Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Pevnost Terezín – obranný systém

Lunety a shromaždištěLunety jsou předsunuté, samostatné objekty sloužící k obraně prostoru určeného pro shromáždění vojska při útoku do předpolí pevnosti (shromaždiště).

Každá luneta byla soustavou kasematních, střeleckých místností, odkud bylo možné postřelovat suchý příkop před shromaždištěm a samotné shromaždiště. Další střelecké postavení pro děla a střelce z ručních zbraní byla vybudována na vrchní části (zelených střechách) lunet.

Přístup na vrchní část objektu byl řešen šikmou rampou, vedenou středem lunety ze směru od vodního příkopu.Fotogalerie lunet seřazených podle číselLuneta 27

Přehlídku lunet zahájíme krátkou prohlídkou stavby s číslem 27.

Jedná se o jednu ze dvou nejzachovalejších staveb tohoto typu.
Přesto, že celá stavba je poměrně dobře „ukryta“ uprostřed náletových křovin, není při troše opatrnosti problém si tuto stavbu prohlédnout.


Celkový pohled na částečně zarostlou Lunetu 27.
Celkový pohled na částečně zarostlou Lunetu 27.


Pohled ze seřadiště na část Lunety 27.
Pohled ze seřadiště na část Lunety 27.


Luneta 27. Pohled z pevnostního příkopu.Luneta 27. Pohled z pevnostního příkopu.
Pohled na Lunetu 27.Pohled na Lunetu 27.
Detailnější pohledy na Lunetu 27.Luneta 28

Lunetu je možné si částečně prohlédnout, pokud odbočíme ze silnice Terezín – Bohušovice.
Část stavby je pod navážkou zmiňované silnice, nezachoval se suchý příkop a rovněž není možná prohlídka vnitřních prostor, neboť stavba je v soukromém užívání.


Luneta 28.
Luneta 28.


Vrata do hlavní galerieNovodobě navršená zemina. V levé části fotografie lze spatřit klenák a část portálu hlavní galerie.
Pohledy na Lunetu 28.Zbořené lunety

Po zrušení statusu pevnosti, došlo postupem času k úplnému či částečnému zboření několika lunet (celkem se jednalo o 5 staveb, a pokud řadím lunety podle čísel, následují první tři zbořené stavby tohoto typu).Luneta 29

Tato luneta byla zbořena a na jejím místě nalezneme travnatou plochu bývalého vojenského autoparku.


Přibližně v těchto místech stávala luneta č. 29.
Přibližně v těchto místech stávala luneta č. 29.Luneta 30

Z lunety č. 30 dnes již nenalezneme vůbec nic. Její základy – jsou-li nějaké, se nacházejí pod fotbalovým hřištěm.


Přibližně v těchto místech stávala luneta č. 30.
Přibližně v těchto místech stávala luneta č. 30.Luneta 31

V místě kde stávala luneta 30 je dnes hliněný val, po kterém prochází cesta.


V místě kde stávala luneta 30 je dnes hliněný val, po kterém prochází cesta.V místě kde stávala luneta 30 je dnes hliněný val, po kterém prochází cesta.
V místě kde stávala luneta 30 je dnes hliněný val, po kterém prochází cesta. .Luneta 32

I lunetu s číslem 32 potkal nepříjemný osud. Místo lunety nalezneme pouze hromadu zarostlé zeminy, a nepatrné náznaky hran suchých příkopů nám dávají tušit, že zde nepochybně něco schází…


Také z bývalé Lunety 32 se zachovaly pouze obrysy…Šipka označuje místo kde stávala luneta 32.
Také z bývalé Lunety 32 se zachovaly pouze obrysy…Luneta 33

Tato luneta naštěstí zůstala zachována v prakticky neporušeném stavu. Pouze střílny se dnes nacházejí prakticky v úrovni vozovky a ze suchého příkopu můžeme spatřit pouze část, přičemž napojení do příkopu hyzdí odporná, nepravidelná betonová zeď.
Do lunety se za normálních okolností zatím nedá vstoupit, ale možná se v budoucnu dočkáme toho, že prohlídka vnitřní části této stavby bude součástí prohlídkového okruhu.

Luneta č. 33.
Luneta č. 33.Luneta č. 33.
Luneta 33.


Pohled na rampu Lunety 33.
Pohled na rampu Lunety 33.


Pohled na vrchní část lunety 33.
Pohled na vrchní část lunety 33.


Dřevěná vrata uzavírají vstup do hlavních galeriíDřevěná vrata uzavírají vstup do hlavních galerií
Dřevěná vrata uzavírají vstup do hlavních galerií.Luneta 34

I tato luneta je zatím pro budoucí generace zachována a přístupná a jedná se o druhou nejzachovalejší stavbu tohoto typu v prostoru pevnosti Terezín.
Prohlídka vnitřní části je sice možná, nicméně je důležité zvýšené opatrnosti, neboť její prostory nepatří k nejuklizenějším.


Pohled na portály hlavních galerií a šikmou rampu uprostřed lunety.Zadní část Ravelinu 19, příkop, Luneta 34, střílny kryté cesty.
Pohled na Lunetu 34.


Pohled na čelní stěnu lunety.Pohled ze shromaždiště na střílny v čelní stěně lunety.
Pohled na střílny ze suchého příkopu
Pohled ze shromaždiště na střílny v čelní stěně lunety.


Pohled na portál vstupu do hlavní galerie a zářez k rampě na vrchní část lunety.
Pohled na portál vstupu do hlavní galerie a zářez k rampě na vrchní část lunety.


Pohled z ochozu lunety na šikmou rampu, která ústí mezi vchody do hlavních galerií.
Pohled z ochozu lunety na šikmou rampu, která ústí mezi vchody do hlavních galerií.


Ochoz Lunety 34 a v zadní části fotografie zemní val – předprseň, který chrání palebné postavení pro střelce z ručních zbraní – banket.
Ochoz Lunety 34 a v zadní části fotografie zemní val – předprseň, která chrání palebné postavení pro střelce z ručních zbraní – banket.


Průhled hlavní galerií.
vlevo vstup do střelecké galerie
Pohled do suchého příkopu před lunetou a portál do hlavní galerie.


Pohled do hlavní galerie.
Pohled do hlavní galerie a odbočky ke střeleckým kasematám.
Pohled do hlavní galerie a odbočky ke střeleckým kasematám.


Spojovací chodba ke střeleckým kasematám.Spojovací chodba ke dvanácti střeleckým kasematám.
Spojovací chodba ke dvanácti střeleckým kasematám.


Kasematní střílny směrem do suchého přikopu a na shromaždiště
Kasematní střílny směřují do suchého příkopu a na shromaždiště.Luneta 35

V místech kde tato stavba stávala je proluka v podobě mírného svahu. Po jedné straně se zachoval pouze náznak suchého příkopu.


V proluce se zbytky dnes již hliněného valu stávala Luneta 35.
Zde stávala Luneta 35.Luneta 36

V tomto případě platí prakticky totéž, co jsem napsal k předešlé stavbě.Shromaždiště

V předcházející části této stránky jsou popsány obrané prvky pevnosti – lunety.

Každá luneta byla určena mimo jiné k obraně shromaždišť (místa určená ke shromáždění vojáků (obránců pevnosti) před útokem) .
V jihozápadní, části pevnosti nalezneme dvě shromaždiště, u kterých nejsou lunety vystavěny. Tato část byla v době výstavby pevnosti považována za natolik bezpečnou, že z úsporných důvodů nebyla stavba lunet provedena. Místo lunet zde můžeme spatřit pouze šikmé rampy k vrchní části shromaždiště a po boku ramp se klenou temné vstupy do podzemních střeleckých galerií.


Část vnějších valů pod shromaždištěm 25. Uprostřed šikmá rampa a po bocích vstupy do střeleckých galerií.
Část vnějších valů pod shromaždištěm 25.
Uprostřed šikmá rampa a po bocích vstupy do střeleckých galerií.Pohled na zarostlé shromaždiště (horní část fotografie), šikmou rampu a vstup do střelecké galerie.
Pohled od nároží Bastionu 2 na šikmou rampu k shromaždišti 26.Vnější strana příkopu, vstup do střelecké galerie pod shromaždištěm 26.
Pohled do pevnostního příkopu na zarostlé pevnostní valy a šikmou rampu (ve středu fotografie) před shromaždištěm 26.


Pohled na šikmou rampu od shromaždiště 26 do pevnostního příkopu.
Pohled na šikmou rampu od shromaždiště 26 do pevnostního příkopu.


Vstup do střelecké galerie pod seřadištěm 26.
Vstup do střelecké galerie pod shromaždištěm 26.A ještě…

„Lunety“ – odkaz na stránky Petra Čapka, které mimo jiné obsahují další informace k danému tématu, a velice podrobný digitální model pevnosti.


Naposledy upraveno 5. 12. 2015


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.