Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Pevnostní prachárny

Hlavní prachárny

V pevnosti Terezín a jejím okolí bylo zbudováno několik pracháren, které měly zajistit zásobování střelným prachem v době války nebo obléhání.
Uskladnění střelného prachu bylo řešeno rozdělením zásob do několika zabezpečených budov i mimo hlavní pevnost. Odkud by byl v případě války střelný prach rozvezen do pomocných pracháren, které se nacházely u každého obraného prvku pevnosti, včetně podzemního minového systému. (Takzvané – „mírové prachárny“, které se nachází mimo hlavní pevnost, nejsou na těchto stránkách dosud zpracovány.)

V současné době lze v nejbližším okolí pevnosti spatřit celkem čtyři hlavní prachárny:

  • prachárny vybudované uvnitř bastionu 1 a 7
  • prachárny, které se nachází v areálu dolního a horního retranchementu

Ke všem níže popsaným a vyfotografovaným prachárnám je dosti problematické se dostat, z tohoto důvodu jsou na stránce vloženy fotografie, které svou kvalitou a úhly pohledu odpovídají době svého vzniku a možnostem jejich pořízení…


Prachárna v bastionu 7

Letecký pohled na prachárnu v bastionu č. 7. Foto: Hynek Gazsi.
Letecký pohled na prachárnu v bastionu č. 7.


Ve střední části bastionu 7, ukryta za vysokou, cihlovou zdí stojí doposud jedna z hlavních pevnostních pracháren.
Nízká budova se sedlovou střechou se po dlouhá léta nacházela v ohrazeném prostoru kasáren, a nebyla tudíž vydána na pospas přestavbě. Není to však zcela pravdivé tvrzení, neboť její čelní stěnu hyzdí novodobá plechová vrata. V poválečné době tato prachárna pravděpodobně sloužila jako nějaké skladiště.
Stěny prachárny po obou stranách přerušují v pravidelných intervalech „výběžky“ (na každé straně je 8 výběžků), opatřené obdélníkovými otvory. Otvory nevedou přímo do samotné budovy, ale jejich vnitřní část je lomená. Jedná o větrací otvory, přičemž lomení mělo zamezit možnosti vstřelu či přímému průniku jiskry nebo ohně.

Celá budova je ohrazena cihlovou zdí. V protilehlých rozích (vpravo v zadní části a vlevo v přední části) lze spatřit dva obdélníkové otvory připomínající střílny. Při bližší obhlídce těchto „střílen“ jsem musel názor na střílny změnit. Z venkovní strany zdi je totiž krytá kruhová místnost, kterou je možné sledovat část vnitřního prostoru mezi zdí a prachárnou. Strážný tak mohl kontrolovat prostor mezi zdí a prachárnou bez možnosti dostat se až k samotnému samotného skladiště střelného prachu, a tam si třeba nenápadně zapálit fajfku.


Pohled na střechu prachárny a část ochranné zdi uvnitř bastionu 7.
Pohled na střechu prachárny a část ochranné zdi uvnitř bastionu 7.


Částečný pohled na prachárnu.Částečný pohled na prachárnu.
Pohled na část zdi a budovu prachárny.Čelní stěna prachárny. Kovová vrata jsou z doby působení bývalé ČSLA.
Pohled na čelní stěnu prachárny.


Celá prachárna byla obezděna cihlovou zdí.
Celá prachárna byla obezděna cihlovou zdí.


Strážnice vystavěna ve vnější zdi okolo prachárny.
Pohled na zeď okolo prachárny a strážnici. Přístavek v zadní části zdi je novodobý.Strážnice vystavěna ve vnější zdi okolo prachárny.
V každém venkovním rohu zdi byla strážnice, odkud bylo možné pozorovat budovu prachárny.
Tímto důmyslným řešení m se zamezilo strážnému, aby se nemohl dostat až k samotné budově prachárny, ale současně měl přehled o dvou stěnách prachárny.
Stejné řešení bylo použito i u protilehlých stěn a tak dva strážní měli přehled o celé prachárně.


Pozorovatelny (střílny) se nacházejí i na vnější zdi strážnice. Bylo tedy možné pozorovat i pohyb u vnější zdi prachárny.Pozorovatelny (střílny) se nacházejí i na vnější zdi strážnice. Bylo tedy možné pozorovat i pohyb vnější zdi prachárny.
Pozorovatelny (střílny) se nacházejí i na vnější zdi strážnice.
Bylo tedy možné pozorovat i pohyb přímo u vnější zdi prachárny.


Protilehlou strážnici prachárny již rozhlodal „zub času“…
Protilehlou strážnici prachárny již rozhlodal „zub času“…


Průduch větrání prachárny byl chráněn ocelovou mříží, za níž bylo pletivo.
Větrací otvory v zadní stěně prachárny. Průduch byl dvakrát lomený a zakrytý ocelovou sítí a mříží. Nebylo tedy možné dovnitř cokoliv vhodit.
Při pohledu ze strážnice mohla hlídka mimo jiné kontrolovat větrací otvory na zadní stěně prachárny.


Malé „přístavky“ na bočních stěnách prachárny. V každém je zbudováno důmyslně větrání.Malé „přístavky“ na bočních stěnách prachárny. V každém je zbudováno důmyslně větrání.
Další větrací otvory jsou i na bočních stěnách prachárny.
Každý větrací průduch za otvorem byl dvakrát lomený, a tak nebylo možné ohrozit uskladněné zásoby střelného prachu například výstřelem.


Prachárna v bastionu 1

Prakticky totožná prachárna, jako shora uvedená, se nachází v prostorách bastionu č. 1.


Letecký pohled na prachárnu v bastionu č. 1. Foto: Hynek Gazsi.
Letecký pohled na prachárnu v bastionu č. 1.


Částečný pohled na zarostlou přední část budovy prachárny v bastionu č. 1.Částečný pohled na zarostlou přední část budovy prachárny v bastionu č. 1.Pohled na zadní část prachárny.Pohled na zadní část prachárny.
Prachárna v bastionu č. 1.


Prachárny v horním a dolním retranchementu


Prachárna v Horním retranchementu – bastion č. 2


Tato prachárna je kompletně (včetně střechy) vystavěna z cihel. Uvnitř masivních zdí se nachází jediná místnost, kde byl uskladněn střelný prach určený pro zbraně bránící horní retranchement.


Prachárna.
Klenuté obezdění dveří prachárny.Klenuté obezdění dveří prachárny.
Prachárna.Prachárna.
Pohledy na budovu prachárny.


Prachárna v Dolním retranchementu – bastion č. 5

Stejně jako prachárna v Horním retranchementu je i tato budova kompletně vystavěna z cihel. Uvnitř masivních zdí se nachází jediná místnost, kde byl uskladněn střelný prach určený pro zbraně bránící retranchement.


Pohled na budovu prachárny.
pohled na zadní část prachárny.Budova prachárny.
Ještě nedávno zde stála hustá džungle křovin, která ukrývala poměrně zachovalou, cihlovou budovou prachárny.


Pískovcová klenba a dveřní rám.Starší pohled z vnitřku prachárny. Foto: Radek Bania.
Pohled na klenbu a pískovcový rám dveří prachárny.


Budova stála dlouhou dobu uprostřed křovin, což se na vzhledu budovy dosti podepsalo.Budova stála dlouhou dobu uprostřed křovin, což se na vzhledu budovy dosti podepsalo.
Budova stála dlouhou dobu uprostřed křovin, což se na vzhledu budovy dosti podepsalo.


Poměrně stará fotografie zachycuje pohled do vnitřku prachárny. Foto: Radek Bania.
Poměrně stará fotografie zachycuje pohled do vnitřku prachárny.Naposledy upraveno 1. 12. 2013


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.