Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Zde - aktuality ze dne

Aktuality – rok 2020Změny a úpravy na stránkách o pevnosti Terezín

(Aktuality a další fotografie pevnosti Terezín najdete také na Facebooku)


03. 10. 2020

Terezín Dělostřelecká kasárna.3.10.2020…
Terezín Dělostřelecká kasárna.3.10.2020…Terezín Dělostřelecká kasárna.3.10.2020…
Možná, na protest proti tomu co se v Terezíně děje, spadla včera odpoledne další část střechy Dělostřeleckých kasáren.

Volební místnosti se uzavřely. Výsledek je takový jaký je, a teď budeme čekat na to, co bude dál… Protože…

Uběhlo pár měsíců a mohlo by se zdát, že opadla vlna rozčarování a emocí, po rozhodnutí zastupitelů města Terezín – nejednat vzniku krajské příspěvkové organizace. Ale zdá se, že rány jsou stále otevřené a nějak se nechtějí hojit – naopak, spíše se zdá, že se začínají otevírat…

A tak ani moc nepřekvapuje, že se na konci září 2020, v některých novinách objevil ZDE ODKAZOVANÝ ČLÁNEK


10. 07. 2020

Čas nekompromisně plyne a ruku v ruce sním i – řekněme, „informační šum“.

A tak i z tohoto důvodu, jsem si dovolil převzít text a podklady z jiného zdroje, protože sám bych to asi nenapsal lépe. Pouze jsem si dovolil malinko poupravit nadpis. Stránka se jmenuje – Jak (měl vznikat) Projekt nové příspěvkové organizace Ústeckého kraje „Pevnost Terezín“


22. 05. 2020

Když ptáčka lapají …

Tak by se mohla jmenovat další nová stránka k tématu, které v současnosti kroutí vnitřnosti všem, komu není jedno, co bude s Terezínem dál. Městem se šušká leccos a na sociální síti to tak trochu vře.
Informace už začínají přicházet i od přátel v zahraničí.

Na druhou stranu jsem svědkem zajímavého jevu. Během jednoho dvou dnů vymizelo nepřátelství mezi lidmi, kteří si ještě v minulém týdnu chtěli navzájem, málem podříznout krky – a teď spolu táhnou za jeden provaz. Zdá se, že ten zastupitelský veletoč byl alespoň k něčemu dobrý…

No nic, další stránka se jmenuje: Slibem nezarmoutíš


21. 05. 2020

Tak po dvou dnech ticha vyšlo oficiální vyjádření města Terezín:


Prohlášení vedení města k převodu majetku

Terezínští zastupitelé na svém pondělním jednání neschválili záměr převodu velké části nemovitého majetku na Ústecký kraj. Krom části pevnostního systému se jednalo o většinu opravených budov. Budovy ve špatném stavu Ústecký kraj odmítl převzít a zařadit do svého plánu, a proto by i nadále zůstal neopravený majetek jako břemeno města. Neschválení záměru převodu neznamená, že se dál nepovedou jednání. Pouze máme ze zákona povinnost rozhodovat o majetku města s péčí řádného hospodáře. To znamená, že každý jednotlivý zastupitel nese majetkovou i trestní odpovědnost za hlasování o městském majetku. Největší problém za nás byl, že ze strany Ústeckého kraje nebyly jasné garance dalšího nakládání a možnosti ovlivňování zástupci města s převedeným majetkem do budoucna. Prohlášení na veřejném zastupitelstvu krajského představitele, „kdo platí – poroučí“, většinu zastupitelů v tom utvrdila. Provoz měl platit kraj, takže by poroučel, ale majetek za miliardy by dával Terezín, to už nezaznělo.

Nic nechceme ničit, jen chceme vyrovnané podmínky spolupráce a mít možnost rozhodovat o budoucnosti svěřeného majetku.

Radnice je obviňována, že je to špinavá politická hra, opak je pravdou. Zastupitelé kraje nedali zastupitelům města na pracovním jednání 3 pracovní dny před zastupitelstvem žádné dlouhodobé garance. Zastupitelům bylo odpovězeno „za pár měsíců jsou krajské volby a nikdo neví, co bude potom“. Pokud by zastupitelé nyní souhlasili s bezplatným převodem majetku, tak „co bude potom“, by se nás vlastně již netýkalo. Radnice chce i nadále vyjednávat podmínky spolupráce s krajem, případně státem, ale chce dlouhodobější garance, jak se svěřeným majetkem bude nakládáno a je jedno, jaké politické uskupení bude na kraji nebo státu sedět.

Radnice má i nadále zájem na tom, aby chod stávajícího sdružení Terezín město změny, který odvedl velký kus práce a nikdo mu nepopírá zásluhy ve městě i nadále pokračoval.
S TMZ i krajem již vedení města jedná a jednotlivými spolky se chce vedení města sejít a i nadále řešit budoucnost činností ve městě.

(konec prohlášení)


Teď by bylo zajímavé získat i vyjádření Ústeckého kraje.

Kromě toho z prohlášení nijak jednoznačně nevyplývá, s KÝM se dál povedou ONA jednání…

A za zamyšlení stojí i dotaz či konstatování, které se objevilo na oficiálním FB města Terezín, kde se pisatel ptá:

Tak proč zastupitelé zahodili možnost mluvit a hlasovat o „záměru převodu majetku“ už v začátku? To nikdo nevysvětlil – vždyť nešlo o převod, nýbrž o záměr. Kdo teď s vámi bude jednat?


20. 05. 2020

Chtě nechtě, musel jsem alespoň částečně oprášit mnou dlouho zanedbávané stránky, věnované pevnosti Terezín.
Z několika různých důvodů stále nedokážu najít čas na nějaké větší projekty, či alespoň aktualizace. Tolik pro vysvětlení proč to tu již delší dobou nežije…


Na druhou stranu – od pondělí 18.5. 2020 to žije ve městě Terezín.

Dlužno podotknout, že to bohužel nežije tak, jak by si většina rozumně smýšlejících lidí přála.
A tak se stalo, že situace dospěla do stadia, že alespoň něco napsat musím, protože mám velice nepříjemný pocit, že na Terezín se valí další pohroma.

Kupodivu to není ani velká voda, ani dřevomorka v trámech starých budov, ale je to „lidský faktor“. Pohroma, která se z ničeho nic objevila, se vztahuje na Terezín, pevnostní spolky a lidi, kterým toto město a pevnost přirostla k srdci a plno k tomu navazujících aktivit je ve velkém ohrožení.

Více informací naleznete na odkazu, který jsem pojmenoval Bylo všechno marné?

Na závěr snad jen poznámka. V odkazovaných stránkách nenaleznete, žádné technické informace ani nic podobného. Je to jenom politika, a asi bych se nebál to nazvat – špinavá politika.

Ale mám za to, že každý komu není cizí budoucnost města a pevnosti Terezín, by se měl podívat, čím vším se může toto město „pochlubit“…

… a samozřejmě další články k tomuto tématu se připravují…(10/20)


Naposledy upraveno 3. 10. 2020


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.