Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Pevnost Terezín – obranný systém

RetranchementyRetranchementy – pevnostní prvky, které byly využívány převážně jako ubytovací prostory a sklady.
V pevnosti Terezín jsou retranchementy vystavěny jako zděné budovy s hliněným valem na vrcholu stavby. Retranchementy 3 a 5 chrání na západě pevnosti bastiony se shodným číselným označením (bastion 3 a 5).

Další, avšak stavebně zcela odlišné retranchementy (15 a 20), které můžeme spatřit uvnitř stejně číslovaných ravelinů, vybudovaných na východní straně pevnosti.


Výběr některých pevnostních prvků.
Výběr některých pevnostních prvků.


Více vysvětlí následující fotografie a popisky…


Retranchement 3


Letecký pohled na retranchement č. 3. Šipka označuje retranchement.Letecký pohled na ravelin a retranchement č. 3. Šipka označuje retranchement. Foto: Hynek Gazsi.
Letecké pohledy na ravelin a retranchement č. 3.


Pohled na část Retranchenetu 3. Plechová vrata jsou stavební úpravy bývalé ČSLA.
Pohled na část retranchementu 3.
Plechová vrata jsou stavební úpravy bývalé ČSLA.


Horní a dolní retranchement

Nejméně opevněným místem pevnosti byl horní a dolní retranchement, dříve volný prostor, který se nachází mezi hlavní a Malou pevnosti. Plocha obou retranchementů sloužila výhradně k vojenským účelům. Počítalo se s využitím jejího volného prostoru jako tábořiště vojsk v případě válečných tažení. Bylo-li by třeba, mohla být zaplavena vodou. (Z důvodu současné, značné členitosti terénu zalesnění a nové zástavbě, nelze z povrchu pořídit ilustrační fotografie. )


Retranchement 5


Pohled na retranchement 5 (označen šipkou), před ním suchý příkop a bastion.Před pětiúhelníkovým bastionem je budova retranchementu 5.
Na leteckých fotografiích je vyznačen retranchement 5.


Pohled do suchého příkopu mezi bastionem a retranchementem 5.Pohled do suchého příkopu mezi bastionem a retranchementem 5.
Pohled do suchého příkopu mezi bastionem a retranchementem 5.


Před trojicí dělostřeleckých střílen určených pro obranu suchého přikopu je diamantový příkop.Pohled na rekonstruovaný diamntový příkop.
Pohled na rekonstruovaný diamantový příkop.
Před trojicí dělostřeleckých střílen určených pro obranu suchého přikopu, jsou diamantové příkopy.


Pohled do chodby spojující kasematy retranchementu.
Pohled do kasemat.Pohled do kasemat.
Pohledy do kasemat.


Zbytky původního krbu pro vytápění kasemat.
Zbytky původního krbu pro vytápění kasemat.Zbytky původního krbu pro vytápění kasemat.
Zbytky původních krbů pro vytápění kasemat.


Při rekonstrukci retranchementu 5 se za zděnou příčkou podařilo objevit část původní kovárny.
Při rekonstrukci retranchementu 5 se za zděnou příčkou podařilo objevit část původní kovárny.Pohled do sopouchu komínu bývalé kovárny.
Při rekonstrukci retranchementu 5 se za zděnou příčkou podařilo objevit část původní kovárny.


Retranchement 15


Letecký pohled na ravelin a retranchement č. 15.Letecký pohled na ravelin a retranchement č. 15. Foto: Hynek Gazsi
Letecký pohled na ravelin a retranchement č. 15.


Čelní pohled na Retranchement 15. Fotografie byla pořízena těsně po odchodu bývalého nájemce objektu.
Čelní pohled na retranchement 15.
Fotografie byla pořízena těsně po odchodu bývalého nájemce objektu…


Na čelní stěně – směrem k městu. Lze spatřit klenuté portály vrat do vnitřních prostor objektu.Na čelní stěně – směrem k městu. Lze spatřit klenuté portály vrat do vnitřních prostor objektu. Pohled od města.
Lze spatřit klenuté portály vrat do vnitřních prostor objektu.
Nejedná se o původní podobu stavby, některé otvory pro dveře a okna jsou až dodatečné stavební úpravy.


Pohled do hlavní chodby před kasematy.
Pohled do hlavní chodby a vstup do kasemat.
Pohled do hlavní chodby před kasematy.


Pohled do kasemat směrem na vstupní dveře.Pohled do kasemat k týlní stěně. Okno bylo proraženo až dodatečně. V době počátků pevnosti byly ve stěně pouze větrací otvory. Pohled do Kasemat.


V pozadí tunel do hlavní galerie.V pozadí tunel do hlavní galerie.
Tunely po boku retranchementu jsou vstupy do hlavních galerií.


Detailní pohled na vstup do hlavní galerieDetailní pohled na vstup do hlavní galerie.
Detailní pohled na vstupy do hlavních galerií.


Uvnitř kasemat.Uvnitř kasemat.
Uvnitř kasemat hlavní galerie.


Ve stěně tunelu jsou zářezy pro fošny, které umožňovaly v případě útoku neprodyšně uzavřít vnitřní prostor kasemat.
Ve stěně tunelu jsou zářezy pro fošny, které umožňovaly v případě útoku neprodyšně uzavřít vnitřní prostor kasemat.


Zazděný vstup do pomocné prachárny.
Zazděný vstup do pomocné prachárny.


Mříže pro odvětrání prachárny.Mříže pro odvětrání prachárny.
Mříže pro odvětrání prachárny.


Pohled z tunelu hlavní galerie směrem do příkopu retranchementu 4. Po pravé straně fotografie zazděný vstup do prachárny. Za mříží lze spatřit otvor střílny.
Pohled z tunelu hlavní galerie směrem do příkopu retranchementu 4.


Pohled z příkopu na tunel hlavní galerie.Pohled z příkopu na tunel hlavní galerie.
Pohled z příkopu na tunely hlavních galerií.
Část směrem k předpokláda­nému útoku.


pohled na zadní část retranchementu 15 Velká obdélníková okna (8 x), jsou až dodatečná stavební úprava.
Panoramaticky pohled na zadní část retranchementu 15
Velká obdélníková okna (8 x), jsou až dodatečná stavební úprava.


V prostřední části objektu jsou dvě střílny pro kasematní děla kryjící prostor před tunelem v ravelinu.
V prostřední části objektu jsou dvě střílny pro kasematní děla kryjící prostor před tunelem v ravelinu .


Pohled na střílnu z kasematy retranchementu 15.
Pohled na střílnu z kasematy retranchementu 15.


Detail střílny.
Detail střílny.


Retranchement 20


Letecký pohled na ravelin a retranchement č. 20. Ve střední části fotografie pohled na Bastion a Kavalír 6. Foto: Hynek Gazsi
Letecký pohled na nádvoří před retranchementem 20.
Letecké pohledy na ravelin a retranchement č. 20.


Čelní pohled na retranchement 20.
Čelní pohled na retranchement 20.


Zadní část retranchementu 20.
Zadní část retranchementu 20.


V zadní části retranchementu jsou po boku stavby vstupy do hlavních galerií po obvodu retranchementu.V zadní části retranchementu jsou po boku stavby vstupy do hlavních galerií po obvodu retranchementu.
V zadní části retranchementu jsou po boku stavby vstupy do hlavních galerií po obvodu retranchementu.


Vstupy do hlavních galerií po boku čelní stěny retranchementu.
Vstupy do hlavních galerií po boku čelní stěny retranchementu.A ještě…

Retranchementy  – odkaz na stránky Petra Čapka, které mimo jiné obsahují další informace k danému tématu a velice podrobný digitální model pevnosti.
Naposledy upraveno 3. 7. 2015


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.