Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Josefínské slavnosti

Josefínské slavnosti 2008

Po loňském propadáku jsem, žil trošinku v obavách, ale prostě se to povedlo! Na zvládnutí celé akce se podílela velká řada lidí. Asi nemá cenu se rozepisovat, je čas podívat se na letošní Josefínské slavnosti… Nejprve si znovu připomeňme výběr nejzajímavějších části programu a hned poté následuje několik fotografií.

9:00 – 9:30 pochod vojáků od ravelinu 18 ke kostelu „Vzkříšení Páně“
10:00 – 10:15 průvod k Základnímu kameni
10:15 – 10:30 příjezd Josefa II., pokládání věnců, čestná salva
10:40 – 11:00 koncert Hudby Hradní
11:00 – 11:30 pochod zpět na ravelin 18
11:30 – 13:00 prohlídka vojenského tábor
13:00 – 14:00 ukázka vojenského výcviku
15:00 – 16:00 ukázka bitvy
17:00 – 18:00 dělostřelecká kasemata Kontrgarda 22 střelba z děl
18:00 – 19:00 prohlídka vojenského tábora
20:00 – 20:30 ukázka přepadení vojenského trénu

Mimo hlavní program budou v prostorách dobového tržiště s ukázkami historických řemesel, umístěného na kurtině mezi bastiony 4 a 5, probíhat stylová vystoupení hudebníků, tanečníků, kejklířů, divadelníků, kdy se zde návštěvníci slavností budou moci setkat nejen s Josefem II., ale i s císařovnou Marií Terezií.

V místě před vchodem na ravelin 18, se nám budou prezentovat vojáci 1. světové války i s vojenskou technikou, které navštíví císař František Josef I. a následník trůnu arcivévoda Ferdinand d´Este.

pro návštěvníky slavností bude připravena prohlídka podzemních chodeb s průvodcem od shromaždiště 31 a volně přístupné chodby s bastionu č. 5 a dělostřelecká kasemata (kontrgarda 22 u ravelinu 18) se zajištěným dozorem.

po ukončení programu se budou moci účastníci zúčastnit zábavy pořádané v prostorách ravelinu 18.


Seřazování vojsk před pochodem.
Seřazování vojsk před pochodem.Seřazování vojsk před pochodem.
Seřazování vojsk před pochodem.


Pochod vojáků od ravelinu 18 ke kostelu „Vzkříšení Páně“.Pochod vojáků od ravelinu 18 ke kostelu „Vzkříšení Páně“.
Pochod vojáků od ravelinu 18 ke kostelu „Vzkříšení Páně“.


Bohoslužba před kostelem „Vzkříšení Páně“.
Bohoslužba před kostelem „Vzkříšení Páně“.


Slavnostní nástup.Slavnostní nástup.
Slavnostní nástup.Slavnostní nástup.
Slavnostní nástup.


Čestné salvy.
Čestné salvy.


Zatím ztichlá část bojiště.
Zatím ztichlá část bojiště.


Bojiště se pozvolna začíná zaplňovat vojsky.
Bojiště se pozvolna začíná zaplňovat vojsky.


Bitva začíná. Bitva začíná.
Bitva začíná.


Dým pomalu houstne.Dým pomalu houstne.
Dým pomalu houstne.


Přidávají se děla.Přidávají se děla.
Přidávají se děla.


Diváků se sešlo požehnané množství a bylo se na co koukat.Diváků se sešlo požehnané množství a bylo se na co koukat.
Diváků se sešlo požehnané množství a bylo se na co koukat.


V přestávkách bylo možné prohlédnout si tržiště.
V přestávkách bylo možné prohlédnout si tržiště.


Nebo vojenské tábory.
Nebo vojenské tábory.


Vojenskou techniku.
Vojenskou techniku.


kdo měl štěstí, ten potkal i významné historické osobnosti.
A kdo měl štěstí, ten potkal i významné historické osobnosti.


I voják má svou duši, a když se velitel nedívá, venčí svého mazlíčka…
I voják má svou duši, a když se velitel nedívá, venčí svého mazlíčka…


Na závěr ukázek – novinka na slavnostech – noční přepad.
Na závěr ukázek – novinka na slavnostech – noční přepad.


Světelné a zvukové efekty…Světelné a zvukové efekty…
Světelné a zvukové efekty…


Opravdu povedený závěr akce…Opravdu povedený závěr akce…
Opravdu povedený závěr akce…


Naposledy upraveno 8. 10. 2012


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.