Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Podzemí pevnosti

Vstupní objekty do podzemí pevnosti

V celém areálu pevnosti Terezín se nachází mnoho rozličných vstupů do pevnostního podzemí a v současné době probíhá usilovná snaha o zpřístupnění co největší jeho části. Pomalu je tak již minulostí doba, kdy převážná část podzemního systému vypadala jako jedna velká skládka.
Hned zpočátku je jistě vhodné upozornit, že ne všechny oblasti podzemí jsou natolik dobře zajištěny, aby umožňovaly zcela bezpečný pohyb. V některých částech ještě stále hrozí náhlé zborcení stropu.

Rovněž by se nemělo opomenout, že podzemí tvoří několik desítek kilometrů, v jejichž labyrintu není zas tak velký problém zabloudit.
V podlaze podpovrchových minových chodeb se nacházejí nezajištěné otvory do spodního patra pevnosti (hluboké minové chodby), kde hrozí přinejmenším nebezpečí zlomeniny.
Chodby mimo hlavní galerii jsou nízké a stísněné, místy částečně zasuté. Občas jsou v klenbě zapomenuté rezavé hřebíky (zbytky po zavěšení elektrické instalace při čištění podzemí), což by mohlo přivodit vážné poranění hlavy. Některé části podzemí jsou rozbahněné a kluzké s opětovným nebezpečím zlomenin. Co pak taková zlomenina představuje pro osamoceného návštěvníka schovaného ve spleti chodeb, to snad ani nemusím popisovat. Do míst, která nejsou znatelně vyznačena coby prohlídková trasa, není vstup doporučován! A toto doporučení je oprávněné…


Klenuté pískovce vstupní branky před schodištěm střelecké galerie.Při zrušení statusu pevnosti došlo k mnoha stavebním úpravám. Při některých byly zasypány i některé vstupy do podzemí.
Dnes již různé pohledy na klenby vstupů do střeleckých galerií.


naprosto odlišný vstup do podzemí Bastionu 4. Cihlová klenba již v jiné části dochované pevnosti není použita.
Vstup do hlavní galerie Bastionu 4.


Naposledy upraveno 20. 6. 2017


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.