Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Opravy pevnosti (k)rok za (k)rokem...

Rok 2016 (opravy a obnova)Z mnoha důvodů bylo v roce 2016 doplnění této stránky přerušeno. Pokračování a doplnění informací k tomuto tématu naleznete na stránce opravy pevnosti rok 2017.Červen

Těžkou techniku a množství dělníků můžeme v současnosti spatřit v převážné většině v okolí pevnostního podzemí.

Pro tento měsíc jsem si nachystal pár zastavení v kasematách a minových chodbách Bastionu 4, v několika pohledech na opravu zřícené střelecké galerie a vstupy do minového systému za vodním příkopem již zmiňovaného Bastionu 4. V závěru tohoto měsíce krátce zastavíme na promenádní cestě, která se vine nad podzemím Ravelinu 18 a 19.


Podzemí Bastionu 4


Prostor před dělostřeleckými střílnami příkopem v roce 2012
Tentýž prostor před zahájením oprav.A ještě jednou totéž. Na fotografii stav v průběhu oprav – červen 2016
Ještě než se vydáme do kasemat Bastionu 4, mám připraveno pár pohledů na porovnání předtím a potom.Totéž místo po odtěžení zeminy.


Pohledy do dělostřeleckých kasemat (stájí) v době pokládky nové cihlové podlahy.
Pohledy do dělostřeleckých kasemat (stájí) v době pokládky nové cihlové podlahy.Pohledy do dělostřeleckých kasemat (stájí) v době pokládky nové cihlové podlahy.
Pohledy do dělostřeleckých kasemat (stájí) v době pokládky nové cihlové podlahy.


Nová cihlová podlaha je již položena. V dřívější době zde bylo místo cihel dřevěné stání pro ustájení.
Nová cihlová podlaha je již položena. V dřívější době zde bylo místo cihel dřevěné stání pro ustájení.
Nová cihlová podlaha je již položena.
V dřívější době zde bylo místo cihel dřevěné stání pro ustájení.


Minové podzemí naproti Podzemí Bastionu 4


Pohled na odkrytou střeleckou galerii.
Pohled na odkrytou střeleckou galerii.


Naproti Bastionu 4 se začíná opravovat (nově stavět) zničená klenba střelecké galerie a vstupy do minového systému pevnosti.Naproti Bastionu 4 se začíná opravovat (nově stavět) zničená klenba střelecké galerie a vstupy do minového systému pevnosti.
Naproti Bastionu 4 se začíná opravovat (nově stavět) zničená klenba střelecké galerie a vstupy do minového systému pevnosti.


Zděné chodby podpovrchových minových chodeb jsou v této části prakticky všechny zničeny. Vlevo vstup do podpovrchové minové chodby. Vpravo obrys odlehčovacího výklenku.
Zděné chodby podpovrchových minových chodeb jsou v této části prakticky všechny zničeny. Pohled na odkopaný obrys podpovrchové minové chodby.
Zděné chodby podpovrchových minových chodeb jsou v této části prakticky všechny zničeny.


Další z mnoha zničených minových chodeb.Další z mnoha zničených minových chodeb.
Další z mnoha zničených minových chodeb.


Opravy propadů v okolí envelopy a soustavy naslouchacích chodeb.
Opravy propadů v okolí envelopy a soustavy naslouchacích chodeb.


Neopravuje se pouze „nepřístupná“ část podzemí. Pracovní ruch vládne i v podzemí mimo hlavní pásmo poškození.
Neopravuje se pouze „nepřístupná“ část podzemí.
Pracovní ruch vládne i v podzemí mimo hlavní pásmo poškození.


Okolí Ravelinu 18


Pohled na výkop z promenádní cesty naproti Ravelinu 18.
Pohled na výkop z promenádní cesty naproti Ravelinu 18.


Pohled do výkopu vedle promenádní cesty. Modrá plachta zakrývá otvor v zřícené cihlové klenbě minové chodby.
Pohled do výkopu vedle promenádní cesty. Modrá plachta zakrývá otvor v zřícené cihlové klenbě minové chodby.


Okolí Ravelinu 19


Opravy minového systému jsou v plném proudu i naproti Ravelinu 19 (v sousedství silnice Terezín Lovosice.
Opravy minového systému jsou v plném proudu i na proti Ravelinu 19 (v sousedství silnice Terezín Lovosice.) Skrývka zeminy nad střeleckou galerií.Opravy minového systému jsou v plném proudu i na proti Ravelinu 19 (v sousedství silnice Terezín Lovosice.) Skrývka zeminy nad střeleckou galerií.
Opravy minového systému jsou v plném proudu i na proti Ravelinu 19 (v sousedství silnice Terezín Lovosice.).
Naposledy upraveno 31. 12. 2016


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.