Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Zavodňovací systém

Kynety

Pro zaplavení pevnostních příkopů v případě napadení nepřítelem a naopak pro urychlené vypuštění vody ze šancí sloužila pískovcovými bloky vyzděná strouha, zvaná kyneta.

Dalším účelem bylo odvodnění příkopů a kotlin včetně odvádění dešťové vody. Aby voda měla dostatečný spád a volně proudila v příkopech, bylo dno příkopu (určeného k zaplavování) vedeno těsně nad vodní hladinou Ohře. Dno přitom mírně klesalo od špičky bastionu č. 1 po bastion č. 4, úměrně k poklesu terénu ve směru toku řeky. Tyto kynety se táhnou po celé délce šancí a jsou navzájem propojené. V místech, kde bylo potřeba šance přecházet či přejíždět, byla kyneta svedena do tunelu vystavěného z pískovcových blo­ků.

V posledních letech před ničivou záplavou představovalo velký problém téměř nulové odvodnění příkopů a hlavně kotlin v celé pevnosti. Za mnoho desítek let se prostory pevnostních příkopů změnily ve smetiště, navíc náletové dřeviny, zakořeněné v příkopech, napomohly ke vzniku páchnoucích bažin, plných stojaté vody, které se staly líhní komárů.
„Naštěstí“ přišla velká voda. Ale to už je jiná kapitola těchto stránek.


K odvádění dešťové vody sloužila, pískovcovými bloky vyzděná, strouha zvaná kyneta.K odvádění dešťové vody sloužila, pískovcovými bloky vyzděná, strouha zvaná kyneta.
K odvádění dešťové vody sloužila, pískovcovými bloky vyzděná, strouha zvaná kyneta.K odvádění dešťové vody sloužila, pískovcovými bloky vyzděná, strouha zvaná kyneta.
K odvádění dešťové vody sloužila, pískovcovými bloky vyzděná, strouha zvaná kyneta.K odvádění dešťové vody sloužila, pískovcovými bloky vyzděná, strouha zvaná kyneta.
K odvádění dešťové vody sloužila, pískovcovými bloky vyzděná, strouha zvaná kyneta.


Pohled na poškozené části obezdívky kynety. .profil kynety v „řezu“.
Pohled na poškozené části obezdívky kynety.
V době výstavby jednotlivé bloky do sebe přesně lícovaly.


Kynety procházející středem pevnostních příkopů.Kynety procházející středem pevnostních příkopů.
Kynety procházející středem pevnostních příkopů.


Napojení kynety kanalizace strážnice, na hlavní kynetu.
Napojení kynety kanalizace strážnice, na hlavní kynetu.
Poněkud užší kyneta sloužící k odvodnění kanalizace strážnice reduitu 16.Poněkud užší kyneta sloužící k odvodnění kanalizace strážnice reduitu 16.
Poněkud užší kyneta sloužící k odvodnění kanalizace strážnic reduitu 16 a 19.


V místech, kde bylo potřeba příkop přejíždět, byla kyneta svedena do tunelu vystavěného z pískovcových bloků.
V místech, kde bylo potřeba příkop přejíždět, byla kyneta svedena do tunelu vystavěného z pískovcových bloků.
V místech, kde bylo potřeba příkop přejíždět, byla kyneta svedena do tunelu vystavěného z pískovcových bloků.V místech, kde bylo potřeba příkop přejíždět, byla kyneta svedena do tunelu vystavěného z pískovcových bloků. V místech, kde bylo potřeba příkop přejíždět, byla kyneta svedena do tunelu vystavěného z pískovcových blo­ků.


Po opravách v roce 2003 byly některé mosty kynet zcela nově vystaveny.
Po opravách v roce 2003 byly některé mosty kynet zcela nově vystaveny.


Zajímavosti


K zaplavení Litoměřické kotliny sloužila tato zajímavá křižovatka ve tvaru písmene Y. Přední a pravá část kanálu je klasická kyneta. Naopak levé napojení procházelo soustavou stavidel pod pevnostní zdí a vyúsťovalo dnes již zasypaným zářezem v Litoměřické kotlině.
K zaplavení Litoměřické kotliny sloužila tato zajímavá křižovatka ve tvaru písmene Y. Přední a pravá část kanálu je klasická kyneta. Naopak levé napojení procházelo soustavou stavidel pod pevnostní zdí a vyúsťovalo dnes již zasypaným zářezem v Litoměřické kotlině.K zaplavení Litoměřické kotliny sloužila tato zajímavá křižovatka ve tvaru písmene Y. Přední a pravá část kanálu je klasická kyneta. Naopak levé napojení procházelo soustavou stavidel pod pevnostní zdí a vyúsťovalo dnes již zasypaným zářezem v Litoměřické kotlině.
K zaplavení Litoměřické kotliny sloužila tato zajímavá křižovatka ve tvaru písmene Y.
Přední a pravá část kanálu je klasická kyneta.
Naopak levé napojení procházelo soustavou stavidel pod pevnostní zdí a vyúsťovalo dnes již zasypaným zářezem v Litoměřické kotlině.


Kyneta směřující do Litoměřické kotliny prochází soustavou stavidel uvnitř pevnostní zdi.
Kyneta směřující do Litoměřické kotliny prochází soustavou stavidel uvnitř pevnostní zdi.Soustava kynet končí svou pouť u uvnitř výpustných stavidel, odkud vody vytéká zpět do řeky Ohře.


Naposledy upraveno 2. 12. 2012


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.