Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Hřbitov

Hřbitov Terezín – úvod
Pohled na část hřbitova Terezín.
Pohled na část hřbitova Terezín.


Hřbitov je vybudován v katastru města Terezín, nikoliv však v jeho opevněné části.
Místo posledního odpočinku, je od nejbližšího obraného prvku vzdáleno přibližně tři sta metrů.
(Na této mapě – případně na mapách v dalších stránkách budou postupně doplňována důležitá místa.)
Při zvětšení mapy se zobrazí popisky.
>> zvětšit mapu <<


Tak jako převážná většina obcí a měst, má i pevnost Terezín svůj vlastní hřbitov. Na tom by nebylo zas tak moc divného. Problém nastává v okamžiku, kdy se případný zájemce toto téma, případně o návštěvu tohoto místa začne zajímat o bližší informace.

Pokud zadáme do vyhledávačů na internetu klíčové slovo „hřbitov“ a „Terezín“, objeví se mnoho odkazů směřujících na Národní hřbitov Terezín (před Malou pevností), nebo na Židovský hřbitov (u terezínského krematoria). Jakákoliv informace o hřbitovu, který by byl spjatý s hlavní pevností Terezín, je však prakticky nedosažitelná. Dospěl jsem tedy postupně k závěru, že s tímto stavem je nutné něco udělat.

První byla na pořadu návštěva hřbitova a nutně následovalo hledání informací. Nejprve jsem měl za to, že toto téma „sfouknu“ jednou stránkou, ale jako již v mnoha jiných tématech je skutečnost nakonec zcela odlišná. Již v této chvíli je rozpracováno několik samostatných témat a mám pocit, že ani tím to zdaleka nekončí …

Na druhou stranu se hned na začátku musím přiznat, že v době, kdy tato stránka vznikala, nebyl můj pohled na toto místo posledního odpočinku příliš optimistický.

Důvodem bylo, že staré hroby význačných osobností pevnosti, byly značně omšelé a zanedbané. Mnohé nápisy na hrobech a pomnících byly prakticky nečitelné. A co je ještě horší mnoho hrobů (hlavně jejich kovových částí), se stalo terčem novodobých nájezdníků, kteří se neštítí utrhnout a zničit vše co se dá zpeněžit. Bez ohledu na místo (pro normální lidi), tak posvátné – jakým je hřbitov.

Staré vojenské hroby pokrývala změť vysoké trávy a přebujelých (dříve možná) okrasných dřevin.
A jako by tomu nebylo dost, v polovině roku 2013 vše opět zatopila velká voda (první záplava byla v roce 2002).
Voda po několika týdnech opadla a já jsem se byl na hřbitově podívat – a nebyl to hezký pohled. Nejhorší bylo, že kromě jiného došlo k částečnému poškození několika (v té době) nedávno restaurovaných náhrobků.

Zdálo se, že zlepšení zanedbaného stavu hřbitova je v nedohlednu …


Pohled na staré části hřbitova a opuštěné hroby v různém stádiu poškození, nebyl příliš optimistický…
Pohled na staré části hřbitova a opuštěné hroby v různém stádiu poškození, nebyl příliš optimistický…


Červen 2013. Před několika dny opadla velká voda, která zatopila i hrobku stavitele a prvního velitele terezínské pevnosti – Feldmarschalleutnant Carl Niclas Johann Nepomuk von Steinmetz. Na fotografii lze zcela znatelně rozlišit, jak vysoko sahala hladina vody.
Červen 2013 – před několika dny opadla velká voda, která zatopila i hřbitov Terezín. Na fotografiích lze zcela znatelně rozlišit, jak vysoko sahala hladina vody.
Pak přišel červen 2013 …
(Po opadnutí vody…)
Na fotografiích lze zcela znatelně rozlišit, jak vysoko sahala hladina vody.


Tento poměrně nelichotivý, úvodní text jsem musel napsat, protože teprve tím vynikne současná proměna celého terezínského hřbitova.


Když jsem se totiž na hřbitov zašel podívat po půl roce, spadla mi doslova čelist… Vše bylo posekané, uhrabané a uklizené. Napsáno jinými slovy – konečně se opět jedná o důstojné místo…

A to byl také poslední impulz k tomu, abych konečně začal pracovat na dlouho odkládaném tématu nazvaném

HŘBITOV TEREZÍN.


Uběhlo několik měsíců, a ač se to zdá neuvěřitelné, terezínský hřbitov se opět stává místem důstojného odpočinku …
Uběhlo několik měsíců, a ač se to zdá neuvěřitelné, terezínský hřbitov se opět stává místem důstojného odpočinku …


A proč se vlastně věnuji tomuto tématu?

Jak jsem již v úvodu napsal, byl na internetu velký nedostatek informaci k terezínskému hřbitovu. Kromě toho cítím potřebu – povinnost – slušnost – nebo prostě jen chci připomenout lidi, kteří jsou již dávno zapomenuti – toto je jeden ze způsobů, kterak vzpomínku na ně, alespoň částečně oživit.

Zvu Vás tedy postupně na několik krátkých zastavení u hrobů slavných mužů pevnosti Terezín a jejich nástupců na významných pozicích. Chci vzpomenout i na lidi, kteří mají své zásluhy pro rozkvět města a v neposlední řadě i mnoha bezejmenných vojáků – obětí první světové války.

Při studiu dalších podkladů a seznamování se bližšími okolnostmi, jsem usoudil, že oproti předpokládané, jedné stránce na toto téma budou nakonec stránky o terezínském hřbitovu rozděleny na několik samostatných témat, která bych chtěl postupně doplňovat.


Jednotlivá plánovaná, nebo již uvedená témata:


nejstarší hroby (Hroby a pomníky, jejichž vznik je datován vznikem pevnosti)

hroby z období 1 světové války 1914 – 1918Naposledy upraveno 1. 3. 2015


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.