmarschalle­utnant Karl Carl Niclas Nepomuk von Steinmetz.


Bližší pohled na hrobku stavitele a prvního velitele terezínské pevnosti.Pohled na náhrobek stavitele a prvního velitele terezínské pevnosti.
Bližší pohled na hrobku stavitele a prvního velitele terezínské pevnosti.


Pravděpodobně rodový erb na náhrobku Feldmarschalleutnanta Carl Niclas Johann Nepomuk von Steinmetz.
Pravděpodobně rodový erb na náhrobku Feldmarschalle­utnanta Carl Niclas Johann Nepomuk von Steinmetz.


Nápis na náhrobním kameni.
Přepis znění textu na náhrobním kameni.
Unter dieser Grabestatte modern die irrdische Reste des Carl Niclas Weiland Reichs Freiherr v. s. Teimmetz Ritter des Theresienordens k. K. Feldmarschal Lieutnant und der Vestung Theresienstadt erster Kommendant Luxemburg gab ihm das leben Paris bildete ihn zum wissen Schaftlichen krieger Ollmutz und Glatz waren zeugen seines siegenden Wiederstandes gegen die feinde. Schweidnizens monatenlange vertheidigung reichet ihm den unwelklichen Lorbeer ausgezeichneten helden Ostereichs bei Theresiens veste begann und stieg nach seinem entwurfe und unter seinet leitung zur Granzveste Bohmens embor und beinah fast ohne blut fiehl durch Sabatz thaten voll war sein Leben. Er selbst Mensch gatte, water, burger und christ. Gestorben im 86 Jahr seines Alters den. 8.Nov. 1798.

Virtuální prohlídka nejbližšího okolí hrobky stavitele a prvního velitele terezínské pevnosti Terezín.Joseph Emanuel von Lagler ze Sieghartskirchu

† 8. 3. 1801
Ředitel ženijního ředitelství v Terezíně,
(Tuto funkci převzal po jmenování Karla Nikolause Johanna Nepomuk von Steinmetz, komandantem pevnosti.)
Joseph Emanuel von Lagler stavbu pevnosti Terezín de facto dokončil.
Syn Leopolda Philippa von Lagler a Marie Anny- roz. Gruber. 3. 12. 1757 přijat
ke studiu na Ženijní akademii ve Vídni, od 22. 6. 1760 kadetem u Inženýrského sbo­ru.


Náhrobní kámen po opravě v roce 2012, Opravu provedl akademický sochař, Libor Pisklák.
Náhrobní kámen – Joseph Emanuel von Lagler ze Sieghartskirchu.


Generál Salvator Emilio di Mancini

† 12. 11. 1818


Pohled na náhrobní kámen Generála Salvatora Emilio di Mancini.Pohled na náhrobní desku Generála Salvatora Emilio di Mancini.
Pohled na náhrobní kámen Generála Salvatora Emilio di Mancini.


Originální podoba textu náhrobní desky
Vzhledem ke kvalitě nápisu na desce, je text graficky upraven pro lepší čitelnost.Vzhledem ke kvalitě nápisu na desce, je text graficky upraven pro lepší čitelnost. Přibližný přepis znění textu: Hier ruhet der k.k. General-Mayor Salvator von Mancini genesener Festungs Comandant in Teresienstadt, u .sein einziger Sohn Johann Baptist, ersterer starb nach einer ruhmvollen 46 jähriger Dienstleistung am 12. Nove. 1818 im 66 Lebensjahr, leterer starb 9 Täge später im 16 jahre seines Alters. Gott gebeihnen die ewige Ruhe. Zum Andenken errichtet von seiner trauernden Gattin und respective Mutter Anna Mancini.
Text nápisu na náhrobní desce.
(Vzhledem ke kvalitě nápisu na desce, jsou texty graficky upraveny pro lepší čitelnost.)
Přepis znění textu na náhrobním kameni.
Hier ruhet der k.k.General-Mayor Salvator von Mancini genesener Festungs Comandant in Teresienstadt, u .sein einziger Sohn Johann Baptist, ersterer starb nach einer ruhmvollen 46 jähriger Dienstleistung am 12. Nove. 1818 im 66 Lebensjahr, leterer starb 9 Täge später im 16 jahre seines Alters. Gott gebeihnen die ewige Ruhe. Zum Andenken errichtet von seiner trauernden Gattin und respective Mutter Anna Mancini.


Michael Schön von Treuenwerth

† 1844
k. K. Feldmarschall Lieutenant Comandeur des Infanterisches Regiment von Theresienstadt.
(K. k. polní maršál poručík Infanter pluku Terezín)


Litinový náhrobek K. k polního maršála, poručíka Infanter pluku Terezín – Michael Schön von Treuenwerth.
Oprýskaná barva značně znesnadňuje přečtení nápisu na litinovém náhrobku.
Litinový náhrobek K. k polního maršála, poručíka Infanter pluku Terezín – Michael Schön von Treuenwerth.


Theresia Krobatin

*12. 9. 1818 – †8.4.1870
(manželka Alexandera Krabatina)
Alexander Gregor rytíř von Krobatin (*1. 3. 1807 – †24. 6. 1875)
(rakousko – uherský polní velitel, polní maršál a ministr války.)
A jejich dcera Gabriele (*7. 3. 1853 – †9. 8. 1867).


Náhrobní kámen – Theresia Krobatin.
Theresia Krobatin, zemřela 8 dubna roku 1870 ve věku 52 let a její dcera Gabriele, zemřela 9. Srpna ve věku 14 let.
Náhrobní kámen – Theresia Krobatin.Ke konci této stránky jsem si nechal náhrobky a náhrobní desky, které jsou datovány do let 1811 – 1870. U těchto hrobů zatím znám pouze jména.
Pevně věřím, že časem budou následující údaje doplněny…


Barbara von Stecher

† 23. 3. 1811
(Marie Anna Barbara rozená Werndl von Lehenstein. Manželka Karla Stechera
von Sebenitz hejtmana u 42. pěšího pluku hraběte Erbacha.
Carl Stecher von Sebenitz zemřel dne 29. 8.1 849 v Chebu ve věku 80 let v hodnosti generálmajora ve výslužbě.)


Náhrobní kámen byl v roce 2012 restaurován, Opravu provedl akademický sochař Libor Pisklák.Detail náhrobní desky.
Hrob Barbary Stecher.


Franziska von Rueber

† 11. 4. 1838
Ignaz Edler von Rueber.
Narodil se 6. 12. 1787 v Olomouci, zemřel 8. 12. 1843 v hodnosti pplk. a fortifikačního distriktního ředitele v Haliči.
Náhrobek v Terezíně patří jeho manželce Franzisce von Rueber, rozené Kirchner (9. 12. 1793 – †11. 4. 1838)


Náhrobek Franziska von Rueber.Detail nápisu na náhrobním kameni.
Náhrobní kámen – Ignaz Edler von Rueber.


Pauline Schubert

(Zatím bez doplňujících informací)


Ve hřbitovní zdi, je zasazena nenápadná deska, na které je možné přečíst pouze jméno – Pauline Schubert.
Detailní pohled na náhrobní desku.
Náhrobní deska Pauline Schubert.

Pohled na nejstarší hroby na terezínském hřbitově – Virtuální prohlídka.


Autor virtuálních prohlídek uvedených na této stránce - Mgr. Tomáš Kos


_____________­________________________­__

Poděkování:
Chtěl bych tímto poděkovat za opravdu VELKOU pomoc při zjišťování střípků informací terezínském hřbitově.
Pánové – Jiří Jordán Hrych a Radomír Sumič si toto poděkování zcela jistě zaslouží …


Naposledy upraveno 22. 2. 2015


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.