Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Pevnostní brány

Dolní vodní brána

Poslední, čtvrtá brána, hlavní pevnosti Terezín, nese jméno Dolní vodní brána. Již podle názvu můžeme usuzovat, že zde bude nějaká spojitost s vodou. Je tomu skutečně tak. I tato brána je vybudována nedaleko od výpustných stavidel, pevnostního zavodňovacího systému. Shora uvedené indicie napovídají, že se jedná o naprosto totožné stavební řešení, které je popsáno na stránce o Horní vodní bráně.

Nebudu tedy zdržovat popisováním již popsaného, následuje fotogalerie


Most před pevnostní branou. Pohled z venkovní strany pevnosti.
Most před pevnostní branou.
(pohled z venkovní strany pevnosti.)


Pohled na dodatečně dostavěnou klenbu posledního mostního oblouku.
Pohled na dodatečně dostavěnou klenbu posledního mostního oblouku.
Dříve zde byl padací most pro povozy a pro pěší.


Čelní pohled na most a pevnostní bránu.
Čelní pohled na most a pevnostní bránu.


Dolní vodní brána. Pohled od města.
Dolní vodní brána.
(pohled od města).


Strážnice z venku.Strážnice z venku.
Strážnice z venku.


Dveře ke strážnici za sloupy.
Dveře ke strážnici za sloupy.


Dveře strážnice.
Dveře strážnice.


Místnost strážnice.
Místnost strážnice.
Místnost strážnice.


Pohled na dvířka venkovního topeniště.
Pohled na dvířka venkovního topeniště.Pohled na dvířka venkovního topeniště.
Pohled na dvířka venkovního topeniště.
Uvnitř strážnice stávala věžová kamna.


Pohled do sopouchu komína.
Pohled do sopouchu komína.


Brána pro povozy.
Brána pro povozy.


Průchod pro pěší.Průchod pro pěší.
Průchod pro pěší.


Sloupy rozdělující hlavní průjezd a průchod pro pěší.
Sloupy rozdělující hlavní průjezd a průchod pro pěší.


Zářez pro uložení trámů ve stěně hlavní brány.
Zářez pro uložení trámů ve stěně hlavní brány.


Zářez pro trámy v bráně pro pěší + čísla trámů.
Zářez pro trámy v bráně pro pěší + čísla trámů.


Ocelová objímka pro uložení dřevěného pantu vrat.
Ocelová objímka pro uložení dřevěného pantu vrat.


Kapsy pro zaklesnutí rozpěrných trámů.Kapsy pro zaklesnutí rozpěrných trámů.
Kapsy pro zaklesnutí rozpěrných trámů.


Dříve byl padací most i na cestě pro pěší. Současná úprava je až dodatečná.
Dříve byl padací most i na cestě pro pěší.
Současná úprava je až dodatečná.


Naposledy upraveno 20. 12. 2012


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.