Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Pevnostní brány

Litoměřická brána

Litoměřická brána.Litoměřická brána.
Litoměřická brána.
Jedny z mála zachovaných fotografií.

Litoměřická brána stávala na severní straně pevnosti a uzavírala silnici od města Lovosice (Litoměřice). Protože brána stávala na nefrekventovanější silnici, byla její stavba pojata vznosným způsobem. Při pohledu před pevností (od Lovosic), mohl návštěvník spatřit majestátní stavbu, jejíž středem procházela hlavní brána (pro povozy) a po levé straně byl průchod pro pěší. Po pravé straně byl pouze náznak dveří (pro souměrnost stavby).

Čelní stěna byla ozdobena šesticí sloupů s římsou ve vrchní části.
Ve středu hlavní brány, nad římsou byl vsazen bronzový nápis.

IMP. CAES. JOSEPHUS. II. AUG.
TUTELAE RECN. ATQ. AETERNITATI NOMINIS
M. THERES. AUC. MATRIS PROSPICIENS
ARCEM. A FUND, EXCITARI EAMQ. THERESIOPOLIM
NUNCUPARI. JUSSIT. AN. DOM. MDCCLXXX

Překlad nápisu:
Císař vladař Josef II. ku ochraně říše a zvěčnění M. Terezie jasné matky hledě pevnost ze základu vybudovati a jí Terezínem nazvati rozkázal.

(Originál nápisu byl roku 1919 zničen vojáky. V roce 1930 byla vytvořena kopie nápisu, kterou můžeme dnes spatřit na boční stěně kostela)

Po zrušení statusu pevnosti byla brána i nadále využívána a však díky vzrůstajícímu silničnímu provozu bylo potřeba rozšířit vozovku a v roce 1898 došlo ke stržení Litoměřické brány. Z tohoto důvodu můžeme dnes spatřit již pouze boční stěny brány a dveře do bývalých strážnic, umístěných ve vnitřních prostorách brány.

Prostory strážnic byly v pozdější době využívány jako skladovací prostory a drobné dílny. Postupem času brána celkově značně „omšela“ a část jejího lesku jí vrátila až oprava zdevastovaných vnitřních prostor v roce 2013 – 2014. Uvnitř brány byly nově omítnuty stěny a strop strážnic. Byla položena nová dřevěná podlaha a osazeny repliky původních dveří.

Při stavebních úpravách byla, kromě jiného zrestaurována i místnost, kde byly dříve záchody.
(Ono to sice takto napsané vypadá směšně, ale pokud se podíváte na níže uvedené fotografie vnitřních prostor, zjistíte, že ve zmiňované místnosti vyrostla replika této důležité místnosti – a to se zase jen tak často nevidí.)

Část nově rekonstruovaných prostor je v současnosti využívána vojáky historického vojenského klubu Sappeur Corps, která zde ve vybrané termíny pořádá komentované ukázky dobového života vojáků ve strážnici.Kopie původního nápisu, který byl umístěn na Litoměřické bráně.
Překlad nápisu:
Císař vladař Josef II. ku ochraně říše a zvěčnění M. Terezie jasné matky hledě pevnost ze základu vybudovati a jí Terezínem nazvati rozkázal.


Přibližně takto by mohla Litoměřická brána vypadat dnes…. Pozn. Podoba fotografie byla uměle upravena.
Přibližně takto by mohla Litoměřická brána vypadat dnes….


Žlutá šipka označuje Litoměřickou bránu.
Letecký pohled na zachovalou část Litoměřické brány.


Pohled na Litoměřickou bránu z vnější strany (rok 2014).
Pohled na Litoměřickou bránu z vnější strany (rok 2014).Pohled na Litoměřickou bránu z vnější strany (rok 2014).
Pohled na Litoměřickou bránu z vnější strany (rok 2014).


Pohled na pozůstatky Litoměřické brány od města (rok 2014).Pohled na pozůstatky Litoměřické brány od města (rok 2014).
Pohled na pozůstatky Litoměřické brány od města.


Boční pohledy na Litoměřickou bránu od města.Boční pohledy na Litoměřickou bránu od města.
Boční pohledy na Litoměřickou bránu od města.


Pohledy na vnitřní část bývalé Litoměřické brány.Pohledy na vnitřní část bývalé Litoměřické brány.
Pohledy na vnitřní část bývalé Litoměřické brány.
Celá část po obou stranách vozovky byla dříve součástí průjezdu uvnitř brány.


Detail nově repasovaných dveří bývalé strážnice.Detail nově repasovaných dveří bývalé strážnice.
Detail nově repasovaných dveří bývalé strážnice.


Místnost uvnitř Litoměřické brány.
Místnost uvnitř Litoměřické brány.Místnost uvnitř Litoměřické brány.
Místnost uvnitř Litoměřické brány.Místnost uvnitř Litoměřické brány.
Místnost uvnitř Litoměřické brány.Místnost uvnitř Litoměřické brány.
Pohled do některých rekonstruovaných místností uvnitř Litoměřické brány.


Chodba uvnitř brány propojuje jednotlivé místnosti. Nízká dvířka vedou do prostor pro komíny.Chodba uvnitř brány propojuje jednotlivé místnosti. Nízká dvířka vedou do prostor pro komíny.
Chodba uvnitř brány propojuje jednotlivé místnosti.


Dveře které dříve ústily v průjezdu Litoměřické brány.
Dveře, které dříve ústily v průjezdu Litoměřické brány.


Pohled na výlevku a záchody. Za dveřmi je spojovací chodba do chodby a dalších prostor.
Pohled na výlevku a záchody. Za dveřmi je spojovací chodba do chodby a dalších prostor.Pohled na část záchodů a výlevku. Dveře vedou před strážnici – směrem k městu.

Pro osádku brány byla samozřejmostí i toaleta a výlevky.
Rekonstruovaná podoba v roce 2014.
Naposledy upraveno 4. 2. 2015


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.