Zde - aktuality ze dne: 22. 8. 2018

Vyhledávání

Facebook Google+

Terezínské hry

Terezínské hry – úvodTerezínské hry.
Terezínské hry.Terezínské hry.
Terezínské hry.


Toto téma by vlastně na stránky o vojenské pevnosti Terezín nemělo vůbec patřit, jsem však názoru, že k jeho uvedení mám několik dobrých důvodů…

  • je to akce, která se koná v pevnosti Terezín
  • je to akce, při níž se účastníci a diváci mnohdy dostanou i do částí pevnosti, kam se za normálních okolností běžně nepodívají
  • je to akce, na které se sejde opravdu mnoho zajímavých lidí – dnes již můžeme napsat doslova z celého světa.
  • …a konečně je to akce, která je za všech okolností zvládnuta do posledního detailu…

Terezínské hry jsou od doby svého vzniku mnohdy prezentovány také s přídomkem – za pokladem pevnosti Terezín. A pokud mohu použit porovnání, tak by se dalo napsat, že se jednou o jakousi obdobu známé hry – Pevnost Boyard.
Zcela jistě je důležité informovat o tom, že organizátory této akce jsou členové – hráči celosvětové hry geocaching.

Letošní rok je již v pořadí pátý, kdy se vybraná část města a pevnosti Terezín zaplní zajímavým množstvím lidí různého věku. Od samého rána, až do pozdních nočních hodin se městem budou pohybovat skupinky lidí, spěchajících za určitým cílem.
Podle mých poznatků z minulých ročníků mohu konstatovat, že se mnohdy jedná o dosti těžké a mnohdy hodně adrenalinové úkoly a zážitky.


Terezínské hry. Terezínské hry.
Terezínské hry.


Tolik na přiblížení.

Přesto, že již mám nějaké útržky informací, stejně s napětím očekávám, s čím přijdou pořadatelé v tomto roce…

Informace přímo od pořadatele naleznete na oficiální stránce – TEREZÍNSKÉ HRY


Terezínské hry. Terezínské hry.
Terezínské hry.Naposledy upraveno 8. 5. 2016


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.