Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Josefínské slavnosti

Historie Josefínských slavností

Josefínské slavnosti 2012.Josefínské slavnosti 2012-noční bitva.
Josefínské slavnosti.


Historie Josefínských slavností se vlastně začíná psát již v roce 1999. Zpočátku se jednalo o první nesmělé krůčky. Kluby vojenské historie pořádali své akce a ukázky v částech pevnostního systému, za účasti pouze několika vojáků. Jejich členové – vojáci v historických uniformách, se také prezentovali na různých výročích a slavnostech ve městě.

V roce 2000 je vedení města a kluby vojenské historie postaveno před nelehký úkol – uspořádat důstojné slavnosti ke 220. výročí založení města.
V celkovém konceptu slavností je hlavní myšlenkou přiblížit historii města. Návštěvníci tak mohli například spatřit Marii Terezii a její doprovod.

Slavnosti v roce 2001 jsou doplněny i větší ukázkou historických bojů. Představitelé města a komise pro přípravu slavností v roce 2002, již od počátku roku pečlivě pracují na přípravě dalšího ročníku slavností. Postupně tak začínají naplňovat svoji představu o programu, který měl být poprvé rozdělen do dvou dnů. Vše jde hladce až do léta roku 2002…

Pak přišel osudný 15. srpen 2002.

Zničující povodeň zhatila veškeré plány na konání slavností. Velká voda napáchala v pevnostních stavbách mnoho zla. A nejenom tam.
Kromě jiného se začala bortit rozsáhlá síť podzemních chodeb a vstup na pevnostní prvky byl životu nebezpečný.

Vypukla další „bitva“… tentokrát o záchranu Terezína. Je paradoxem, že teprve velká voda odhalila jakým kulturním dědictvím, je pevnost Terezín.

V dříve zarostlých pevnostních příkopech byly vykáceny náletové dřeviny, odbagrovány a odvezeny tuny hnijícího bahna a zrušeny nevzhledné zahrádkářské kolonie. Výsledkem byl po dlouhá léta nevídaný pohled na rozsáhlé pevnostní příkopy a stavby.

A znovu se začala se zvedat nová vlna zájmu o pevnost Terezín.
Bohužel mnoho let „temna“ zapříčinilo, že se Terezín v podvědomí lidí stále spojuje spíše s nacistickým koncentračním táborem.

To je však velká škoda, protože město Terezín a jeho pevnostní stavby, ukrývají mnoho dalších cenných historických budov, včetně fragmentů temné, novodobé historie, známé spíše pod jménem „židovské ghetto“.

Znovu tak vyplynula myšlenka přiblížit historii města Terezín široké veřejnosti. To byl další důvod znovu vzkřísit myšlenku na pořádání historických slavnosti. Slavnosti, jejichž cílem bylo a bude – přiblížit návštěvníkům proč vlastně byla pevnost vystavena, k jakému účelu měla sloužit, jak bohatá a rozsáhlá je její hlavně vojenská historie. A to vše doplnit o zajímavý kulturní program určený různým věkovým kategoriím návštěvníků.

Byl li rok 2004 nesmělým začátkem, plným nejistoty jak to vše dopadne, pak hned následující rok ukázal, že se jedná o krok správným směrem. Ostatně i výročí 225 let od položení základního kamene bylo dostatečné pádným důvodem blýsknout se před širokou veřejností.
Následovaly další roky, přičemž pokaždé bylo cílem všech, kteří se na akci podíleli, zvednout pomyslnou laťku kvality o kousek výš. Pravda, ne vše se vždy podařilo k naprosté spokojenosti, ale každá chyba dala pořadatelům jasně najevo, kterým směrem vede ona pomyslná cesta k úspěšnému pořádání další akce.
Přípravy a plánování Josefínských slavností se stalo společným cílem mnoha lidí. Sjednotilo se místo pořádání akce. Přičemž jako nevýhodnější lokalita bylo vybráno okolí pevnostní stavby Ravelin 18.

Vyčištěné a upravené pevnostní valy i příkopy, jakoby se přímo nabízely k umístění atrakcí pro návštěvníky. Všichni tak mají možnost prakticky na jednom místě navštívit vojenský tábor, kde si mohou podrobně prohlédnout výstroj výzbroj všech tehdejších armád, včetně dobového života. Ukázky historických řemesel, s možností zakoupit si zde zhotovené výrobky.
Prohlédnout si opravené pevnostní stavby, včetně komentované prohlídky tajemného pevnostního podzemí.
Mezi hlavní atrakce slavností patří ukázky bojů z dob Josefa II.
Návštěvníci tak mohou na koruně pevnostních valů sledovat v nadhledu a z bezpečné vzdálenosti, válečnou vřavu desítek vojáků v dobových uniformách.
Výstřely z děl a pušek, dým zahalující bojiště a útoky armád na pozice nepřítele.
Bojové ukázky se pořádají několikrát denně, přičemž každá z nich je jinak tematicky zaměřená. Mezi nejpůsobivější patří pravděpodobně noční přepad vojenského tábora. Ohnivé jazyky a sloupy jisker při nočních výstřelech je velice působivé zakončení bojových ukázek.

V den pořádání Josefínských slavností mají návštěvníci možnost prohlédnout si další pevnostní expozice, včetně jinak nepřístupných částí.
Samozřejmostí jsou i další doprovodné kulturní akce a prezentace místních organizací, včetně zábavy do pozdních nočních hodin. Protože Terezín rozhodně není mrtvé město a žijí tu lidé, kterým Terezín přirostl k srdci…


Josefínské slavnosti.
Josefínské slavnosti.


Ostatně dovoluji si Vás pozvat (alespoň ve fotografiích a popiscích), na prohlídku minulých ročníků Josefínských slavností…


Naposledy upraveno 20. 12. 2012


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.