Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Opravy pevnosti (k)rok za (k)rokem...

Rok 2008 (opravy a obnova)

(informace a fotografie jsou řazeny od nejnovějších po nejstarší)

Listopad


I listopadové doplnění informací o opravách se bude týkat lokality Ravelinu 18. Důvodem je to, že s této části pevnosti mám největší počet fotografií a mohu tak sledovat komplexní přeměnu této lokality. Takže jaké změny si při návštěvě můžete prohlédnout.

  • mimo jiné byl vykácen a vyčištěn další pevnostní příkop.
  • opravena a doplněna pískovcová obezdívka u jedněch z mnoha dveří uzavírajících podzemí pevnosti.
  • Na pevnostním prvku zvaném „kleště“ se postupně začínají objevovat částečně zachovalá střelecká stanoviště.

Počítám, že pokud se podaří odkrýt a postupně opravit vše co se ukrývá pod hromadou hlíny, získá ravelin č. 18 další unikátní ukázku fortifikační dovednosti tehdejších
stavitelů.


Další vyčištěný pevnostní příkop.Další vyčištěný pevnostní příkop.
Další vyčištěný pevnostní příkop.


Zatím nouzově opravená pískovcová obezdívka pevnostních dveří.
Zatím nouzově opravená pískovcová obezdívka pevnostních dveří.


Takto vše vypadalo na počátku.
Takto vše vypadalo na počátku.


Nové pískovcové polotovary čekají na kameníka.
Nové pískovcové polotovary čekají na kameníka.


Vše je připraveno na zasazení do zdi.Vše je připraveno na zasazení do zdi.
Vše je připraveno na zasazení do zdi.


Skládanka do sebe začíná zapadat.Skládanka do sebe začíná zapadat.
Skládanka do sebe začíná zapadat.


A vše je na svém místě. V budoucnu snad dojde i na celkové rozebrání a opravě pískovcové obezdívky.
A vše je na svém místě.
V budoucnu snad dojde i na celkové rozebrání a opravě pískovcové obezdívky.


Staré a nové… Staré a nové…
Staré a nové…


Nenápadný val na kleštích v sobě ukrývá tajemství…
Nenápadný val na kleštích v sobě ukrývá tajemství…


Začíná se kopat…Začíná se kopat…
Začíná se kopat…


Ve valu postupně vznikají pravidelné zářezy.Ve valu postupně vznikají pravidelné zářezy.
Ve valu postupně vznikají pravidelné zářezy.


A pod odkrytou zeminou, se mnoha letech objevují cihly – střelecká stanoviště pro tehdejší obránce pevnosti.
A pod odkrytou zeminou, se mnoha letech objevují cihly – střelecká stanoviště pro tehdejší obránce pevnosti.


Podzimní deštivé počasí bylo příčinou, proč byl vybudován tento přístřešek.Podzimní deštivé počasí bylo příčinou, proč byl vybudován tento přístřešek.
Podzimní deštivé počasí bylo příčinou, proč byl vybudován tento přístřešek.


Čištění střeleckých stanovišť.Čištění střeleckých stanovišť.
Čištění střeleckých stanovišť.


Září


V sobotu 20. 9. 2008 se v části pevnostního systému konala brigáda. Úkolem bylo vyčištění míst, kde se budou 4 října 2008 konat Josefínské slavnosti. Nejvíce brigádníků bylo z města Terezín a okolí. Ostatní, kteří se podíleli na práci, patří ke skupině zájemců o pevnost Terezín, kteří se na opravách podílejí pravidelně.

Největší část práce se týkala úklidu venkovní části prostor, kde bude probíhat ukázka bitvy a vojenského ležení. Další práce se týkaly zpřístupnění podzemí pevnosti právě pro blížící se Josefínské slavnosti a připravované expozice pro prohlídkovou trasu pevnostního podzemí. Dokončovalo se tedy čištění podzemních chodeb, výroba replik dveří a dřevěných lávek, které jsou postupně umísťovány v místech, kde je poškozená podlaha, nebo prudké a nečekané schody. A v neposlední řadě je to elektrické osvětlení několika desítek metrů chodeb podzemí. Bližší vysvětlení podají následující fotografie.


Rozdělení pozic.Rozdělení pozic.
Rozdělení pozic.


Vše co do trávy nepatří, je nemilosrdně likvidováno.Vše co do trávy nepatří, je nemilosrdně likvidováno.
Vše co do trávy nepatří, je nemilosrdně likvidováno.
Vše co do trávy nepatří, je nemilosrdně likvidováno.
Později přijede sekačka a válec a terén bude upraven do přijatelné podoby.


Je potřeba vybrat množství skleněných střepů z dob kdy pevnostní příkopy sloužily jako smetiště.
Je potřeba vybrat množství skleněných střepů z dob kdy pevnostní příkopy sloužily jako smetiště.


Zamést původní cihlové podlahy plné letitého prachu.
Zamést původní cihlové podlahy plné letitého prachu.


Vyvozit zbytky shnilé podlahy a jiného odpadu.Vyvozit zbytky shnilé podlahy a jiného odpadu.
Vyvozit zbytky shnilé podlahy a jiného odpadu.


Výroba dřevěných nájezdů do míst, kde byla vytrhána podlaha.
Výroba dřevěných nájezdů do míst, kde byla vytrhána podlaha.


Dřevěné fošny se upravují na potřebnou míru přímo v podzemí pevnosti.Dřevěné fošny se upravují na potřebnou míru přímo v podzemí pevnosti.
Dřevěné fošny se upravují na potřebnou míru přímo v podzemí pevnosti.


Příprava elektrifikace podzemí.
Příprava elektrifikace podzemí.


Poslední drát, chvilka napětí (bude ohňostroj nebo ne). Tři … dva… jedna…
Poslední drát, chvilka napětí (bude ohňostroj nebo ne).
Tři … dva… jedna…


… SVÍTÍ !!!! … SVÍTÍ !!!!
… SVÍTÍ !!!!


Teď už se bude moci pracovat a jezdit s kolečkem při normálním osvětlení.
Teď už se bude moci pracovat a jezdit s kolečkem při normálním osvětlení.


Srpen


Se skřípěním se daří udržovat alespoň přiměřený stav okolí Ravelinu 18. Zde se daří alespoň dostatečně udržovat zeleň pod kontrolou. V jiných částech pevnostních příkopů je znatelné vítězství přírody. A toto „vítězství“ je stále viditelnější. Příkopy vybagrované při obnově po záplavách v roce 2002 jsou již opět porostlé náletovými dřevinami. Kynety začínají zarůstat žabincem. Již zbývá pouze krok k tomu, aby se v zanesených lunetách začala zadržovat voda. Příkopy se opět zatopí a v mokřinách budou zakládat komáři své nové kolonie.

Je opravdu tak složité spočítat si, že návštěvníky Terezína asi nebude lákat pohled na smrduté a zarostlé příkopy? Na koho se v budoucnu svede odliv turistů a zájemců o pevnost? Blíží se Josefínské slavnosti. Bude co návštěvníkům ukázat anebo vše zachrání opět ukázky u Ravelinu 18.


Uvnitř pevnosti je stále co upravovat.Uvnitř pevnosti je stále co upravovat.
Uvnitř pevnosti je stále co upravovat.


Na kryté cestě u Ravelinu 16 se započalo s kácením náletových dřevin.Na kryté cestě u Ravelinu 16 se započalo s kácením náletových dřevin.
Na kryté cestě u Ravelinu 16 se započalo s kácením náletových dřevin.


Pevnostní příkop u Ravelinu 16. Všude přítomná džungle již opět pokrývá převážnou vnitřní část příkopu.Pevnostní příkop u Ravelinu 16. Všude přítomná džungle již opět pokrývá převážnou vnitřní část příkopu. Pevnostní příkop u Ravelinu 16. Všude přítomná džungle již opět pokrývá převážnou vnitřní část příkopu.
Možná by stálo za zamyšlení, proč se kácí vzrostlé stromy na kryté cestě, a křoví v příkopech zůstává bez povšimnutí.
Bude li to setrvalý stav, je pouze otázkou času, kdy se pevnostní příkopy změní v močály a nová hnízdiště komárů.
Zatím je ještě teoretická možnost aby do příkopu zajel například traktor a dřeviny posekal.
Až se zvedne voda a vytvoří se mokřiny, budeme opět na stavu roku 2002.


Duben

V měsíci dubnu jsou nejznatelnější známky oprav v příkopu a podzemí bastionu č. 5. Pod vedením pana Jiřího Smutného (KVH Terezín) se usilovně pracuje na zpřístupnění další části staveb ležících na západní straně pevnosti Terezín. Upravovaná lokalita se nachází v těsném sousedství Retranchementu 5. Přesnou lokalitu označuje mapka.V rámci těchto stavebních úprav bylo potřeba vyklestit pevnostní příkop od náletových dřevin, odkopat a vyvozit hromady sutě a odpadu, které sem za dobu mnoha let navozili zahrádkáři. I vyčištění podzemí pevnosti byl zapeklitý oříšek. Za desítky let se v chodbách a místnostech podzemí bastionu č. 5 nashromáždilo neuvěřitelné množství odpadu všeho druhu. V některých chodbách bylo potřeba vybourat cihlové příčky, které si zde zahrádkáři vystavěli coby ochranu svého „území“. V úzkých a klikatých chodbách bylo potřeba mnohokrát projet kolečkem naplněným sutí. A výsledek je v současnosti více než uspokojivý. Pokud se v následujících měsících, nepřihodí nic nečekaného, bude koncem letošního léta zpřístupněna další unikátně zachovaná část pevnosti.


Pohled do pevnostního příkopu u bastionu 5 v roce 2005.
Pohled do pevnostního příkopu u bastionu 5 v roce 2005.


Totéž místo na jaře roku 2008. Pohled ze severozápadní strany příkopu.Totéž místo na jaře roku 2008. Pohled ze severozápadní strany příkopu.
Totéž místo na jaře roku 2008.
Pohled ze severozápadní strany příkopu.


A ještě jednou pohled do pevnostní džungle v roce 2005.
A ještě jednou pohled do pevnostní džungle v roce 2005.


Totéž místo na jaře roku 2008. Pohled od jihozápadní strany příkopu.Totéž místo na jaře roku 2008. Pohled od jihozápadní strany příkopu.
Totéž místo na jaře roku 2008.
Pohled od jihozápadní strany příkopu.


Z příkopu bylo potřeba vyvozit hromady různého odpadu.
Z příkopu bylo potřeba vyvozit hromady různého odpadu.Z příkopu bylo potřeba vyvozit hromady různého odpadu.
Z příkopu bylo potřeba vyvozit hromady různého odpadu.


Dnes už je vnitřní část příkopu prakticky vyčištěna.
Dnes už je vnitřní část příkopu prakticky vyčištěna.Dnes už je vnitřní část příkopu prakticky vyčištěna.
Dnes už je vnitřní část příkopu prakticky vyčištěna.


I podzemí bastionu se změnilo k nepoznání.
I podzemí bastionu se změnilo k nepoznání.I podzemí bastionu se změnilo k nepoznání.
I podzemí bastionu se změnilo k nepoznání.


Vyklizené místnosti uvnitř bastionu.Vyklizené místnosti uvnitř bastionu.
Vyklizené místnosti uvnitř bastionu.


Naposledy upraveno 20. 12. 2012


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.