Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Zavodňovací systém

Stavidla

Po proudu řeky Ohře, můžeme na levé nábřežní zdi zbudované z pískovcových bloků,spatřit nad hladinou řadu klenutých otvorů. Za těmito otvory, jsou v podzemních kasematech lidským zrakům ukryta nápustná a výpustná stavidla pevnostního záplavového systému.


Pojďme si blíže tyto stavby prohlédnout ve fotografiích.


Pískovcová zeď na vrchním toku řeky Ohře ukrývá vpusti nápustných stavidel.
Pískovcová zeď na vrchním toku řeky Ohře ukrývá vpusti nápustných stavidel.
O několik desítek metrů níže po proudu Ohře stojí pevnostní most, který sloužil jako hráz pro manipulaci s hladinou vody.


Detailní pohled na venkovní otvory vpustí v řečišti Ohře a výpadovou branku na levé straně fotografie.
Detailní pohled na venkovní otvory vpustí v řečišti Ohře a výpadovou branku na levé straně fotografie.


Nápustná stavidla

Letecký pohled na nápustná stavidla. Foto: Hynek Gazsi
Letecký pohled na nápustná stavidla.


Stavba nápustných pevnostních stavidel – pohled z vnitřní části pevnostního příkopu.
Stavba nápustných pevnostních stavidel – pohled z vnitřní části pevnostního příkopu. Uvnitř této pevnostní stavby jsou ukryty i další dvě boční výpusti, jimiž bylo možné napouštět Bohušovickou kotlinu a příkop u Horní a Dolní vodní brány.


Pohled do příkopu na řadu výpustí napouštěcích stavidel.
Pohled do příkopu na řadu výpustí napouštěcích stavidel.


Pohled na řadu výpustí a výpusti a zamřížovaná okna místností nad stavidly.
Komora jedné z výpustí. V zadní části fotografie lze spatřit jedno z uzavřených hradítek.
Detail výpusti v příkopu.


Pohled na hradítko vyjmuté z vodicích drážek.Detail části závěsu pro manipulaci s hradítkem.
Pohled na hradítko vyjmuté z vodicích drážek.
(Hradítko bylo vyjmuto při opravách stavidel v roce 2013.)


Pohled na vstup do podzemní chodby ústící v technickém zázemí nápustných stavidel.
Pohled na vstup do podzemní chodby ústící v technickém zázemí nápustných stavidel.


Výpustná stavidla

Po průtoku soustavou vodních příkopů pevnosti Terezín, se voda vrací zpět do řeky Ohře. Předtím však protéká podzemím systémem výpustných stavidel.

Vzhled budovy výpustných stavidel je prakticky totožný s nápustnými. U vpustí jsou ještě vystavěny pískovcové ledolamy.


Pohled do příkopu na otvory vpustí výpustných stavidel.
Pohled do příkopu na otvory vpustí výpustných stavidel .


Schodiště vstupu do podzemních prostor nad hradítky výpustných stavidel.
Schodiště vstupu do podzemních prostor nad hradítky výpustných stavidel.


Hlavní galerie uvnitř stavidel.
Hlavní galerie uvnitř stavidel.


Klenuté místnosti pro uskladnění hradítek a technického vybavení výpustných stavidel.
Klenuté místnosti pro uskladnění hradítek a technického vybavení výpustných stavidel.Klenuté místnosti pro uskladnění hradítek a technického vybavení výpustných stavidel.
Klenuté místnosti pro uskladnění hradítek a technického vybavení výpustných stavidel.


Klenuté průchody k jednotlivým sekcím mechanizmů hradítek
Klenuté průchody k jednotlivým sekcím mechanizmů hradítek.


Řady hřebenových heverů pro manipulaci s hradítky
Řady hřebenových heverů pro manipulaci s hradítky
Řady hřebenových heverů pro manipulaci s hradítky.


Na obou bočních stranách podzemí jsou oddělená místa vybavená zařízením (hevery) pro manipulaci s hradítky.Na obou bočních stranách podzemí jsou oddělená místa vybavená zařízením (hevery) pro manipulaci s hradítky.
Na obou bočních stranách podzemí jsou oddělená místa vybavená zařízením (hevery) pro manipulaci s hradítky určenými pro zaplavení Litoměřické kotliny a pro první pevnostní příkop před bastionem.


V klenutém stropu jsou otvory pro hřebeny heverů hradítek .V klenutém stropu jsou otvory pro hřebeny heverů hradítek .
V klenutém stropu jsou otvory pro hřebeny heverů hradítek .


Pohled do šachty pro hradítka. Na stěně je připevněný žebřík a v zadní části je dřevěné hradítko připevněné na hřebenové tyči.
Pohled do šachty pro hradítka.


Větrací šachta ve stropu.
Větrací šachta ve stropu.


Klenby šesti výpustí a ledolamy výpustných stavidel.Klenby šesti výpustí a ledolamy výpustných stavidel.
Klenby šesti výpustí a ledolamy výpustných stavidel.
Fotografie byla pořízena při opravě nábřežní zdi v roce 2012.


Výpadová branka nad otvory výpustí.
Výpadová branka nad otvory výpustí.


Každá výpust byla kromě hradítek opatřena i otočnými vraty.Každá výpust byla kromě hradítek opatřena i otočnými vraty.
Každá výpust byla kromě hradítek opatřena i otočnými vraty.


Pohled na výpusť do řeky Ohře.
Pohled na výpusť do řeky Ohře.Pohled na výpusť do řeky Ohře.
Pohledy na výpusti do řeky Ohře.
Současný stav v roce 2012.


Část nábřežní zdi za soustavou výpustí a panenka dělicího příkopu.
Část nábřežní zdi za soustavou výpustí a panenka dělicího příkopu.


Výpustná stavidla Litoměřické kotliny


Vstup do pomocných stavidel pro Litoměřickou kotlinu.
Vstup do pomocných stavidel pro Litoměřickou kotlinu.


Mechanizmus ovládání pomocného hradítka pro Litoměřickou kotlinu
Mechanizmus ovládání pomocného hradítka pro Litoměřickou kotlinu.


Vpusť k pomocným stavidlům určené pro vypuštění Litoměřické kotliny.Vpusť k pomocným stavidlům určené pro vypuštění Litoměřické kotliny.
Zamřížovaná vpusť a část kynety výpustného stavidla Litoměřické kotliny.


Nápustná stavidla Litoměřické kotliny


Pohled na pískovcové bloky určené k zakrytí drážek pomocných stavidel.Pohled na pískovcové bloky určené k zakrytí drážek pomocných stavidel.
Pohled na pískovcové bloky určené k zakrytí drážek pomocných stavidel.


Pohled do šachty pro hradítko.
Pohled do jedné ze šachet pro hradítka přehrazující vpusti pro zatopení Litoměřické kotliny.Naposledy upraveno 9. 3. 2013


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.