Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Pevnost Terezín – obranný systém

Raveliny a reduityRavelin

Samostatná, trojúhelníková, předsunutá pevnůstka vybudovaná v pevnostním příkopu, která mezi bastiony, kurtinami a krytou cestou tvoří tzv. střední obrannou linii.
Ravelin sloužil jako ochrana za ním ležící kurtiny, a protože v hradebním příkopu vyčníval před špice sousedních bastionů, poskytoval palebné krytí špičkám sousedních bastionů.
V pevnosti Terezín jsou uvnitř ravelinů vybudovány vnitřní pevnostní objekty zvané reduity.


Reduit

Pětiboká stavba, jejíž špička míří do špičky ravelinu a jeho líce jsou rovnoběžné s lícemi ravelinu. Od ravelinu je oddělen příkopem, jehož dno je výše než dno pevnostního příkopu. Výška reduitu mírně převyšuje okolní střelecká postavení na ravelinech, a proto byl využit i pro jejich obranu. V bocích reduitů jsou umístěny dělostřelecké kasematy, pro obranu hlavního příkopu mezi eskarpu bastionu a kontreskarpu. Děla používala jako náboj střelu typu kartáč (střela se po výstřelu roztrhla na drobné štěpiny o velkém ranivém účinku. Nedošlo však k poškození zdiva příkopů…). Pevnostní val ravelinu je rozdělen dvojicí dělicích příkopů. Reduity jsou v pevnosti Terezín vybudovány na západní straně pevnosti, odkud byl v době výstavby očekáván hlavní útok nepřítele.


Letecký pohled na reduit a ravelin 18.Letecký pohled na reduit a ravelin 18.
Letecké pohledy na reduit a ravelin 18.Ravelin 16


Pohled na nároží reduitu 16. V pozadí suchý příkop a nároží ravelinu 16.
Pohled na boční zdi ravelinu a reduitu 16.Pohled na boční zdi ravelinu a reduitu 16.
Pohled na boční zdi ravelinu a reduitu 16.


Pohled na štíhlou boční zeď ravelinu 16.
Pohled na štíhlou boční zeď ravelinu 16.
Pohled na štíhlou boční zeď ravelinu 16.


Ravelin 17

Stavba ravelinu a reduitu č. 17 byla v roce 1898 zbořena společně s další částí západního opevnění.Ravelin 18


Letecký pohled na ravelin, reduit 18, přibližně ve střední části fotografie jsou kleště a kurtina.Letecký pohled na ravelin, reduit 18. Foto: Hynek Gazsi
Letecké pohledy na nejzachovalejší a nejupravenější část pevnosti Terezín – ravelin a reduit 18.


Pohled na pevnostní valy ravelinu a reduitu 18.
Pohled na pevnostní valy ravelinu a reduitu 18.


Pohled na část kleští před nádvořím ravelinu 18.
Pohled na část kleští před nádvořím ravelinu 18.


Panoramatický pohled na nádvoří ravelinu 18.
Panoramatický pohled na nádvoří ravelinu 18.


Pohled na pevnostní valy ravelinu a reduitu 18.
Pohled na pevnostní valy ravelinu a reduitu 18.Pohled na dnes již stavebně upravené střílny reduitu 18.
Pohled na pevnostní valy ravelinu a reduitu 18.


Pohled z ochozu reduitu 18 na fortnu k ravelinu a vrata dělostřeleckých kasemat.
Pohled z ochozu reduitu 18 na fortnu k ravelinu a vrata dělostřeleckých kasemat.


Částečně zazděné dělostřelecké střílny, které směřují do pevnostního příkopu.Pohled na okna kasemat (vlevo) a částečně zazděné dělostřelecké střílny.
Vrata do dělostřeleckých kasemat.Vrata do dělostřeleckých kasemat.
Dělostřelecké kasematy reduitu 18.


Částečná zazdívka pochází až z pozdějších stavebních úprav.
Pohled na jednu ze střílen.
Částečná zazdívka pochází až z pozdějších stavebních úprav.


Pohled na ochoz, banket a předprseň ravelinu.
Pohled na ochoz, banket a předprseň ravelinu.


Průchod v ravelinu.Šikmá rampa na vrchní část valu a vstup do poterny v ravelinu 18.
Části ravelinu 18.


Pohled na dělové stoly na ravelinu 18 – hliněné valy určené pro postavení děl.Pohled na dělové stoly na ravelinu 18 – hliněné valy určené pro postavení děl.
Pohled na dělové stoly na ravelinu 18 – hliněné valy určené pro postavení děl.


Pohled na zadní část ravelinu 18.
Pohled na zadní část ravelinu 18.


Pohled na hliněné valy chránící dělicí příkop ravelinu 18.Pohled do dělicího příkopu a otvor pro demoliční minu.
Pohled na hliněné valy chránící dělicí příkop ravelinu 18.


Pohled do dělicího příkopu a otvor pro demoliční minu.
Pohled do dělicího příkopu a otvor pro demoliční minu.


Ravelin 19


Letecký pohled na ravelin a reduit 19. Po levé straně fotografie zářez bývalé Litoměřické brány a v zadní části fotografie pohled na bastion 5. Foto: Hynek Gazsi
Letecký pohled na ravelin a reduit 19.


V pozadí fotografie – celkový pohled na ravelin a reduit 19.
V pozadí fotografie – celkový pohled na ravelin a reduit 19.
V pozadí celkový pohled na ravelin a reduit 19.


Boční zdi ravelinu a reduitu 19.Boční zdi ravelinu a reduitu 19. Boční zdi ravelinu a reduitu 19.


Částečný pohled na zbytky Reduitu 19. Část stavby a průjezdná brána byla zbourána při rozšiřování silnice.
Částečný pohled na zbytky reduitu 19. Část stavby a průjezdná brána byla zbourána při rozšiřování silnice.


A ještě…

Odkazy na stránky Petra Čapka, které mimo jiné obsahují další informace k danému tématu a velice podrobný digitální model pevnosti.

Raveliny
Reduity


Naposledy upraveno 4. 7. 2015


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.