Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Zde - aktuality ze dne

Aktuality – rok 2015Změny a úpravy na stránkách o pevnosti Terezín

(Aktuality a další fotografie pevnosti Terezín najdete také na Facebooku)


05. 12. 2015

Nějak v poslední době nestíhám doplňovat stránky, které mám (alespoň) rozpracované. Oproti předpokladu jsem ani nedokončil stránku, kterou jsem již skoro rok nedoplňoval – a to jsou opravy pevnosti. Budu se snažit to stihnout příště.

Abych však doplnil alespoň něco, přináším přepracovanou stránku na téma Lunety a shromaždiště – vše je opět doplněno o výběr možnosti virtuálních prohlídek vybraných částí pevnostního systému na již zmiňované lunety.


18. 10. 2015

Ještě mi ani nevychladla klávesnice od tématu Josefínských slavností a už tu mám další perličku – Dušičkové prohlídky muzea – strážnice a samozřejmě pozemních chodeb.

Tuto akci bych asi přiřadil k tématu pod názvem muzejní noc. Mimochodem jedna muzejní noc již proběhla a k tomuto tématu již pár týdnů suším v počítači zcela novou stránku, jejíž uvedení jsem z různých důvodů stále odkládal.

Počítám, že teď již je ta správná příležitost.

Přijměte proto pozvaní na další Muzejní noc, která se koná 31. 10. 2015. (Na závěr snad jen poznámka, že na odkazované stránce naleznete fotografie z premiéry, a jak znám účinkující tak VŽDY vykoumají něco unikátního a nového. Berte prosím zmiňované fotografie pouze jako ilustrační…)


17. 10. 2015

Na web byla přidána zcela nová stránka věnovaná letošním Josefínským slavnostem. Asi nemá cenu se nějak moc rozepisovat, vše co jsem považoval za důležité, naleznete na již zmiňované stránce nazvané – Josefínské slavnosti 2015.


03. 10. 2015

Na stránky jsem vložil přepracovanou stránku z tematické části Pevnost Terezín – obranný systém, kde si můžete prohlédnout nově upravenou stránku, nesoucí (poněkud zvláštní jméno) – Batardeaux.


22. 09. 2015

Josefínské slavnosti již opravdu „klepou“ na pevnostní bránu.

Pro upřesnění otázek – co, kde a kdy se bude konat, jsem nachystal informační stránku na téma Josefínské slavnosti 2015.


16. 09. 2015

Naši sapéři stoupají do mediálních výšin.


13. 09. 2015

V tom chaosu okolo otevření muzea pevnosti Terezín jsem úplně zapomněl na důležitou aktualizaci…

Na stránky byla přidána doplněná a aktualizovaná verze virtuální prohlídky pevnosti Terezín.

V nově zpracované podobě si můžete mimo jiné prohlédnout běžně nepřístupnou část kostelní věže a podkroví nad lodí kostela.

Autor virtuálních prohlídek je – Mgr. Tomáš Kos

(až „dojdete“ až do samé špičky věže, a rozhlédnete se okolo – podívejte se dolů…
Klobouk dolu Tome, já sem tak vysoko nešel, a nelituji toho…)


01. 09. 2015

Prázdniny jsou za námi a já se opět vracím k tématu pevnosti Terezín, a všemu co se tohoto tématu týká.

Za patrně nejdůležitější informaci považuji skutečnost, že pevnost a město Terezín má od srpna konečně své vlastní muzeum

Nově vzniklé muzeum – infocentrum, začalo svou kariéru brát opravdu vážně, neboť jeho prvním větším počinem, bylo pořádání muzejní noci (samostatná stránka k muzejní noci se připravuje.) Do této bohulibé akce se kromě muzea zapojila i obě hlavní vojenská sdružení v pevnosti Terezín, a to: Sappeur Corps. a Infanterie Regiment Graf von Gaisruck (obě tato sdružení spadají pod zájmový spolek Steinmetz Terezín 1780).


03. 07. 2015

Červenec – srpen. Doba prázdnin a dovolených. Je čas udělat si také přestávku.
Práce na stránkách bude samozřejmě pokračovat, ale aktualizace budou opět až v měsíci září – nenastane li nějaká mimořádná událost.

Na začátek prázdnin jsem však ještě nachystal dvě zcela přepracované stránky na téma pevnostních staveb.


08. 06. 2015

Ještě jednou se vracím k tématu, které nesouvisí s tématem vojenské pevnosti. Ale jak jsem již vysvětlil, Terezínské hry jsou technicky mnohdy s pevností provázány. Návštěvník si tak mimo jiné mohl prohlédnout části pevnostních staveb, kam se mnohdy vlastně ani nedostane.
Zde je odkaz na novou stránku – téma Terezínské hry 2015.


01. 06. 2015

V závěru měsíce května se část města a pevnostních staveb proměnila v lidské mraveniště.
Konal se 4 ročník prakticky celosvětové soutěže, jejíž hlavní část nese název TEREZÍNSKÉ HRY.

Vzhledem k tomu, že po určitou dobu potrvá zpracování fotografií a informací k Terezínským hrám, zvu vás na zcela nově upravenou stránku nazvanou  – neoficiální prohlídková trasa po pevnosti Terezín.


14. 05. 2015

Připomínám, že již tuto sobotu (16. 5. 2015), se koná ukázková akce Sapéři ve strážnici Litoměřické brány.

Stránka věnovaná tomuto tématu byla upravena a doplněna o nové fotografie.


01. 05. 2015

V ulicích, a v okolí pevnostních staveb lze v poslední době spatřit stále častěji auta, jejichž zadní část je označena nenápadnou ještěrkou. Stále častěji se objevují skupinky lidí, kteří o čemsi zaujatě diskutují. Na Facebooku se objevují různé příspěvky a všichni se ptají – co tohle všechno znamená?

Ano, již zanedlouho se počet obyvatel města Terezín na několik dní rozroste, o několik stovek „návštěvníků“. Toto slovo jsem nedal do uvozovek jen tak náhodou. Budou to návštěvníci, ale kromě návštěvy a prohlídky pevnosti Terezín, se převážná většina lidí bude věnovat soutěžení. A nebude to jen tak nějaké soutěženíčko…

Ale dosti mlžení a napínání. Ano přátelé Již za pár dní začínají Terezínské hry 2015. Tím bych asi upoutávku na tuto akci uzavřel, protože další podrobnosti se dozvíte na stránce nazvané – jak jinak než TEREZÍNSKÉ HRY.


01. 04. 2015

Tentokrát v aktualitách prozatím vynechám uvedení dalších, nových stránek k tématu pevnosti Terezín. Důvodem k tomuto odbočení je, že se mi nahromadil větší počet stránek, k tématu zajímavých akcí v pevnosti Terezín.

Je trochu smutné, že ačkoliv znám všechny místní (aktivní) vojenské kluby, nemám prakticky žádné informace o termínech konaných akcí. Spoléhám se tedy na informace dostupné veřejně. A tak po několika doplněních, se na oficiálních stránkách města Terezín konečně objevila (snad poslední verze) kalendária akcí pro rok 2015.

Ze seznamu jsem vybral všechny akce, které já považuji z vojenského hlediska za zajímavé – tento výběr naleznete v odkazu zajímavé akce v pevnosti Terezín.

Přičemž Loni zcela jistě bodovala akce – Sapéři ve strážnici Litoměřické brány.

Bohužel, oproti minulým rokům, je citelná absence (dříve) pravidelných, komentovaných prohlídek podzemí, o kterých si návštěvníci zatím mohou nechat pouze zdát. Tento stav je samozřejmě způsoben havarijním stavem podzemí (tomuto tématu jsem se věnoval v minulých aktualitách).

Můžeme se však těšit na Terezínské hry, a v druhé polovině roku jsou pak naplánovány již tradiční Josefínské slavnosti.


14. 03. 2015

Po bezmála dvou letech odkladů byla ve středu konečně otevřena poterna vedoucí k ravelinu a redutu 18.
Jsem vděčen za „promptní“ vyřešení tohoto „mírně“ vleklého omezení.

Návštěvníci a zájemci o prohlídku této části pevnostního systému se tedy opět mohou vydat na bližší seznámení s pevností.

To že je znovu otevřená poterna, však ještě neznamená, že není potřeba dbát zvýšené opatrnosti.
Připomínám, že pevnostní valy jsou vysoké, a samozřejmě nemají zábradlí. Pevnost je primárně navržena k obraně, a nikoliv pro bezpečnost návštěvníků – což znamená, že je dobré při pohybu po pevnosti používat hlavu (vlastní).

Totéž platí o zvýšené opatrnosti v místech, kde se na povrchu objevují kaverny do propadajícího se podzemí. A je jich opravdu hodně!
Některé jsou z dálky viditelné, jiné jsou – nebo budou vyznačeny ohrazením.

Mnoho propadů je však stále ukryto pod zemí, a hrozí reálné nebezpečí propadnutí.


Na povrchu se objevují další a další propady do poškozeného podzemí.
Na povrchu se objevují další a další propady do poškozeného podzemí.Na povrchu se objevují další a další propady do poškozeného podzemí.
Na povrchu se objevují další a další propady do poškozeného podzemí.

Vstup na pevnostní systém JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, a otevření poterny v žádném neznamená, že by byl zrušen ZÁKAZ vstupu do podzemí.


01. 03. 2015

V minulém měsíci byly poměrně rozsáhle doplněny další, starší verze stránek. I tomto měsíci je hlavním tématem, (které je postupně vkládáno do stránek) – virtuální prohlídka pevnosti Terezín.

V průběhu února bylo také dofotografováno několik dalších, doposud scházejících pohledů na pevnostní systém. Tyto pohled jsou vloženy do celkové virtuální prohlídky, a vybrané části jsou součástí následujících – nově upravených stránek.

Zcela nově přepracována a doplněna je stránka v sekci pevnost Terezín nesoucí název kavalíry.

Virtuální prohlídky jsou také součástí sekce na téma hřbitov – zde byla nově doplněna stránka
Hřbitov Terezín – vojenské hroby.


15. 02. 2015

Mám poměrně hodně restů v podobě rozpracovaných stránek, a abych si udělal trochu náskok, musím vyprázdnit pár hotových adresářů. Proto dnešní aktualizace „mimo plán“.

Nejprve se vrátím k minulému týdnu, kdy jsem psal, že na hřbitově schází tabulka na pomníku Gavrilo Principa.
Byl jsem ujištěn, že tabulka naštěstí není ukradena (i když někomu se zalíbilo několik mosazných šroubků?? Tabulku odmontoval a ponechal u paty pomníku). Tabulka je nepoškozená a v dohledné době by měla být vrácena na své místo.

Co se týká uzavřené poterny – stále se jedná, stále se jedná …

Teď již k dnešním aktualitám.

Byla přepracována a doplněna úvodní stránka k pevnosti Terezín

Jako druhá upravená stránka bylo nově doplněno téma nazvané bastiony.
I zde jsou doplněny nové fotografie a hlavně možnost virtuálních prohlídek vybraných pevnostních prvků příslušných k tématu bastionů.
Když jsem zmínil virtuální prohlídky – do prohlídek bylo nově doplněno několik dalších doposud scházejících pohledů.


07. 02. 2015


Dnešní aktuality jsou trošku mimo plán, ale na druhou stranu když je o čem psát…

Hezké, i když poněkud mrazivé počasí, bylo důvodem, proč se dnes pokračovalo ve fotografování dalších fotografií pro virtuální prohlídky pevnosti Terezín

Bylo potřeba dofotit některé doposud chybějící pohledy na systém výpustných stavidel. Dále také nové pohledy na hřbitov Terezín a to jak na nejstarší hroby, tak na část vojenských hrobu z první světové války.
Po zpracování budou nové fotografie vloženy do již zmiňovaných virtuálních prohlídek pevnosti Terezín.


Autor virtuální prohlídky, pan Tomáš Kos, dokumentuje okolí pomocné kynety pro Litoměřickou kotlinu.
Autor virtuální prohlídky, pan Tomáš Kos, dokumentuje okolí pomocné kynety pro Litoměřickou kotlinu.


Focení dalších pohledů pro virtuální prohlídku.
Focení dalších pohledů pro virtuální prohlídku.
Hřbitov Terezín.
Focení dalších pohledů pro virtuální prohlídku.


Při pořizování fotografií bylo zjištěno, že kdosi odšrouboval pamětní tabulku na pomníku sarajevských atentátníků. Pevně věřím, že tabulka byla odmontována pouze z důvodu restaurování…

15. 2. 2015 – aktualizováno

Tak ztracená tabulka z pomníku Gavrilo Principa naštěstí není ukradena (i když mnoho nescházelo.) Je uložena na bezpečném místě a bude znovu namontována.


Na pomníku Gavrilo Principa schází pamětní tabulka.
Na pomníku Gavrilo Principa schází pamětní tabulka.Je potvrzeno, že tabulka naštěstí nebyla ukradena.
Na pomníku Gavrilo Principa schází pamětní tabulka.


Na místě, kde byl Gavrilo Princip pohřben byl později vybudován pomník.
Na místě, kde byl Gavrilo Princip pohřben, byl později vybudován pomník.
Pouze pro připomenutí.
Takto vypadal pomník ještě v nedávné době…


Když už jsme se potulovali po terezínském hřbitově, padlo rozhodnutí, že se pokusíme pomocí uhlu obkreslit některé nečitelné nebo špatně čitelné nápisy na náhrobních kamenech.


Připevňování papíru na náhrobní desku.
Pomocí uhlu se začíná pomalu objevovat kopie málo zřetelného nápisu.
Jedna deska je hotova…
Pomocí uhlu byl okreslen špatně čitelný nápis na náhrobním kameni vojenského architekta Toussaint de Cornerot.


Možná by se to dalo obkreslit i lépe, ale v podvečer už byla opravdu dost velká zima a po pravé straně je nápis opravdu hodně obroušený…
Na papíru se začínají objevovat obrysy prvních písmen.
Stejným způsobem byla obkreslena i levá náhrobní deska na hrobu Franz Meisslera – prvního starosty města Terezín.
(Stránka na toto téma ještě není dokončena.)


Má dnešní poslední zastávka je u stále uzamčené poterny z ulice Školní.

Stránka prohlídkové okruhy patří k těm, které jsou na tomto webu nejnavštěvovanější. Bohužel již přes rok nemohu spustit původní podobu stránek. Důvodem je mimo jiné i uzavřená poterna vedoucí k nejzachovalejší části pevnostního systému.

Znovu se tedy pokouším ptát – JAK DLOUHO JEŠTĚ BUDE POTERNA UZAMČENA?


Jak dlouho ještě???
Jak dlouho ještě???


01. 02. 2015


Díky dokončení a uvedení projektu virtuálních prohlídek pevnosti Terezín, jsem přišel na další „vychytávku“, kterou jsem původně vůbec nedocenil.

O co jde?

Při popisování vybraných míst pevnosti využívám velké množství ilustračních fotografií, ale stále to nebylo ono – stále tomu něco scházelo. Avšak díky možnosti vybrat si přímo určité místo pevnosti, nebo systému jsem se mohl posunout o několik příček dál. Na vybrané stránky jsou postupně vkládány relevantní odkazy, které návštěvníkovy umožní shlédnout a v mezích možností blíže prozkoumat vybrané části pevnostního systému a jejího okolí.

Při aktualizaci stránek jsem si již udělal soupis dalších míst, která bude potřeba nafotit a doplnit do virtuální prohlídky (ostatně autor celého projektu virtuálních prohlídek, pan Mgr. Tomáš Kos již nervózně vyhlíží příchod jara, aby se mohlo pokračovat…)

Dosti řečí.

Zde jsou první stránky, které jsou nově doplněny o výběr virtuálních prohlídek.

Kde jinde začít než v pohledu na město Terezín

V minulém roce, se v pomyslném žebříčku zájmů dosti vysoko umístila i sekce zaměřená na Hřbitov Terezín. To bylo také důvodem, proč jsem dvě virtuální prohlídky vložil i do sekce Hřbitov Terezín – nejstarší hroby.


Mimo téma virtuálních prohlídek byla vytvořena nová stránka k tématu opravy pevnosti – zde si můžete prohlédnout novinky na téma opravy pevnosti Terezín za měsíc leden.1. 1. 2015

Vítám Vás v novém roce, na stránkách věnovaných pevnosti Terezín.


Nejprve krátké shrnutí uplynulého roku 2014

Některá má předsevzetí ohledně změn na vybraných stránkách se mi podařilo splnit – jiné stránky však na změnu stále čekají. To se týká hlavně jednotlivých typů pevnostních staveb, neboť tam je největší dluh – ať již se týká textů, či nových fotografií.

Snažil jsem se přiblížit alespoň částečně terezínský hřbitov – přičemž minimálně jedna stránka je stále ještě ve stádiu rozpracovanosti.

A co bych chtěl udělat v roce 2015?

V tomto roce by měla být dokončena oprava dvou pevnostních staveb – Dělostřelecká kasárna a Ravelin 16. Což znamená, že by mohla být aktualizována i stránka nazvaná jak šel čas.

Do budoucna bych chtěl i nadále přinášet informace o všech důležitých akcích, které se nějak týkají pevnosti, či vojenského života (pokud se o akcích dozvím dostatečně brzo…)

Také bych chtěl vytvořit stránku, na které budou pouze fotografie pevnosti Terezín.

To všechno je vzdálenější budoucnost – teď však na nás čeká opravdu velká třešeň na dortu…

Konečně se dostávám k dlouho očekávanému doplnění stránek – které jsem naznačoval již v polovině loňského roku.

Ano, nadešel čas na uvedení dlouho očekávaného výsledku 365 dní usilovné práce… Což mimo jiné znamenalo, že autor – pan Mgr. Tomáš Kos musel sesadit 594 samostatných celků + statické fotografie detailů + tři různé = celkem 790 fotografií + přibližně stejný počet ovládacích příkazů.

To všechno dohromady tvoří projekt, u kterého si troufnu napsat, že v historii fotografické dokumentace pevnosti Terezín nemá obdoby…

A výsledkem je

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA PEVNOSTI TEREZÍN

(Odkaz Vás přesměruje na stránku, kde naleznete podrobnosti o ovládání aplikace)


Než se vydáte na virtuální prohlídku terezínské pevnosti, dovolte mi, abych Vám ještě jednou popřál vše nejlepší při vstupu do roku 2015.


Roman Gazsi


PF – 2015
PF – 2015


13.9.


Naposledy upraveno 5. 12. 2015


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.