Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Pevnost Terezín – obranný systém

KavalíryUprostřed čtyř bastionů pevnosti Terezín, můžeme spařit dvoupatrové budovy kavalírů.
Každý ze čtyř pevnostních kavalírů, byl projektován jako pevná a prostorná dvoupatrová budova s kasematy. Jednalo se o klenuté, velké místnosti, osvětlené přímým světlem a dobře větratelné.

Kasematy kavalírů sloužily různým účelům, například jako proviantní sklady, ubytování vojáků, dělostřelecké dílny, pevnostní pekárny a jeden z nich také jako vojenská nemocnice.

Od valů bastionů oddělovaly kavalíry suché příkopy, široké asi 11 metrů.
Vrchní zemní val kavalíru (zelená střecha) převyšoval okolní pevnostní valy a byl osazen dělovými stoly a postavením pro střelce. Díky převýšení bylo možné postřelovat níže uložené části pevnostního systému.


Na letecké fotografii jsou vyznačeny čísla a místa umístění kavalírů pevnosti Terezín.
Na letecké fotografii jsou vyznačeny čísla a místa umístění kavalírů pevnosti Terezín.


Barevně je znázorněno převýšení kavalíru nad bastionem.Kavalír a bastion č. 8.
Názorná ukázka převýšení kavalíru nad bastionem.
Kavalír a bastion č. 8.Kavalír 4

Kavalír 4, původně určen pro ubytování vojáků.

Letecký pohled na budovu kavalíru 4. Vrchní – světlejší část, je až pozdější nástavba na místě původní zelené střechy.
Pohled na kavalír 4.


Brány mezi kavalírem a bastionem č. 4.
Brány mezi kavalírem a bastionem č. 4. Na fotografii je stavebně a barevně zřetelně odlišná pozdější nástavba.Brány mezi kavalírem a bastionem č. 4. Na fotografii je stavebně a barevně zřetelně odlišná pozdější nástavba.
Brány mezi kavalírem a bastionem č. 4.


Suchý příkop mezi kavalírem a bastionem č. 4.
Suchý příkop mezi kavalírem a bastionem č. 4.


Pohled do příkopu mezi kavalírem a bastionem č. 4. Železobetonové mostní konstrukce jsou „novodobé“ stavební úpravy.Pohled do příkopu mezi kavalírem a bastionem č. 4. Železobetonové mostní konstrukce jsou „novodobé“ stavební úpravy.
Pohled do příkopu mezi kavalírem a bastionem č. 4.
Železobetonové mostní konstrukce jsou „novodobé“ stavební úpravy.


Šikmá rampa pro děla a vojsko (vpravo), vybudovaná ze suchého příkopu na vrchní část bastionu. Cihlová boční zeď rampy je až dodatečná stavební úpravaŠikmá rampa pro děla a vojsko (vpravo), vybudovaná ze suchého příkopu na vrchní část bastionu. Cihlová boční zeď rampy je až dodatečná stavební úprava
Šikmá rampa pro děla a vojsko (vpravo), vybudovaná ze suchého příkopu na vrchní část bastionu.
Cihlová boční zeď rampy je až dodatečná stavební úprava.


Za hradbou křovin jsou ukryty střílny pro děla, která by kartáčovými střelami bránila suchý příkop.
Za hradbou křovin jsou ukryty střílny pro děla, která by kartáčovými střelami bránila suchý příkop.


Pohled do příkopu z valu nad střílnou.
Pohled do příkopu z valu nad střílnou.Kavalír 8

Kavalír číslo 8 byl umístěn na druhé straně pevnosti – v části kde nepředpokládalo nebezpečí hlavního útoku.
Z tohoto důvodu měl sloužit kromě ubytování vojska také jako nemocnice.


Šipka označuje stavbu kavalíru 8.
Letecká fotografie kavalíru 8. Foto: Hynek GazsiLetecká fotografie kavalíru 8. Foto: Hynek Gazsi
Letecké fotografie kavalíru 8.


Částečný pohled na budovu kavalíru vybudovaného uvnitř bastionu.Boční pohled na kavalír 8.
Kavalír 8.


Brána mezi kavalírem a bastionem č. 8.
Brána mezi kavalírem a bastionem č. 8.


Pohled do části příkopu na bránu mezi kavalírem a bastionem č. 8.
Pohled do části příkopu na bránu mezi kavalírem a bastionem č. 8.


Pohled z příkopu na zdi kavalíru.
Pohled z příkopu na zdi kavalíru.Pohled ze dvora na stěnu kavalíru 8Pohled ze dvora na stěnu kavalíru 8.
Pohled ze dvora na stěnu kavalíru 8.Kavalír 2

Proviantní sklad a pekárna.


Šipka na letecké fotografii označuje kavalír 2 – bývalou pevnostní pekárnu.
Šipka na letecké fotografii označuje kavalír 2 – bývalou pevnostní pekárnu.Pohled na část administrativní budovy kavalíru 2.
Na fotografii je částečně zřetelná brána do suchého příkopu mezi kavalírem a bastionem 2.


Pohled z bastionu na suchý příkop a nároží kavalíru 2.Pohled z bastionu na suchý příkop a nároží kavalíru 2. Pohledy z bastionu na suchý příkop a nároží kavalíru 2.


Stěna kavalíru 2, okna kasemat, suchý příkop a vrchní část bastionu 2.Pohled do suchého příkopu a stěnu kavalíru.
Pohled z bastionu do suchého příkopu kavalíru 2.


Pohled do suchého příkopu kavalíru 2. Nalevo kavalír 2. Napravo zeď střelecké galerie bastionu 2.Pohled do suchého příkopu kavalíru 2.
Pohled do suchého příkopu kavalíru 2.


Pohled na administrativní budovu v hrdle kavalíru 2.
Pohled na nádvoří kavalíru 2, které je uzavřeno správní budovou.Pohled na část nádvoří a kavalír 2. Pohled na nádvoří kavalíru 2.


Pohled na část nádvoří a rampy do kasemat.Nádvoří Kavalíru 2 a rampa do kasemat.
Pohled na nádvoří Kavalíru 2.


Pohled do vnitřních prostor kavalíru 2. Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.Pohled do vnitřních prostor Kavalíru 2. Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.
Pohled do vnitřních prostor kavalíru 2.Pohled do vnitřních prostor kavalíru 2. Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.
Pohled do vnitřních prostor Kavalíru 2
Dříve pevnostní pekárna v pozdější době skladovací prostory.


Pohled na nádvoří kavalíru 2. Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.
Pohled na nádvoří kavalíru 2.
Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.


Pohled do prostor pod venkovním schodištěm. Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.
Pohled do prostor pod venkovním schodištěm.
Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.


Pohled do části, kde stávaly pece pekáren. Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.
Pohled do části, kde stávaly pece pekáren.
V kavalíru 2 byla pekárna, která mohla denně produkovat 50 000 kusů chleba.
Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.


Pohled do sopouchu jedné z bývalých pecí pekárny. Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.
Pohled do sopouchu jedné z bývalých pecí pekárny. Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.Pohled do sopouchu jedné z bývalých pecí pekárny. Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.
Pohledy do sopouchů pekáren.
Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.


Část pece pekárny po dokončení restauračních prací.
Část pece pekárny po dokončení restauračních pra­cí.


Průchod u pecí bývalé pekárny. V horní části fotografie částečný pohled na komín pekárny.
Průchod u pecí bývalé pekárny.
Průchod u pecí bývalé pekárny.
Stav po dokončení restauračních prací v roce 2012.Kavalír 6

Dělostřelecké dílny a laboratoře.

Šipka označuje zelenou střechu kavalíru 6.
Šipka označuje zelenou střechu kavalíru 6.


Část původního nákresu kavalíru 6.
Část původního nákresu kavalíru 6.


Celkový pohled na kavalír 6.
Celkový pohled na kavalír 6.Pohled na bránu bastionu a kavalíru 6.


Chodba uvnitř správní budovy kavalíru 6.
Chodba uvnitř správní budovy kavalíru 6.


Pohled do jedné z kasemat kavalíru 6. Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.Pohled do jedné z kasemat kavalíru 6. Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.
Pohled do kasemat kavalíru 6.
Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.


Pohled do bočních kasemat kavalíru 6. Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.
Pohled do bočních kasemat kavalíru 6. Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.
Pohled do bočních kasemat kavalíru 6.
Fotografie zachycuje stav před zahájením rekonstrukce těchto prostor.


Pohled do suchého příkopu kavalíru 6. Ocelová konstrukce je stavební úprava bývalé ČSLA.
Pohled do suchého příkopu kavalíru 6. Vpředu brána suchého příkopu. Ocelová konstrukce je stavební úprava bývalé ČSLA.Pohled do suchého příkopu kavalíru 6. Vpředu brána suchého příkopu. Ocelová konstrukce a zbytky střechy jsou stavební úpravy bývalé ČSLA.
Pohledy do suchého příkopu kavalíru 6.
Ocelová konstrukce a zbytky střechy jsou stavební úpravy bývalé ČSLA.


Na leteckém pohledu je vyznačen kavalír 6. Foto: Hynek GazsiLetecký pohled na areál kavalíru 6. Foto: Hynek Gazsi
Detailnější pohled na kavalír 6. Foto: Hynek Gazsi
Letecké pohledy na kavalír 6.


Pohled na „novodobě upravené“ nádvoří kavalíru 6.Pohled na část nádvoří a administrativní budovu, která uzavírá hrdlo kavalíru 6. Pohledy z bastionu na nádvoří kavalíru 6.


Kavalíry  – odkaz na stránky Petra Čapka, které mimo jiné obsahují další informace k danému tématu, a velice podrobně zpracované výřezy z modelu pevnosti.


Naposledy upraveno 3. 7. 2015


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.