Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Pevnost Terezín – obranný systém

Zajímavosti pevnostiNa několika stránkách věnovaných obraným pevnostním prvkům a stavbám jsem se pokusil přiblížit vzhled a účel jednotlivých staveb. Zůstalo však několik „zajímavostí“, u kterých jsem si nebyl jist kam je zařadit, nebo bych se jim chtěl věnovat blíže…


Zajímavé obrané prvky


Dělicí příkopy

Líce ravelinů 17 a 18, byly zhruba v polovině délky přerušeny hlubokými zářezy – dělícími příkopy (coupore), jejichž funkcí bylo znemožnit (zpomalit) nepříteli postup po ochozu směrem k hrdlu těchto pevnostních objektů. Případný útočník by byl nucen projít po poměrně úzkém ochozu. Zúžené místo bylo možné postřelovat jak ze střílen v batardeaux (prochází spodní částí zářezu), tak z valu, kde byla vybudována předprseň pro střelce.


Na fotografii jsou vyznačeny dělicí příkopy a ochoz. Letecké foto: Hynek Gazsi.
Na fotografii jsou vyznačeny dělicí příkopy a ochozy .


Pohled na dělicí příkop, před ním batardeux a střílny a po pravé straně předprseň-postavení pro střelce z ručních zbraní.
pohled do dělicího příkopu. Hluboká „past“ pro útočníka. Vnitřní prostor dělicího příkopu bylo možné postřelovat z řady střílen umístěných v batardeux.
Pohled na dělicí příkopy.


Demoliční miny

V případě napadení vrchní části příkopu bylo možné demolicí zničit zúženou část ochozu před dělicím příkopem. Nepřítel by tedy nemohl postupovat dál


V zadní části fotografie lze spatřit otvor kobky pro demoliční minu.V zadní části fotografie lze spatřit otvor kobky pro demoliční minu. Otvor po levé straně fotografie je výpadová branka do nitra dělicího příkopu.
Pohled do dělicího příkopu a otvor pro demoliční minu.


Otvor pro demoliční minu pod ochozem.Otvor pro demoliční minu pod ochozem
Detail minové kobky.
Otvor pro demoliční minu pod ochozem.


Otvory pro demoliční miny pod ochozem Bastionu 4.
Otvory pro demoliční miny pod ochozem Bastionu 4.


Postavení pro dělostřelectvo – dělové stoly


Na fotografii je vyznačeno jedno z palebných postavení pro dělostřelce. Letecké foto: Hynek Gazsi.
Na fotografii je vyznačeno jedno z palebných postavení pro dělostřelce .


Pohled na valy pro postavení děl – dělové stoly na Ravelinu 18.
Pohled na valy pro postavení děl – dělové stoly na Ravelinu 18.


Šikmé rampy

Šikmé rampy po boku pevnostních valů byly určeny pro pěchotu a transport děl ke střeleckým postavením.


Na fotografii jsou vyznačeny dvě šikmé rampy na vrchní část pevnostního valu. Letecké foto: Hynek Gazsi.
Na fotografii jsou vyznačeny dvě šikmé rampy na vrchní část pevnostního valu.


Šikmé rampy po boku pevnostních valů byly určeny pro pěchotu a transport děl ke střeleckým postavením.
Šikmé rampy po boku pevnostních valů byly určeny pro pěchotu a transport děl ke střeleckým postavenímŠikmé rampy po boku pevnostních valů byly určeny pro pěchotu a transport děl ke střeleckým postavením
Šikmé rampy po boku pevnostních valů byly určeny pro pěchotu a transport děl ke střeleckým postavenímŠikmé rampy po boku pevnostních valů byly určeny pro pěchotu a transport děl ke střeleckým postavením
Šikmé rampy po boku pevnostních valů byly určeny pro pěchotu a transport děl ke střeleckým postavením.


„Řez pevností“

Dodatečné (mnohdy nevhodně volené) stavební úpravy, léta chátrání a neudržování pevnosti mají za následek skutečnost, že si dnes na některých místech můžeme prohlédnout, jak vypadají některé části pevnostních staveb v „řezu“…


Bourání pevnostních staveb…Bourání pevnostních staveb…
Bourání pevnostních staveb…


Stará fotografie zachycuje bourání zatím neurčené pevnostní stavby. I zde jsou dobře vidět stavební prvky.
Stará fotografie zachycuje bourání zatím neurčené pevnostní stavby. I zde jsou dobře vidět stavební prvky.


Po záplavách se zřítila celá přední stěna (eskarpa) kontrgardy. Zemní výplň valu se postupně sesouvá do příkopu. Zemina tak postupně odhaluje některé stavební prvky pevnosti.
Odtržení cihlového opláštění začíná, hned vedle dělostřeleckých kasemat.V jednom místě se částečně odhalila i část pilířové konstrukce. Po záplavách se zřítila celá přední stěna (eskarpa) kontrgardy. Zemní výplň valu se postupně sesouvá do příkopu. Zemina tak postupně odhaluje některé stavební prvky pevnosti.


Pohled na vnitřní „uspořádání“ částečně zbořeného pevnostního valu Reduitu 16.Pohled na vnitřní „uspořádání“ částečně zbořeného pevnostního valu Reduitu 16.
Pohled na vnitřní „uspořádání“ částečně zbořeného pevnostního valu Reduitu 16.


Na vrchní části valu bylo vybudováno postavení pro střelce z ručních zbraní.Na vrchní části valu bylo vybudováno postavení pro střelce z ručních zbraní.
Na vrchní části valu bylo vybudováno postavení pro střelce z ručních zbraní – banket, který chrání zemní val – předprseň.


Při výstavbě protipovodňových vrat byly obnaženy základy bývalé poterny.Při výstavbě protipovodňových vrat byly obnaženy základy bývalé poterny.
Při výstavbě protipovodňových vrat byly obnaženy základy bývalé poterny.


Na pár dní se objevila i původní kamenná dlažba poterny.
Na pár dní se objevila i původní kamenná dlažba poterny.


V pevnostním valu kurtiny je zářez po zbořené poterně.Zemní výplň pevnostního valu a částečně odhalené klenby.
V pevnostním valu kurtiny je zářez po zbořené poterně.


Přibližně takto vypadala poterna, části jejichž základů jsou uvedeny výše.
Přibližně takto vypadala poterna, části jejichž základů jsou uvedeny výše.


Výstavba zřícené střelecké galerie Ravelinu 16. Zcela zřetelné jsou výklenky pro jednotlivá střelecká stanoviště.
Všechno v pevnosti Terezín není jenom o bourání a řícení…
Výstavba zřícené střelecké galerie Ravelinu 16.


Výstavba zřícené střelecké galerie Ravelinu 16.Výstavba zřícené střelecké galerie Ravelinu 16
Výstavba zřícené střelecké galerie Ravelinu 16.
Výstavba zřícené střelecké galerie Ravelinu 16.


Pískovcová římsa je pečlivě zasazena do vrchní části pevnostní zdi.
Pískovcová římsa je pečlivě zasazena do vrchní části pevnostní zdi.


Naposledy upraveno 20. 12. 2012


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.