Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Záplavy v roce 2013

Druhá část – voda přichází

Pondělí 3. 6. 2013

Hladina v řekách Labe a Ohře se začíná povážlivě zvedat.
Šeptanda o velké vodě se stává hlasitější. Prosakují první informace o vodě, která má být přibližně stejná jako ta v roce 2002. V lepším případě o metr nižší.
V Terezíně se obavy stávají „hmatatelnější“ odpoledne, kdy je vyhlášena evakuace města. Začíná být jasné, že toto již není legrace!
Samozřejmě, že evakuace se týkala i mě. Stále jsem však měl možnost najít si chvilky času na krátké fotografické výpravy po částech pevnostního sytému. A tak jsem mohl (dosti omezeně) sledovat vývoj událostí.


Hladina řeky Ohře stále stoupá. Dříve znatelný rozdíl mezi nadjezím a podjezím pomalu mizí…Hladina řeky Ohře stále stoupá. Dříve znatelný rozdíl mezi nadjezím a podjezím pomalu mizí…
Hladina řeky Ohře stále stoupá.
Dříve znatelný rozdíl mezi nadjezím a podjezím pomalu mizí…


Mírný nárůst hladiny lze pozorovat i v pevnostních příkopech. Pohled od Dolní vodní brány směrem k výpustným stavidlům.Nárůst hladiny v příkopu u výpustných stavidel.
Mírný nárůst hladiny lze pozorovat i v pevnostních příkopech


Dřevěné zábrany určené k aplikaci do plechem!! vyložených drážek nad hradítky uvnitř stavidel. Ano jsou to tatáž hradítka, která již zítra voda zdvihne z uložení…
O tom že se situace stává vážnou, svědčí i skutečnost, že u výpustných stavidel stojí nákladní automobil, na kterém jsou naložena hradítka pro stavidla.
O tom že se situace stává vážnou, svědčí i skutečnost, že u výpustných stavidel stojí nákladní automobil, na kterém jsou naloženy dřevěné fošny nad hradítka stavidel.
Ano jsou to tytéž zábrany, která již zítra voda zdvihne z uložení…


Některé poznatky mě značně šokovaly.
To se týkalo hlavně tak zvaných „uzávěr“, proti velké vodě.
První co mě při udeřilo do očí příchodu do města od Bohušovické brány, byly hromady pytlů s pískem nebo navršené zeminy v místě již dříve budovaných uzávěr.
Marně jsem však hledal stříbřité, hlinkové profily určené pro zasunutí do připravených výřezu a kotevních míst.
Zůstal jsem sát jako opařený… roka půl příprav a výstavby a ona je tam jenom hlína.

Samozřejmě v rámci objektivity musím napsat, že stavba ještě nebyla dokončena a předána (podle harmonogramu mělo být vše dokončeno do konce června 2013!!).

Nicméně bych tak nějak předpokládal, že napižlat hliníkové profily by zas neměl být takový problém, ale budiž…
Podobná situace byla i v Horní a Dolní vodní bráně. I zde byla navršena hromada pytlů…
To však ni zdaleka nebyl konec překvapení…


Začíná se něco dít i u bývalé Bohušovické brány. V době pořízení fotografie jsem ještě netušil, že připravené uložení pro mobilní uzávěry je úplně k… k ničemu.
Začíná se něco dít i u bývalé Bohušovické brány.
V době pořízení fotografie jsem ještě netušil, že připravené uložení pro mobilní uzávěry je úplně k… k ničemu.


To je to, o čem jsem hovořil. Protože „někdo zapomněl“ dodat hliníkové profily určené do předem připravených uložení, musel nakonec přijet nakladač a navršit hromadu zeminy.
To je to, o čem jsem hovořil.
Protože „někdo zapomněl“ dodat hliníkové profily určené do předem připravených uložení, musel nakonec přijet nakladač a navršit hromadu zeminy.


Podobné řešení bylo použito i v Horní vodní bráně.Podobné řešení bylo použito i v Horní vodní bráně.
Podobné řešení bylo použito i v Horní vodní bráně.


A samozřejmě i v Dolní vodní bráně.
A samozřejmě i v Dolní vodní bráně.
A samozřejmě i v Dolní vodní bráně.
Zatím jsem nezjistil kdo, a proč neobjednal originální profily, ale ono se to časem proflákne…


V podvečer 3. 6. 2013 je hladina vody na novém jezu v rovině (není rozdíl v nadjezí a podjezí).
A voda se stále zvedá
V podvečer 3. 6. 2013 je hladina vody na novém jezu v rovině (není rozdíl v nadjezí a podjezí).


Připravují se i lidé v evakuovaném městě. Nikdo nemá ponětí, co mohou přinést následující hodiny.
Připravují se i lidé v evakuovaném městě. Nikdo nemá ponětí, co mohou přinést následující hodiny.

Úterý 4. 6. 2013 – dopoledne

Je deštivé úterní ráno. Voda přes noc opět „popolezla“ a všem začíná být jasné, že tady končí veškerá legrace.


Přes noc se hladina opět znatelně zvedla. Mostní oblouky pevnostního mostu jsou již skoro zatopené. Tato hladina už začíná připomínat tu, která byla v létě 2002…
Přes noc se hladina opět znatelně zvedla.
Mostní oblouky pevnostního mostu jsou již skoro zatopené.
Tato hladina již začíná připomínat tu v létě 2002…


Ještě včera zde stál jez se čtyřmi pylony…Ještě včera zde stál jez se čtyřmi pylony…
Ještě včera zde stál jez se čtyřmi pylony…


Neuzavřený val uvnitř Bohušovické brány.Hliněný val uvnitř Litoměřické brány. Zde je hliněný val „oprávněně“ neboť v Litoměřické bráně se teprve započalo s betonáží pro uložení zábran.
Jsou navršeny hliněné valy uvnitř Bohušovické a Litoměřické brány


A voda dál stoupá… Pohled na okna splavového mlýna.A voda dál stoupá… Pohled na splavový mlýn.
A voda dál stoupá…
Pohled na splavové mlýny.


Úterý 4. 6. 2013 – odpoledne

V odpoledních hodinách jsem zjistil, že se začíná zvedat hladina vody v pevnostních příkopech u ravelinu 19 (jinam jsem se tehdy nedostal).
Bylo mi to divné. Hladina Ohře v té době ještě nemohla do příkopů přetéci.
Tušil jsem, že něco asi nebude dobře.
Voda v příkopech stále stoupala a já jsem se přesunul k ravelinu 18.
Věděl jsem, že jsou ve stěnách vybourané a nedokončené otvory a chtěl jsem vědět, co se s tím s ohledem na velkou vodu udělalo.
Pohled na hromady pytlů v otvorech nebyl moc optimistický. Za každou z těchto nouzových „uzávěr“ byla v případě bastionu 4 střelecká galerie, a za otvory ve střílnách v bastionu 5 byly pouze kasematy.
V obou případech by po zatopení zmiňovaných vnitřních prostor následoval nijak neutěsněný suchý příkop a… město!

Dovolím si další malou odbočku.
Na stránce opravy 2013 můžete přečíst, že se pozastavuji na dobu, po jakou se nic neděje. Zaslechl jsem neověřenou informaci o tom, že prý stavební firma neměla cihly… Pokud to je pravda…, aleto snad ani nebudu komentovat…

Zpět k vodě…

Hladina se hrozivě přibližovala k zapytlovaným otvorům v bastionech. Začal jsem pátrat, co se kde mohlo stát.
Na mostu přes řeku Ohři jsem potkal povodňovou hlídku, od které jsem se mimo jiné dozvěděl, že ve výpustných stavidlech „něco povolilo“. Od mostu je to ke stavidlům jenom kousek, takže jsem vyrazil.

Již z dálky bylo zřetelně slyšet hučení vody. První co jsem spatřil, byl vodopád vody, který se valil přes dělicí zeď vodního příkopu (batardo).
Nejprve jsem měl za to, že povolilo pomocné hradítko pro Litoměřicku kotlinu. Avšak již po několika krocích jsem věděl, že hradítko to nebylo, alespoň tedy ne to pro Litoměřickou kotlinu…

Z vrchních oken výpustných stavidel totiž doslova stříkala voda.
Jak jsem později zjistil i zde stavební firma (minimálně) nedokončila svou práci. Při zdvihnutí hladiny byly sice do (stavebně značně rozšířených) vodicích drážek vloženy narychlo nachystané fošny, ale pravděpodobně nebyly dobře zaklínovány. Navíc nebyly otvory pro hradítka z vrchu zakryty. Voda pak vytlačila fošny nahoru a výsledkem bylo neřízené zatopení vnitřních prostor stavidel.
Samozřejmě voda by v příkopech zase tolik nevadila. Vyrovnal by se rozdíl hladin mezi Litoměřickou kotlinou a vodním příkopem a nedošlo by tedy k provalení vody do podzemního systému.
Problém však byl v těch nedozděných otvorech v bastionu 4 a 5.
Takže shrnu li to, máme zde již minimálně dvě hrubé chyby. Nedokončené úpravy uvnitř stavidel a (minimálně za dva měsíce) nedozděné otvory v bastionech…

A voda stále pomalu, ale hrozivě stoupala…


V dopoledních hodinách došlo ke znatelnému nárůstu vody v hlavních příkopech. Na fotografii je pohled na zatopený příkop vedle ravelinu 19.V dopoledních hodinách došlo ke znatelnému nárůstu vody v hlavních příkopech. Na fotografii je pohled na zatopený příkop mezi ravelinem 19 a bastionem 6.
V dopoledních hodinách jsem zjistil, že se znatelně zvedá voda v pevnostních příkopech.


Voda pod střílnami dělostřeleckých kasemat kontrgardy 22.Voda pod střílnami dělostřeleckých kasemat kontrgardy 21.
Voda v této chvíli dosahuje pod dělostřelecké kasematy.


V této chvíli je již dávno zatopené podzemí pevnosti…
Zatopený vstup do střelecké galerie.
V této chvíli je již dávno zatopené podzemí pevnosti…


Voda teče proudem přes dělicí zeď vodního příkopu… něco rozhodně není dobře…Voda teče proudem přes dělicí zeď vodního příkopu… něco rozhodně není dobře…
Voda teče proudem přes dělicí zeď vodního příkopu… něco rozhodně není dobře…


Znatelné víření na hladině vody (v popředí fotografie), je známkou, že voda se do příkopu dostává pod značným tlakem.
Znatelné víření na hladině vody (v popředí fotografie), je známkou, že voda se do příkopu dostává pod značným tlakem.


Voda valící se z oken výpustných stavidel.
Ze všech oken technického zázemí stavidel se valí proudy vody.Ze všech oken technického zázemí stavidel se valí proudy vody.
A pak se již stačilo řídit zvukem hučící vody…
Z oken výpustných stavidel se valí proudy vody.
A co se stalo uvnitř?


Neřízené zaplavení vnitřních prostor výpustných stavidel je souhrn nešťastných náhod a troufám si napsat, že i těžko pochopitelného šlendriánu při „ protipovodňových stavebních úpravách“.

Před příchodem velké vody probíhaly uvnitř stavidel stavební úpravy. Nevím, co všechno spadalo do stavebních úprav, ale mimo jiné byly probroušeny drážky pro vedení hradítek a do rozšířených otvorů byl aplikován nerezový plech (aby to lépe klouzalo).

V době stavebních úprav bylo tunelem výpustí vedeno několik plastových hadic pro čerpadla.
Při vyhlášení povodňového nebezpečí již nebyl čas na odstranění hadic (??). Přistoupilo se tedy k uzavření hradítek a jejich následného založení hranoly dřeva (foto hranolů je součástí této stránky). Aplikované hranoly byly ještě zajištěny dřevěnými klíny (rozklínování uvnitř drážek z nerezového plechu!!). (Nejsem si jist, zda byly v té době zakryty vrchní šachty nad hradítky.)
Co se dělo pak to se můžeme jenom domýšlet.

Vše proběhlo asi takto…

Voda pronikla okolo plastových hadic od čerpadel, a začala plnit šachty hradítek. Dřevěné klíny na ocelovém plechu vydržely pouze chvilku a pak se vše začalo uvolňovat.
Pokud nebyly zakryty šachty (???), byly fošny postupně vytlačeny z drážek a voda se začala hrnout do vnitřní části stavidel.


V okamžiku pořízení fotografie ji byla zatopená převážná část kasemat výpustných stavidel.
V okamžiku pořízení fotografie ji byla zatopená převážná část kasemat výpustných stavidel.


Už jenom pár centimetrů schází k tomu, aby se voda přelila přes další dělicí zeď. Odtud je to již coby kamenem dohodil k Dolní vodní bráně a… městu…
Už jenom pár centimetrů schází k tomu, aby se voda přelila přes další dělicí zeď. Odtud je to již coby kamenem dohodil k Dolní vodní bráně a… městu…
Už jenom pár centimetrů schází k tomu, aby se voda přelila přes další dělicí zeď. Odtud je to již coby kamenem dohodil k Dolní vodní bráně a… městu…


Pohled na zaplavující příkopy u ravelinu 18. Na vodou plnících se příkopech není nic tak divného, zvláště v době kdy se z neutěsněných stavidel hrnou stovky litrů vody. Jenomže po několika metrech je „drobný problém“…Pohled na zaplavující příkopy u ravelinu 18. Na vodou plnících se příkopech není nic tak divného, zvláště v době kdy se z neutěsněných stavidel hrnou stovky litrů vody. Jenomže po několika metrech je „drobný problém“…
Pohled na zaplavující příkopy u ravelinu 18.
Na vodou plnících se příkopech není nic tak divného, zvláště v době kdy se z neutěsněných stavidel hrnou stovky litrů vody.
Jenomže po několika metrech je „drobný problém“…


Vybouraný (a za dva měsíce nedozděný) otvor v bastionu 4, je provizorně utěsněn pytli s pískem.
Vybouraný (a za dva měsíce nedozděný) otvor v bastionu 4, je provizorně utěsněn pytli s pískem.Nedozděné střílny v bastionu 4.
A tím problémem jsou velké vybourané otvory v bastionu 4 a bastionu 5 (foto není přiloženo).
V otvorech jsou sice pytle s pískem, ale pokud pytle nevydrží, může voda proniknout do města…


V této části tato stránka končí.
Další fotografie se mi již nepodařilo pořídit. .Naposledy upraveno 25. 6. 2013


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.