Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Pevnost Terezín – obranný systém

BastionyK nejdůležitějším obraným prvkům pevnosti Terezín patří bastion. Pětistěnné stavby bastionů vystupují před pevnostní valy a tím umožňují vedení boční palby. Tím bylo možné efektivněji bránit (postřelovat) mimo jiné i vnitřní části pevnostních příkopů. Každý bastion se nacházel v dostřelu obou sousedních bastionů.


Na letecké fotografii jsou vyznačeny bastiony pevnosti Terezín.
Na letecké fotografii jsou vyznačeny bastiony pevnosti Terezín.


Bastion 4

Uprostřed našeho pomyslného obdélníku se nachází bastion, který je oproti ostatním bastionům poněkud protáhlejšího tvaru. Protože i tento bastion je v předpokládaném místě útoku, nalezneme zde „nadstandardní“ obrané prvky. Mezi něž také patřila dvě kasematní děla, postřelující prostor mezi kleštěmi a vnitřním pevnostním valem směrem k bastionu 5. Další kasematní dělo chránilo vnitřní část příkopu mezi bastionem a kavalírem 4.

Na vnitřní stěně příkopu bastionu můžeme spatřit střílny střelecké galerie, která prochází podzemím bastionu. Na ochozu pevnostního valu jsou dva hluboké dělicí příkopy (coupore), jejichž účelem bylo znemožnit (zpomalit) nepříteli postup po ochozu. Pro případ napadení a nutnosti přerušit možnost přechodu po zúženém, jsou ve stěně ochozu připraveny demoliční minové kobky pro možnost odstřelu.


Letecký pohled na bastion (označeno šipkou) a kavalír 4.Letecký pohled na bastion (označeno šipkou) a kavalír 4.
Letecký pohled na bastion (označeno šipkou) a kavalír 4.


Pohled na bastion 4 a dodatečnou dostavbu na kavalíru 4.
Pohled na bastion 4 a dodatečnou dostavbu na kavalíru 4.


V zadní části fotografie lze zahlédnout tři minové kobky ve zdi.Detailní pohled na minové kobky ve zdi.
Pohled na minové kobky ve zdi.


Z původních obraných prvků bastionu se zachoval i profil předprsně určené pro střelce z ručních zbraní.
Z původních obraných prvků bastionu se zachoval i profil předprsně určené pro střelce z ručních zbraní.


Pohled na kasematní, dělostřelecké střílny bastionu 4. Střílny jsou nově opraveny – proto nápadný obrys v místě opravy.
Pohled na bývalé kasematní, dělostřelecké střílny bastionu 4.


Dělicí příkop ve valu bastionu a úzký průchod na levé části valu. Jinudy cesta nevedla…
Dělicí příkop ve valu bastionu a úzký průchod na levé části valu.
Jinudy cesta nevedla.


Brány mezi kavalírem a bastionem 4.Brány mezi kavalírem a bastionem 4.
Brány mezi kavalírem a bastionem 4 .


Bastion 3 a 5

Letecký pohled na část pevnostního systému – Bastion 5 je označen šipkou.Letecký pohled na bastion 3.
Letecký pohled bastion 5 a bastion 3.


Na západní straně pevnosti – v prostoru očekávaného nejsilnějšího náporu nepřítele můžeme spatřit bastiony, které jsou na povrchu zcela vyplněny zeminou. Tato konstrukce dodávala této části pevnosti větší odolnosti. Oba bastiony byly ve svých hrdlech zesíleny retranchementy. Toto řešení by prodloužilo dobu potřebnou pro jejich dobytí Obrané prvky – což byla hlavně děla umístěná na vrchní části bastionu, podporoval děla umístěná v kasematech na bočních stěnách bastionů. Tato kasematní děla prostor mezi kleštěmi a vnitřním pevnostním valem (kurtinou).

Ke střelbě uvnitř příkopů se používala střela kartáčového typu. (místo granátu nebo kule se náboj sestával z množství ocelových nebo olověných kuliček – obdoba náboje do brokovnice. Tato střela by při výstřelu prakticky nijak nepoškodila pevnostní stavby. Naproti tomu pro živý cíl by byl výstřel kartáčového náboje zničující…)

Podzemní dělostřelecké kasematy doplňovaly prostory pro skladiště a obě palebná postavení spojovala systém podzemních chodeb doplněný o demoliční miny. (střela typu kartáč je dělená střela, která se po opuštění hlavně změní ve velký počet drobných kovových nebo olověných částí s velkým plošným zraňujícím a usmrcujícím účinkem. Při výstřelu tohoto náboje by prakticky nedošlo k poškození cihlové obezdívky vnitřní část příkopu)


Pohledy na bastion 5 a část kleští na pravé straně fotografie.
V zadní části fotografie Bastion č. 5 s kurtinou.
Pohledy na bastion 5.


Pohled na kasematní, dělostřelecké střílny bastionu 5. Střílny jsou nově opraveny – proto nápadný obrys v místě opravy.
Pohled na kasematní, dělostřelecké střílny bastionu 5.


Pohled na bastion 3 a část kleští.
Pohled na bastion 3 a část kleští.


Bastion 2 a 6

Další dva bastiony lze spatřit na jižní a severní části pevnosti Terezín. Tyto nezaměnitelné stavby lze nezaměnitelně poznat podle čelních budov, které mají na obou stranách brány. Uvnitř těchto bastionů se nachází kavalíry, které jsou mimo jiné popsány na této stránce.


Bastion č. 2. Uvnitř bastionu lze spatřit suchý příkop a kavalír 2 – proviantní sklad a pekárna.
Bastion č. 2.
Uvnitř bastionu lze spatřit suchý příkop a kavalír 2 – proviantní sklad a pekárna.


Bastion č. 6. Uvnitř bastionu lze poměrně nezřetelně spatřit suchý příkop a kavalír 6.Bastion č. 6. Uvnitř bastionu lze spatřit suchý příkop a kavalír 6.
Bastion č. 6.
Uvnitř bastionu lze spatřit suchý příkop a kavalír 6.


Pohled na jednu z bočních stěn bastionu 2.Pohled na Bastion 2.
Pohledy na bastion 2.


Pohled bastion 6. V popředí vodní příkop s kynetou a pomocnou kynetou..Pohled na nároží bastionu 6.
Pohledy na bastion 6.


Bastion 1 a 7

Poslední bastionové stavby byly vybudovány na východní straně města. Protože tato část pevnosti byla situována do vnitrozemí = nejdále od předpokládaného hlavního útoku nepřítele, jsou bastiony odlišného tvaru než výše popisované. Vnitřní prostor těchto bastionů, byl určen pro umístění pracháren, které obsahovaly 1904 sudů se střelným prachem


Bastion 1. Uvnitř bastionu je budova bývalé prachárny.Bastion 7. Uvnitř bastionu je budova bývalé prachárny.
Pohledy na bastion 1 a 7.


Nároží bastionu č.1.
Pohled na boční stěnu bastionu 1.Pohled do vodního příkopu před bastionem č. 1.
Pohled na bastion 1.


Nároží bastionu 7.Nároží bastionu 7 před vodním příkopem.
Za dělicí zdí vodních příkopu je nároží bastionu č.7Pohled na boční stěnu bastionu 7.
Pohledy na bastion 7.


Bastion 8

Poslední bastion hlavní pevnosti byl vybudován naproti mostu přes řeku Ohři. Vzhledově se jedná o poměrně protáhlý pevnostní val uvnitř, kterého je vystavěn dvoupatrový kavalír 8, na jehož nádvoří stojí budova pevnostní nemocnice.


Letecký pohled na bastion 8.
Letecký pohled na bastion 8.


Pohled na nároží bastionu č. 8
Pohled na jednu z bočních stěn bastionu.Pohled na stěnu bastionu (označeno šipkou). Zelenou střechu bastionu znatelně převyšuje val kavalíru 8. Podobný pohled by se naskytl útočníkům v případě postřelování pevnosti. Z předpolí se vše jevilo jako „zelený kopec“…
Pohledy na bastion 8.


Bastiony  – odkaz na stránky Petra Čapka, které mimo jiné obsahují další informace k danému tématu + velice podrobné digitální modely pevnosti.


Naposledy upraveno 3. 7. 2015


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.