Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Pohledy na město (staré a nové)

Staré a nové pohledy na město

Staré a nové… co k tomu dodat.
Historické a pro porovnání současné fotografie převážně městských budov. U některých byl opravdu oříšek určit, o jakou budovu se jedná. Díky velké pomoci pana Radomíra Sumiče, se podařilo specifikovat všechna sporná místa. Při pořizování fotografií jsem se nažil dodržet co nejpřesněji místo a úhel pohledu na jednotlivé stavby (uznávám, že ne vždy se to povedlo, ale i to bude postupně napraveno).
Do budoucna bych chtěl doplnit další fotografie a mapky míst pořízení fotografií.


Ulice Litoměřická brána

Ulice Litoměřická brána. Pohled na Ravelin č. 19. Dnes sídlo tradiční historické vojenské jednotky IR 42.
Ulice Litoměřická brána.
Pohled na Ravelin č. 19. Dnes sídlo tradiční historické vojenské jednotky IR 42.
50°30'49.461"N, 14°8'42.837"E


Ulice Litoměřická brána. Pohled na Ravelin č. 19. Dnes sídlo tradiční historické vojenské jednotky IR 42.
Ulice Litoměřická brána.
Pohled na Ravelin č. 19. Dnes sídlo tradiční historické vojenské jednotky IR 42.
50°30'49.461"N, 14°8'42.837"E


Máchova ulice

Máchova ulice. Pohled od Litoměřické brány. Budova bývalých dělostřeleckých kasáren.
Máchova ulice.
Pohled od Litoměřické brány. Budova bývalých dělostřeleckých kasáren.
50°30'48.969"N, 14°8'50.869"E


Pražská ulice

Pražská ulice. Pohled z křižovatky s ul. Máchova.
Pražská ulice.
Pohled z křižovatky s ul. Máchova.
50°30'43.064"N, 14°8'53.565"E


Křižovatka ulic Máchova a Pražská

Křižovatka ulic Máchova a Pražská. Pohled na budovu bývalé poddůstojnické školy.
Křižovatka ulic Máchova a Pražská.
Pohled na budovu bývalé poddůstojnické školy.
50°30'43.064"N, 14°8'53.565"E


Máchova ulice

Máchova ulice. Pohled na křižovatku s ul. Pražská.
Máchova ulice.
Pohled na křižovatku s ul. Pražská.
50°30'42.611"N, 14°8'53.624"E


Pražská ulice

Pražská ulice. Budova bývalého Wieserova paláce, později posádkového domu armády. Dnes bez využití.
Pražská ulice.
Budova bývalého Wieserova paláce, později posádkového domu armády.
Dnes bez využití.
50°30'42.864"N, 14°8'48.288"E


Ulice Boženy Němcové

Ulice Boženy Němcové. Pohled na křižovatku s ul. Dlouhá a na objekt bývalé kovárny.
Ulice Boženy Němcové.
Pohled na křižovatku s ul. Dlouhá a na objekt bývalé kovárny.
50°30'38.928"N, 14°8'50.288"E


Ulice Boženy Němcové

Ulice Boženy Němcové. Pohled na budovu tzv. nové pošty.
Ulice Boženy Němcové.
Pohled na budovu tzv. nové pošty.
50°30'40.219"N, 14°8'54.124"E


Komenského ulice

Komenského ulice. Pohled na budovu čp. 216, bývalého velitelství pevnosti.
Komenského ulice.
Pohled na budovu čp. 216, bývalého velitelství pevnosti.
50°30'41.434"N, 14°9'0.905"E


Havlíčkova ulice

Havlíčkova ulice. Pohled od ulice Dukelských hrdinů.
Havlíčkova ulice.
Pohled od ulice Dukelských hrdinů.
50°30'35.934"N, 14°8'48.108"E


Náměstí ČSA

Náměstí ČSA. Vojáci ČSLA při úpravě náměstí r. 1962.
Náměstí ČSA.
Vojáci ČSLA při úpravě náměstí r. 1962.
50°30'37.537"N, 14°8'59.198"E


Tyršova ulice

Tyršova ulice. Pohled na budovu čp. 215, dnes lékárna.
Tyršova ulice.
Pohled na budovu čp. 215, dnes lékárna.
50°30'36.692"N, 14°9'3.224"E


Tyršova ulice

Tyršova ulice. Pohled od křižovatky s ul. Palackého směrem k náměstí.
Tyršova ulice.
Pohled od křižovatky s ul. Palackého směrem k náměstí.
50°30'34.854"N, 14°9'4.222"E


Ulice Prokopa Holého

Ulice Prokopa Holého. Pohled na křižovatku s ul. Palackého a dále na náměstí ČSA.
Ulice Prokopa Holého.
Pohled na křižovatku s ul. Palackého a dále na náměstí ČSA.
50°30'32.876"N, 14°8'59.434"E


Dlouhá ulice

Dlouhá ulice. Pohled od budovy bývalých kasáren 42. pěšího pluku.
Dlouhá ulice.
Pohled od budovy bývalých kasáren 42. pěšího pluku.
50°30'29.291"N, 14°8'56.148"E


Ulice Prokopa Holého

Ulice Prokopa Holého. Pohled na bývalá kasárna 42. pěšího pluku.
Ulice Prokopa Holého.
Pohled na bývalá kasárna 42. pěšího pluku.
50°30'29.390"N, 14°9'0.868"E


Prokopa Holého

Prokopa Holého. Pohled do ulice Legií.
Prokopa Holého.
Pohled do ulice Legií.


Retranchement č. 3

Retranchement č. 3. Pohled z Dlouhé ulice.
Retranchement č. 3.
Pohled z Dlouhé ulice.
50°30'26.829"N, 14°8'55.989"E


Retranchement č. 3. Pohled z Dlouhé ulice.
Retranchement č. 3.
Pohled z Dlouhé ulice.
50°30'26.829"N, 14°8'55.989"E


Ulice Bohušovická brána

Ulice Bohušovická brána. Pohled od Ravelinu č. 16 na část opevnění, kde do r. 1898 stála tzv. Bohušovická brána.
Ulice Bohušovická brána.
Pohled od Ravelinu č. 16 na část opevnění, kde do r. 1898 stála tzv. Bohušovická brána.
50°30'25.649"N, 14°8'58.498"E


Budova bývalého proviantního skladu

Budova bývalého proviantního skladu.
Budova bývalého proviantního skladu.
50°30'27.707"N, 14°9'5.467"E


Altán ve Smetanových sadech

Altán ve Smetanových sadech z r. 1916.
Altán ve Smetanových sadech z r. 1916.
50°30'45.629"N, 14°8'50.116"E

Fotografie na webu pocházejí z mé vlastní sbírky, a sbírek města Terezín.

popisky fotografií Jana Šmolová a Radek Sumič .<>


Naposledy upraveno 7. 1. 2014


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.