Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Opravy pevnosti (k)rok za (k)rokem...

Rok 2009 (opravy a obnova)

(informace a fotografie jsou řazeny od nejnovějších po nejstarší)

Říjen

Trošinku jsem opomněl věnovat se tématu oprav a údržby pevnostního systému. Snad to není až tak velký prohřešek. Na obnově systému se stále pokračuje. Rozpětí činnosti je dosti roztříštěné a občas se stane, že nestačím evidovat nové změny. Nejviditelnější jsou práce na odstraňování náletových dřevin a udržování stavu na již upravených částech.


Týden před zahájením Josefínských slavností proběhla brigáda zaměřená na úklid prostor, kde se budou slavnosti konat.
Týden před zahájením Josefínských slavností proběhla brigáda zaměřená na úklid prostor, kde se budou slavnosti konat.Týden před zahájením Josefínských slavností proběhla brigáda zaměřená na úklid prostor, kde se budou slavnosti konat.
Týden před zahájením Josefínských slavností proběhla brigáda zaměřená na úklid prostor, kde se budou slavnosti konat.


Mnoho kynet pomalu zarostlo vegetací a na hladině se vytvořila nevzhledná zelená vrstva.Mnoho kynet pomalu zarostlo vegetací a na hladině se vytvořila nevzhledná zelená vrstva.
Mnoho kynet pomalu zarostlo vegetací a na hladině se vytvořila nevzhledná zelená vrstva.


Vše je potřeba ručně vyčistit. Zde žádná technika nepomůže…
Vše je potřeba ručně vyčistit. Zde žádná technika nepomůže…Vše je potřeba ručně vyčistit. Zde žádná technika nepomůže…
Vše je potřeba ručně vyčistit. Zde žádná technika nepomůže…


Zaháknout hrábě… pořádně zabrat… houpe… a vrstva smrdutého hnusu je na břehu. A znovu… zaháknout hrábě…
Zaháknout hrábě… pořádně zabrat… huuups… a vrstva smrdutého hnusu je na břehu. A znovu… zaháknout hrábě…Zaháknout hrábě… pořádně zabrat… huuups… a vrstva smrdutého hnusu je na břehu. A znovu… zaháknout hrábě…
Zaháknout hrábě… pořádně zabrat… huuups… a vrstva smrdutého hnusu je na břehu. A znovu… zaháknout hrábě…


Několik dní perné dřiny a kyneta je znovu čistá…Několik dní perné dřiny a kyneta je znovu čistá…
Několik dní perné dřiny a kyneta je znovu čistá…


…jenže zanešených kynet je v pevnostních příkopech tak strašně mnoho…
…jenže zanešených kynet je v pevnostních příkopech tak strašně mnoho…


Byl nově opraven další dřevěný most. Původní stav mostu.Byl nově opraven další dřevěný most.
Byl nově opraven další dřevěný most.
(levé foto původní stav).


Račte vstoupit…Račte vstoupit…
Račte vstoupit…


Velká část pevnostních příkopů je znovu pečlivě vysekána a vyčištěna. Na fotografii původní stav.Velká část pevnostních příkopů je znovu pečlivě vysekána a vyčištěna.
Velká část pevnostních příkopů je znovu pečlivě vysekána a vyčištěna.
(levé foto původní stav).


Červenec

I další příspěvek na téma opravy se bude týkat kácení náletových dřevin. Fotografie pocházejí z okolí pevnostní stavby nazvané "kavalír č. 4“, později pojmenované jako Sudetská kasárna. Přestože část příkopů v této části byla již částečně vyčištěna i nadále pokračuje usilovný boj s bujnou vegetací. I zde stejně jako v celé pevnosti je to vyčerpávající a velice nerozhodný boj. Příroda se rozhodně nechce vzdát svých pozic. A tak tam kde ještě před měsícem byla pouze vyčištěná travnatá plocha, tam již začínají vyrážet šlahouny náletových dřevin. Vše se zvládá jen s vypětím sil. Zvláště současné deštivé počasí je příčinou toho, že vše doslova bují před očima. A i přesto se daří postupně čistit další a další pevnostní příkopy a jejich okolí.


A další část pevnostního příkopu se zbavuje svého mnohaletého porostu.
A další část pevnostního příkopu se zbavuje svého mnohaletého porostu.


Je potřeba odtahat hromady klestí.Je potřeba odtahat hromady klestí.
Je potřeba odtahat hromady klestí.Je potřeba odtahat hromady klestí.
Je potřeba odtahat hromady klestí.


Náletové dřeviny jsou rozličně husté. Počínaje mladším byť hustým porostem…
Náletové dřeviny jsou rozličně husté. Počínaje mladším byť hustým porostem…


…jinde jsou náletové dřeviny v podobně neproniknutelného houští. A rozbujelé šípkové keře se jen velice nerady vzdávají svého panství.…jinde jsou náletové dřeviny v podobně neproniknutelného houští. A rozbujelé šípkové keře se jen velice nerady vzdávají svého panství.
…jinde jsou náletové dřeviny v podobně neproniknutelného houští. A rozbujelé šípkové keře se jen velice nerady vzdávají svého panství.


A postupně se objevují další části pevnostního zdiva.
A postupně se objevují další části pevnostního zdiva.


Březen

Převážná většina viditelných úprav se v poslední době týká kácení náletových dřevin a to i, včetně vzrostlých stromů. Které svým kořenovým systémem narušují statiku podzemí a soudržnost pevnostních zdí. O kácení se ostatně psalo za dobu existence stránek již několikrát. Ovšem rozsah v jakém probíhá kácení od loňského podzimu, nemá zatím obdoby. Tentokrát se provádí likvidace dřevin prakticky po celém pevnostním systému. A tam kde se pracuje, se jedná o kompletní vyčištění. Místa, kde se nedalo pro hustotu porostu prakticky vůbec procházet, jsou postupně proměňována ve vyčištěné plochy. Pevnost začíná vystupovat a je možné ji postupně spatřovat ve své celé mohutnosti. Následující fotografie mají za úkol přiblížit v jakém rozsahu a jak pečlivě práce probíhají. Pro porovnání se snažím uvádět fotografie zachycující pohled na minulý stav a totéž místo po prvních úpravách. Vzhledem k počtu fotografií se jen těžko vybírají ty nejvhodnější pohledy.


Neproniknutelný porost v okolí pevnostních příkopů vydává svá tajemství.Neproniknutelný porost v okolí pevnostních příkopů vydává svá tajemství.
Neproniknutelný porost v okolí pevnostních příkopů vydává svá tajemství.


Dříve neproniknutelná džungle u výpustných stavidel se pomalu mění k nepoznaní.
Dříve neproniknutelná džungle u výpustných stavidel se pomalu mění k nepoznaní.Dříve neproniknutelná džungle u výpustných stavidel se pomalu mění k nepoznaní.
Dříve neproniknutelná džungle u výpustných stavidel se pomalu mění k nepoznaní.


Stromy, jejichž kořeny narušovaly zdi pevnostních valů, bylo nutné vykácet.Stromy, jejichž kořeny narušovaly zdi pevnostních valů, bylo nutné vykácet.
Stromy, jejichž kořeny narušovaly zdi pevnostních valů, bylo nutné vykácet.


I objekt Sudetských kasáren, prochází kompletní očistou
I objekt Sudetských kasáren, prochází kompletní očistou.


Prakticky všechna místa jsou k nepoznání změněna.Prakticky všechna místa jsou k nepoznání změněna.
Prakticky všechna místa jsou k nepoznání změněna.Ač se to nezdá, jedná se o totožné místo…


Zde se ještě bude hodně pracovat, ale první výsledky jsou znatelné…Zde se ještě bude hodně pracovat, ale první výsledky jsou znatelné…
Zde se ještě bude hodně pracovat, ale první výsledky jsou znatelné…

A další práce čeká…A další práce čeká…
A další práce čeká…


Naposledy upraveno 20. 12. 2012


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.