Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Podzemí pevnosti

Označení v podzemí

Každá chodba a křižovatka měla své unikátní číslo, a ač to zní neuvěřitelně, na několika místech se číslování v podzemí zachovalo. Na stěně chodby u každé křižovatky byla umístěna mírně vystouplá cementová tabule, na níž bylo černou barvou vyznačeno pojmenování a číslo chodby To sloužilo k orientaci a upřesnění. Pokud byl například vydán rozkaz k uzavření dřevěných vrat v určité části podzemí. Tabulka posloužila k upřesnění, že budou zavřena správná vrata, protože případný omyl by pro obránce mohl mít fatální následek. (například tlaková vlna při odstřelu podzemí, mohla díky nesprávně uzavřeným vratům zabít mnoho obránců podzemí).
Vojáci se v podzemí orientovali po paměti. Ostatně v případě boje by se jednak předpokládalo značné zadýmení podzemí a v případě, že bylo rozhodnuto vyhodit část podzemí do povětří, by asi nebylo nejmoudřejší, aby si voják při transportu černého střelného prachu svítil otevřeným ohněm. Jediná pomůcka v orientaci byla plechová tabulka, na níž bylo z olova vytvořené plastické číslo chodby.
Dlužno podotknout, že každý jedinec dokonale znal svou, pouze úzce vymezenou část podzemí (aby v případě zajetí nemohl vyzradit rozvržení chodeb).


Původní označení pro usek Envelopy.Původní označení pro úseky envelopy.
Původní označení pro úseky envelopy.Původní označení pro úseky envelopy.
Původní označení pro úseky envelopy.
Nápisy označuji jednotlivé sekce, které bylo možné uzavřít a oddělit za pomoci ocelových vrat.


Označení a číslo prachárny.
Označení a číslo prachárny.


Těžko posoudit, zda se jedná o označení, nebo se zde někdo podepsal…
Těžko posoudit, zda se jedná o označení, nebo se zde někdo podepsal…


Označení demoliční miny.
Označení demoliční miny.Naposledy upraveno 20. 12. 2012


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.