Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Podzemí pevnosti

Dělostřelecké kasematy

V podzemí pevnosti Terezín můžeme spatřit i místa pro postavení pevnostních děl určených pro obranu a postřelování vybraných pevnostních příkopů – dělostřelecké kasematy. Děla, která bránila pevnostní příkopy, používala náboje typu kartáč. Po výstřelu se střela roztrhla na drobné ostré střepiny, které neponičily pevnostní zdivo. Zdivo bylo „uchráněno“, ale vše živé, které se nacházelo v místě výbuchu, bylo usmrceno, nebo zraněno. Stačilo několik výstřelů a pevnostní příkop byl „vyčištěn“ od nezvaných návštěvníků.

Ostatní prostory kasemat byly využívány i jako sklady, případně ubytovací prostory


Galerie ke střeleckým kasematům.
Šikmo svažující se galerie u dělostřeleckých kasemat.


Spojovací chodba u dělostřeleckých kasemat
Spojovací chodba u dělostřeleckých kasemat v kontrgardě 22.
Spojovací chodba u dělostřeleckých kasemat.


Průhled kasematy směrem na střílnu.
Vlevo pohled do galerie, vpravo dělostřelecká kasemata a střílna.Pohled na dělostřeleckou kasematu a spojovací chodbu.
Pohled na spojovací chodbu a dělostřelecké kasematy.


Pohled na střílnu dělostřelecké kasematy. Tato střílna mířila do dnes již neexistujícího příkopu v kleštích č. 13Pohled na střílnu dělostřelecké kasematy. Čtvercový otvor pod střílnou umožňoval mimo jiné i případné zatopení prostor vodou ze zaplavených příkopů. To však až v případě, že by se nepřítel dostal do těchto prostor.
Pohled na střílny uvnitř dělostřeleckých kasemat.


Ukázka střelby z dělostřeleckých kasemat. Josefínské slavnosti 2012.Ukázka střelby z dělostřeleckých kasemat. Josefínské slavnosti 2012.
Ukázka střelby z dělostřeleckých kasemat.
Josefínské slavnosti 2012.


Ukázka střelby z dělostřeleckých kasemat. Josefínské slavnosti 2012.
Ukázka střelby z dělostřeleckých kasemat.
Josefínské slavnosti 2012.


Spojovací chodba u dělostřeleckých kasemat.
Spojovací chodba u dělostřeleckých kasemat v kontrgardě 22.


Vnitřní prostory dělostřeleckých kasemat u kontrgardy 22.
Vnitřní prostory dělostřeleckých kasemat u kontrgardy 22.Vnitřní prostory dělostřeleckých kasemat u kontrgardy 22. Vnitřní prostory dělostřeleckých kasemat u kontrgardy 22.


Pohled na střílny uvnitř dělostřeleckých kasemat. Vzhled střílen už nese známky dodatečných stavebních úprav.Pohled na střílny uvnitř dělostřeleckých kasemat. Vzhled střílen už nese známky dodatečných stavebních úprav.
Pohled na střílny uvnitř dělostřeleckých kasemat.


Střílny pro ruční zbraně.
Střílny pro ruční zbraně.


Portál do hlavní galerie.
Portál do hlavní galerie.


Pohled do svážné chodby hlavní galerie, směrem ke vstupní bráně.
Pohled do svážné chodby hlavní galerie, směrem ke vstupní bráně.


I dělostřelecké kasematy v kontrgardách byly propojeny systémem podzemních minových chodeb a střeleckých galerií.
I dělostřelecké kasematy v kontrgardách byly propojeny systémem podzemních minových chodeb a střeleckých galerií.


Naposledy upraveno 2. 2. 2013


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.