Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Záplavy v roce 2013

Část třetí – všude voda

5 – 6. 6. 2013

Den kdy „přišla“ hlavní povodňová vlna, jsem již byl definitivně mimo město Terezín.
Byl jsem sice na dohled, ale musel jsem se věnovat naší firmě, které hrozilo zatopení (a nakonec skutečně zatopena byla)

Vše co se dělo s příchodem velké vody, znám pouze z vyprávění, telefonických hovorů a z toho co jsem mohl spatřit na rozhraní Terezína a Bohušovic – (u městské části Terezína zvané Kréta). Nicméně podařilo se mi sehnat první várku fotografií (autor je vždy uveden v popisku fotografie), takže si můžeme udělat obrázek, jak to vypadalo ve vybraných částech pevnostního systému. V závěru stránky navštívíme i Malou pevnost a část okolí, přičemž se nebudeme stačit divit…


Foto: Matouš Lacko.
Bez komentáře…


Pohled na pytle s pískem před zaplaveným příkopem a mostem. Foto: Matouš Lacko.
Zatopené prostranství před Dolní vodní branou. Foto: Matouš Lacko.Zatopené prostranství před Dolní vodní branou Foto: Matouš Lacko.
Zatopený příkop před Dolní vodní branou. Foto: Matouš Lacko.Zatopený příkop před Dolní vodní branou.Foto: Matouš Lacko.
Voda okolo Dolní vodní brány…


Zatopená brána k dělostřeleckým kasematám ravelinu 16. Foto: Matouš Lacko.
 Zatopený příkop a boční stěna reduitu 16. Foto: Matouš Lacko.Reduit 16, vodní příkop a bastion 3. Foto: Matouš Lacko.
Voda okolo reduitu a ravelinu 16…


Zatopený reduit 18. Foto: Matouš Lacko.
Zatopený příkop před kleštěmi 12 a v pozadí ravelin a reduit 18. Foto: Matouš Lacko.Kachní zátoka před ravelinem 18. Foto: Matouš Lacko.
Stěna kotrgardy 22. Foto: Matouš Lacko.Dělicí příkop mezi ravelinem a kontrgardou. Foto: Matouš Lacko.
Příkop před Reduitem 18 v pozadí bastion 4. Foto: Matouš Lacko.Příkop před Reduitem 18 v pozadí bastion 4. Foto: Matouš Lacko.
Voda okolo reduitu a ravelinu 18. Foto: Matouš Lacko.Voda okolo reduitu a ravelinu 18. Po pravé straně bastion 5. Foto: Matouš Lacko.
Voda okolo reduitu a ravelinu 18…


Ravelin a reduit 19. Foto: Matouš Lacko.
Kontragrda 22 a ravelin 19. Foto: Matouš Lacko.Kontragrda 22 a ravelin 19. Foto: Matouš Lacko.
Voda okolo reduitu a ravelinu 19. Foto: Matouš Lacko.Voda okolo reduitu a ravelinu 19. Foto: Matouš Lacko.
Voda okolo reduitu a ravelinu 19…


Bastion 5, zatopený suchý příkop a retranchement 5. Foto: Matouš Lacko.Retranchenet 5, příkop a bastion 5. Foto: Matouš Lacko.
Pohled na zatopená okna a střílny retranchementu 5. Foto: Matouš Lacko.Stříkající voda z jednoho okna retranchementu. Někdo se snaží mírnit následky zatopení, které nebylo nutné… Foto: Matouš Lacko.
A samozřejmě voda uvnitř „suchého“ příkopu mezi bastionem a retranchementem 5…


Voda v příkopu před bastionem 8. Foto: Matouš Lacko.Voda v příkopu před bastionem 8. V pozadí je již nová zástavba Terezína. Foto: Matouš Lacko.
Voda v příkopu před bastionem 8…


Voda v prostoru zbořené poterny kurtiny před kleštěmi 9. Foto: Matouš Lacko.Voda v prostoru zbořené poterny kurtiny před kleštěmi 9. Foto: Matouš Lacko.
Voda v prostoru zbořené poterny kurtiny před kleštěmi 9…


Voda v příkopu před lunetou 28. Foto: Matouš Lacko.
Voda v příkopu před lunetou 28…


Voda v suchém příkopu mezi Reduitem a ravelinem 16. Foto: Matouš Lacko.
Voda v suchém příkopu mezi Reduitem a ravelinem 16…


Voda na silnici před sokolovnou. Foto: Matouš Lacko.Pytle na betonové protipovodňové zdi jsou výmluvnou známkou jak „inteligentně“ byla tato zeď postavena… Stačilo pár centimetrů a město bylo ohroženo… Foto: Matouš Lacko.
Voda na silnici před sokolovnou a na fotbalovém hřišti.
Pytle na betonové protipovodňové zdi jsou výmluvnou známkou jak „inteligentně“ byla tato zeď postavena…
Stačilo pár centimetrů a město bylo ohroženo…


Vytahovaní naplavenin před pevnostním mostem. Foto: Matouš Lacko.
Hromady naplavenin, dřeva a spláchnutého bordelu před pevnostním mostem. Foto: Matouš Lacko.Hromady naplavenin, dřeva a spláchnutého bordelu před pevnostním mostem. Foto: Matouš Lacko.
Vytahané naplavené klády ležící na vozovce pevnostního mostu. Foto: Matouš Lacko.Vytahané naplavené klády ležící na vozovce pevnostního mostu. Foto: Matouš Lacko.
Nánosy dřeva na hladině řeky Ohře před pevnostním mostem…


Nezaměnitelný pohled na bránu Malé pevnosti a zatopený příkop před ní. Foto: Matouš Lacko.
Malá pevnost a zatopený příkop před hlavní branou. Foto: Matouš Lacko.Malá pevnost a zatopený příkop před hlavní branou. Foto: Matouš Lacko.
Malá pevnost a zatopený příkop před hlavní branou…


V pozadí Malá pevnost a zcela tristní pohled na „protipovodňový val“, na kterém jsou narovnány hromady pytlů. Foto: Matouš Lacko.
Když už jsme před Malou pevností, proč se nezajít podívat na protipovodňový val…


Na první pohled docela pohoda… Foto: Matouš Lacko.Při podrobnějším pohledu už má člověk chuť vyřknout hodně, ale hodně sprostá slova… Foto: Matouš Lacko.
Rok a půl práce… minimálně statisícové náklady…


A kdo došel až sem tak slova zcela jistě vyřknul. Otázky se jen hrnou. Jako například – kterej …… tohle projektoval… Foto: Matouš Lacko.Slušně tohle komentovat? Nelze… Foto: Matouš Lacko.
A k čemu to všechno bylo…
Voda si vesele přetéká přes hliněný val a hledá si cestičku mezi pytli s pískem…


Romantické jezírko za protipovodňovou hrází… Foto: Matouš Lacko.
A tam kde voda nepřetekla tak prosakuje valem anebo (asi) pod valem…
A to byla voda v roce 2013 o metr níže než ta v roce 2002.
Takže všechno je to nakonec k…


… Foto: Matouš Lacko.
Takže ještě jednou…Naposledy upraveno 12. 7. 2013


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.