Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Záplavy v roce 2013

Následky záplav 2013

Již uplynul měsíc od záplav, voda se dávno vrátila do svého koryta a vše se alespoň na první pohled vrátilo do starých kolejí. Pojďme se tedy podívat, jaká překvapení nám voda nachystala a jaká ještě mohou „vybafnout“…


Voda pomalu odtéká z pevnostních příkopů.Smrduté laguny plné komářích larev vystřídalo bahno.
Voda v příkopech pomalu mizela a obnažovala tůně plné smrduté vody, plné komářích larev.


Bahno v příkopech vysychalo jen velice pomalu.
Bahno v příkopech vysychalo jen velice pomalu.


Z promáčených pevnostních staveb stále vytéká voda.
Z promáčených pevnostních staveb stále vytéká voda.
Na fotografii spodní část reduitu 19.


Pohled do vytopené bývalé strážnice uvnitř reduitu 19. V současnosti slouží prostory jako klubovna K.u.K – Infanterie-Regiment Nr. 42.
Pohled do prostor bývalé strážnice uvnitř reduitu 19.
V současnosti slouží prostory jako klubovna K.u.K – Infanterie-Regiment Nr. 42.
Voda zde sahala až pod klenbu stropu.


Hřbitov

Záplavová vlna se nevyhnula ani hřbitovu na kterém lze najít i náhrobky slavných představitelů pevnosti Terezín.


Voda zatopila i nedávno opravený náhrobek u hrobu stavitele a prvního velitele terezínské pevnosti maršála Karla Nikolase von Steinmetz 1798.Stejně tak byl zatopen například náhrobek Michaela Schön von Treuenwerth. V tomto případě je naštěstí náhrobek z litiny a bude stačit pouze obnovit nátěr…
Pohled na nejstarší část pevnostního hřbitova. Tmavá barva na zdi ukazuje, jak vysoko sahala hladina vody.
Voda zatopila i pevnostní hřbitov.
Pod vodou se octli i nedávno opravené nejstarší náhrobky.


Ostatní poškození

V tomto případě bylo těžké posoudit na co se soustředit. A tak prozatím zde mám pouze jednu sesunutou starou zeď. Dlužno dodat, že tato zeď (podle mého názoru) nepatří k nijak důležité stavbě a již pře jejím sesunutím byla ve velice chatrném stavu, ale když už jsem ji vyfotil…

Následkem podmáčení se zřítila i jedna z novodobějších zdí.Následkem podmáčení se zřítila i jedna z novodobějších zdí.
Následkem podmáčení se zřítila i jedna z novodobějších zdí.


Ohnutý středový sloupek zábradlí.Z pískovcového sloupu byla vytržena původní, kovaná tyč zábradlí.
Chybějící spodní část zábradlí mostu.Zde chybí dokonce celá vrchní část zábradlí a středového sloupku.
Před pevnostním mostem se zachytilo velké množství naplaveného dřeva.
Při vytahování naplavenin došlo k poškození částí historického zábradlí mostu.


Propady

Nejhorší je nebezpečí, které není vidět…
To se dá bezpochyby tvrdit o zákeřných propadech podzemních prostor.
Na různých místech se v trávě, ale i v asfaltu objevují různě hluboké krátery. Nejhorší, je že nikdo nemá ani tušení, kde se příště podobný kráter může objevit…


Propad nespecifikované části chodby minového systému.
Zde se pravděpodobně propadla část křižovatky chodeb.
Propadu v trávě si většinou všimneme až na poslední chvíli.


Propad ve svahu.
Zde se pravděpodobně propadla část křižovatky chodeb.Poměrně mělký propad.
„Zákeřný“ propad. Lze jej zahlédnout je z určitého úhlu a většinou na poslední chvíli.Ještě podlejší propad je ten, který má dutinu i pod, na první pohled stabilní vrstvou zeminy.
Vrchní část propadů má různé podoby a…hloubku.


Propady lze nalézt i mezi stromy.
Propady lze nalézt i mezi stromy.Propady lze nalézt i mezi stromy.
Propady lze nalézt i mezi stromy.


A proč se to vlastně propadá?

Propadá se to proto, že bylo zatopené podzemí. Teď se nebudu pouštět do spekulací, zda byl o lepší příkopy podzemí zatopit anebo ne.
Pravdou je, že podzemí bylo zatopeno v celém svém rozsahu a následky se budou projevovat ještě dlouho.
Ostatně následující fotografie jsou toho důkazem.
Co je však zarážející, je skutečnost, že do podzemí bylo před několika měsíci instalováno na desítky masivních dřevěných dveří pro uzavření jednotlivých částí podzemního systému. Nikdo samozřejmě od dveří nečekal, že zamezí průniku vody. V každém případě by se však znatelně zpomalilo proudění vody v podzemí, a vyrovnávaní hladin by také bylo pozvolnější.
Má to však jeden háček… to by ty dveře před příchodem velké vody musel někdo ZAVŘÍT…
Že k tomu tak všude nebylo, nám ukáží následující fotografie. Podotýkám, že jsem neprocházel celé podzemí, ale to co jsem spatřil, to je dostatečně výmluvné…
Kromě toho VŠECHNY dveře, které nebyly uzavřeny, jsou zkroucené!!

Nezbývá než se zeptat, bylo to vůbec potřeba?

  • A následně se vloudí otázka – kolik to všechno stálo…
  • Kdo má vlastně na starosti desítky dveří v podzemí co se týká údržby?
  • Kdo má odpovědnost za uzavření té spousty dveří při vyhlášení nebezpečí velké vody?
  • Kdo zaručí, že v době, kdy se podzemí musí urychleně zavřít, nebude někdo na tajné výpravě uvnitř a zůstane tam uzavřen bez možnosti úniku?
  • A znovu otázka – bylo to opravdu potřeba?

Jako první nahlédneme do podzemí, které bylo velké vodě 2012 z velké části opraveno a zpřístupněno.


Pohled na bahno na podlaze střelecké galerie.Stejně smutný pohled je i u odbočky k chodbě envelopy.
Pohledy do prostor u střelecké galerie.


Hned první dveře do enevelopy jsou zkroucené následkem vlhka.Vodní tráva v horní části a neporušené bahno pod dveřmi je důkazem, že dveře nebyly při velké vodě uzavřeny.
Hned první dveře do enevelopy jsou zkroucené následkem vlhka.
Vodní tráva v horní části a neporušené bahno pod dveřmi je důkazem, že dveře nebyly při velké vodě uzavřeny.


Pohled do spojovací chodby vedoucí k envelopě.Část dvojitého traverzu.
Envelopa….


Po opadnutí hladiny vody se ze stěn a podlahy vyplavoval písek a zemina.
Po opadnutí hladiny vody se ze stěn a podlahy vyplavoval písek a zemina.
Po opadnutí hladiny vody se ze stěn a podlahy vyplavoval písek a zemina.


Částečně vyplavená zemina u výklenku.Vyplavená hromada zeminy z probořeného výklenku. Dlužno podotknout, že tento výklenek byl již částečně vysypaný před příchodem velké vody.
Konec envelopy ke kufru


A další otevřené (a zkroucené) dveře.
Deformace dveří je zde již znatelná.Deformace dveří je zde již znatelná.
Další otevřené dveře.
Jsou tak křivé, že fotografie není potřeba nijak podrobně studovat…


A pokud by přesto byla pochybnost, zda bylo podzemí uzavřeno, tak uzávěr dveří s nepoškozeným nánosem kalu by měl být jasným důkazem.
A pokud by přesto byla pochybnost ohledně uzavření, tak uzávěr dveří s nepoškozeným nánosem kalu by měl být jasným důkazem.


Skluzavka do podpovrchové minové chodby.
Skluzavka do podpovrchové minové chodby.


Konečně jedny uzavřené dveře… Tyto však pro změnu nejdou otevřít, protože je deformace zkřížila ve dveřním otvoru.
Tyto dveře byla uzavřeny…
Konečně jedny uzavřené dveře…
Tyto však pro změnu nejdou otevřít, protože je deformace zkřížila ve dveřním otvoru.


V následující části navštívíme podzemí, které bylo v roce 2002 vyčištěno a sanováno pouze částečně. Nicméně bylo průchozí…


Na počátku střelecké galerie je to stejné jako v jiných částech podzemí, ale po několika metrech…
Po několika metrech již cesta začíná být nepohodlná…Smutný pohled na vysypanou zeminu z bočních chodeb a výklenků. Je otázka zda tohle dá ještě někdy někdo dohromady…
Na počátku střelecké galerie je to stejné jako v jiných částech podzemí, ale po několika metrech…
A ta zemina co dole přebývá, to je právě ta, co schází na povrchu v propadech…


Další vysypaný výklenek u traverzu ve střelecké galerii.
U traverzu.


Opustíme úzké chodby minového systému, a navštívíme podzemí bastionu 5. Ano, to je ten bastion, kam vnikla voda rozebranými střílnami a následně zaplavila retranchement 5…


Na těchto stránkách již několikrát vzpomínané – nedozděné místo v bastionu 5. Přestože byl otvor zapytlován voda si cestu našla…
Tudy přišla voda…


Proud vody byl tak silný, že vytrhal cihly v podlaze a vymlel písek a hlínu.
Proud vody byl tak silný, že vytrhal cihly v podlaze a vymlel písek a hlínu.Proud vody byl tak silný, že vytrhal cihly v podlaze a vymlel písek a hlínu.
Proud vody byl tak silný, že vytrhal cihly v podlaze a vymlel písek a hlínu.


Voda v podzemí vytvořila různé prohlubně, anebo naopak nánosy zeminy a písku.Voda v podzemí vytvořila různé prohlubně anebo naopak nánosy zeminy a písku.
Voda v podzemí vytvořila různé prohlubně, anebo naopak nánosy zeminy a písku.


V kasematách zůstala na podlaze vrstva kluzkého bahna.
V kasematách zůstala na podlaze vrstva kluzkého bahna.
V kasematách zůstala na podlaze vrstva kluzkého bahna.


Voda na několika místech podemlela i cihlové příčky.
Voda na několika místech podemlela i cihlové příčky.Voda na několika místech podemlela i cihlové příčky.
Bohužel na několika místech se voda „podívala“ i pod zdivo.


Pojďme se ještě podívat do jedněch kasemat – do dělostřeleckých.


V těchto prostorách nejsou nánosy bahna naštěstí tak velké.
V těchto prostorách nejsou nánosy bahna naštěstí tak velké.V těchto prostorách nejsou nánosy bahna naštěstí tak velké.
V těchto prostorách nejsou nánosy bahna naštěstí tak velké.


Propad asfaltu.

A na závěr jsem si ponechal propady, které si zcela jistě zaslouží být na stránce o stavebních perlách…
Jedná se o ukázku naprosto perfektně zvládnuté práce…
Všechna místa, která jsou zachycena na níže uvedených fotografiích, jsou po nedávné opravě.
Na všech těchto místech byla odbagrována zemina až na poškozenou klenbu. Klenba byla následně nově vyzděna, zasypána a zaasfaltována… A hle, ono se to „samo“ propadá…


Propad asfaltové vozovky nad nedávno opravenou klenbou.Propad asfaltové vozovky nad nedávno opravenou klenbou.
Propad asfaltové vozovky nad nedávno opravenou klenbou.


Propad nově položeného asfaltu na chodníku pro pěší…
Propad nově položeného asfaltu na chodníku pro pěší…
Propad nově položeného asfaltu na chodníku pro pěší…


Po zhlédnutí fotografií na této stránce je snad všem jasné, že vstup do pevnostního podzemí je opravdu velice nebezpečný a rozhodně jej důrazně NEDOPORUČUJI!!!


Konec? …


Naposledy upraveno 12. 8. 2013


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.