Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Zajímavosti

Ostatní

Vše co už se opravdu nikam nevešlo…


Pravděpodobně poslední torzo původního osvětlení města Terezín.
Zde se zachovala pouze litinová spodní část osvětlení.
Pravděpodobně poslední dvě torza původního osvětlení města Terezín.


Původní zábradlí mostu přes řeku Ohře.Původní zábradlí mostu přes řeku Ohře.
Původní zábradlí mostu přes řeku Ohře.


Upevnění zábradlí v pískovcovém blokuDetail upevnění zábradlí v pískovcovém bloku, za použití olova.
Detail upevnění zábradlí v pískovcovém bloku, za použití olova.


Další způsob upevnění. Tentokrát spojení pískovcových sloupků před pevnostním příkopem.Další způsob upevnění. Tentokrát spojení pískovcových sloupků před pevnostním příkopem.
Další způsob upevnění. Tentokrát spojení pískovcových sloupků před pevnostním příkopem.


Pohled na otvory pro ocelové čepy upevnění pískovce.Pohled na otvory pro ocelové čepy upevnění pískovce.
Pohled na otvory pro ocelové čepy upevnění pískovce.


Pomocí olova utemované šrouby pro upevnění mechanismu padacího mostu.
Pomocí olova utemované šrouby pro upevnění mechanismu padacího mostu.


Ozdobný řetěz připevněný k pískovcovému bloku.
Ozdobný řetěz připevněný k pískovcovému blo­ku.


Pozůstatky mozaikového nápisu v bývalé kapli vojenské nemocnice v Kavalíru 8.
Pozůstatky mozaikového nápisu v bývalé kapli vojenské nemocnice v Kavalíru 8.


Zadní část pomníku Jana Husa. Šipka označuje místo, kde lze spatřit obdélníkový kámen s poměrně špatně čitelným nápisem
Pomník Jana Husa.
V zadní části pomníku označuje šipka místo, kde lze spatřit obdélníkový kámen s poměrně špatně čitelným nápisem.


Na kameni je vytesán poměrně těžko čitelný nápis – Z VRCHU KALICHA.
Na kameni je vytesán poměrně těžko čitelný nápis  – Z VRCHU KALICHA.

Nenapadla mě žádná souvislost, až jsem od pana Jiřího Krále dostal informaci…
Na vrchu Kalich stával hrad stejného jména, jež postavil Jan Žižka a purkrabím byl jeho bratr. Ostatně Jan Žižka se psal „Jan Žižka z Trocnova a na Kalichu“.
Ten kámen je tedy jakýmsi duchovním spojením mezi Husem a Žižkou atd.
(Informaci zaslal PhDr. Jiří Král.)


Zbytky krbů v kasematech retranchementu.Zbytky krbů v kasematech retranchementu.
Zbytky krbů v kasematech retranchementu.


Při opravách Retranchementu 5 se za zdí objevila neuvěřitelně zachovalá kovářská výheň.Při opravách Retranchementu 5 se za zdí objevila neuvěřitelně zachovalá kovářská výheň.
Při opravách Retranchementu 5 se za zdí objevila neuvěřitelně zachovalá kovářská výheň.


Detailní pohled na kovářskou výheň.Detailní pohled na kovářskou výheň.
Detailní pohled na kovářskou výheň.


Sopouch komína u kovářské výhně.
Sopouch komína u kovářské výhně.Naposledy upraveno 9. 11. 2013


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.