Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Pevnostní brány

Bohušovická (Pražská) brána

Bohušovická brána. Pohled na část původního plánu.Bohušovická brána.
Bohušovická brána.
Pohled od Bohušovic.


Na jižní straně pevnosti, souběžně se silnicí vedoucí z Terezína do Bohušovic, stávala další pevnostní brána – Bohušovická (dříve též Pražská brána). Tato brána byla vzhledově značně odlišná od ostatních bran. Přesto byla její základní stavební koncepce stejná. Středem procházela hlavní brána (pro povozy) a po levé straně byl průchod pro pěší. Po pravé straně byl pouze náznak dveří (pro souměrnost stavby). Její čelní stěna byla vybudována z pískovcových kvádrů, doplněných štukovou výzdobou.

Postupem času začala narůstat frekvence dopravy, v průběhu desetiletí přestala pevnost sloužit svému účelu a brána byla v roce 1898 stržena. Do dnešního dne se zachovala pouze část staveb, které byly její součástí. Jedná se o budovy strážnic po obou stranách cesty.

V době druhé světové války se zde psala jedna z mnoha smutných epizod města Terezín. Právě v místech, kde se nacházela Bohušovická brána, byla v roce 1944 vybudována železniční vlečka vedoucí z Terezína na nádraží v Bohušovicích. Před zbytky pevnostní brány je doposud část kolejí a výhybka, po které přijížděly vlaky z několika zemí okupované Evropy s tisíci vyhnanců židovského původu. A odtud odjížděly transporty plné lidí, jejichž cílové stanice ještě dnes vyvolávají mrazení – Osvětim, Treblinka, Belžec…


Zbytky strážnic brány nacházející se po levé straně, při pohledu do města. Kolej v popředí byla vybudována v době druhé světové války.Zbytky strážnic brány nacházející se po levé straně, při pohledu do města. V popředí železniční koleje s pamětní deskou (na zdi), upomínající na osud obyvatel židovského ghetta.
Zbytky strážnic Bohušovické brány.


Zbytky strážnic Bohušovické brány.
Zbytky strážnic Bohušovické brány.Zbytky strážnic Bohušovické brány.
Zbytky strážnic Bohušovické brány.


Strážnice Bohušovické brány.Strážnice Bohušovické brány.
Jediné zachovalé pozůstatky Bohušovické brány – vstupy do strážnic.


Chodba v jedné ze strážnic.
Chodba v jedné ze strážnic.


Kasematní místnosti strážnic Bohušovické brány.Kasematní místnosti strážnic Bohušovické brány.
Kasematní místnosti strážnic Bohušovické brány.


Ve stropu strážnice je proražen větrací otvor kruhového průřezu.
Stropem strážnice je proražen větrací otvor kruhového průřezu.


Na okně se zachovala i původní kovaná mříž.
Zachovala se i původní mříž.


Naposledy upraveno 20. 12. 2012


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.