Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Záplavy v roce 2006

Velká voda 2006

Níže uvedené texty a fotografie, zachycují situaci den po dni, tak jak se vyvíjela od 29. 3. 2006 do 6. 4. 2006. Texty jsou v původní podobě pro připomínku tehdejší situace. Velká voda – rok 2006

V posledních dnech a hodinách (29. 3. 2006), se do okolí řek Labe a Ohře navrátila temná můra roku 2002. Stalo to, co předpovídala pouze ta nejhorší předpověď. Začalo se prudce oteplovat a současně pršet – výsledkem byl prudký vzrůst hladiny vody na všech řekách. Hladina řek stoupla nad obvyklou míru, která byla při jarních táních obvyklá. Předpovědi sice hovoří o tom, že již brzo se vzestup hladin zastaví (nic jiného si nikdo ani nepřeje). Hladina řeky Ohře se zatím (naštěstí) rozlévá po okolí pevnosti, město zasažené není. Po zkušenostech z roku 2002 je zde však nepříjemný pocit – co bude dál……


(texty a fotografie jsou řazeny od nejstarších po nejnovější)


29. 03. 2006 – Hladina stoupá a pomalu zaplavuje okolí pevnosti Terezín.


Na všech ohrožených místech se neustále monitoruje hladina vody.
Na všech ohrožených místech se neustále monitoruje hladina vody.


Litoměřická kotlina se začíná pomalu zaplňovat vodou.Litoměřická kotlina se začíná pomalu zaplňovat vodou.
Litoměřická kotlina se začíná pomalu zaplňovat vodou.
(Stav 29.3.06 18:00)


A hladina Ohře stoupá… A hladina Ohře stoupá…
A hladina Ohře stoupá… A hladina Ohře stoupá…
A hladina Ohře stoupá…
(Stav 29. 3. 06 18:00)


Nejzranitelnější místa v celém vodním systému, jsou pod neustálým dohledem. V tomto případě se jedná o likvidaci vznikajícího průsaku u stavidel dolní vypouštěcí soustavy.
Nejzranitelnější místa v celém vodním systému, jsou pod neustálým dohledem. V tomto případě se jedná o likvidaci vznikajícího průsaku u stavidel dolní vypouštěcí soustavy.Nejzranitelnější místa v celém vodním systému, jsou pod neustálým dohledem. V tomto případě se jedná o likvidaci vznikajícího průsaku u stavidel dolní vypouštěcí soustavy.
Nejzranitelnější místa v celém vodním systému, jsou pod neustálým dohledem.
V tomto případě se jedná o likvidaci vznikajícího průsaku u stavidel dolní vypouštěcí soustavy.


Vzestup hladiny vody se nevyhýbá ani Malé pevnosti Terezín.
Vzestup hladiny vody se nevyhýbá ani Malé pevnosti Terezín.Vzestup hladiny vody se nevyhýbá ani Malé pevnosti Terezín.
Vzestup hladiny vody se nevyhýbá ani Malé pevnosti Terezín.
(Stav 29. 3. 2006 18:30)


30. 3. 2006 – Hladina pokračuje ve svém vzestupu. Tam kde byla včera první jarní tráva, tam je dnes hladina kalné vody. Na fotografiích již lze porovnávat, jak hladina stoupá.


Detailní pohled na vodoznak u pomocných stavidel Litoměřické kotliny.
[OBRAZ_KLIK id=714 (Pohled na vodoznak u pomocných stavidel Litoměřické kotliny…]Včera tu byla ještě ryska na měření hladiny vody.
Včera tu byla ještě ryska na měření hladiny vody (obr. vlevo) – dnes je vše zatopeno a jen část klenby
(obr. vpravo) Přibližně totéž místo. Zvednutá hladiny neumožnila dostat se blíže. Přibližně ve středu fotografie je vrchní část vyústění tunelu kynety…


29. 3. 2006 – pohled na cestu v litoměřické kotlině.Přibližně totéž místo 30. 3. 2006…
Včera (29. 3. 2006), tudy vedla cesta – dnes je vše pod vodou
(výšku hladiny vody lze stanovit podle části zábradlí).


Litoměřická kotlina 29. 3. 2006Litoměřická kotlina 30. 3. 2006
Na fotografii vlevo je Litoměřická kotlina 29. 3. 2006 – na pravém je totéž místo 30. 3. 2006 v 17:00.


29. 3. 2006  – hladina řeky Ohře pomalu zakrývá místo, kde je pod hladinou sklopený jez.Totéž místo 30. 3. 2006…
Hladina řeky Ohře pomalu zakrývá místo, kde je pod hladinou sklopený jez.
Levá fotografie – stav 29. 3. 2006  – pravá  – stav 30. 3. 2006


Hladina ještě naštěstí nedosahuje k desce označující hladinu vody v roce 1890 (v roce 2002 byla tato zakreslená výška o mnoho překročena).
Hladina ještě naštěstí nedosahuje k desce označující hladinu vody v roce 1890
(v roce 2002 byla tato zakreslená výška o mnoho překročena).


Jeden pevnostních příkopů se již začíná plnit vodou, která proniká z Litoměřické kotliny.Jeden pevnostních příkopů se již začíná plnit vodou, která proniká z Litoměřické kotliny
Jeden pevnostních příkopů se již začíná plnit vodou, která proniká z Litoměřické kotliny.


31. 3. 2006 – Situace je stále horší. Pevnost a město neohrožuje řeka Ohře, ale stejně jako v roce 2002 je to řeka Labe. Pokud se nezačne upouštět voda z přehrad, tak se to dá stále ještě ustát. Ale pokud bude nutno přehrady upouštět tak bůh s námi. Jen velice těžko se získávají dostupné informace a po Terezínu se množí různé fámy. Zatím nebudu dělat ukvapené závěry, ale podle všeho se ukazuje, že (OPĚT!) nedošlo k dostatečnému a včasnému snížení hladin v přehradách. To snad ani nebudu komentovat.


Podrobnosti přiblíží fotografie z dnešního dne.


Panorama zatopené Litoměřické kotliny 31. 3.2006 v 16:30
Panorama zatopené Litoměřické kotliny 31. 3.2006 v 16:30.


Panorama zatopené Litoměřické kotliny 31. 3.2006 v 16:30
Ještě jednou – zatopená Litoměřická kotlina.


Některé příkopy se pomalinku zaplňují. V tomto případě se jedná o průsaky spodní vody a hladinu se daří držet na požadované úrovni odčerpáváním.Některé příkopy se pomalinku zaplňují. V tomto případě se jedná o průsaky spodní vody a hladinu se daří držet na požadované úrovni odčerpáváním.
Některé příkopy se pomalinku zaplňují.
V tomto případě se jedná o průsaky spodní vody a hladinu se daří držet na požadované úrovni odčerpáváním.


Zatopený pevnostní příkop…Již pouze kousek zbývá a voda se přelije do hlavního pevnostního příkopu…
Nejkritičtější situace je u vypouštěcích stavidel.
V příkopu, který byl původně určen k umělému zatopení kotliny, se situace obrátila.
Voda z kotliny se netěsností ve stavidlech tlačí do příkopu a hladina stoupá…


Pouze tato pískovcová zeď, brání tomu, aby se tisíce litrů vody nahrnulo do pevnostních příkopů.
Pouze tato pískovcová zeď, brání tomu, aby se tisíce litrů vody nahrnulo do pevnostních příkopů.


Ještě jeden pohled na hladinu vody na jedné straně a pevnostní příkop na straně druhé. Fotografie jsou pořízeny z perspektivy a nepodařilo se mi vystihnout rozdíl hladin.
Ještě jeden pohled na hladinu vody na jedné straně a pevnostní příkop na straně druhé.
Fotografie jsou pořízeny z perspektivy a nepodařilo se mi vystihnout rozdíl hladin.


Měřítko pro porovnání výšky pískovcové stěny zadržující prakticky veškerou vodu v Litoměřické kotlině. Při bližším pohled jsou znatelné mokré pískovcové bloky. Voda začíná prosakovat každou škvírkou…
Měřítko pro porovnání výšky pískovcové stěny zadržující prakticky veškerou vodu v Litoměřické kotlině.


01. 4. 2006 – Hladina stále stoupá. Zdá se, že vzestup se mírně pozastavil. To může být způsobeno tím, že se voda začíná rozlévat do kraje a bude trvat déle, než se vzedmutí hladiny projeví (pevně věřím, že se mýlím…). Více informací snad nechám na fotografiích z dnešního odpoledne.


Pevnost odolává – průsakem spodní vody se částečně zaplňují příkopy.
Pevnost odolává – průsakem spodní vody se částečně zaplňují příkopy.


Ve včerejším příspěvku jsem se věnoval pískovcové zdi, která je v současnosti jedinou překážkou, která brání tomu, aby VEŠKERÁ voda která zaplnila Litoměřickou kotlinu, vtrhla do pevnostních příkopů. Kam až dnes dosahovala hladina zadržované vody, se pokouším ukázat rukou. Původní hladina vody je ještě zhruba 1,5 – 2 m níže, protože stojím na uměle navršeném valu.
Ve včerejším příspěvku jsem se věnoval pískovcové zdi, která je v současnosti jedinou překážkou, která brání tomu, aby VEŠKERÁ voda která zaplnila Litoměřickou kotlinu, vtrhla do pevnostních příkopů.
Kam až dnes dosahovala hladina zadržované vody, se pokouším ukázat rukou.
Původní hladina vody je ještě zhruba 1,5 – 2 m níže, protože stojím na uměle navršeném valu.


Co je však daleko horší, je skutečnost, že zdí začíná prosakovat voda…
Co je však daleko horší, je skutečnost, že zdí začíná prosakovat voda…


Fotografie pro porovnání -hladina stále postupuje. Podotýkám, že voda má dostatek míst kam se rozlít, jsme v nížině.
Fotografie pro porovnání – hladina stále postupuje.
Podotýkám, že voda má dostatek míst kam se rozlít, jsme v nížině.


Hladina řeky Ohře se pomalu přibližuje k tabulce.
Hladina řeky Ohře se pomalu přibližuje k tabulce.


I Malá pevnost Terezín si prožívá svoje…
I Malá pevnost Terezín si prožívá svoje…


Příkopy okolo Malé pevnosti jsou již plné vody.Příkopy okolo Malé pevnosti jsou již plné vody.
Příkopy okolo Malé pevnosti jsou již plné vody.


02. 4. 2006 – Televize a internet nám přináší různé předpovědi a scénáře takže lze jen těžko zjišťovat co je pravda a co novinářská kachna. Jisté je, že voda stále stoupá. Podle informací, které lze vyhledat na odkazu oficiální stránky města Terezín je současná prognóza pro město Terezín následující: „ Vlivem pravděpodobného dodržení odtoku z Vltavy a zatím příznivému vývoji skutečných srážek lze v následujících hodinách očekávat další mírný nárůst vodních stavů – dle informací Povodí Labe by nárůst měl být v rozpětí 10 – 20 cm za 24 hodin.

Nejhorší varianta povodňového vývoje podmíněná nepříznivým vývojem odtávání sněhu a množstvím dešťových srážek v následujících dnech by mohla znamenat možný vzestup hladin o jeden metr nad současný stav. Pro vaši lepší orientaci by to znamenalo výšku hladiny dva metry pod úrovní hladiny v roce 2002.


Pohled na zatápěnou oblast z vrchu Radobýl nad městem Litoměřice – 1.4.06 16:00. Oblast, kterou až doposud popisuji, začíná v místě označeném šipkou – Litoměřická kotlina.
Pohled na zatápěnou oblast z vrchu Radobýl nad městem Litoměřice – 1.4.06 16:00. Oblast, kterou až doposud popisuji, začíná v místě označeném šipkou – Litoměřická kotlina.
Je to v současnosti nejchoulostivější místo – soutok řeky Labe a Ohře.


V zaplaveném příkopu došlo ke znatelnému poklesu hladiny vody. Podařilo se utěsnit hradítka stavidel na Litoměřickou kotlinu. Voda zachycená v příkopu se postupně odčerpává.
V zaplaveném příkopu došlo ke znatelnému poklesu hladiny vody.
Podařilo se utěsnit hradítka stavidel na Litoměřickou kotlinu. Voda zachycená v příkopu se postupně odčerpává.


Nárůst hladiny v Ohři.
Nárůst hladiny v Ohři.


Mírné průsaky částečně ovlivňují hladinu vody v příkopu vedle Litoměřické kotliny. Zjištěná místa průsaku jsou průběžně zajišťována a vodu neustále odčerpávají čerpadla.
Mírné průsaky částečně ovlivňují hladinu vody v příkopu vedle Litoměřické kotliny.
Zjištěná místa průsaku jsou průběžně zajišťována a vodu neustále odčerpávají čerpadla.


Zatímco Litoměřická kotlina je zatopena – na druhé straně města (Bohušovická kotlina) je stav stejný jako před příchodem velké vody.
Zatímco Litoměřická kotlina je zatopena – na druhé straně města (Bohušovická kotlina) je stav stejný jako před příchodem velké vody.


04. 4. 2006 – Hladina vody se konečně zastavila a dokonce začíná pomalu klesat. Včera jsem neměl čas a posléze ani sílu na popis aktuální situace. V části pevnostních chodeb (směrem pod zatopenou Litoměřickou kotlinu), dochází k průsaku vody do podzemního systému. Je potřeba uzavřít ohroženou sekci chodeb. Včera odpoledne vypukla za účasti dobrovolných hasičů, členů spolku KVH Terezín a dobrovolníků, akce na utěsnění chodeb. V nízkých, úzkých, částečně zatopených a rozbahněných chodbách bylo možné spatřit sehnuté postavy s pytli písku na zádech, kterak pomalu čvachtají ke stanovenému místu, kde položí svůj náklad a vrací se pro novou várku. Jsem milovník podzemí, ale včera jsem nachodil v podzemí tolik kilometrů, že jsem na nějaký čas vyléčen. Nemluvě o tom, že slovo písek, u mě začíná po těle vytvářet pupínky (a dneska se pokračuje). Z tohoto důvodu není čas na vkládání nových fotografií na stránky a odpovědi na e-maily. Vše samozřejmě doplním, jakmile budou tyto práce dokončeny.

05. 4. 2006 – Ohře začíná konečně klesat tak, že je to i okem znatelné. Napjatá atmosféra nejistoty se tak alespoň na pár dní zklidní. Teď nezbude, než počkat co přinesou další dny. Mám tady dvě naléhavé prosby – (upozornění).

První je zákaz vstupu do prostoru promenádní cesty na hřebenu pevnostních šancí směrem k Litoměřické kotlině. Po zaplavení kotliny, zde našlo útočiště velké množství zvěře. Jakýkoliv pohyb návštěvníků nutí zvěř neustále běhat sem tam. Hrozí nebezpečí, že zvířata budou zahnána bud na poměrně frekventovanou silnici, anebo se utopí v kotlině, protože nemají kam odplavat! Zmiňovaná místa jsou zřetelně označena páskou a tabulkami kde je situace vysvětlena.

Druhý je důrazný zákaz vstupu do podzemí!! Vysvětlení je prosté. Pro zabezpečení proti průniku průsaku vody. Bylo v podzemí vystaveno několik přehrad z pytlů s pískem. Je reálná možnost, že za některou z přehrad bude zadržená velká hladina vody. Uvnitř chodeb je velká vrstva bahna ztěžující a při protržení nebo při pokusu o rozebrání přehrady hrozí pro návštěvníka velké nebezpečí utopení.


Hladina řeky Ohře konečně začíná znatelně klesat.
Hladina řeky Ohře konečně začíná znatelně klesat.


Armáda pomáhá odčerpávat vodu.
Armáda pomáhá odčerpávat vodu.
I když na tak velké množství vody mi to čerpadlo připadá poněkud poddimenzované. Včera podvečer bylo dokončeno zajištění podzemí pevnosti proti průvalu vod. Podrobnosti vysvětlí následující fotografie. Omlouvám se, ale výsledek našeho snažení v podobě fotografií uzavřených chodeb jsem nezajistil. Při práci v daných podmínkách nebyl na focení zas tak moc čas.


V příkopech počala přibývat voda…
V příkopech počala přibývat voda…


…jedna z příčin výskytu vody byl její průnik do podzemního labyrintu chodeb ze zatopené Litoměřické kotliny……jedna z příčin výskytu vody byl její průnik do podzemního labyrintu chodeb ze zatopené Litoměřické kotliny… …jedna z příčin výskytu vody byl její průnik do podzemního labyrintu chodeb ze zatopené Litoměřické kotliny…


Bylo potřeba zmapovat místa s největším potencionálním nebezpečím průniku vody.Bylo potřeba zmapovat místa s největším potencionálním nebezpečím průniku vody.
Bylo potřeba zmapovat místa s největším potencionálním nebezpečím průniku vody. Pan Smutný provádí kontrolu podzemí a měření rozměrů chodeb pro výrobu dřevěného bednění.


V některých chodbách začínala povážlivě přibývat voda.V některých chodbách začínala povážlivě přibývat voda.
V některých chodbách začínala povážlivě přibývat voda.V některých chodbách začínala povážlivě přibývat voda.
V některých chodbách začínala povážlivě přibývat voda.


Bylo nutné připravit příjezdové cesta pro transport materiálu potřebného k zajištění chodeb.
Bylo nutné připravit příjezdové cesta pro transport materiálu potřebného k zajištění chodeb.
A pak vypuklo stěhování pytlů do podzemí …


06. 4. 2006 – Situace se znatelně zklidnila, v nejbližších hodinách a snad i dnech se předpokládá postupný úbytek vody a snad už konečně návrat k normálu.


Naposledy upraveno 20. 12. 2012


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.