Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Terezíne, Terezíne co jsi komu udělal?...

Bylo všechno marné?Začnu ze široka (ale je nutné si vše pro pochopení přečíst),
v převzatém článku, podle kterého mělo být hlasování pouhou formalitou.

Wieserův dům býval kdysi nejhonosnějším palácem v Terezíně, za posledních dvacet let ale katastrofálně zchátral. Teď se však opět začíná probouzet k životu.

Po očekávaném souhlasu terezínských i krajských zastupitelů bude některé objekty pevnosti spravovat nová příspěvkovka kraje. Otázkou stále je, které to budou.

Více než rok trvající vyjednávání míří do finále. Řeč je o transformaci sdružení Terezín – město změny na příspěvkovou organizaci kraje Pevnost Terezín a převod části majetku města na kraj.

Sdružení sice dříve získalo kolem půl miliardy korun z evropských fondů na nákladné rekonstrukce pěti objektů, avšak udržitelnost projektu oživení zdejších památek končí a Terezín by se sám o objekty nedokázal postarat. Pod svá křídla by kraj ale mohl převzít ještě další jeho objekty. Nejen ty chátrající, jejichž údržba je nad síly třítisícového města ještě daleko víc než v případě těch opravených. Ve hře je i Wieserův dům, s jehož rekonstrukcí dělníci ještě ani neskončili.

Rada kraje na svém posledním zasedání tento záměr schválila. Důvody převodu včera rekapituloval Martin Klika. Je nejen prvním náměstkem hejtmana, ale zároveň i předsedou sdružení Terezín – město změny, kde mělo podíl jak město, tak kraj. „Projekt končí, je tam nainvestováno velké množství peněz. Terezín v současné době nemá peníze, aby byl schopen majetek spravovat a udržovat,“ řekl Klika.

Pokud na to nadcházející pondělí kývne většina terezínských zastupitelů a 22. června i těch krajských, už v druhé polovině roku bude vybranou část pevnostních objektů spravovat nová krajská příspěvkovka. „Ale i pro kraj to bude obrovská zátěž,“ dodal hejtman Oldřich Bubeníček. „Nadále budeme trvat na tom, co říkáme celá léta: že se na údržbě musí výrazně podílet stát,“ doplnil hejtman.

Zastupitelé v Terezíně už dříve schválili strategický plán města do roku 2030, jehož součástí je pomoc státu a kraje, i možnost převodu části majetku na krajskou příspěvkovku. „Na pondělním zastupitelstvu se bude projednávat rozsah předávaného majetku, tedy seznam parcel a budov,“ přiblížil vedoucí odboru rozvoje a výstavby v Terezíně Robert Czetmayer. „Pokud bude rozhodnutí zastupitelů kladné, tak to bude podkladový dokument pro dokončení schvalovacího procesu na kraji,“ doplnil Czetmayer.

Zřízení příspěvkové organizace bude nakonec odsouhlasovat červnové zastupitelstvo na kraji. „Doufám, že na podzim by mohla začít v nějakém omezeném režimu fungovat,“ dodal Klika. Původní představy o jejím rozsahu byly rozmáchlejší. Kvůli koronavirovému šetření na kraji se ale bude muset uskrovnit. Sídlit má v Terezíně, má mít minimální počet zaměstnanců a příjmy by měla mít i z vedlejší výdělečné hospodářské činnosti. Sdružení Terezín – město změny uvádí podle představitelů hejtmanství průměrnou roční návštěvnost v jeho objektech 25 tisíc lidí, výnosy od turistů by tak nemusely být nepodstatné.

A očekávané náklady samotného kraje?

„Do konce roku předpokládám dva miliony korun. O výhledu na další roky se budeme ještě dohadovat,“ doplnil Klika. Jedna z variant převodu podle něj zahrnuje i Wieserův dům, jehož rekonstrukce stále probíhá. A to ještě před skončením povinné udržitelné lhůty, kterou bývají podmíněny evropské peníze.

„Jsou to samozřejmě peníze z IROP a musí se vyjednávat s ministerstvem, zda lze objekt převést. Ale z mého pohledu by to mezi městem a krajem mělo jít,“ nastínil Klika. Velké opravy vojenských památek

Rekonstrukcí za půl miliardy z evropského dotačního projektu prošly v letech 2010–2015 Retranchement 5, Kavalír 2, Dělostřelecká kasárna, Jízdárna a okolí Litoměřické brány, a to přes zájmové sdružení právnických osob Terezín – město změny.

V něm zasedají zástupci města i kraje. Teď se má sdružení transformovat na příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje. Ta by mohla od města, které na nákladnou údržbu objektů nestačí, převzít nejen tento majetek, ale i dlouho neopravované a chátrající součásti pevnosti. Anebo naopak i Wieserův dům, jehož rekonstrukce teprve finišuje.

Zdroj textu – Litoměřický deník


A pak přišlo pondělí 18. 5. 2020, a sním třetí zasedání Zastupitelstva města Terezín.

Toho, na kterém Zastupitelé města Terezín odmítli nabídku Ústeckého kraje k převodu části majetku.

Aby byly informace co nejpřesnější – jednalo se POUZE O ZVEŘEJNĚNÍ adresného záměru bezúplatného převodu majetku, ke kterému by se mohli vyjádřit občané, či další subjekty.
V TOMTO HLASOVÁNÍ NEŠLO – NEŠLO O PŘEVOD MAJETKU! Přesto byl návrh sestřelen…


A jak se hlasovalo?

PRO
Vítek Roman- Starostové a nezávislí

ZDRŽEL SE
Šaloun Roman- Starostové a nezávislí
Fiala Michal- KSČM

PROTI
Tomášek René- RESET
Pala Martin- ANO
Lepič Aleš- ANO
Rožcová Hana- Ženy Terezínska
Votočková Valerie- Ženy Terezínska
Tichá Lenka- Ženy Terezínska
Smutný Jiří- Změna pro Terezín s podporou pirátů
Sedláček Miroslav- PRO obce a Terezín
Vraný Radek- RESET
Dostál Dalibor- RESET


Ať už se na to koukám z jakékoliv strany, tak do budoucna vidím jenom černé scénáře.

Město, které se již pár let potýká s dluhy, a snaží se vše flikovat, jak jen to jde.
A když už něco konečně tak nějak funguje a postupně se to dostává (dostávalo…) do podvědomí lidí – (teď mám na mysli hlavně sdružení Terezín – město změny a jeho akce), uřízne zastupitelstvo pod sebou pomyslnou a už tak dost ztrouchnivělou větev.
Vše se řítí do propasti, ale pohledy zastupitelů jsou po hlasování hrdé a vzpřímené, protože oni přece nerozdali majetek, nějakému Ústeckému kraji (kraji kam se chodilo škemrat o další peníze).

Oni mají jasné plány, jak nás z tohoto srabu dostanou (mimochodem to se od tzv. převratu nepovedlo nikomu z bývalých vedení  – spíše to mnohdy dopadlo naopak.)

Tak teď budeme s otevřenou pusou koukat směrem k lepším zítřkům… V době, kdy se stát dostal díky koronaviru do propadu, a bude se muset všude šetřit – tak zcela jistě čeká na odvážné zastupitele nějaký rytíř na bílém koni s plným pytlem peněz, a co je ještě lepší  – on nám ty peníze dá jen tak – zadarmo…


Při pohledu na videozáznam ze zastupitelstva, se nemohu zbavit (zatím)několika otázek…


Ve čtvrtek 14. 5. 2020 se konalo pracovní zasedání zastupitelů. Zde byli přítomni i zástupci Ústeckého kraje a zastupitelé měli možnost se informovat na všechny nejasnosti.

Proč, pokud se přesto přes víkend objevila nějaká pochybnost – proč nebylo navrženo posunutí hlasování na jiný termín? A proč propána krále přišel na jednání zastupitelstva poslanec za nejmenovanou politickou stranu? Nikdy žádný poslanec na jednání zastupitelstvy nepřišel, a teď najednou… ANO…

Ale samozřejmě je možné, že si vše vysvětluji špatně a od zastupitelů přijde nějaké smysluplné vysvětlení… I když… od jejich „rozhodnutí“ uplynuly již tři dny a žádná z politických stran doposud nevydala, žádné prohlášení, vysvětlení proč rozhodla – tak jak rozhodla.

Začínají se objevovat různé spekulace, nakolik jsou pravdivé, ukáže čas, a pokud je to jen z části pravda… pak bůh s tebou Terezíne… Ale nebudu zatím malovat čerta na zeď. Nezbývá než počkat, až se „šlechta“ rozhodne a hodí póvlu nějakou kost na uspokojení… otázkou je jak dlouho budeme muset čekat…


Snad, poslední světlou tečkou na konci tunelu by mohla být skutečnost, že zastupitelé mají v rukávu opravdu nějaké eso, ale to nám ukáže až budoucnost. Pak buď přiznám svou chybu v odhadu, anebo budu moci, už jen smutně podotknout – tak jsem měl zase pravdu. Jak rád bych se mýlil…(05/20)


Naposledy upraveno 22. 5. 2020


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.