Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Prohlídkové expozice

Prohlídkové expozice – úvodNa této části stránek byly ještě donedávna popisovány pouze a jenom prohlídkové okruhy bez průvodce. Vlastně když se na to dívám, tak zmiňován byl pouze jeden okruh a to byl ten okolo Ravelinu a Reduitu 18.

Avšak postupem času se situace na téma individuálních, venkovních prohlídkových okruhů začala měnit (bohužel ke špatnému).
Z důvodů, které částečně a velice stručně uvádím v druhé polovině této stránky, jsem musel přistoupit (minimálně k dočasnému) odstranění stránek popisujících možné individuální prohlídkové trasy.

Na druhou stranu se v dnešní době již mohu věnovat i tématům, o kterých se ještě donedávna pouze snilo – muzeím a ukázkovým expozicím.

Díky dokončování projektu nazvaného Terezín město změny, máme dnes již možnosti vybírat si, kam se podíváme.


Jako první muzeální počin bylo 1. 8. 2015 bylo otevřeno zcela nové informační centrum a MUZEUM pevnosti Terezín.


Určitou podobu expozice na téma Kavalerie, můžete shlédnout při návštěvě rekonstruované jízdárnyA to ještě není zdaleka všechno – již zanedlouho se můžete těšit na expozice nazvané:

  • Vojenský život v pevnosti
  • Stará řemesla
  • Dělostřelecké muzeum
  • Muzeum Františka Josefa I.


A jako novinka – Muzeum La Grace v pevnosti Terezín
(zatím se jedná o startovací stránku k tomuto tématu – na podrobnostech se pracuje).Individuální prohlídkové trasyNEJPRVE DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!


VSTUP NA VNĚJŠÍ PEVNOSTNÍ SYSTÉM JE – POUZE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!


Z bezpečnostních důvodu byl vydán ZÁKAZ VSTUPU PODZEMÍ PEVNOSTI !!


Zájemci, kteří holdují samostudiu a mají nutkavý pocit, že nejsou naplněni dostatkem informací, se mohou věnovat určité podobě „samostudia“ v přístupných částech pevnostního systému AVŠAK BEZ PRŮVODCE

V každém případě musí mít každý na paměti, že je potřeba dbát velké opatrnosti.

Připomínám, že pevnostní valy jsou vysoké, a samozřejmě nemají zábradlí. Pevnost je primárně navržena k obraně, a nikoliv pro bezpečnost návštěvníků – což znamená, že je dobré při pohybu po pevnosti používat hlavu (vlastní).

Totéž platí o zvýšené opatrnosti v místech, kde se na povrchu objevují kaverny do propadajícího se podzemí. A je jich opravdu hodně! Některé propady jsou z dálky viditelné, jiné jsou – nebo budou vyznačeny ohrazením.

Mnoho propadů je však stále ukryto pod zemí, a hrozí reálné nebezpečí propadnutí.


Na povrchu se objevují další a další propady do poškozeného podzemí.
Na povrchu se objevují další a další propady do poškozeného podzemí.Na povrchu se objevují další a další propady do poškozeného podzemí.
Na povrchu se objevují další a další propady do poškozeného podzemí.


VSTUP NA VNĚJŠÍ PEVNOSTNÍ SYSTÉM JE – POUZE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!

Z bezpečnostních důvodu byl vydán ZÁKAZ VSTUPU PODZEMÍ PEVNOSTI !!
Naposledy upraveno 6. 5. 2016


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.