Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Jízdárna

Jízdárna

Čelní pohled na budovu jízdárny.Pohled na zadní část budovy jízdárny.
Leden 2014 – pohledy na nově opravenou budovou jízdárny.


Po jedenáctiměsíční opravě, byla slavnostně otevřena budova jízdárny.

Velká budova jízdárny byla vystavěna v letech 1861 – 1862, a sloužila pro výcvik jezdectva rakousko-uherské armády, jejichž posádka byla umístěna v nedalekých Jezdeckých kasárnách.

Budova jízdárny je „slavná“ hlavně díky svému jedinečnému skružovému krovu systému de l’Orme (Pojmenovaný po konstruktérovi Philippe de l’Ormes. Přičemž podobná oblouková vazba trámů střechy je u nás k vidění pouze v Praze).

V pozdější době již jízdárna sloužila spíše jako skladiště. V době okupace byla jízdárna využívána jako truhlářská dílna pro potřeby ghetta. V poválečném období prostory využívala armáda jako opravárenskou dílnu a sklad. Armáda si s historickou budovou nijak nelámala hlavu a prostory upravila ke své potřebě stylem – když se kácí les, tak létají třísky.

Po odchodu armády z Terezína posloužily prostory jízdárny ještě několikrát pro natáčení filmů. Dlouhá doba nezájmu a neudržování budovy se na stavbě značně podepsala. Dřevěné trámy napadl červotoč a různé plísně, venku zvětrávalo cihlové zdivo, až došlo k narušení statiky budovy.
Vše neodvratně spělo ke smutnému konci (který jen tak mimochodem hrozí i mnoha dalším vojenským budovám v pevnosti Terezín).
Až když fiktivní hodiny započaly jízdárně odbíjet poslední hodinku, padlo (naštěstí) rozhodnutí, že budova je opravdu unikátní, a proto si zaslouží novou šanci.

A zcela jistě je potřeba napsat, že rekonstrukce, kterou prováděla společnost Metrostav, byla opravdu důkladná.
Havarijní stav vyžadoval opravu celé budovy prakticky od základů, včetně podlahy přes vnitřní a vnější stěny až po unikátní obloukový (skružový) krov. Kompletní oprava budovy trvala 11 měsíců a stála 37 milionů korun.

Nově opravená budova jízdárny bude sloužit opět k výcviku koní a vybraných akcí klubu vojenské historie, případně bude využívána i pro další kulturní akce.


Část plánu budovy jízdárny.Část plánu budovy jízdárny
Část plánu budovy jízdárny.


Pohled na technické řešení unikátního obloukového krovu. Stav před zahájením stavebních prací.Pohled na technické řešení unikátního obloukového krovu. Stav před zahájením stavebních prací.
Pohled na technické řešení unikátního obloukového krovu.
Stav v roce 2011.


Vnitřní prostory jízdárny – pohled na vnitřní čelní část budovy a místnosti technického zázemí. Stav v roce 2011.Vnitřní prostory jízdárny – pohled na vnitřní zadní část budovy. Stav v roce 2011.
Vnitřní prostory jízdárny.
Stav v roce 2011 – před zahájením stavebních prací.


Budova jízdárny v roce 2011.
Budova jízdárny v roce 2011.


Venkovní pohled na budovu v roce 2011 svědčil o jejím značně omšelém stavu.Omlácené omítky a drolící se cihly.
Takzvaný zub času se podepsal skoro všude.
Venkovní pohled na budovu v roce 2011 svědčil o jejím značně omšelém stavu.


Ani vnitřní prostory nepůsobily příliš optimistickým dojmem. Částečný pohled na terasu pro diváky v patře budovy.
Ani vnitřní prostory nepůsobily příliš optimistickým dojmem.
Částečný pohled na terasu pro diváky v patře budovy.


Spodní část schodiště, umístěná v technickém zázemí budovy. Fotografie těchto prostor jsem pořídil až po návštěvě terasy… kdybych předtím tušil po čem chodím, tak bych se asi hodně rozmýšlel…
Spodní část schodiště, umístěná v technickém zázemí budovy.


Schodiště na terasu.Schodiště na terasu.
Předěl schodiště a terasy.
Schodiště na terasu.


Prostory v patře jízdárny…
Prostory v patře jízdárny…Prostory v patře jízdárny…
Pohledy do ohříváren a dalších místností v patře jízdárny.


První pohled na trámy a ladné oblouky krovu je značně působivý…
Ovšem nebylo potřeba většího zkoumání, aby případný návštěvník zjistil, že něco není v pořádku.
První pohled na trámy a ladné oblouky krovu je značně působivý…
Ovšem nebylo potřeba většího zkoumání, aby případný návštěvník zjistil, že něco není v pořádku.


Značně ztrouchnivělé trámy spodní části nosné konstrukce.Značně ztrouchnivělé trámy spodní části nosné konstrukce.
Značně ztrouchnivělé trámy spodní části nosné konstrukce.Značně ztrouchnivělé trámy spodní části nosné konstrukce.
Zde se důkladně zabydlela a největší škody napáchala vlhkost a její kamarádka dřevomorka,
za vydatné pomoci, věčně hladového pana červotoče …

Pak však přišla parta šikovných řemeslníků…


Stav spodní části trámů v roce 2011.A po dokončení výměny ztrouchnivělého dřeva.
Spodní části trámů krovu…


Schodiště na terasu  – prosinec 2011.Totéž místo v roce 2014.
Schodiště na terasu…


Prostory v patře jízdárny  – prosinec 2011…Totéž místo v roce 2014.
Prostory v patře jízdárny  – prosinec 2011…Totéž místo v roce 2014.
Prostory v patře jízdárny.


Předěl terasy a schodiště – prosinec 2011….Totéž místo v roce 2014.
Předěl terasy a schodiště.


A takhle to vypadá, když se chce…A takhle to vypadá, když se chce…A takhle to vypadá, když se chce…
A takhle to vypadá, když se chce…A takhle to vypadá, když se chce…
A takhle to vypadá, když se opravdu chce…


Změny (opravy) se samozřejmě týkaly i podlahy jízdárny, rozvodu vody, kanalizace a elektřiny.
Změny (opravy) se samozřejmě týkaly i podlahy jízdárny, rozvodu vody, kanalizace a elektřiny.Změny (opravy) se samozřejmě týkaly i podlahy jízdárny, rozvodu vody, kanalizace a elektřiny.
Změny (opravy) se samozřejmě týkaly i podlahy jízdárny, rozvodu vody, kanalizace a elektřiny.


Příprava na instalaci dřevěného opláštění spodní části stěn.
Příprava na instalaci dřevěného opláštění spodní části stěn.Instalace dřevěného opláštění spodní části stěn.
Těsně před dokončením stavebních prací bylo instalováno i dřevěné opláštění spodní části stěn.


Pak už jen podlahu zasypat vrstvou speciálně upraveného písku…Pak už jen podlahu zasypat vrstvou speciálně upraveného písku…
Pak už jen podlahu zasypat vrstvou speciálně upraveného písku…


A první jezdci mohou vyjet na testovací projížďku.A první jezdci mohou vyjet na testovací projížďku.
A první jezdci mohou vyjet na testovací projížďku.


Nově pravený skružový krov systému de l’Orme.
Nově pravený skružový krov systému de l’Orme.Nově pravený skružový krov systému de l’Orme – vše doplněno o nové osvětlení.
Nově pravený skružový krov systému de l’Orme *(pojmenovaný po konstruktérovi Philippe de l’Ormes.


Pohled z místa pod terasou …
Pohled z místa pod terasou …


Pohled do jízdárny z terasy …
Pohled do jízdárny z terasy …


Čechy – Znak země Rakousko – Uherska.Morava – Znak země Rakousko – Uherska.
Slezsko – Znak země Rakousko – Uherska.Horní Rakousy – Znak země Rakouska – Uherska.
Při obnově omítek byly objeveny a následně restaurovány erby zemí Rakousko-Uherska.


Kresby, které pravděpodobně již nikdy nespatříte…
Kresby, které pravděpodobně již nikdy nespatříte…
Kresby, které pravděpodobně již nikdy nespatříte…Kresby, které pravděpodobně již nikdy nespatříte…
Kresby, které pravděpodobně již nikdy nespatříte…Kresby, které pravděpodobně již nikdy nespatříte…
Kresby, které pravděpodobně již nikdy nespatříte…Kresby, které pravděpodobně již nikdy nespatříte…
kresby, které vidíte na těchto fotografiích, již pravděpodobně nikdy nespatříte…
Vznik kreseb je datován rokem 1941 a (údajně) jde o kresby Wehrmachtu.
Stanoviskem NPU bylo rozhodnuto kresby zafixovat a překrýt.
Tak se i stalo …


Budova jízdárny v roce 2011.Tatáž budova po dokončení oprav v roce 2013…
Jak šel čas…


Naposledy upraveno 13. 4. 2014


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.