Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Opravy pevnosti (k)rok za (k)rokem...

Rok 2003 (následky záplav)

Informace jsou řazeny od nejstarších po nejnovější

Červenec 2003

Měsíc červenec probíhá ve znamení zatím největších novodobých úprav v okolí pevnosti. Na předcházející stránce jsem popisoval stavební úpravy propadů v prostoru silnice u „Malé pevnosti“. Dnes se vrátím nazpět do Terezínských šancí. První popisovaná lokalita je v prostoru od „horní vodní brány“ k „dolní vodní bráně“. Původně zde stojící zahrádky jsou již minulostí. Všechny známky této novodobé činnosti již nenávratně odstranila těžká technika. Na některých místech je možné spatřit uprostřed šanci vybagrovanou strouhu, která kopíruje původní kamennou kynety. V prostoru „Lunety 23“ byla odstraněna betonová strouha vedoucí ke vstupu do městské kanalizace.


Zemní práce uvnitř pevnostního příkopu.
Zemní práce uvnitř pevnostního příkopu.Zemní práce uvnitř pevnostního příkopu.
Zemní práce uvnitř pevnostního příkopu.


Další velice ohroženou lokalitou je prostor směrem na Bohušovice u tak zvaných „Finských domků“. V této lokalitě je situace o to horší, že i zde došlo k několika propadům, některé však i v místech, kde bylo postaveno několik domků obyvatel této části Terezína. V současné době i zde pokračují práce na záchranně podzemních prostor a majetku ležících nad nimi nebo v jejich bezprostřední blízkosti. (Z této lokality přináším pouze jednu fotografii, protože jsem nechtěl místní obyvatele dráždit vlezlým fotografováním).


Oprava podzemí.
Oprava podzemí.


Má další cesta vedla do prostoru šancí nedaleko bývalé vojenské nemocnice. V těchto místech je okolí šancí značně zarostlé, a tak jsem návštěvu dlouho odkládal. Protože se jedná o vnitřní pevnostní val, není zde žádné rozvětvení chodeb, kromě hlavní chodby uvnitř šancí. Nenašel jsem žádné hluboké propady. O to více jsem byl zaskočen rozsáhlým sesuvem celé stěny šancí. V potrhaném zdivu stěny bylo možné spatřit temné otvory chodby a klenutou část stropu podzemních prostor (jejich význam mě zatím není znám a netroufám si odhadovat, o co se jednalo-upřesnění snad přinesou fotografie pod článkem).


U Ravelinu 18, došlo k masivnímu sesunu části celé pevnostní zdi.
U Ravelinu 18, došlo k masivnímu sesunu části celé pevnostní zdi.U Ravelinu 18, došlo k masivnímu sesunu části celé pevnostní zdi.
U Ravelinu 18, došlo k masivnímu sesunu části celé pevnostní zdi.


17. 7. 2003 – O minulém víkendu byla přerušena doprava na silnici nacházející se v prostoru „dolní vodní brány“, vozovka zde byla překopána a na dno výkopu bylo vloženo několik betonových trubek. Tyto trubky budou sloužit k propojení dvou kynet přerušených v době výstavby hlavní silnice (fotografie z této akce jsem nestačil pořídit).

Srpen 2003 Práce na čištění šancí a vyzdívaní chodeb i nadále pokračují v poměrně velkém rozsahu. Po zahrádkářské kolonii (kolmo na Lunetu 23) již zůstalo pouze pár prkýnek a popraskaná zeď – k té se vrátím na konci tohoto článku. Byla odvezena zemina a vyčištěna kyneta v prostoru mezi Lunetou 23 a horní vodní bránou. Zemina je srovnána až na původní výšku a byla probagrována kyneta, v tomto případě počítám, že je bez pískovcového obezdění okrajů.


Zemní práce u nápustných stavidel.Zemní práce u nápustných stavidel.
Zemní práce u nápustných stavidel.


Práce na záchraně podzemních chodeb pokračují i v prostoru „kruhového objezdu“. Byla odkryta další část podzemní chodby vedoucí směrem k Terezínské kotlině. V současnosti (05. 08. 03) je v chodbě již odstraněna naplavená zemina až na původní podlahu.


Další záchrana podzemí.
Další záchrana podzemí.


Vracím se ještě k již zmiňované popraskané zdi. Někomu se patrně zachtělo ulehčit si práci, a tak přiložil zápalku k hromadám prken, které dříve sloužily coby stavební materiál zahrádkářům. Výsledek je již na první pohled žalostný – pískovcová zeď je opálená a znatelně popraskaná a pískovec v kusech opadává. Ostatně vodou nasáklý pískovec se v žáru, který zde panoval, nemohl zachovat jinak. Počítám, že pokud dojde v budoucnu k restaurování pevnostních zdí – pak tato spolkne pár tisíc korun úplně zbytečně.


Žárem popraskaná pískovcová zeď u nápustných stavidel.
Žárem popraskaná pískovcová zeď u nápustných stavidel.


5. 8. 2003 – Došlo k obnovení provozu na uzavřené silnici „Lovosice – Praha“.

20. 8. 2003 – Je tomu právě rok co začala pomalu ustupovat voda ze zaplaveného Terezína. Do města se začal pomalu vracet, život a nikdo ještě pořádně netušil, co všechno voda způsobila.


Léto 2002 – bez komentáře…
Léto 2002 – bez komentáře…Léto 2002 – bez komentáře…
Léto 2002 – bez komentáře…


Září 2003

Vzhled šancí v prostoru „Horní vodní brány“ je již znát, že obnova pokračuje správným směrem. Vše je vyčištěno, urovnáno a na některých místech se již objevuje první tráva. Z nedostatku času jsem neměl možnost prohlídky dalších lokalit, ale vše se pokusím v dohledné době napravit.


Vzhled šancí u „Horní vodní brány“
Vzhled šancí u „Horní vodní brány“Vzhled šancí u „Horní vodní brány“
Vzhled šancí u „Horní vodní brány“.


Říjen 2003

Čištění vnitřního prostoru šanci a bagrování kynet se přesunulo do prostor okolo bývalé „Bohušovické a Litoměřické“ brány. Došlo k odstranění náletových dřevin a stržení vrchní vrstvy zeminy až na původní základ. Pokud bude tento stav udržován i v budoucnosti bude možné (po dokončení stavebních úprav a odvodnění všech prostor), procházet většinu vnitřních prostor šancí – jinak řečeno dobrý typ na výlet, příští léto.


Částečně vyčištěné vnitřní prostory příkopu nedaleko „Bohušovické brány“.
Částečně vyčištěné vnitřní prostory příkopu nedaleko „Bohušovické brány“.


Zemní práce pokračují i okolo Bývalé „Litoměřické brány“ (pohled na severní a jižní část šancí).Zemní práce pokračují i okolo Bývalé „Litoměřické brány“ (pohled na severní a jižní část šancí).
Zemní práce pokračují i okolo Bývalé „Litoměřické brány“ (pohled na severní a jižní část šancí).


Listopad 2003

Ačkoliv je značně pokročilá roční doba, počasí je stále podzimní a práce na obnově poničené pevnosti úspěšně pokračují. Již letmá prohlídka okolí pevnosti naznačuje, že je pouze málo míst, kde by nedošlo k nějaké změně.


Zde je pár zastávek pro dokreslení.


Zřícené podzemí nedaleko bývalé Litoměřické brány.
Za použití původních cihel je zborcená klenba znovu vyzděna.Za použití původních cihel je zborcená klenba znovu vyzděna.
Zastávka první – zřícené podzemí nedaleko bývalé Litoměřické brány.
Křižovatka chodeb pevnosti byla odkryta až k samotným základům.
Za použití původních cihel je zborcená klenba znovu vyzděna.
Po dokončení vyzdívky je vrchní část klenby potažena vrstvou cementu a vše je následně opět zakryto zeminou.


Postup prací na hluboké strouze, která kopíruje trasu bývalé, a dnes již dávno zasypané kynety.
Okolí bývalé Bohušovické brány. Zde jsou stavební úpravy v různém stádiu rozpracovanosti.Okolí bývalé Bohušovické brány. Zde jsou stavební úpravy v různém stádiu rozpracovanosti. Zastávka druhá – okolí bývalé Bohušovické brány.
Zde jsou stavební úpravy v různém stádiu rozpracovanosti. První fotografii přibližuje postup prací na hluboké strouze, která kopíruje trasu bývalé, a dnes již dávno zasypané kynety.
Po dokončení výkopových prací, bude na dno výkopu uloženo betonové potrubí a přerušená kyneta bude opět po mnoha letech průchozí.
Vnitřní prostor šancí u „kolumbária“ je již prakticky dokončen a zbývá jen zatravnění plochy.
Naopak na opačné straně (naproti „kolumbáriu“) jsou zemní práce v plném proudu.


Pracuje se na obnově mostu před Dolní vodní branou, je opravována dlažba a mostní pilíře.Vyústění kynety pod náspem bylo nově vystavěno z pískovcových bloků.
Zastávka třetí – most u „Dolní vodní brány“.
Pracuje se na obnově mostu před branou, je opravována dlažba a mostní pilíře. Vyústění kynety pod náspem bylo nově vystavěno z pískovcových blo­ků.


Na závěr pohled do prostoru lesíka nedaleko od bývalé „Litoměřické brány“.
Na závěr pohled do prostoru lesíka nedaleko od bývalé „Litoměřické brány“.


Naposledy upraveno 20. 12. 2012


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.