Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Podzemí pevnosti

Podzemí pevnosti


Výřez části mapy podzemí.
Výřez části mapy podzemí.


V pevnosti Terezín byla vybudována na svou dobu velice dokonalá síť podzemních minových a naslouchacích chodeb o celkové délce přibližně 30 kilometrů.

Systém chodeb je značně členitý, a to jak do velikosti, tak do způsobu architektonického řešení. Je zde možné spatřit chodby, kde vedle sebe projdou dva dospělí lidé. Naopak v jiné části podzemí lze projít pouze v předklonu, místy se dokonce objevují i chodby, kam se dostanete pouze v nepříliš důstojné poloze – po čtyřech. Nadto existují i rozlehlé místnosti, které sloužily například jako dělostřelecké kasematy, prachárny, sklady či novodobější konírny.

Hlavní chodby (galerie) kopírují pevnostní zdi a tam, kde se pevnostní val stáčí, procházíme pozvolnou zatáčkou, která je doplněna o obrané prvky – traverzy.
Ve spleti minových chodeb nalezneme, různé odbočky, zatáčky a rozvětvení do tvaru písmena Y.
Některé chodby se dají obejít další chodbou (využitelné v případě napadení, kdy mohl být případný nezvaný „host“ napaden zezadu).
Pevnostní podzemí Terezína na každého může působit jinak. Po několika hodinách pobytu v systému se dá říci, že nic nového se spatřit nedá. Přísná logika chodeb se pravidelně opakuje. Přesto však není radno tento podzemní svět podcenit – zabloudit se zde opravdu dá. Zvláště v částech, kde při novodobých stavebních úpravách na povrchu došlo k zasypání pevnostních příkopů. V tom okamžiku může být návštěvník překvapen, v které části pevnosti se mu podařilo dostat se na denní světlo.


Na následujících stránkách vás zvu na prohlídku zajímavých části podzemního systému pevnosti Terezín.


Naposledy upraveno 20. 6. 2017


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.