Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Jak šel čas

Jak šel čas – pevnostní stavby.

Na předcházející stránce jsem se věnoval proměnám pevnostních příkopů. Protože viditelných změn je poměrně hodně, rozhodl jsem se stránky rozdělit na více částí s různým zaměřením. Na této stránce se snažím zdokumentovat postupnou proměnu některých pevnostních staveb.

Nejstarší fotografie pochází z roku 2002, nové jsou postupně přidávány až do současnosti, tedy do roku 2014.

Ke každé stavbě naleznete minimálně dvě fotografie pro porovnání původního a nového vzhledu. Pokud je fotografií větší počet, jsou řazeny podle data pořízení. Novější fotografie jsou datovány u komentářů.

(Omlouvám se za kvalitu starších fotografií)


Opravy Litoměřické brány

Levá část Litoměřické brány při pohledu od města – rok 2005.Levá část Litoměřické brány při pohledu od města – rok 2013.
Levá část Litoměřické brány při pohledu od města – rok 2013.Levá část Litoměřické brány při pohledu od města – rok 2014.
Levá část Litoměřické brány při pohledu od města.


Levá část Litoměřické brány při pohledu od města – rok 2012.Levá část Litoměřické brány při pohledu od města – rok 2014.
Levá část Litoměřické brány při pohledu od města.


Pravá část Litoměřické brány při pohledu od města – rok 2012.
Pravá část Litoměřické brány při pohledu od města – rok 2013.Pravá část Litoměřické brány při pohledu od města – rok 2014.
Pravá část Litoměřické brány při pohledu od města.


Pohled do průjezdu Litoměřickou branou ze směru od města – rok 2005.Pohled do průjezdu Litoměřickou branou ze směru od města – rok 2008.
Pohled do průjezdu Litoměřickou branou ze směru od města.


Pohled na pravé a levé křídlo Litoměřické brány ze směru od města – ROK 2008.
Pohled na pravé a levé křídlo Litoměřické brány ze směru od města – ROK 2012.Pohled na pravé a levé křídlo Litoměřické brány ze směru od města – ROK 2014.
Pohled na pravé a levé křídlo Litoměřické brány ze směru od města.


Pohled na průčelí Litoměřické brány od zbrojnice – rok 2012.Pohled na průčelí Litoměřické brány od zbrojnice – rok 2014.
Pohled na průčelí Litoměřické brány od zbrojnice.


Jedny z dveří strážnic Litoměřické brány – rok 2012.Jedny z dveří strážnic Litoměřické brány – rok 2014.
Jedny z dveří strážnic Litoměřické brány.


Pohled z reduitu 19 na proměny Litoměřické brány – rok 2012.Pohled z reduitu 19 na proměny Litoměřické brány – rok 2014.
Pohled z reduitu 19 na proměny Litoměřické brány.


Pohled z reduitu 19 na proměny Litoměřické brány – rok 2012.Pohled z reduitu 19 na proměny Litoměřické brány – rok 2014.
Pohled z reduitu 19 na proměny Litoměřické brány.


Pohled na proměny Litoměřické brány ze směru od Terezínské křižovatky – rok 2008.
Pohled na proměny Litoměřické brány ze směru od Terezínské křižovatky – rok 2012.Pohled na proměny Litoměřické brány ze směru od Terezínské křižovatky – rok 2014.
Pohled na proměny Litoměřické brány ze směru od Terezínské křižovatky.


Proměna suchého příkopu mezi retranchementem a bastionem 5

Stěží proniknutelná džungle v suchém příkopu retranchementu 5. Stav přibližně v roce 2005.Suchý příkop retranchementu 5 v roce 2010.
Suchý příkop retranchementu 5. Za povšimnutí stojí nové střílny v nároží budovy. Duben 2013.Suchý příkop retranchementu. Září 2013.
Pohled do suchého příkopu za retranchementem 5.


Stěží proniknutelná džungle v suchém příkopu retranchementu 5. Stav přibližně v roce 2005.Suchý příkop retranchementu 5 v roce 2010.
Suchý příkop retranchementu 5. Za povšimnutí stojí nově opravená část po pravé straně zdi retranchementu. Stav duben 2013.Suchý příkop retranchementu. Září 2013.
Pohled do suchého příkopu za retranchementem 5.


Opravy retranchementu 5

Budova retranchementu 5, na počátku zahájení stavebních úprav. Březen 2012.
Pohled na část retranchementu 5 od Litoměřické brány – září 2012.Pohled na část retranchementu 5 od Litoměřické brány – říjen 2012.
Pohled na část retranchementu 5 od Litoměřické brány – duben 2013.Pohled na část retranchementu 5 od Litoměřické brány – září 2013.
Retranchement 5.


Budova retranchementu 5 v roce 2011Budova retranchementu 5 v roce 2012Budova retranchementu 5 v roce 2012Budova retranchementu 5 – srpen 2013Budova retranchementu 5  – září 2013Budova retranchementu 5 – květen 2014
Retranchement 5.


Oprava mostu před Dolní vodní branou

Pohled na Dolní vodní bránu v roce 2004.pohled na Dolní vodní bránu v roce 2012.
Dolní vodní brána.


Oprava jízdárny

Budova jízdárny – stav v roce 2011.
Budova jízdárny – duben 2013.Budova jízdárny – červen 2013
Budova jízdárny – září 2013Budova jízdárny – Prosinec 2013
Jízdárna.

Oprava budovy a vnitřní části jízdárny byla tak rozsáhlá, že vše je zpracováno na samostatné stránce.


Opravy nádvoří a budovy kavalíru 2

Nádvoří kavalíru 2 v roce 2006.
Nádvoří kavalíru 2 v průběhu oprav v roce 2011.Nádvoří kavalíru 2 v roce 2012.Nádvoří kavalíru srpen 2013.
Nádvoří kavalíru 2.


Stav v roce 2006.Pohled na kavalír v roce 2012.
Pohled na část kavalíru 2.


Pohled na část kavalíru 2 v roce 2006.
Pohled na kavalír v roce 2012.Nádvoří kavalíru 2 v roce srpen 2013.
Pohled na část kavalíru 2


pohled na část brány bastionu v roce 2010.Totéž místo v roce 2013.
Brána mezi kavalírem a bastionem č. 2.


Budova před kavalírem č. 2 v roce 2010.totéž místo po ukončení oprav v roce 2012.
Budova před kavalírem 2.


Opravy mostu na promenádní cestě u řeky Ohře

Mostek u vyhlídky na řeku Ohře.Mostek u vyhlídky na řeku Ohře.
Mostek u vyhlídky na řeku Ohře.Mostek u vyhlídky na řeku Ohře – stav v roce 2014.
Mostek u vyhlídky na řeku Ohře.


Naposledy upraveno 11. 5. 2014


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.