Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Podzemí pevnosti

Envelopa

Na hlavní galerii byly napojeny další podzemní chodby. Kromě vstupů do již zmíněných minových chodeb zde bylo i několik komunikačních chodeb. Tyto chodby se v nejkratším směru napojovali na envelopu, což byla širší chodba vedoucí paralelně s hlavní galerií ve vzdálenosti asi 50 metrů uvnitř pevnostního valu. Na envelopu se dále napojovaly odposlouchávací chodby vedoucí do předpolí, jejichž účelem bylo například poslechem zjišťovat, zda se nepřibližuje nepřítel snažící prokopat pevnosti.Envelopa (červená) a naslouchací chodby (žluté).


Spojovací chodba do envelopy. Podlaha je pouze z udupané zeminy. Cihly byly vytrhány.Spojovací chodba do envelopy. Na zem je položena zcela nová cihlová podlaha.
Spojovací chodba vedoucí k envelopě. Ocelové profily na stěně jsou novodobé, protipovodňové opatření. Do profilů jsou v případě velké vody zasunuty fošny, které napomáhají zadržení vody v podzemí, případně snížení jejího průtoku.
Spojovací (komunikační) chodba vedoucí k envelopě.


Kufr


V envelopě jsou v pravidelných intervalech vybudovány rozšířené výklenky (kufry) sloužící mimo jiné pro uzavření a oddělení jednotlivých částí podzemí.
Kufr mohl sloužit mimo jiné pro uzavíratelný úkryt pro obranu části podzemí pevnosti.
Do některých kufrů ústí i komunikační chodby z hlavní galerie.Mapa podzemí, na které jsou vyznačeny dva kufry.


Pohled na křižovatku chodeb v kufru.
Pohled na křižovatku chodeb v kufru.


Každá envelopa má své unikátní číslo, v některých chodbách jsou dosud zachovalé původní tabulky.
Každá envelopa má své unikátní číslo, v některých chodbách jsou dosud zachovalé původní tabulky.


Pohled z kufru do envelopy. Pohled z kufru do envelopy. Na rozích kufru, jsou otvory po vytrhaných pantech.
Pohledy z kufru do envelop.
Na výklencích pro ocelové dveře lze spatřit prohlubně po vytržených pantech určených pro zajištění dveří.


V envelopě míjíme nasucho zazděné výklenky a vstupy do naslouchacích chodeb směřujících do předpolí.
Envelopa.
V envelopě míjíme nasucho zazděné výklenky a vstupy do naslouchacích chodeb směřujících do předpolí.


Traverz pro obranu envelopy. Střílny a granátové skluzy v traverzu.
Náhle se na konci chodby objevuje cihlová zeď a střílny.
Blížíme se ke dvojitému traverzu.


Dvojitý traverz v envelopě.
Dvojitý traverz v envelopě.
V místech kde se setkávají dvě tyto chodby (envelopy) je jako obraný prvek včleněn dvojitý traverz.


Střílny a granátové skluzy pro obranu dvojitého traverzu.
Střílny a granátové skluzy pro obranu dvojitého traverzu.


I zde nacházíme známky po vytrhaných pantech dveří. Zde se však ve stěně zachovala část zajištění vrat.
I zde nacházíme známky po vytrhaných pantech dveří.
Zde se však ve stěně zachovala část zajištění vrat.


Naposledy upraveno 20. 12. 2012


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.