Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Opravy pevnosti (k)rok za (k)rokem...

Rok 2012 (opravy a obnova)

(informace a fotografie na této stránce jsou řazeny od nejnovějších po nejstarší)


prosinec

Je zde poslední měsíc roku 2012. Přesto, že je mráz a nevlídné počasí pracuje se prakticky na všech již dříve popisovaných částech pevnosti, případně tam, kde to počasí umožňuje. Mé fotografické zastavení pro měsíc prosinec je věnováno přípravám na osazení nových dřevěných vrat do části podzemního systému a pokračující výstavbě mobilního hrazení uvnitř Horní a Dolní vodní brány. Neznamená to ovšem, že by se jinde nepracovalo. To jen podmínky pro fotografování nejsou zrovna optimální…


Ve střelecké galerii jsou nachystána zcela nová dřevěná vrata.
Ve střelecké galerii jsou nachystána zcela nová dřevěná vrata.
Ve střelecké galerii jsou nachystána zcela nová dřevěná vrata.


Jsou znatelné i práce na odbočkách do envelop nebo hlubokých minových chodeb. Na fotografii jsou znatelné opravy po vytrhaných pantech a zajištění dveří. Na podlaze je zcela nový rozpěrný pás z cihel.
Jsou znatelné i práce na odbočkách do envelop nebo hlubokých minových chodeb.


Masivní dřevěná vrata jsou připravena k osazení.Masivní dřevěná vrata jsou připravena k osazení.
Masivní dřevěná vrata jsou připravena k osazení.


Ručně kovaný závěs vrat.Taktéž ruční práce na zajištění vrat.
Již na první pohled je znát poctivá ruční práce.
Nabízí se však otázka zda v našem rozkradeném státě něco podobného vydrží na svém místě…


V této části jsou již vrata na svém místě. Vše je zatím vyklínováno a čeká se na zatvrdnutí cementu.V této části jsou již vrata na svém místě. Vše je zatím vyklínováno a čeká se na zatvrdnutí cementu.
V této části jsou již vrata na svém místě.
Vše je zatím vyklínováno a čeká se na zatvrdnutí cementu.


Pod dřevěnou lávkou je již zasypané železobetonové uložení pro kotvy.
Zde budou ještě umístěny nerezové patky pro zakotvení mobilního hrazení.
V Horní i Dolní vodní bráně jsou již zabetonovány základy pro uložení kotev mobilního hrazení.


Práce pokračují v průchodech pro pěší.
Práce pokračují v průchodech pro pěší.


listopad

Je dokončena oprava a výměna zvětralých cihel na zdi bastionu a kavalíru č. 2. Stejně tak jsou opraveny vnější části obou pracháren. Všechny tyto stavby jsou také osazeny zcela novými vraty z masivního dřeva.

Pokračují opravy spodní části nábřežních zdí u výpustných stavidel. Ve velmi pozvolném tempu se prodlužuje i nově budovaná střelecká galerie u ravelinu 16.

Naopak poměrně rychle postupuje výstavba hrazení pro mobilní protipovodňové hráze. K dalším místům jejich budování patří i vnitřní prostory Dolní a Horní vodní brány. Zde byla rozebrána původní dlažba a následně vybagrovány hluboké jámy pro osazení armatur a následné vybetonování.

Následuje výběr fotografií za měsíc listopad…


Nově opravená stěna vedle taktéž upravené budovy v hrdle kavalíru 2.
Nově opravená cihlová zeď kavalíru.Opravená cihlová zeď kavalíru a bastionu č. 2.
Opravená brána mezi bastionem a kavalírem.
Nově opravená cihlová zeď mezi bastionem a kavalírem 2.


Laguna u upravené nábřežní zdi. Zde se opravuje část, která byla až doposud pod hladinou.
Opravená nábřežní zeď u výpustných stavidel.Opravená nábřežní zeď u výpustných stavidel. U paty zdi se bude ještě pokračovat.
Opravená nábřežní zeď u výpustných stavidel.


Drobné zemní úpravy jsou znát i na šikmé rampě.
Pomalu se prodlužuje i nově budovaná střelecká galerie u Ravelinu 16.Pomalu se prodlužuje i nově budovaná střelecká galerie u Ravelinu 16.
Pomalu se prodlužuje i nově budovaná střelecká galerie u Ravelinu 16.


Hlavní brána. Zde bude vybagrován otvor pro základ mobilní hráze.
Průchod pro pěší. I zde se bude stavět základ mobilní hráze.
Příprava pro betonáž osazení protipovodňových hrází uvnitř Dolní vodní brány.


Za hromadou zeminy se buduje osazení pro mobilní protipovodňovou hráz.
Hromada zeminy uzavírá Dolní vodní bránu.
Za hromadou se buduje osazení pro mobilní protipovodňovou­ hráz.


Zde bude stát druhá část betonové zdi pro mobilní uzávěry.
Pohled na zeminou ještě nezakrytou část pro mobilní protipovodňovou hráz. Levá část ještě není dokončena.Pohled na zeminou ještě nezakrytou část pro mobilní protipovodňovou hráz.
Postupně jsou dokončovány betonové uzávěry pro instalaci mobilní protipovodňových hrá­zí.


říjen


Opravy nábřežních zdí se postupně přesouvají k nápustným stavidlům.
Z uměle vytvořených, oddělených sekcí, vybudované z larsenů, je vyčerpána voda. Po mnoha letech se objevila do té doby zaplavená pata nábřežní zdi, na které bude potřeba zkontrolovat a opravit poškozené pískovcové bloky a hradítky nápustných stavidel. Ještě předtím než nastoupí zednické čety, bude nutné odbagrovat letité nánosy bahna u paty zdi. I s tím se však počítá. Z každé sekce je vyčerpána voda a pomocí těžkého jeřábu je do oddělených částí spuštěn bagr, který provádí potřebné zemní práce.

Podle celé nábřežní zdi si je možné prohlédnout části nově opravených spár a vyměněných pískovcových bloků.

Pokračuje výstavba mobilních hrází pro protipovodňová opatření. U kavalíru a bastionu 2, došlo i na opravu cihlových zdí u pracháren. Není možné přehlédnout leštění a zednické práce na poškozeném zdivu.

Ve velkém pokračují i stavební a zednické práce uvnitř i okolo Retranchementu 5.


Pohled na dno řeky po vyčerpání vody.
Na ocelové larseny se tlačí stovky kilogramů říční vody. Zde se ocelová hráz působením tlaku ohnula. K dalšímu pohybu výztuže však nedošlo.
Pohled na dno řeky po vyčerpání vody.


Bagr je ukotven a začíná se vytahovat…
…nad řekou Ohře se vznáší bagr…
…ještě kousek jsme na břehu…
Do prostor mezi Larseny a nábřežní zdí je pomocí jeřábu spuštěn bagr..


Opravené nároží nábřežní zdi.Vrchní část levé nábřežní zdi je hotova, teď se pokračuje na části pod hladinou vody.
Dva pohledy na již opravené části nábřežních zdí.


Příprava armatur pro betonáž protipovodňových zdí u bývalé Bohušovické brány.
Výkop pro protipovodňovou zeď. Betonáž bude prováděna i pod kolejištěm takzvané „židovské vlečky“.
Příprava armatur pro betonáž protipovodňových zdí u bývalé Bohušovické brány.


Zde se opravovat teprve začíná. Po levé straně je odkryto uložení poškozené římsy.
Leštění zakrylo cihlovou zeď kavalíru 2…… a samozřejmě i sousední zeď bastionu č. 2.
Lešení a opravy zdí mezi bastionem a kavalírem 2.


Zazdívání nepůvodních oken ve stěně retranchementu.
Před dělostřeleckými střílnami byl odkryt zasypaný diamantový příkop.Pracuje se i v prostorách suchého příkopu mezi retranchementem a bastionem 5.
Pracuje se i v prostorách suchého příkopu mezi retranchementem a bastionem 5.


Ve spodní části „novodobých“ světlíků jsou opět vyneseny klenby. Následně bude vše vyzděno.
Ve spodní části „novodobých“ světlíků jsou opět vyneseny klenby. Následně bude vše vyzděno.


září

V měsíci září byla dokončen a předán areál venkovních a vnitřních prostor Kavalíru 2. Ještě vychytat drobné mušky (hlavně v podobě větší vlhkosti uvnitř kasemat), a může dojít k instalaci expozice dělostřeleckého muzea… nebo ne? Stále větší stavební ruch panuje i okolo retranchementu 4, (dokonce se mi podařilo zhotovit i nějaké „špionážní fotografie“.) A samozřejmě jsou znatelné zemní práce na výstavbě mobilních hrazení pro případ velké vody.


Hlavní budova Kavalíru 2, je sice ještě oplocena.Ale již letmé pohledy značí, že i zde jsou úpravy těsně před dokončením.
Hlavní budova Kavalíru 2, je sice ještě oplocena, ale již letmé pohledy značí, že i zde jsou úpravy těsně před dokončením.


Nově opravená budova v hrdle kavalíru č. 2.
Pohled na nádvoří nově opraveného kavalíru č. 2.Schodiště a výtah pro tělesně postižené do patra Kavalíru 2.
Pohled na nádvoří nově opraveného kavalíru č. 2.


Výstavba protipovodňové zdi u sokolovny. Zatím vznikají pouze základy pro betonáž.
Výstavba protipovodňové zdi u sokolovny.


Obnažené, částečně očištěné a opravené římsy nad Retranchementem 5.Obnažené, částečně očištěné a opravené římsy nad Retranchementem 5.
Obnažené, částečně očištěné a opravené římsy nad Retranchementem 5.


Cihly a stavební materiál.Další palety cihel ještě čekají na své využiti.
Další palety cihel ještě čekají na své využití.


červenec – srpen

Čas prázdnin se dá počítat již pouze na hodiny. Počasí se urazilo a začíná se tvářit podzimně. Uběhlé dva měsíce jsem tuto stránku neaktualizoval. Přesto jsem nezahálel, ale snažil jsem se všímat, co se kde okolo pevnosti a města děje. A bylo toho dost. Kdykoliv mi to úmorné vedro alespoň trochu dovolilo, vyrazil jsem s foťákem a snažil se zachytit každou větší změnu. Ještě než se pustíme do prohlídky fotografií, pokusím se o stručné shrnutí.

 • Pokračují práce na opravách pravé a levé nábřežní zdi
 • začalo se s hloubením hlubokých jam pro instalaci mobilních protipovodňových zdí
 • pomalinku pokračují opravy střelecké galerie u Ravelinu 16
 • začalo bourání a stavební úpravy u Retranchementu 5
 • Na pár dní se začalo něco dít u pomalu se sesouvající nábřežní zdi před mostem.
 • naprosto udivujícím způsobem probíhají stavební práce na bývalé „nové“ nemocnici

Možná jsem na pár věcí zapomněl, nebo jsem si jich nevšiml. Příště to napravím…


Levá nábřežní zeď (po proudu) je již prakticky z poloviny opravená.Spodní část zdi na opravu zatím čeká.
Levá nábřežní zeď (po proudu), je již prakticky z poloviny opravená.
Spodní část zdi na opravu zatím čeká.


V řečišti byla vytvořena „cesta“ po které se pohybuje technika zajišťující opravy zdí. Lešení se pomalu přesouvá směrem k výpustným stavidlům.V řečišti byla vytvořena „cesta“ po které se pohybuje technika zajišťující opravy zdí.
V řečišti byla vytvořena „cesta“ po které se pohybuje technika zajišťující opravy zdí.
V řečišti byla vytvořena „cesta“ po které se pohybuje technika zajišťující opravy zdí.
Lešení se pomalu přesouvá směrem k výpustným stavidlům.


Zde naleznete další fotografie bagru, který upravil cestu v řečišti…


U nápustných stavidel jsou v řečišti zaraženy larseny.
U nápustných stavidel jsou v řečišti zaraženy larseny.U nápustných stavidel jsou v řečišti zaraženy larseny. Voda uvnitř již však začíná žít vlastním životem, tady už se delší dobu nic neděje…
U nápustných stavidel jsou v řečišti zaraženy larseny.
Voda uvnitř již však začíná žít vlastním životem, tady už se delší dobu nic neděje…


Zeď nese známky značného poškození vnějšího opláštění.Na sesouvající se nábřežní zdi se počátkem července objevila vrtná souprava pro odebrání vzorků.
Na sesouvající se nábřežní zdi se počátkem července objevila vrtná souprava pro odebrání vzorků.
U paty zdi bylo vyhrabáno několik sond.
Silnice byla svedena do jednoho jízdního pruhu a provoz řídí semafory.
Žádnou horečnatou stavební činnost jsem zde následně nezaznamenal…


U Ravelinu 16, zvolna vzniká zcela nová střelecká galerie.U Ravelinu 16, zvolna vzniká zcela nová střelecká galerie.
Stejně „pohodově“ probíhá výstavba zcela nové střelecké galerie u Ravelinu 16…


Rozsáhlé stavební úpravy vně i uvnitř Retranchementu 5.Rozsáhlé stavební úpravy vně i uvnitř Retranchementu 5.
Rozsáhlé stavební úpravy vně i uvnitř Retranchementu 5.
Naopak dosti svižně se začalo pracovat na přestavbě Retranchementu 5.
Bohužel v tomto případě moc fotografií nemám.


Zářez v pevnostním valu. Dříve zde procházela poterna.V prostoru bývalé poterny procházející kurtinou před Retranchementem 15, se začalo s hloubením základů pro mobilní protipovodňovou zeď.
V prostoru bývalé poterny procházející kurtinou před Retranchementem 15, se začalo s hloubením základů pro mobilní protipovodňovou­ zeď.


Ještě než přijel mix a vše zalil betonem, bylo možné na pár dní spatřit původní dlažbu poterny…Ještě než přijel mix a vše zalil betonem, bylo možné na pár dní spatřit původní dlažbu poterny…
Ještě než přijel mix a vše zalil betonem, bylo možné na pár dní spatřit původní dlažbu poterny…
Ještě než přijel mix a vše zalil betonem, bylo možné na pár dní spatřit původní dlažbu poterny…


Další mobilní zeď bude vybudována v prostoru bývalé Bohušovické brány. I zde bylo možné spatřit základy této dnes již dávno stržené brány.Další mobilní zeď bude vybudována v prostoru bývalé Bohušovické brány. I zde bylo možné spatřit základy této dnes již dávno stržené brány.
Další mobilní zeď bude vybudována v prostoru bývalé Bohušovické brány.
I zde bylo možné spatřit základy této dnes již dávno stržené brány.


Stavba protipovodňové zdi a další nález pod vrstvou nového asfaltu a zeminy – původní chodník. Ani ten již dnes neexistuje.
Stavba protipovodňové zdi a další nález pod vrstvou nového asfaltu a zeminy – původní chodník.
Ani ten již dnes neexistuje.


Výkop pro instalaci protipovodňové zdi.
Mobilní protipovodňová zeď vzniká i u zvláštního betonového monstra vybudovaného někdy v roce 2004.
Mobilní protipovodňová zeď vzniká i u zvláštního betonového monstra vybudovaného někdy v roce 2004.
Pravděpodobně se tehdy jednalo o pokus o jakési protipovodňové opatření.


Betonářská základna. Zde po určitou dobu vznikala směs betonu pro protipovodňové zdi.
Ve výkopu mizí kubíky betonu.
Poslední zde uvedená protipovodňová zeď, se buduje před místní sokolovnou.
I zde je kopání bez nálezů.


Barevná páska ohraničuje nález stavidel pro městkou kanalizaci.Pohled na část klenby kanalizace. Pod dřevěným krytem se nachází zbytky stavidel kanalizace.
A na závěr protipovodňových opatření ještě nález stavidel pro městkou kanalizaci.


Šipky označující praskliny v klenbě bývalého proviantního skladu.
Prasklina v klenbě bývalého proviantního skladu.v klenbě bývalého proviantního skladu.
A když už jsem u těch oprav.
Na budově bývalého proviantního skladu jsem si všiml „kousku“ opadlé omítky.
Jenomže pod tou opadlou omítkou jsou dvě dosti nehezké praskliny, které prochází i klenbou.
Nebyl jsem uvnitř budovy, ale začíná mě mrazit…


Budova „nové“ nemocnice na počátku stavebních úprav.Budova „nové“ nemocnice získává postupně nový kabát.
Budova „nové“ nemocnice na počátku stavebních úprav.Budova „nové“ nemocnice získává postupně nový kabát.
No a na závěr jsem si nechal bývalou „novou“ nemocnici.
Zde se pracuje naprosto neuvěřitelným tempem.
Samostatnou stránku, kde chci zachytit ve fotografiích vývoj této opravy, mám v plánu uvést v příštím roce, na zcela nových stránkách o pevnosti Terezín.


červen

Je za námi další měsíc plný změn. Opravy nábřežních zdí lemujících řeku Ohře jsou v plném proudu. A opravdu se jenom těžko rozhoduje kam se zajít podívat dříve. Zatím jsem se soustředil na opravy jako celky. Detailní pohledy na opravené zdi si ponechám do budoucna. Než se podíváme na nejnovější fotografie, přináším stručné shrnutí.

 • Pravá část nábřežní zdi, po proudu řeky je ve stádiu oprav poškozeného zdiva.
 • Započala stavba lešení na levé zdi. Následuje první očištění mechu a náletových dřevin.
 • Pomocí bagru je prakticky po celé délce levé nábřežní zdi stržena vrchní část zeminy. Jsou odstraněny kořeny stromů a zemina bude uložena zpět na své

  místo.

 • Postupně je obnovován a doplňován zemní val okolo horního retranchementu.

Nyní již soubor fotografií za měsíc červen.


Pravá strana nábřežní zdi po proudu řeky, je postupně očišťována a jsou vyplňovány spáry mezi bloky pískovce.Pravá strana nábřežní zdi po proudu řeky, je postupně očišťována a jsou vyplňovány spáry mezi bloky pískovce.
Pravá strana nábřežní zdi po proudu řeky, je postupně očišťována a jsou vyplňovány spáry mezi bloky pískovce.


Po hrubém očištění jsou kameny opláchnuty tlakovou vodou.
Po hrubém očištění jsou kameny opláchnuty tlakovou vodou.


Sesutá část nábřežní zdi je nově osazována bloky pískovce.Sesutá část nábřežní zdi je nově osazována bloky pískovce.
Sesutá část nábřežní zdi je nově osazována bloky pískovce.


Část zdi u mlýna je již prakticky dokončena.Část zdi u mlýna je již prakticky dokončena.
Část zdi u mlýna je již prakticky dokončena.


Kořeny prorostla zemina valu nad nábřežní zdí je postupně odstraňována.
Kořeny prorostla zemina valu nad nábřežní zdí je postupně odstraňována.
Kořeny prorostla zemina valu nad nábřežní zdí je postupně odstraňována.


Od kořenů je odstraněna prakticky celá levá strana nábřežní zdi.Pohled z pevnostního mostu proti proudu řeky na vyčištěnou nábřežní zeď.
Od kořenů je odstraněna prakticky celá levá strana nábřežní zdi.
(pravá fotografie zachycuje pohled z pevnostního mostu proti proudu řeky).


Začala stavba lešení na levé zdi.
Začala stavba lešení na levé zdi.Začala stavba lešení na levé zdi.
Začala stavba lešení na levé zdi.


Proti proudu řeky jsou u nápustných stavidel do dna zaráženy larseny. Z technických důvodů je celá technologie umístěna na pontonu.
Proti proudu řeky jsou u nápustných stavidel do dna zaráženy larseny. Z technických důvodů je celá technologie umístěna na pontonu.Proti proudu řeky jsou u nápustných stavidel do dna zaráženy larseny. Z technických důvodů je celá technologie umístěna na pontonu.
Proti proudu řeky jsou u nápustných stavidel do dna zaráženy larseny.
Z technických důvodů je celá technologie umístěna na pontonu.


Okolo horního retranchementu je obnovován zemní val.Okolo horního retranchementu je obnovován zemní val.
Okolo horního retranchementu je obnovován zemní val.


Komíny proviantního skladu…
Komíny proviantního skladu…Komíny proviantního skladu…
Na závěr trošinku z jiného soudku.
Komíny proviantního skladu.
Za většího větru bude asi lepší chodit po druhé straně ulice…


květen

Co všechno naleznete v zastavení za měsíc květen:

 • Okolo řeky Ohře to opravdu žije. U nábřežní zdi (pod pevnostním mostem, po pravé straně po proudu řeky) vyrůstá lešení pro opravu pískovcových bloků.
 • Nad pevnostním mostem je po pravé straně již dokončena hráz z larsenů a začíná se odčerpávat voda.
 • Nová hráz vzniká i na levé straně řeky u nápustných stavidel.
 • Další protipovodňová stavba – ochranný val směrem k malé pevnosti vzniká i u silnice na Nové kopisty. Mimo to probíhají přípravy na přeložky vedení, ale o tom zase někdy příště.
 • Třetí zastávka za měsíc květen je u Ravelinu 16.
 • Na závěr pár fotografií u Malé pevnosti.

Pro lepší přiblížení následuje fotogalerie.


Nábřežní zdi.

Po proudu řeky vyrůstá u pískovcové nábřežní zdi lešení.
Po proudu řeky vyrůstá u pískovcové nábřežní zdi lešení.
Jenom mi uniká, jak se budou opravovat bloky pod hladinou…


První dokončená ochranná hráz je po pravé straně nad pevnostním mostem.
První dokončená ochranná hráz je po pravé straně nad pevnostním mostem.První dokončená ochranná hráz je po pravé straně nad pevnostním mostem.
První dokončená ochranná hráz je po pravé straně nad pevnostním mostem.
Jednotlivé laguny jsou dokončeny a začíná se odčerpávat voda.


Pohled do jedné z lagun.Pohled do jedné z lagun.
Pohled do jedné z lagun.


Pohled do laguny před odčerpáním vody.Pohled do laguny po částečném odčerpání vody.
Pohled do laguny před a po částečném odčerpání vody.


Hladina vody je snížena a objevuje se poškozené zdivo.Hladina vody je částečně snížena a objevuje se poškozené zdivo.
Hladina vody je částečně snížena a objevuje se poškozené zdivo.


Další ochranná hráz začíná vznikat u nápustných stavidel.
Další ochranná hráz začíná vznikat u nápustných stavidel.
Další ochranná hráz začíná vznikat u nápustných stavidel.


Pohled na vyvěšené zařízení pro manipulaci s larseny.
Pohled na vyvěšené zařízení pro manipulaci s larseny.


Ocelová hráz se pomalu přibližuje k vpustím nápustných stavidel.Ocelová hráz se pomalu přibližuje k vpustím nápustných stavidel.
Ocelová hráz se pomalu přibližuje k vpustím nápustných stavidel.


Ravelin 16.

U Ravelinu 16 velice pomalu vzniká zcela nová střelecká galerie. Poškozené zdivo je postupně odbouráváno a nově vyzdíváno.


Pohled na základ pro výstavbu nové střelecké galerie u Ravelinu 16.
Pohled klenbu a část opravené střelecké galerie.Zatím nedokončená rampa na val ravelinu.
Pohled na nově vybudovanou část střelecké galerie u Ravelinu 16.


Protipovodňový val u silnice na Nové kopisty a Malou pevností.

Další protipovodňová stavba – ochranný val. Bylo potřeba znovu navršit a opravit původní val.
Přeložit vedení plynu a různých kabelů.
Část valu bude potřeba zpevnit pomocí larsenů a betonových zdí.


Pohled na odbagrovanou vozovku směrem na Nové Kopisty.
Pohled na odbagrovanou vozovku směrem na Nové Kopisty.
Ochranný val se buduje směrem napravo.
V zadní části fotografie, bude vybudována betonová opěrná zeď a ochranný val pokračuje vlevo.
Fotografie z této části nepřináším, protože stavba se nachází na soukromém pozemku.


Ocelová armatura a šalování pro betonáž opěrné zdi.Ocelová armatura a šalování pro betonáž opěrné zdi.
Detail armatury před betonáží.
Výstavba železobetonové opěrné zdi.
Na předem připravené betonové zdi je umístěna armatura a šalovací desky.
Vše bude zalito betonem.


Obslužná cesta vedoucí k nově budovanému a upravovanému valu před Malou pevností.
Pohled na nově upravovaný val před Malou pevností.Pohled na nově upravovaný val před Malou pevností.
Pohled na nově upravovaný val před Malou pevností.


Opravy v Malé pevnosti.


Přiznávám, že zde mám trošinku skluz, protože naposledy jsem se opravám u Malé pevnosti věnoval v roce 2007. Co se za tu dobu vlastně změnilo? Jako „nejokatější“ je oprava pevnostních zdí u boční brány. Lešení a opravy se přestěhovalo na čelní část malé pevnosti. Veškeré poškozené zdivo, včetně jednotlivých cihel je postupně vysekáno a nahrazeno zdivem novým.


Nově opravené zdivo u boční brány do Malé pevnosti.
Nově opravené zdivo u boční brány do Malé pevnosti.


Lešení se přesunulo na čelní část Malé pevnosti.
Lešení se přesunulo na čelní část Malé pevnosti.


Nepříjemné překvapení mě čekalo pod bočním mostem. Zcela evidentně zde protéká voda a to tak nešťastně, že se začínají drolit cihly po opravě provedené v roce 2007.Nepříjemné překvapení mě čekalo pod bočním mostem. Zcela evidentně zde protéká voda a to tak nešťastně, že se začínají drolit cihly po opravě provedené v roce 2007.
Nepříjemné překvapení mě čekalo pod bočním mostem.
Zcela evidentně zde protéká voda a to tak nešťastně, že se začínají drolit cihly po opravě provedené v roce 2007.

Zde se můžete podívat na stránku – Opravy rok 2007.


Ano, takto je řešen rozvod sítí po vnější čelní straně Malé pevnosti…
Rozvod sítí po vnější čelní straně Malé pevnosti…
Na závěr snad jen malá perlička – rozvod sítí po vnější čelní straně Malé pevnosti…
… ano je to ta část pevnosti, kterou si každý den prohlíží stovky návštěvníků…


Březen

Každý kdo se v posledních dnech pohyboval po nábřežní zdi nad řekou Ohře, nemohl se nevšimnout pohybu lidí a stavební techniky. Začala další část výstavby protipovodňové ochrany Terezína.

Proti proudu řeky, nad pevnostním mostem jsou do dna řeky zaráženy larseny, které budou sloužit k oddělení nábřežní zdi od řeky. Po dokončení instalace larsenů bude z vnitřních prostor vyčerpána voda, která zamezuje opravě nábřežní zdi.

Po proudu řeky, se v řečišti pro změnu pohybuje speciální zařízení – podvodní bagr. Jeho úkolem je navršit ochranný val v požadované vzdálenosti od nábřežních zdí. Při pořizování fotografií jsem zaslechl rozhovor, že písečný val by měl posloužit k oddělení řeky od zdí. V současnosti nedokážu posoudit, zda je písek ta správná hmota k zamezení přístupu vody.

Jako poslední dnešní zastávka je budova „nové“ nemocnice, kde se opravdu velice usilovně pracuje na opravách.


Na břehu je složena hromada larsenů, které postupně budou zaraženy do říčního dna.Proti proudu řeky jsou do dna zaráženy ocelové larseny.
Proti proudu řeky jsou do dna zaráženy ocelové larseny.


Zařízení, jehož pomocí (váha zařízení zavěšeného na jeřábu a vibrace), jsou larseny zaráženy do dna řeky Ohře.Zařízení, jehož pomocí (váha zařízení zavěšeného na jeřábu a vibrace), jsou larseny zaráženy do dna řeky Ohře. Na fotografii není zachyceno lano jeřábu.
Zařízení, jehož pomocí (váha zařízení zavěšeného na jeřábu a vibrace), jsou larseny zaráženy do dna.


Larseny jsou důmyslně a rozebíratelně spojeny dohromady v nepropustnou hráz. Na fotografii ještě není vybudováno zakončení ke břehu.
Larseny jsou důmyslně a rozebíratelně spojeny dohromady v nepropustnou hráz.Larseny jsou důmyslně a rozebíratelně spojeny dohromady v nepropustnou hráz.
Larseny jsou důmyslně (rozebíratelně) spojeny dohromady v nepropustnou­ hráz.


Informativní vycházka pro přiblížení rozsahu protipovodňových opatření.
V minulém týdnu se konala informativní vycházka pro přiblížení rozsahu protipovodňových opatření.
Podle diskuzí, které bylo možné vyslechnout se zdá, že nikdo vlastně nemá jistotu, zda budovaná opatření dokážou případnou velkou vodu zastavit.
Proti hovoří jednak rozsáhlá síť podzemních chodeb a zdá se, že i jistá nechuť vlastníků pozemků pro umožnění stavebních prací na jejich pozemcích.


Podvodní bagr v akci…
Podvodní bagr v akci…Podvodní bagr se vynořil a z jeho lžíce se vyvalila další várka písku. Postavička vedle bagru je obsluha zařízení… hezká klukovská hračka!
Podvodní bagr v akci…Podvodní bagr v akci…
Podvodní bagr v akci…


Zde bude ochranný val.Zde bude ochranný val.
Zde bude val pro opravu zdi.


Písčitý val je již navršen a pomocí podvodního bagru je upravována jeho vrchní část.Písčitý val je již navršen a pomocí podvodního bagru je upravována jeho vrchní část.
Písčitý val je již navršen a pomocí podvodního bagru je upravována jeho vrchní část.


Další fotografie bagru naleznete zde.


„Nová“ nemocnice.

Stavební úpravy na budově bývalé vojenské nemocnice jsou v plném proudu.
Stavební úpravy na budově bývalé vojenské nemocnice jsou v plném proudu.Stavební úpravy na budově bývalé vojenské nemocnice jsou v plném proudu.
Stavební úpravy na budově bývalé vojenské nemocnice jsou v plném proudu.


Únor

Mrazivé dny počátku měsíce února jsou již minulostí, a před příchodem netrpělivě očekávaného jara začalo Kácení s velkým „K“.

Proč tolik povyku o kácení? Ano pravda průběžně se čistí a vyklesťují náletové dřeviny každým rokem, a čím více se zvětšuje oblast vyčištění pevnosti, tím více se zdá, že stále dokola opakující se kácení je boj s větrnými mlýny. Ano příroda je stále o krok napřed :-)

Tentokrát však kromě opakujícího se kácení (převážně v okolí pevnostních příkopu a valů), došlo i na zarostlé nábřežní zdi okolo řeky Ohře. A začalo se opravdu ve velkém. Každý kdo se v poslední době vydá na cestu v blízkosti mostu přes Ohři, nemůže se nevšimnout změn, které jsou již zdaleka viditelné. Nábřežní zdi jsou vykácené a kořeny vytrhané. Pravděpodobně po desítkách let je možné spatřit dosud jen stěží proveditelné pohledy na řeku Ohři, a její pískovcem obezděné koryto. A práce pokračují…


Znovu jsou káceny náletové dřeviny vedle promenádní cesty nedaleko kruhového objezdu.Znovu jsou káceny náletové dřeviny vedle promenádní cesty nedaleko kruhového objezdu.
Znovu jsou káceny náletové dřeviny vedle promenádní cesty nedaleko kruhového objezdu.


Před zahájením drvoštěpeckých prací…Po několika dnech…
Před a po…


Pravděpodobně po desítkách let lze z nábřežní zdi odkudkoliv pohlédnout do řečiště Ohře.Pravděpodobně po desítkách let lze z nábřežní zdi odkudkoliv pohlédnout do řečiště Ohře.
Pravděpodobně po desítkách let lze z nábřežní zdi odkudkoliv pohlédnout do řečiště Ohře.


Dříve…Přibližně totéž místo po vykácení křovisek…
Před a po…


Pohled od splavového mlýnu směrem na Litoměřice a Dlouhý vrch.Pohled od splavového mlýnu směrem na Litoměřice a Dlouhý vrch.
Pohled od splavového mlýna směrem na Litoměřice a Dlouhý vrch.


Vyčištěné nábřežní zdi a pokračující kácení před budovou bývalých jatek.Vyčištěné nábřežní zdi a pokračující kácení před budovou bývalých jatek.
Pohled od mlýna směrem na Litoměřice
Vyčištěné nábřežní zdi a pokračující kácení před budovou bývalých jatek.


Pohled od mlýna směrem na Bohušovice.
Pohled od mlýna směrem na Bohušovice.


Hromady vytrhaných kořenu nad nábřežní zdí. Pohled od nápustných stavidel směrem na most přes Ohři a splavové mlýny.A ještě jednou pohled na vytrhané kořeny stromů. Pohled od nápustných stavidel směrem na most přes Ohři a splavové mlýny.
Pohled od nápustných stavidel směrem na most přes Ohři a splavové mlýny.


Před… Povšimněte se pravé části fotografie.Po… Povšimněte se pravé části fotografie.
Před a po…


Po stromech a křoví již zůstalo pouze několik hromad klestí a pár vytrhaných pařezů.Po stromech a křoví již zůstalo pouze několik hromad klestí a pár vytrhaných pařezů. Po stromech a křoví již zůstalo pouze několik hromad klestí a pár vytrhaných pařezů.


A vykáceny byly i dřeviny na pevnostních valech u Kavalíru 2.A vykáceny byly i dřeviny na pevnostních valech u Kavalíru 2.
A vykáceny byly i dřeviny na pevnostních valech u Kavalíru 2.


LedenVe středu byl slavnostně položen základní kámen protipovodňového opatření.
Co se pod tímto částečně záhadným nadpisem vlastně ukrývá.
Do června 2013 mají být zpevněny a opraveny původní pevnostní hráze a do vodou ohrožených pevnostních prvků začleněno uložení a základy pro mobilní protipovodňové stěny. Pevnost a město Terezín by tak mělo odolat minimálně dvěstěleté vodě a to jak z řeky Ohře tak i z nedaleko protékající řeky Labe.
Vzhledem k tomu, že pevnost Terezín je historické opevnění a památková rezervace, je celá tato stavba o to náročnější (postupný vývoj celé této stavby bych chtěl na těchto stránkách zdokumentovat). Na závěr snad jen informace, že celé protipovodňové opatření má stát 137 milionů korun.


Zde odkaz pro připomenutí proti čemu se vlastně město musí bránit – povodně v roce 2002.


Tisková zpráva.
Tisková zpráva.


Pokládání základního kamene protipovodňových opatření…
Pokládání základního kamene protipovodňových opatření…
Pokládání základního kamene protipovodňových opatření…Pokládání základního kamene protipovodňových opatření…
Pokládání základního kamene protipovodňových opatření…
Pokládání základního kamene protipovodňových opatření…
Několik fotografií z pokládání základního kamene protipovodňových opatření…


Naposledy upraveno 20. 12. 2012


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.