Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Opravy pevnosti (k)rok za (k)rokem...

Rok 2014 (opravy a obnova)

(informace a fotografie na této stránce jsou řazeny od nejnovějších po nejstarší)


Listopad

Tématu oprav jsem se již dosti dlouhou dobu nevěnoval.
Poměrně dlouhou dob se prakticky nic zvláštního nedělo a nebyl tedy důvod se snažit za každou cenu něco napsat.
Poslední dva měsíce se situace změnila, je tedy čas na pár zastávek na téma oprav.

Na pár dní se objevila těžká technika i u hlavní silnice k pevnostnímu mostu. Zde je již minimálně rok jednosměrný provoz řízený semafory.
Odstavený pruh byl částečně odbagrován a teď se (pravděpodobně) čeká, až zemina uvnitř výkopu nějakým způsobem dozraje (jiné vysvětlení pro následnou stavební odstávku nemám).

Koncem června bylo u Dělostřeleckých kasáren postaveno několik stavebních buňek – neklamná známka, že se něco bude dít – a je to opravdu tak.
V kasárnách se začalo velice usilovně bourat a přestavovat. A opravuje se opravdu z gruntu vše. Okolo budovy vyrostlo několikapatrové lešení, bylo strženo plechové opláštění střechy, a uvnitř se rozebralo prakticky vše kromě nosných zdí. Přestavba je tedy v plném proudu.


Na závěr jsem si ponechal opravy, které se provádí mezi ravelinem a reduitem 16.

V měsíci dubnu, jsem se rozplýval nad perfektně odvedenou prací v této lokalitě. S potěšením mohu napsat, že opravy ve stejné kvalitě pokračují i nadále.
Při občasné fotodokumentaci staveniště jsem si na jednom firemním voze vyfotil, název společnosti, která zde pracuje.
Jedná se o společnost S-BAU a rozhodně se nejedná o placenou – či objednanou reklamu. A pokud to reklama je – tak společnost S-BAU si ji zcela jistě zaslouží – protože na jejich práci je RADOST POHLEDĚT!!

Součástí těchto oprav byla i repase cihlového opláštění reduitu 16.
Ani zde nelze kvalitě oprav nic vytknout.

Mě osobně trochu vadí následné „rozmatlání omítky“ nebo co to je, okolo celé stavby. Zmizela tím hezká červená barva cihel. Současní barevný vzhled ve mně vzbuzuje pocit, že celou stavbu obešel někdo s hodně urputným průjmem…
V tomto případě bych však nehledal chybu ve firmě, která zde pracovala.

Mám takový divný pocit, že někdo, někde vyčetl, že takto vypadla celá pevnost po dostavbě a vydal příkaz k této úpravě.
Dotyčný si však nějak pravděpodobně nepovšiml, že od roku 1790 se vnější barva cihel poněkud změnila. Takže nám asi nezbude nic jiného, než pár let počkat než nově nanesená patlanina omokne do podoby okolních staveb… Ale připouštím, že se to někomu může líbit.


Na závěr snad jen poznámka.
Opravy ravelinu 16 a budovy Dělostřeleckých kasáren jsou tak rozsáhlé, že k tomuto tématu budou po dokončení oprav, zpracovány samostatné stránky.


Dělostřelecká kasárna. Na této fotografii je již stržená novodobá plechová střecha a provádí se opravy vnější fasády.
Lešením obestavěná budova Dělostřeleckých kasáren.Lešením obestavěná budova Dělostřeleckých kasáren.
Opravy Dělostřeleckých kasáren.


pohled do chodby kasáren.
Nádvoří Dělostřeleckých kasáren pokrývají hlady suti vytěžené uvnitř budovy.Přízemí Dělostřeleckých kasáren. Ztrouchnivělá podlaha byla vtrhána a na programu jsou prvotní zednické práce.
Tak trochu špionážní pohled do nitra Dělostřeleckých kasáren.
Opravy jsou zdá se opravdu důkladné.


Pomocí techniky se odstraňuje několik vrstev vozovek.Vznikl hluboký zářez a teď se čeká…
Pohled na částečně odtržené cihlové opláštění je zřejmou známkou toho, že opravy jsou provádění již dvacet minut po dvanácté…V příkopu vyrostlo lešení a zdá se, že se začíná opravovat. Sám jsem zvědav, kterak se opraví za sesutá část zdi…
Opravy silnice u mlýna.


Pohled na napojení původní a nově vystavěné střelecké galerie (v zadní části fotografie).Napojení nové klenby na zbytky původní vyzdívky.
Postup při opravách střelecké galerie.Postup při opravách střelecké galerie.
Pohled na rozpracované opravy střelecké galerie.
Fotografie pochází z července 2014.


Pohled na rozestavěnou příčku traverzu před odbočkou do minové chodby.
Křižovatka střelecké galerie a minové chodby.Pohled na střílny v traverzu.
Výstavba zcela nového traverzu ve střelecké galerii a klenby k demoliční minové chodbě.
Fotografie pochází z července 2014.


Omítka na zadní straně ravelinu 16. Tato část zdi byla následně izolována vrstvou jílu a zasypána zeminou. Přesto je omítka i na této straně – ta firma ví, co dělá a dělá to poctivě!
Omítka na zadní straně ravelinu 16. Tato část zdi byla následně izolována vrstvou jílu a zasypána zeminou. Přesto je omítka i na této straně – ta firma ví, co dělá a dělá to poctivě!Zde se bude v opravách pokračovat dál.
Omítka na zadní straně ravelinu 16.
Tato část zdi byla následně izolována vrstvou jílu a zasypána zeminou.
Přesto je omítka i na této straně – ta firma ví, co dělá a dělá to poctivě!


Nově vybudované střílny v místě bývalého průrazu zdi.
Pohled do suchého příkopu na opravené zdi ravelinu a reduitu 16.Pohled do suchého příkopu na opravené zdi ravelinu a reduitu 16.
Pohled na již opravenou čelní stěnu střelecké galerie ravelinu 16.


Lešení obestavěné okolo reduitu 16. (srpen 2014).A je hotovo (listopad 2014).Výstavba zcela nových střílen bývalé střelecké galerie reduitu 16(srpen 2014).A je hotovo (listopad 2014).
Ještě jedna zastávka u oprav na vnějším cihlovém opláštění reduitu 16.
Trošku mi vadí celkové „opatlání“ celé stavby omítkou, podle mne by byla vzhledově daleko hezčí pouze malta ve spárách.


Ještě jednou pohled na opravenou část reduitu 16.
Ještě jednou pohled na opravenou část reduitu 16.


Pro návštěvníky expozice kolumbária byla vybudována i dřevěná lávka do suchého příkopu.
Pro návštěvníky expozice kolumbária byla vybudována i dřevěná lávka do suchého příkopu.


Duben

V tématu oprav se budu za měsíc duben věnovat převážně opravám v suchém příkopu, mezi ravelinem a reduitem 16.

Tomuto místo jsem ostatně v minulosti již několikrát věnoval. Ne vždy byl můj komentář pochvalný (občas se našla nějaká chyba), po poslední návštěvě tohoto místa však svůj názor musím znatelně přehodnotit.

Při své poslední návštěvě v této části pevnosti, jsem měl dostatek času se pečlivě porozhlédnout – a hlavně porovnávat. Porovnávat s tím, co jsem za loňský rok mohl spatřit v jiných částech pevnosti, kde se něco stavělo nebo „opravovalo“.

Musím konstatovat, že je to poměrně velký rozdíl v kvalitě práce (alespoň v místech, které jsem mohl průběžně sledovat). V každém případě musím napsat, že tentokrát se musím více než pochvalně zmínit o stavebních činnost v již zmiňovaném suchém příkopu mezi ravelinem a reduitem 16.

Ponechám stranou skutečnost, že oprava v této části trvá již minimálně tři roky (doposud jsem neměl možnost zjistit, kolik lidí zde pracuje – a ani jsem se o to vlastně nezajímal).

Musím však konstatovat, že na výsledky této PRÁCE je radost pohledět.
Dříve bych tomu sotva věnoval pozornost, nejsem zedník a ani tomu zas tak moc nerozumím. Pokud však porovnám, už jenom takovou věc, jako je vzhled cihlové zdi v místě, které bude po dokončení zaházeno zeminou – zde a třeba na kleštích č. 13, tak je poznat co dělal PAN ZEDNÍK – a co vysmahla tlupa amatérských matlalů…

Hrana a rovina cihel na vnější i vnitřní straně zdi je rovná – ba co více – dokonce je na vnitřní straně nahozená omítkou. Střílny jsou přesné – jedna jako druhá, cihly jsou spojeny maltou, která drží a nedrolí se – prostě paráda.

Dokonce jsem si všiml, že na záhozu je použita i vrstva jílu, která poslouží jako izolace – tedy postup je stejný jako když se budovala pevnost v roce 1780 – 1790. Tato zeď podle mého názoru pár generaci vydrží (tedy pokud vydrží cihly…)

Tím asi pro dnešek ukončím téma mistrné zednické práce okolo ravelinu a reduitu 16 a změním místo i téma.

Při svých toulkách Terezínem se čas od času vydám i okolo nedávno rekonstruovaného altánu ve Smetanových sadech.
Již pár měsíců je zde částečně vydloubaná dlažba – asi nějakej dravec vyzobal pár kamínků a nějak nebyl čas na opravu… To se stává…

Bohužel vytrhaných dlažebních kostek si povšimnulo neznámé individuum, které ve svém chorém mozečku přišlo na nápad, že by mohlo být zajímavé využít příležitost, a kostky prohodit okny altánu. Tak se také stalo… (fotografie naleznete ve fotogalerii).
Zdá se, že i někteří jedinci ve městě pomaličku přicházejí na chuť novému trendu – urvi a … co se dá, von to nějakej blbec rád opraví…

Fotogalerie k tématu oprav v měsíci dubnu …


Poškozené a zvětralé cihly je potřeba vysekat a nahradit novými.
Poškozené a zvětralé cihly je potřeba vysekat a nahradit novými.
Poškozené a zvětralé cihly je potřeba vysekat a nahradit novými. Zde jsou již některé cihly vyměněny.Poškozené a zvětralé cihly je potřeba vysekat a nahradit novými. Zde jsou již některé cihly vyměněny.
Poškozené a zvětralé cihly je potřeba vysekat a nahradit novými.


Je potřeba vystavět zcela novou zeď včetně střelecké galerie. Klenba střelecké galerie je v pravé spodní části fotografie.Je potřeba vystavět zcela novou zeď včetně střelecké galerie. Klenba střelecké galerie je v pravé spodní části fotografie.
Je potřeba vystavět zcela novou zeď včetně střelecké galerie. Šalování pro výstavbu nové klenby střelecké galerie je na fotografii v levé spodní části fotografie.
Je potřeba vystavět zcela novou zeď včetně střelecké galerie.


Za povšimnutí stojí perfektní řemeslné zpracování zdi včetně omítky i v části, která bude nakonec zavezena zeminou.Za povšimnutí stojí perfektní řemeslné zpracování zdi.
Zde je již vybudována i vrchní část pevnostní zdi ravelinu 16.
Za povšimnutí stojí perfektní řemeslné zpracování zdi včetně omítky i v části, která bude nakonec zavezena zeminou.


Pohled na dokončenou část zdi suchého příkopu ravelinu 16.
Pohled na dokončenou část zdi suchého příkopu ravelinu 16.


Pravda, lešení u zdi je poněkud … netradiční?Pravda, lešení u zdi je poněkud … netradiční?
Pravda, lešení u zdi je poněkud… netradiční?


Ale výsledkem je perfektní a hlavně rovná zeď včetně střílen…
Ale výsledkem je perfektní a hlavně rovná zeď včetně střílen…


Na navršenou zeminu je použita i izolační vrstva jílu – tak jako to bylo i při výstavbě pevnosti v roce 1780 – 1790. Nikde žádná izolační textilie ani podobné moderní výdobytky, které jsou však nakonec jak se zdá k… (ničemu). Schválně po pár letech bude zajímavé porovnání, kam poteče a kam ne…Na navršenou zeminu je použita i izolační vrstva jílu – tak jako to bylo i při výstavbě pevnosti v roce 1780 – 1790. Nikde žádná izolační textilie ani podobné moderní výdobytky, které jsou však nakonec jak se zdá k… (ničemu). Schválně po pár letech bude zajímavé porovnání, kam poteče a kam ne…
Na navršenou zeminu je použita i izolační vrstva jílu – tak jako to bylo i při výstavbě pevnosti v roce 1780 – 1790.
Nikde žádná izolační textilie ani podobné moderní výdobytky, které jsou však nakonec jak se zdá k… (ničemu).
Schválně po pár letech bude zajímavé porovnání, kam poteče a kam ne…Ještě pár dní práce čeká…
Ještě pár dní práce čeká…Ještě pár dní práce čeká…
Ještě pár dní práce čeká…


Pavilon ve Smetanových sadech

Poměrně nedávno opravený pavilon ve Smetanových sadech se stal místem pro zábavu neznámého dementa. Nejdříve byla po několik měsíců postupně rozebírána dlažba okolo pavilonu. Byla jenom otázka, kdy nějakého kreténa napadne, jak se dá dlažební kostka použít…
Poměrně nedávno opravený pavilon ve Smetanových sadech se stal místem pro zábavu neznámého dementa. Nejdříve byla po několik měsíců postupně rozebírána dlažba okolo pavilonu. Byla jenom otázka, kdy nějakého kreténa napadne, jak se dá dlažební kostka použít…
Poměrně nedávno opravený pavilon ve Smetanových sadech se stal místem pro zábavu neznámého dementa.
Nejdříve byla po několik měsíců postupně rozebírána dlažba okolo pavilonu.
Byla jenom otázka, kdy nějakého kreténa napadne, jak se dá dlažební kostka použít…


Asi to nemá cenu komentovat.Asi to nemá cenu komentovat.
Asi to nemá cenu komentovat.
I když mám nutkání použít hodně, ale opravdu hodně sprostá slova…


Březen

K tématu oprav jsem se dostal až tomto měsíci. Důvodem je, že kromě značné rozpracovanosti jiných témat o pevnosti Terezín, jsem téma „opravy“ stále odsouval. Kromě toho se zase tak moc nového nikde nevytvořilo, a já vlastně pouze shrnu to, nač jsem v závěru loňského roku pozapomněl, anebo jsem neměl z různých důvodů potřebné fotografie.

Takže kde začít?

První zastávku udělám u hlavní vstupní brány do pevnosti Terezín – u Litoměřické brány. Zde jsou dokončeny nově vybudované repliky zděných střeleckých postavení. Nově navršené hliněné podloží už jen čeká, až se uchytí vysazená tráva. Všichni musíme pevně věřit, že si někdo aktivní nevšimne, že jsou cihly uloženy pouze nasucho a nezačne s rozebíráním této značně drahé zdi.

Litoměřická brána byla osazena novými dveřmi a okny. Zatím nemám žádné informace o tom, jaké bude využití těchto renovovaných prostor.

Ve vybraných částech pevnosti bylo instalováno nové zábradlí a při vstupu na zelené střechy kavalíru 2 jsou tepané brány.

Opravené jízdárně jsem nakonec věnoval samostatnou stránku.

Protože je jaro, nastal i každoroční jarní boj s přerostlou zelení a křovisky. Zatím to vypadá moc hezky, avšak až se příroda probudí, tak opět začne předem prohraná bitva.

V loňském roce jsem opomněl zmínit, že byla dokončena i cihlová zeď napříč vodním příkopem mezi kavalírem 8 a Dolní vodní branou. Těžko posoudit nakolik kopíruje původní stavební řešení, ale jako další část obrany vnitřního města před velkou vodou by to mělo pomoci.

Tolik k úvodu a nyní již několik fotografií…


Začíná každoroční boj s bujnou přírodou.
Začíná každoroční boj s bujnou přírodou.Začíná každoroční boj s bujnou přírodou.
Po neexistující zimě přišlo velmi brzké jaro.
Začíná každoroční boj s bujnou přírodou.


Pohled na opravené střelecké postavení a komíny z kasemat retranchementu 5.Nová střelecká zeď na Litoměřickou branou.
Před opravenými střeleckými postaveními na zelené střeše retranchementu 5 se objevuje první tráva.


Nové komíny z prostor retranchementu 5.
Nové komíny z prostor retranchementu 5.
Nové komíny z prostor retranchementu 5.


Zcela jistě se svým názorem na tuto hrůzu nezavděčím všem, ale různých ohradních zdí a plotů máme v Terezíně docela dost, a za touto se zbytečně ukrývá pohled na další nově upravenou část pevnostních staveb. Není toho u hlavní silnice zrovna moc, čím se můžeme chlubit, proto dost dobře nechápu, proč schováváme to hezké – co se podařilo opravit.
Zcela jistě se svým názorem na tuto hrůzu nezavděčím všem, ale různých ohradních zdí a plotů máme v Terezíně docela dost, a za touto se zbytečně ukrývá pohled na další nově upravenou část pevnostních staveb. Není toho u hlavní silnice zrovna moc, čím se můžeme chlubit, proto dost dobře nechápu, proč schováváme to hezké – co se podařilo opravit.Zcela jistě se svým názorem na tuto nezavděčím všem, ale různých ohradních zdí a plotů máme v Terezíně docela dost, a za touto se zbytečně ukrývá pohled na další nově upravenou část pevnostních staveb. Není toho u hlavní silnice zrovna moc, čím se můžeme chlubit, tak dost dobře nechápu, proč schováváme to hezké, co se podařilo opravit.
Perla Terezína… Ohyzdná zeď zakrývá pohled na nově upravenou budovou retranchementu 5Perla Terezína… Ohyzdná zeď zakrývá pohled na nově upravenou budovou retranchementu 5
Ohyzdná zeď zakrývá pohled na nově upravenou budovou retranchementu 5.
Zcela jistě se svým názorem na tuto hrůzu nezavděčím všem, ale různých ohradních zdí a plotů máme v Terezíně docela dost, a za touto se zbytečně ukrývá pohled na další nově upravenou část pevnostních staveb.
Není toho u hlavní silnice zrovna moc, čím se můžeme chlubit, proto dost dobře nechápu, proč schováváme to hezké – co se podařilo opravit.


Pohled na nedokončené nádvoří retranchementu 5 a zmiňovanou zeď.
Pohled na nedokončené nádvoří retranchementu 5 a zmiňovanou zeď.


Na druhou stranu … zeď možná účelově zakrývá smutnou skutečnost, že stejně jako u kavalíru 2, tak i na stěnách retranchementu 5 není vše tak úplně výstavní …Jakpak dlouho ono to vydrží, než se ta potvora omítka začne loupat …
Na druhou stranu …
Zeď možná účelově zakrývá smutnou skutečnost, že (stejně jako u kavalíru 2),
tak i na stěnách retranchementu 5 není vše tak úplně výstavní…


… a když už jsem u těch „drobných“ nepodarků…


Nově opravené schodiště od Litoměřické brány na zelenou střechu retranchementu 5.
Nově opravené schodiště od Litoměřické brány na zelenou střechu retranchementu 5.


Je to moc, hezké, čisté bílé … Bohužel i zde při bližším pohledu nalezneme drobné … ehm … chybičky…
Je to moc, hezké, čisté bílé …
Bohužel i zde při bližším pohledu nalezneme drobné… ehm… chybičky…


Nějak se nám to drolí…
Kdepak se asi stala chyba?
Nějak se nám to drolí.
Kdepak se asi stala chyba?


A totéž je i na cihlové zdi opodál. Zeď je přibližně tři měsíce stará, má za sebou jednu „zimu“.
A totéž je i na cihlové zdi opodál.
Zeď je přibližně tři měsíce stará, má za sebou jednu „zimu“.


Radost pohledět pane mistr…
Schválně jak dlouho tahle zeď vydrží pohromadě.Schválně jak dlouho tahle zeď vydrží pohromadě.
Schválně jak dlouho tahle zeď vydrží pohromadě.
Při ceně cca 80 Kč, za jednu cihlu mě to přijde minimálně zvláštní – takhle to odfláknout.


Vchody do původních strážnic a dalších prostor v bývalé Litoměřické bráně mají nové dveře.
Vchody do původních strážnic a dalších prostor v bývalé Litoměřické bráně mají repasované dveře. Jenom ty prahy… ty jsou tak trochu divné…Vchody do původních strážnic a dalších prostor v bývalé Litoměřické bráně mají repasované dveře. Jenom ty prahy… ty jsou tak trochu divné…
Vchody do původních strážnic a dalších prostor v bývalé Litoměřické bráně mají repasované dveře.


Vrchní část zdi kleští má zcela novou pískovcovou římsu.Vrchní část zdi kleští má zcela novou pískovcovou římsu.
Vrchní část zdi kleští má zcela novou pískovcovou římsu.


Vstup na zelenou střechu kavalíru 2 znemožňuji nově instalované brány a zábradlí.
Vstup na zelenou střechu kavalíru 2 znemožňuji nově instalované brány a zábradlí.Vstup na zelenou střechu kavalíru 2 znemožňuji nově instalované brány a zábradlí.
Vstup na zelenou střechu kavalíru 2 znemožňuji nově instalované brány a zábradlí.Vstup na zelenou střechu kavalíru 2 znemožňuji nově instalované brány a zábradlí.
Vstup na zelenou střechu kavalíru 2 znemožňuji nově instalované brány a zábradlí.


Mimo jiné i z důvodu ochrany před velkou vodou, byla dokončena cihlová zeď napříč vodním příkopem mezi kavalírem 8 a Dolní vodní branou.Mimo jiné i z důvodu ochrany před velkou vodou, byla dokončena cihlová zeď napříč vodním příkopem mezi kavalírem 8 a Dolní vodní branou.
Mimo jiné i z důvodu ochrany před velkou vodou, byla dokončena cihlová zeď napříč vodním příkopem mezi kavalírem 8 a Dolní vodní branou.


Podobné nálezy se nashromáždily v zanedbaných prostorách neudržované, historické kanalizace.
Podobné nálezy se nashromáždily v zanedbaných prostorách neudržované, historické kanalizace.Podobné nálezy se nashromáždily v zanedbaných prostorách za mnoho let neudržované, historické kanalizace.
Ve městě probíhá i postupné čištění stok kanalizace.
Podobné nálezy se nashromáždily v zanedbaných prostorách neudržované, historické kanalizace.
Ani se snad nebudu ptát – kde všude ty kameny schází…


Bohužel smutný trend současné doby – všude přítomná zlodějina, se nevyhýbá ani Terezínu. Zde si dal někdo práci s tím, že vytrhal nedávno položené kabely pro elektrické osvětlení Dolní vodní brány.Bohužel smutný trend současné doby – všude přítomná zlodějina, se nevyhýbá ani Terezínu. Zde si dal někdo práci s tím, že vytrhal nedávno položené kabely pro elektrické osvětlení Dolní vodní brány.
Bohužel smutný trend současné doby – všude přítomná zlodějina, se nevyhýbá ani Terezínu.
Zde si dal někdo práci s tím, že vytrhal nedávno položené kabely pro elektrické osvětlení Dolní vodní brány.
Škoda, že už se nesekají ruce…
Elektrická instalace již byla opravena – otázkou je jak dlouho to vydrží…Naposledy upraveno 1. 12. 2014


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.