Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Zajímavosti

Úvod… aneb co se nikam nevešlo…

I strohá vojenská pevnost může mít své zajímavosti. Ačkoliv to, co považuji za zajímavé já, může být pro ostatní nic neříkající a nepodstatné…
Přesto však… Při svém toulání terezínskou pevností občas nacházím svědectví o lidech, kteří zde žili (případně se snažili přežít).

Jsou to svědectví o lidech, která se nám po nich zachovala v podobě různých nápisů, jmen a obrázků, napsaných tuhou uvnitř místností a chodeb nebo vyrytých do pískovce a cihel. Můžeme sem zařadit i kamenické značky vysekané do pískovcových bloků použitých při stavbě opevnění.

Ostatně na následujících stránkách si vás dovoluji pozvat na krátkou prohlídku toho, co se zachovalo po našich předcích…


Naposledy upraveno 20. 12. 2012


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.