Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Opravy pevnosti (k)rok za (k)rokem...

Rok 2007 (opravy a obnova)

(informace a fotografie jsou řazeny od nejnovějších po nejstarší)

Otevřel jsem další stránku na téma opravy a obnova pevnosti Terezín. Nechci to zakřiknout, ale zatím se zdá, že této rok by mělo být co doplňovat.

Listopad

Od posledního příspěvku (srpen) stále pokračují opravy u kruhového objezdu. Také byla vykácena převážná část křovin v této oblasti. V současnosti na povrchu nejsou viditelné žádné změny, ale poctivě se pracuje uvnitř chodeb. A poctivě to opravdu je, protože práce probíhají ať je všední den či sobota nebo neděle. Do podzemí jsou přiváženy další a další palety cihel a písku. Ještě sem neměl možnost nahlédnout do této části podzemí v době oprav, ale přesto bych dal za snahu známku 1.

Co mě však dosti zarazilo, je stav pevnosti v oblasti dolní vodní brány. Je tomu rok co byla ukončena v této části pevnosti rozsáhlá oprava (viz: opravy pevnosti – rok 2006), po delší době jsem se zašel podívat do těchto míst a slušně řečeno jsem byl překvapen. Tedy nepříjemně překvapen. Na loni upravených místech roste neproniknutelná džungle náletových rostlin, uvnitř které se vše opravené dokonale ztrácí. Nevím, ale v tom případě mi připadá účel všech oprav jaksi zbytečný…….


V podzemí pevnosti mizí paleta cihel za paletou, zde se pracuje se nonstop.
V podzemí pevnosti mizí paleta cihel za paletou, zde se pracuje se nonstop.


Okolí u výpustných stavidel. Loni zde proběhla rozsáhlá oprava včetně terénních úprav…Okolí u výpustných stavidel. Loni zde proběhla rozsáhlá oprava včetně terénních úprav…
Okolí u výpustných stavidel. Loni zde proběhla rozsáhlá oprava včetně terénních úprav…Okolí u výpustných stavidel. Loni zde proběhla rozsáhlá oprava včetně terénních úprav…
Okolí u výpustných stavidel. Loni zde proběhla rozsáhlá oprava včetně terénních úprav…Okolí u výpustných stavidel. Loni zde proběhla rozsáhlá oprava včetně terénních úprav…
Nedaleko dolní vodní brány.
Loni zde proběhla rozsáhlá oprava včetně terénních úprav…


Srpen

Po delší odmlce mohu znovu doplnit další informace na téma obnova pevnosti Terezín. Dnešní první „zastávka“ se týká zahájení oprav a rekonstrukce podzemí a pevnostního příkopu v lokalitě shromaždiště 33 u Ravelinu 19 (nedaleko od kruhového objezdu). Byly strženy zbytky staveb (garáže základy domku poškozeného při záplavách v roce 2002). Součástí oprav v této části pevnosti by mělo být: Vyčištění pevnostního příkopu a pokračování v sanaci podzemních chodeb. Zde by mělo být prováděno čištění od letitých nánosů a vybudování cihlové podlahy pro zamezení svírání chodeb.

Kromě toho finišují práce na dálkové kanalizaci. Potrubí je uloženo do země a je dokončována technologie u dolní vodní brány. Více na následujících fotografiích.


Popisovaná oblast je na fotografii označena v levém horním rohu.
Popisovaná oblast je na fotografii označena v levém horním rohu.


Pro lepší orientaci detailnější pohled na oblast.
Pro lepší orientaci detailnější pohled na oblast.


V pevnostním příkopu jsou znatelné známky stavebního ruchu.
V pevnostním příkopu jsou znatelné známky stavebního ruchu.


Ještě nedávno zde stály zbytky domku, zničeného při záplavách v roce 2002.
Ještě nedávno zde stály zbytky domku, zničeného při záplavách v roce 2002.


Totéž místo po několika dnech. Vše je připraveno k zahájení oprav.
Totéž místo po několika dnech. Vše je připraveno k zahájení oprav.


Ještě jednou pohled na zbytky domku a garáží.
Ještě jednou pohled na zbytky domku a garáží.


Totéž místo po demolici.
Totéž místo po demolici.


Při odklízení sutě se objevil již dávno zapomenutý vchod do podzemí.
Při odklízení sutě se objevil již dávno zapomenutý vchod do podzemí.


Zednický „skvost“ nad příkopem.
Zednický „skvost“ nad příkopem.Zednický „skvost“ nad příkopem.
Zednický „skvost“ nad příkopem.


Přístup do vnitřního okruhu příkopu bude dočasně uzavřen.
Přístup do vnitřního okruhu příkopu bude dočasně uzavřen.


Podlaha chodeb bude začištěna od nánosů a doplněna cihlovou dlažbou.Podlaha chodeb bude začištěna od nánosů a doplněna cihlovou dlažbou.
Podlaha chodeb bude začištěna od nánosů a doplněna cihlovou dlažbou.Podlaha chodeb bude začištěna od nánosů a doplněna cihlovou dlažbou.
Podlaha chodeb bude začištěna od nánosů a doplněna cihlovou dlažbou.


Suť z podzemí je využita pro zasypání hlubokých propadů u promenádní cesty.Suť z podzemí je využita pro zasypání hlubokých propadů u promenádní cesty.
Suť z podzemí je využita pro zasypání hlubokých propadů u promenádní cesty.


##Kanalizace


Kanalizace je uložena v zemi a začínají se dokončovat terénní úpravy.Kanalizace je uložena v zemi a začínají se dokončovat terénní úpravy.
Kanalizace je uložena v zemi a začínají se dokončovat terénní úpravy.
Kanalizace je uložena v zemi a začínají se dokončovat terénní úpravy.
(porovnejte s fotografiemi z dubna).


Červený „had“ dálkové kanalizace vedoucí do čističky v Litoměřicích je uschován pod zemí a jeho trasu lemují pouze revizní šachty.Červený „had“ dálkové kanalizace vedoucí do čističky v Litoměřicích je uschován pod zemí a jeho trasu lemují pouze revizní šachty.
Červený „had“ dálkové kanalizace vedoucí do čističky v Litoměřicích je uschován pod zemí a jeho trasu lemují pouze revizní šachty.


Duben


Zdá se, že i město Terezín bude za pár týdnů vlastnit čističku odpadních vod. Tedy přesněji, řečeno nebude jí vlastnit, ale přesto již do Ohře nepoteče to, co nemá.
Byla zahájena výstavba kanalizace z Terezína do Litoměřic.
Neznám přesné technické podrobnosti, ale jasné je to, že v místech kde doposud tekla nečištěná voda do řeky, probíhají stavební úpravy a současně s tím bylo do země položeno plastové potrubí, které zatím končí až u Litoměřického mostu.
Vše ostatní lépe vysvětlí následující fotografie.


Fotografie popisované oblasti..
Fotografie popisované oblasti.


Do kynety nedaleko od dolní vodní brány ještě stále vtékají nevábné splašky městské kanalizace.
Do kynety nedaleko od dolní vodní brány ještě stále vtékají nevábné splašky městské kanalizace.


Dřívější vyústění kanalizace jej již přehrazeno (vpravo). Původní kyneta je uprostřed fotografie.
Dřívější vyústění kanalizace jej již přehrazeno (vpravo).
Původní kyneta je uprostřed fotografie.


Stavební práce v místech původní kanalizace.
Stavební práce v místech původní kanalizace.Stavební práce v místech původní kanalizace.
Stavební práce v místech původní kanalizace.


Dlouhý had z pastového potrubí končí až u Litoměřického mostu.Dlouhý had z pastového potrubí končí až u Litoměřického mostu.
Dlouhý had z pastového potrubí končí až u Litoměřického mostu.Dlouhý had z pastového potrubí končí až u Litoměřického mostu.
Dlouhý had z pastového potrubí končí až u Litoměřického mostu.
V současné době (15. 4. 07) je již potrubí uloženo pod zemí.


Březen

První rozsáhlá činnost, kterou zmiňuji, jsou opravy podzemního systému u malé pevnosti. Na vrchní hraně pevnostního valu se znovu objevilo několik propadů. To je důvod, proč bylo přistoupeno k rozsáhlé a finančně náročné opravě popraskaných kleneb podzemí. Protože opakování je matka moudrosti a už uplynula dosti dlouhá doba, kdy jsem se věnoval tomuto tématu, připomenu, proč vlastně dochází k těmto propadům. V době rozsáhlých záplav (15.8 – 20. 8. 2002) pronikla kromě jiného voda též do podzemí. V posledních několika desetiletích sloužilo pevnostní podzemí ke všemu možnému jen ne ke svému původnímu účelu. Atak se zde ukládal například domovní odpad, popel a suť. Podzemí však sloužilo i jako zásobárna stavebního materiálu – velmi kvalitních cihel. A tak se vesele bouralo. Cihly se bouraly jednak z odlehčovacích výklenků ve stěnách, za nimiž je již pouze zemina. Další možné místo, odkud se bral stavební materiál, byla cihlová podlaha. Zde stačilo zapáčit a pak už se jenom vesele tahala cihla za cihlou a odvážela se tam, kam bylo potřeba. No a tak se stalo, že cihlová podlaha, která sloužila, jako zajišťovací prvek stavby ve většině případu zmizela. Tlak zeminy, na stěny způsobil, že se chodba začala pomalinku svírat a přitom pukala klenba. No a pak přišla již mnohokrát zmiňovaná velká voda. Kromě toho, že nasákla tuny zeminy v pevnostních valech (stěny začaly praskat ještě více) vyplavila i zeminu z vybouraných odlehčovacích výklenků. Zemina se nahrnula do podzemí, a protože logicky někde musela chybět, začaly se objevovat (as stále se objevují) další a další propady. Podle všeho tomu tak bude ještě několik let. Co je horší, že některé ještě nepronikly až na povrch. Chápu, že toto není nejlepší slovní obrat, ale pokusím se to vysvětlit. Vyplavená zemina utvořila v podzemí kavernu. Postupem času se dutina pomalu přibližuje k povrchu země (dalo by se to přirovnat bublině vzduchu v husté kapalině). Směs kořenů na povrchu brání tomu, že se otvor ukáže hned. No a pak stačí taková nenápadná procházka po takto poškozené části pevnosti a o problém je postaráno. V lepším případě se vám do díry proboří noha (mě už se to podařilo a není to přejemný pocit. No a v horším případě? V horším případě je li kaverna dostatečně velká, tam člověk nebo třeba i zvíře propadne kompletně. Nad ním se utrhne zbytek drnů a zeminy což ho zasype, a pokud se sám nedostane ven…. Dost černých myšlenek. Je čas na fotografie. Popisky jistě vysvětlí vše, co jsem popisoval.


Popisovaná oblast. Červeně je označeno místo propadů a oprav klenby. Žlutou barvou je označen opravený most.
Popisovaná oblast.
Červeně je označeno místo propadů a oprav klenby.
Žlutou barvou je označen opravený most.


Na povrchu bývalého pevnostního valu se objevují další a další propady.
Na povrchu bývalého pevnostního valu se objevují další a další propady.


Celkový pohled na místo, kde probíhají zemní práce.Celkový pohled na místo, kde probíhají zemní práce.
Celkový pohled na místo, kde probíhají zemní práce.


Rozdrcená klenba je odstraněna a výkop zajištěn rozepřením.Rozdrcená klenba je odstraněna a výkop zajištěn rozepřením.

Rozdrcená klenba je odstraněna a výkop zajištěn rozepřením.


Pohled na část opravené klenby a bednění sloužící jako šablona profilu klenby.Pohled na část opravené klenby a bednění sloužící jako šablona profilu klenby.
Pohled na část opravené klenby a bednění sloužící jako šablona profilu klenby.


Již opravená klenba čekající na izolaci.Již opravená klenba čekající na izolaci.
Již opravená klenba čekající na izolaci.


Pohled z pevnostního příkopu.Pohled z pevnostního příkopu.
Pohled z pevnostního příkopu.


Po celé délce klenby se táhne prasklina.
Po celé délce klenby se táhne prasklina.


Detail praskliny v klenbě.
Detail praskliny v klenbě.


Při prvotních opravách byla do podlahy na několika místech vložena cihlová rozpěrka zamezující dalšímu svírání chodby.
Při prvotních opravách byla do podlahy na několika místech vložena cihlová rozpěrka zamezující dalšímu svírání chodby.


Do vybouraných odlehčovacích otvorů jsou znovu nasucho vkládávány cihly. Tudy se při záplavách nahrnula do podzemí vyplavená zemina.
Do vybouraných odlehčovacích otvorů jsou znovu nasucho vkládávány cihly.
Tudy se při záplavách nahrnula do podzemí vyplavená zemina.


Pohled na rozepřenou klenbu.
Pohled na rozepřenou klenbu.


Podzemí v různém stádiu opravy cihlové podlahy.
Podzemí v různém stádiu opravy cihlové podlahy.Podzemí v různém stádiu opravy cihlové podlahy.
Podzemí v různém stádiu opravy cihlové podlahy.


Zbytky původního nápisu označujícího podzemí.
Zbytky původního nápisu označujícího podzemí.


Ještě pohled na opravenou část podzemí.Ještě pohled na opravenou část podzemí.
Ještě pohled na opravenou část podzemí.


Schodiště do opravené části podzemí.
Schodiště do opravené části podzemí.


Od silnice vede boční bráně malé pevnosti stavebně krásný cihlový most, který byl v minulosti částečně opraven.
Od silnice vede boční bráně malé pevnosti stavebně krásný cihlový most, který byl v minulosti částečně opraven.


Neopravená část mostního oblouku.
Neopravená část mostního oblouku.


V této části již oprava proběhla.
V této části již oprava proběhla.


A ještě jednou pohled na opravené oblouky.
A ještě jednou pohled na opravené oblouky.


Naposledy upraveno 20. 12. 2012


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.