Zde - aktuality ze dne: 13. 10. 2014

Vyhledávání

Facebook Google+

Město Terezín

Město Terezín

Město

Znak města Terezín.
Vlajka města Terezín.
Znak a vlajka města Terezín.


Letecký pohled na město Terezín. Foto: Hynek Gazsi
Letecký pohled na město Terezín. Foto: Hynek Gazsi
Letecké pohledy na město Terezín.


Pokud se na město Terezín podíváme od okolních vesnic tak ze samotného města spatřit pouze věž posádkového kostela, jejíž vrchol přečnívá přes okolní zeleň a střechy několika novějších budov.
Dominantní věž kostela nás jako pomyslný maják přivádí do středu města.
Města s ponurou a smutnou historií, ale i města, které se právem snaží dostat na výsluní míst, která mají návštěvníkům co ukázat.


Historie

Město Terezín bylo vystavěno v bažinatém terénu. Pro stabilizaci podloží a zpevnění základů staveb byly použity například dubové kůly a kameny. Vzhled i stavební uspořádání města jasně vypovídá o jeho původním vojenském předurčení, jemuž byla podřízena veškerá architektonická kompozice. Výstavba města, včetně civilních budov, probíhala podle předem zpracovaného plánu, který stanovil šachovnicově navržené ulice s náměstím ve středu města. Bývalá kruhová kašna pak tvoří jeho geometrický střed. Největší plochy města byly určeny pro posádkové budovy (kasárna), vystavěné převážně po obvodu Terezína. Civilní domy jsou kryté hradbou kasáren a nacházejí se ponejvíce ve středu Velké pevnosti. Zástavba nesměla být z bezpečnostních důvodů příliš vysoká, a tak všechny původní budovy v Terezíně dosahují maximální výšky kolem čtrnácti metrů.

V místech, kde nestojí kasárna, byly vystavěny budovy potřebné pro zabezpečení soběstačnosti města. Můžeme tak spatřit bývalé sklady potravin, vojenského a stavebního materiálu, pekárnu, jatka nebo třeba dva splavové mlýny.

Hlavní složku obyvatelstva pevnosti mělo tvořit vojsko. Usazování civilního obyvatelstva pečlivě kontrolovala vojenská správa, jež vybírala takové civilisty, kteří mohli posádce nabídnout specializované služby. Jednalo se o profese prospěšné pro život vojska (řezníci, truhláři, tesaři, koláři, ševci, řemenáři, sedláři, kováři, zámečníci, zedníci). To jsou pouze některá řemesla, o které byl zájem. Jmenovaní řemeslníci se v Terezíně mohli přednostně usídlit. Další podmínkou byl samozřejmě i nezávadný způsob jejich předchozího života. A tak lze spatřit na okraji i uvnitř města mnoho civilních domů, z nichž každý měl svou zahradu a dvůr, kde se nacházely malé řemeslnické dílny. Převládající způsob obživy civilního obyvatelstva tedy představovalo řemeslo a obchod. O bohatém společenském ruchu svědčí i to, že v Terezíně bylo v období Rakouska-Uherska zaznamenáno 39 hospod, 19 kořalen, pět vináren a obchody všeho druhu.


Mapka města, na které jsou vyznačeny hostince a veřejné domy. Modře jsou označeny hostince bez ženské obsluhy. Modročerveně – hostince se ženskou posluhou. Červeně – veřejné domy.
Mapka města, na které jsou vyznačeny hostince a veřejné domy.
Rok, ke kterému je mapka datovaná se mi nepodařilo zjistit.


Vliv armády na vzhled města

I v poválečné historii města hraje velkou roli armáda, která využívala původní kasárenské objekty, sklady a přilehlé prostory. Bylo tomu tak až do roku 1996, kdy Ministerstvo obrany vydalo rozhodnutí o zrušení vojenské posádky.

Bohužel přítomnost „novodobých“ armád však ve městě a pevnostních stavbách zanechala mnoho znatelných šrámů v podobě různých přestaveb a dostaveb některých objektů. Kromě toho narušily vzhled v okolí těchto staveb stovky metrů různých ohrad, počínaje pletivem a plechovým vlnitým plotem konče.

Nejotřesnější stavební úpravy prováděla „novodobá“ armáda až do svého odchodu z Terezína. Bohužel ani po jejím odchodu nedošlo v případě vojenských budov k žádné velké změně.
Pro rozlehlé kasárenské bloky neexistuje zatím žádné rozumné využití, a proto je v současnosti většina těchto budov v žalostném stavu. Vyrabované místnosti, rozbitá a prázdná okna, děravé střechy, tekoucí okapy a odlupující se omítka. To je současný stav většiny z jedenácti původních kasáren.

A nemohu nevzpomenout ani ničivé záplavy v roce 2002. Přesto, že jsou již několikaletou minulostí, lze na některých místech doposud spatřit, kam až sahala hladina vody. Ale abych jenom nehaněl. Při prohlídce města zjistíme, že – na rozdíl od vojenských budov – získala převážná většina civilních domů nové omítky a ve většině případů i střechy. Samozřejmě i zde najdeme pár výjimek, ale opravených objektů je většina a další stále přibývají.

Kromě zrenovovaných budov zaujme i množství zeleně. V tomto případě nemám na mysli stále ještě křovím a trávou porostlé pevnostní zdi a příkopy, ale několik parků a řady stromů v ulicích. Terezín je skutečně zelené město, jenom těch lidí odpočívajících ve stínu stromů je stále ještě poměrně málo.

Asi to bude znít neuvěřitelně, ale Terezínu pravděpodobně nejvíce prospěla velká voda v roce 2002. Ta byla patrně impulzem, který spustil lavinu v podobě oprav a údržby tolik zničeného města. Ostatně o změnách realizovaných po roce 2002 si můžete přečíst na stránkách, které popisují postupnou obnovu pevnosti.

V budoucnosti čeká Terezín především vyřešení problému značného množství prázdných a zchátralých vojenských objektů. Cesta, kterou se bude ubírat, je zatím zahalena mlhou tajemství. Jeho unikátní architektura, historická zkušenost i poloha v podhůří Českého středohoří jej předurčuje stát se cílem turistických výprav. Prostory, které se po letech otevírají veřejnosti, nabízejí možnost uspořádat velkolepé i komorní výstavy, koncerty, semináře, festivaly, divadelní představení. Vhodnou přestavbou kasárenských bloků na byty, studijní prostory apod. by ožila krásná představa pulzujícího města plného mladých lidí, proudícího života, vzdělanosti a kultury…


Kostel, dominanta terezínského náměstí

(Samostatná stránka o posádkovém kostelu se připravuje)


Kostel vzkříšení páně.
Pohled z náměstí na posádkový kostel.
Posádkový kostel Vzkříšení páně.
Pohled z náměstí.


Pohled na posádkový kostel od staré nemocnice.
Pohled na posádkový kostel od staré nemocnice.


Radnice a náměstí


Pohled přes park na náměstí na budovu radnice.Pohled přes park na náměstí na budovu radnice.
Pohledy na budovu radnice postavené v roce 1839–1841.


Latinský nápis na čelní stěně radnice. CURIA IURUM ARX – Radnice, tvrz práva…
Latinský nápis na čelní stěně radnice.
CURIA IURUM ARX – Radnice, tvrz práva…


Pro účinnější obranu v případě boje jsou všechny ulice pravoúhle uspořádány.
Pro účinnější obranu v případě boje jsou všechny ulice pravoúhle uspořádány.Pro účinnější obranu v případě boje jsou všechny ulice pravoúhle uspořádány.
Pro účinnější obranu v případě boje jsou všechny ulice pravoúhle uspořádány.Pro účinnější obranu v případě boje jsou všechny ulice pravoúhle uspořádány.
Pro účinnější obranu v případě boje jsou všechny ulice pravoúhle uspořádány.Pro účinnější obranu v případě boje jsou všechny ulice pravoúhle uspořádány.
Pro účinnější obranu v případě boje jsou všechny ulice pravoúhle uspořádány.
Stačilo postavit na začátek ulice jedno dělo a výstřel náboje typu kartáč by se postaral o důkladné vyčištění…


Terezín – vojenské město

(Samostatná stránka o kasárenských budovách se připravuje)Proviantní sklad.Proviantní sklad.
Vojenské a kasárenské budovy. Najdeme je na několika místech.


Terezín – zachráněné město


Nejhezčí a nejopravenější budovy lze zhlédnout na náměstí.Budova po levé straně fotografie byl dříve Německý dům. Postavený v letech 1889 – 1890, pro kulturní potřeby německé měšťanské společnosti. Dnes je zde kulturní dum města Terezín
Nejhezčí a nejopravenější budovy lze zhlédnout na náměstí.


Dům inženýru. V dobách výstavby pevnosti místo, kde „to všechno“ získávalo svou podobu. Zde byl hlavní stan stavitelů pevnosti Terezín
Dům inženýru.
V dobách výstavby pevnosti místo, kde „to všechno“ získávalo svou podobu.
Zde byl hlavní stan stavitelů pevnosti Terezín.


Bývalá budova posádkového velitelství. Postavena v letech 1787–1788.Bývalá budova posádkového velitelství. Postavena v letech 1787–1788.
Bývalá budova posádkového velitelství.
Postavena v letech 1787–1788.
Projektoval George ď Anthon


Důstojnický dům.Důstojnický dům.
Důstojnický dům.


Mnohé, zejména civilní domy mají novou fasádu.
Mnohé, zejména civilní domy mají novou fasádu.Mnohé, zejména civilní domy mají novou fasádu.
Mnohé, zejména civilní domy mají novou fasádu. Původně smutný a zanedbaný ráz města tak postupně mizí, až jej za pár let nikdo nepozná.


Terezín – město zeleně


Velká část města je plná zeleně.
Velká část města je plná zeleně.Velká část města je plná zeleně.
Velká část města je plná zeleně.Velká část města je plná zeleně.
Velká část města je plná zeleně.


Kempelův pavilón.

Pomník 42. pěšího pluku, byl slavnostně odhalen dne 3. září 1916, pavilón byl projektován Erweinem Kempelem a Emilem Richterem.

Podnět ke stavbě dal hejtman Gottfried Zeman a plk. Anton Ludwik

Dřevěné sousoší pěšáka a bubeníka je dílem berlínského sochaře Heiricha Rochlitze.
Sousoší bylo odstraněno roku 1918 českými legionáři.

Roku 1930 bylo odvezeno do Památníku národního odboje v Praze.

K 11. výročí vzniku ČSR (říjen 1929) zde byla odhalena busta prezidenta T. G. Masaryka.

Samotná busta byla dílem profesora Otakara Španiela, byla zhotovena z tzv. bračského bílého mramoru, který byl dovezen z osady Pučišča (dnešní Chorvatsko), podstavec busty byl zhotoven z umělé švédské žuly. Busta vznikla díky dobrovolným sbírkám důstojnických a rotmistrovských sborů 3. pěší divize.

Dne 1. 12. 1940 se v Terezíně konala slavnost odhalení obnoveného pomníku příslušníkům 42. pěšího pluku. Slavnost byla zahájena proslovem krajského vedoucího válečníků hejtmanem Josefem Labayem.
Hlavní proslov pronesl poslední velitel bývalého c. k. českého pěšího pluku č. 42 Arnošta Augusta vévody z Cumberlandu, Brunšviku a Lüneburgu plukovník SS Obersturmbannführer Heinrich Tunkel svobodný pán z Aschbrunnu a Hohenstadtu.

Heinrich Tunkel v proslovu vzpomněl, že za zvuků granátnického pochodu 42. p. p. vstoupil A. Hitler dne 15. 3. 1938 do Dvorního hradu (Hofburgu) ve Vídni. Slavnostní akt znovuodhalení pomníku dne 1. 12. 1940 byl rovněž oslavou založení tradičního svazu bývalých příslušníků 42. p. p., který byl prvním sudetoněmeckým svazem tohoto druhu.

Doplňující informace k pavilonu zaslal pan Jiří Jordán Hrych

Nově opravený pavilón ve Smetanových sadech.
Pavilón ve Smetanových sadech, odhalený dne 3. 9. 1916, ve kterém bylo původně umístěno sousoší granátníků C. u. K. Inf. Reg. No. 42.
Toto sousoší bylo dodatečně přemístěno do terezínského kostela.
Přibližně v r. 1934 byla do pavilonu instalována busta prezidenta T. G. Masaryka.
V prostranství před pavilonem se konaly každý týden (v letních měsících) promenádní koncerty hudby.


Terezín – rozsvícené město.


Noční pohled na posádkový kostel a přilehlé budovyNoční pohled na posádkový kostel a přilehlé budovy
Noční pohled na posádkový kostel a přilehlé budovy.


Kulturní dům.Dům inženýrů.
Radnice.Ulice Prokopa Holého.
Co dodat?
I pevnostní město může mít své noční kouzlo.


Terezín – město historie

Co zůstalo na závěr?
Snad už jen pár nezařaditelných fotografií


Na některých domech je možné doposud spatřit původní nápisy.Na některých domech je možné doposud spatřit původní nápisy. Vinárna
Na některých domech je možné doposud spatřit původní nápisy.


Dokonce se zachoval i název fotoateliéru firmy ZEJBRDLICH.

Dokonce se zachoval i název fotoateliéru firmy ZEJBRDLICH.
Dokonce se zachoval i název fotoateliéru firmy ZEJBRDLICH.
Mnoho starých fotografií z Terezína je signováno touto značkou.


Zachovalé označení ulic z doby ghetta.Zachovalé označení ulic z doby ghetta. Jiné nápisy již tak přijatelně nevypadají…
(pozůstatky druhé světové války – GHETTO TEREZÍN)


Betonové sloupy oplocení.
I nějaké to „původní“ oplocení se ještě zachovalo…


Ne všechno se třpytí…

Pro drtivou většinu rozlehlých kasárenských bloků není zatím žádné rozumné využití a na jejich stavu je každý další rok stále patrnější… Vyrabované místnosti, rozbitá a prázdná okna, děravé střechy, tekoucí okapy a odlupující se omítka. To je současný stav většiny těchto budov. Na mnoha budovách jsou doposud jasné pozůstatky po záplavách v roce 2002 *(osekaná omítka a vlhké mapy na stěnách)*…


Zřetelná čára ukazuje, kam dosahovala hladina vody v roce 2002…
Zřetelná hranice ukazuje, kam dosahovala hladina vody v roce 2002…
Na mnoha kasárenských budovách a některých civilních domech jsou doposud jasné pozůstatky po záplavách v roce 2002.
(osekaná omítka a vlhké mapy na stěnách).


Bohužel i na mnoha nově opravených domech se stále ukazuje, že voda je prevít… Fotografie byla pořízena v srpnu 2012 – DESET let po opadnutí velké vody.
Bohužel i na mnoha nově opravených domech se stále ukazuje, že voda je prevít…
Fotografie byla pořízena v srpnu 2012 – DESET let po opadnutí velké vody…


Nevyužívané kasárenské budovy chátrají doslova před očima. V ucpaných okapech bují tráva, voda nemá kam odtékat, teče po fasádách a loupe se omítka
Nevyužívané kasárenské budovy chátrají doslova před očima.
V ucpaných okapech bují tráva, voda nemá kam odtékat, teče po fasádách a loupe se omítka.


Zničené okapy dávno neslouží svému účelu. Rozbitá okna hyzdí dříve vznosnou budovu nemocnice…Zničené okapy dávno neslouží svému účelu.Zničené okapy dávno neslouží svému účelu.
Zničené okapy dávno neslouží svému účelu.


Začínají se však objevovat i zlověstné praskliny na budovách.Začínají se však objevovat i zlověstné praskliny na budovách.
A co je horší, začínají se objevovat praskliny…


Prohnilé trámy krovů pomalu ztrácí sílu…Prohnilé trámy krovů pomalu ztrácí sílu…
Prohnilé trámy krovů pomalu ztrácí sílu…


Zachovalo se i několik „kousků“ stylového oplocení po ČSLA.
Zachovalo se i několik „kousků“ stylového oplocení po ČSLA.


Na nádvoří proviantního skladu roste křoví a ze zdí opadává omítka.
Dělostřelecká kasárna. Osleplá okna a křoví, které narušuje zdivo.V popraskaném bazénu se asi již nikdo nikdy neosvěží…
Smutné jsou i pohledy do některých kasárenských nádvoří.


Naposledy upraveno 22. 10. 2013


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.