Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Pevnost Terezín – obranný systém

BatardeauxV případě obraných prvků pevnosti Terezín nesmíme rozhodně opomenout nejdůležitější obranný prvek – vodní záplavový systém. Blíže se tomuto tématu věnuji v jiné části stránek, na této stránce se pouze krátce zastavím u jedné části, která nese název − batardeaux

Nejprve několik řádků vyčtených moudrostí…

Pevnost disponovala manévrovacím vodním systémem. To znamená, že mohly být zaplaveny buď všechny příkopy a inundační kotliny, nebo pouze ty úseky, které byly ohroženy. Z tohoto důvodu oddělovaly některé úseky příkopů zděné hráze, zvané batardeaux.

Zídka byla budována v plném nebo dutém (průchozím) provedení – v tom případě byla opatřena střílnami.

Aby se zamezilo případnému pokusu útočníka o přechod přes tyto hráze, byla jejich vrchní pískovcová část vystavěna do střechovitého tva­ru.

Pro doplnění obrané účinnosti bylo batardeaux v polovině své délky opatřeno kamennou věžičkou – tzv. „panenkou“. Tato věžička svým stavebním řešením znemožňovala jakýkoliv případný pokus o přesun po hraně dělicí zdi.

Shora popisované prvky = neprůchozí batardeaux doplněné o věžičky nalezneme v místech, kde bylo potřeba manévrovat s vodou – což jsou nápustná a výpustná stavidla a k nim napojené jednotlivé „větve“ vodního systému.

Průchozí batardeaux bylo vystavěno v částech, kde jsou tzv. dělicí příkopy.Koulí zdobená vrchní část panenky.
Ve středu střechovitého zakončení batardeaux je vystavěna věžička (panenka), která znemožňovala případný pokus o překonání – přijití vrchní části batardeaux.Panenka.
Celkový pohled na batardeaux s panenkou.Celkový pohled na batardeaux s panenkou
Jednotlivá části batardeaux.


Panenka – pískovcová věžička znemožňující pohyb po vrchní části zdi.Panenka – pískovcová věžička znemožňující pohyb po vrchní části zdi.
Panenka – pískovcová věžička znemožňující pohyb po vrchní části zdi.Panenka – pískovcová věžička znemožňující pohyb po vrchní části zdi.
Detailní pohledy na „panenky“ vybudované ve střední části batardeaux.


Hlavní vodní příkop byl od ostatních částí oddělen dvojicí batardeaux s panenkou.Hlavní vodní příkop byl od ostatních částí oddělen dvojicí batardeaux s panenkou.
Hlavní vodní příkop byl od ostatních částí oddělen dvojicí batardeaux s panenkou.
Bližší vysvětlení naleznete v níže připojených virtuálních pohledech.


Vrchní část batardeaux je zešikmena do ostrého břitu a ve střední části doplněna věžičkou − panenkou. Toto stavební řešení znemožňovalo, aby se útočník mohl pohybovat po horní hraně zdi.
Vrchní část batardeaux je zešikmena do ostrého břitu a ve střední části doplněna věžičkou − panenkou. Toto stavební řešení znemožňovalo, aby se útočník mohl pohybovat po horní hraně zdi.
Vrchní část batardeaux je zešikmena do ostrého břitu a ve střední části doplněna věžičkou − panenkou. Toto stavební řešení znemožňovalo, aby se útočník mohl pohybovat po horní hraně zdi.Vrchní část batardeaux je zešikmena do ostrého břitu a ve střední části doplněna věžičkou − panenkou. Toto stavební řešení znemožňovalo, aby se útočník mohl pohybovat po horní hraně zdi.
Vrchní část batardeaux je zešikmena do ostrého břitu a ve střední části doplněna věžičkou − panenkou.
Toto stavební řešení znemožňovalo, aby se útočník mohl pohybovat po horní hraně zdi.


Pohled na značně zarostlý dělicí příkop přehrazený průchozím batardeaux.
V prostoru dělicích příkopů (zářezů), je batardeaux řešen jako průchozí. Střílny naznačují, že tudy prochází střelecká galerie.
V prostoru dělicích příkopů (zářezů), je batardeaux řešen jako průchozí.
Střílny naznačují, že tudy prochází střelecká galerie.Jednotlivé lokalityNápustná stavidla


Pohled na batardeaux s panenkou z vodního příkopu u stavidel pro Bohušovickou kotlinu.
Pohled na batardeaux s panenkou oddělující hlavní vodní příkop a příkop u stavidel pro Bohušovickou kotlinu.Pohled na batardeaux s panenkou oddělující hlavní vodní příkop a příkop u stavidel pro Bohušovickou kotlinu.
Pohledy na batardeaux s panenkou oddělující hlavní vodní příkop a příkop u stavidel pro Bohušovickou kotlinu.


Pohled z hlavního vodního příkopu na batardeaux s panenkou oddělující hlavní vodní příkop a příkop u stavidel pro Bohušovickou kotlinu.Hráz oddělující hlavní a východní vodní příkop.
Pohledy z hlavního vodního příkopu na batardeaux s panenkou.Výpustná stavidla


Batardeaux odděluje hlavní vodní příkop od příkopu lunety 23.Batardeaux odděluje hlavní vodní příkop od příkopu lunety 23.
Zděná hráz u příkopu Lunety 24.
Zděné hráze (batardeaux) u výpustných stavidel.Horní retranchement

Částečně (novodobě) přestavěný batardeaux, přehrazující řeku Ohře od vodního příkopu, který odděluje Horní retranchement a Horní kotlinu.Částečně (novodobě) přestavěný batardeaux, přehrazující řeku Ohře od vodního příkopu, který odděluje Horní retranchement a Horní kotlinu.
Částečně (novodobě) přestavěný batardeaux, přehrazující řeku Ohře od vodního příkopu, který odděluje Horní retranchement a Horní kotlinu.[ilustrace]A ještě…

Batardeux  – odkaz na stránky Petra Čapka, které mimo jiné obsahují další informace k danému tématu a velice podrobný digitální model pevnosti.


Naposledy upraveno 3. 10. 2015


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.