Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Pevnostní brány

Horní vodní brána

V pořadí třetí pevnostní brána se nachází poblíž nápustných stavidel pevnostního systému, odtud pochází i její název – Horní vodní brána.

Je vystavena před cihlovým mostem, který překlenuje pevnostní příkop v těsné blízkosti řeky Ohře.

Při pohledu od mostu lze spatřit střední (velkou) bránu pro povozy, a po bocích profily dvou průchodů. Jeden z průchodů je však falešný, a byl vybudován pouze pro optickou souměrnost stavby.
Bránu tedy ve skutečnosti tvoří pouze dva průchody, přičemž menší byl určen pro pěší, a větší pro povozy. Dříve byly součástí brány i dva padací mosty. Zařízení těchto padacích mostů bylo jednoduché a praktické. Otáčením ovládacího kola, jehož čepy zapadaly do ozubeného čtvrtkruhu upevněného na mostnici, se pohyblivá mostnice uváděla do svislé polohy, čímž se přerušovalo komunikační spojení a současně uzavíral vstup do průjezdu brány.
V horní části brány, byly vybudovány nádrže na vodu pro potřeby města Terezín, tyto nádrže jsou již dávno nevyužívané.


Letecký pohled na Horní vodní bránu. Foto: Hynek Gazsi
Letecký pohled na Horní vodní bránu.


Horní vodní brána Pohled od nábřežní zdi.
Horní vodní brána a most. Pohled od hlavního pevnostního mostu.Horní vodní brána a most. Pohled od nápustných stavidel.
Horní vodní brána a most.
Pohled od nábřežní zdi.


Horní vodní brána – pohled od města.
Horní vodní brána – pohled od města.Pohled z vrchní části brány na most přes vodní příkop.


Most před pevnostní branou. Pohled z vnější strany pevnosti.Most před pevnostní branou. Pohled z vnější strany pevnosti.
Most před pevnostní branou.
(pohled z vnější strany pevnosti).


Průchod pro pěší.Po pravé straně byla z důvodu souměrnosti vybudována pouze imitace vchodu.
Po levé straně fotografie průchod pro pěší.
Po pravé – z důvodu souměrnosti vzhledu brány byla vybudována pouze imitace malé brány.


Cesta pro pěší .
Cesta pro pěší.


Cihlové sloupy a části kleneb uvnitř Horní vodní brány.Cihlové sloupy a části kleneb uvnitř Horní vodní brány.
Cihlové sloupy a části kleneb uvnitř Horní vodní brány.


Pohled na klenbu stropu uvnitř brány.
Pohled na klenbu stropu uvnitř brány.


Vnější topeniště strážnice.
Vnější topeniště strážnice.


Zářezy pro fošny určené k neprodyšnému uzavření brány.Zářezy pro fošny určené k neprodyšnému uzavření brány.
Zářezy pro fošny určené k neprodyšnému uzavření brány.


Zachovalé kotvy pro upevnění mechanismu padacího mostu.
Zachovalé kotvy pro upevnění mechanismu padacího mostu.


Na kresbě je znázorněna funkce mechanismu padacího mostu – brána je uzavřena a v mostu vznikla překážka v podobě otvoru.Na kresbě je znázorněna funkce mechanismu padacího mostu – brána je otevřena).
Na kresbě je znázorněna funkce mechanismu padacího mostu.
Zařízení těchto padacích mostů bylo jednoduché a praktické.
Otáčením ovládacího kola, jehož čepy zapadaly do ozubeného čtvrtkruhu upevněného na mostnici, se pohyblivá mostnice uváděla do svislé polohy, čímž se přerušovalo komunikační spojení a současně uzavíral vstup do průjezdu brány.


Šipka označuje místo, které bylo přerušeno a při otevření brány překryto padacím mostem.
Šipka označuje místo, které bylo přerušeno a při otevření brány překryto padacím mostem.


Naposledy upraveno 29. 9. 2013


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.