Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Opravy pevnosti (k)rok za (k)rokem...

Rok 2013 (opravy a obnova)

(informace a fotografie na této stránce jsou řazeny od nejnovějších po nejstarší)


Listopad

Do značné míry pokročila výstavba replik střeleckých zdí a to jak na vrchní části kavalíru 2, tak po obou stranách Litoměřické brány a dokonce i u nově opravené pravé části kleští č. 13.
Trošinku mě zaráží způsob vazby cihel v rozích výklenků střeleckých postavení, ale prý to tak má být…
Nad dozděnou čelní zeď kleští, jsou instalovány nové pískovcové římsové kameny, není to žádná betonová napodobenina, a po dokončení by to mohlo vypadat moc hezky hezky.
(V době publikování této stránky, již jsou prakticky všechny římsové kameny již položeny. Avšak z důvodu opravdu nehezkého počasí jsem zatím fotografie nepořizoval.)

Začalo se z kácením značně zarostlého okolí kryté cesty u Litoměřické kotliny a drobný boj se značně přebujelou přírodou lze pozorovat i v okolí ravelinu 18. I když téma kácení a odstraňování náletových dřevin se už pomalu stává folklórem. Na jaře to zase začne nanovo.

Stále ještě je neprůchodně uzavřena poterna spojující město a Ravelin 18.
Je to škoda, protože plno lidem tato zkratka ušetřila hodně zbytečně nachozených desítek metrů. Zmiňuji se o tom, že i já když jdu s paní psovou na potulku po pevnosti, musím poměrně daleko chodit u hodně frekventované silnice. Je to divné. Pokud je uzavření poterny bezpečnostní opatření kvůli propadajícímu se podzemí (a ono se vážně hodně propadá) tak by se měla uzavřít celá pevnost, protože se podzemí propadá i v jiných – běžně přístupných částech.

No a to je na téma oprav za měsíc Listopad asi vše co se mi podařilo zjistit, případně vyfotografovat.


Byla dokončena střelecká zídka na vrchní části celého kavalíru 2. Pokud se upraví značně poškozená, loni položená zcela nová travnatá plocha, tak by to mohlo být i hezké.Byla dokončena střelecká zídka na vrchní části celého kavalíru 2.
Byla dokončena střelecká zídka na vrchní části celého kavalíru 2.Byla dokončena střelecká zídka na vrchní části celého kavalíru 2. Byla dokončena střelecká zídka na vrchní části celého kavalíru 2.


Čelní zeď kleští č. 13 je nově dozděna.Na vrchní hraně zdi se budou instalovat nové pískovcové, římsové kameny.
Čelní zeď kleští č. 13 je nově dozděna a na vrchní hraně se budou instalovat nové pískovcové, římsové kameny.


Dokončuje se i členité, střelecké postavení na vrchní části kleští.
Dosti svérázné řešení vázaní cihel v rozích. Možná se mýlím, ale tohle asi moc po hromadě držet nebude…Dosti svérázné řešení vázaní cihel v rozích. Možná se mýlím, ale tohle asi moc po hromadě držet nebude…
Dokončuje se i členité, střelecké postavení na vrchní části kleští.
Jako zajímavé mi přišlo, vázaní cihel v rozích…
Nejsem si zcela jist, jak dlouho tohle řešení vydrží pohromadě…


Na staveništi jsou již připraveny nové pískovcové římsové kameny.
Na staveništi jsou již připraveny nové pískovcové římsové kameny.Na staveništi jsou již připraveny nové pískovcové římsové kameny.
Na staveništi jsou již připraveny nové pískovcové římsové kameny.


Nové střelecké postavení svítí i nad torzem Litoměřické brány.
Nové střelecké postavení svítí i nad torzem Litoměřické brány.


Pohled na dokončenou zelenou střechu a střelecká postavení nad opraveným retranchementem 5.Pohled na dokončenou zelenou střechu a střelecká postavení nad opraveným retranchementem 5.
Pohled na dokončenou zelenou střechu a střelecká postavení nad opraveným retranchementem 5.


Kromě již zmiňovaných úprav došlo i na opravu značně poškozeného schodiště od Litoměřické brány na vrchní část retranchementu.
Kromě již zmiňovaných úprav došlo i na opravu značně poškozeného schodiště od Litoměřické brány na vrchní část retranchementu.


Při minulé aktualizaci jsem úplně zapomněl zmínit, že jsou již dokončeny i dělostřelecké střílny bastionu 5.
Při minulé aktualizaci jsem úplně zapomněl zmínit, že jsou již dokončeny i dělostřelecké střílny bastionu 5.


Září

A máme tady září a s ním i další várku na téma opravy.
Ještě než se ponořím do popisu stavebních změn, tak mám jedno stavební zvěrstvo.
Nenašel jsem žádné jiné vhodné pojmenování pro to, co vzniklo v těsném sousedství Horní vodní brány. Absolutně nechápu, jak toto mohlo projít. Ve městě, kde památkáři málem popravují každého, kdo si dá na barák betonové tašky, ve městě, kde není možné udělat pořádný chodník, protože památkáři mají milión připomínek, a optimální by pro ně byla hliněná vozovka… a ono zde bez problému vznikne něco takového…
Ostatně zcela jistě tento skvost neunikl návštěvníkům letošních Josefínských slavností …


On ten barák sice nebyl žádný stavební skvost ani před tím…
On ten barák sice nebyl žádný stavební skvost ani před tím…


Ukázkové provedení citlivého vložení plastových prvků do budovy stojící vedle historické pevnostní brány, opravdová ozdoba pevnosti Terezín a zcela jistě lahůdka pro památkáře.Ukázkové provedení citlivého vložení plastových prvků do budovy stojící vedle historické pevnostní brány, opravdová ozdoba pevnosti Terezín a zcela jistě lahůdka pro památkáře…
Ukázkové provedení citlivého vložení plastových prvků do budovy stojící vedle historické pevnostní brány, opravdová ozdoba pevnosti Terezín a zcela jistě lahůdka pro památkáře…


Vrátím se k opravám v pevnosti.
I další část oprav, které chci dnes popisovat, na mě působí trochu rozpačitým dojmem. Jedná se o zahájení další stavební činnosti na takzvané zelené střeše kavalíru 2.
V minulém roce zde byla dokončena povrchová úprava, a vybudovány zcela nové repliky dělových stolů, zaseta tráva a všechno bylo tak nějak vzhledově hezké.
Pravdou také je, že do kasemat zatékalo (pravděpodobně zprasenou izolací klenby), tak hrozným způsobem, že prý padl návrh, zda by nebylo možné zde místo muzea vybudovat veřejné sprchové kouty… Nicméně při pohledu zvenku to bylo pro oko návštěvníka opravdu hezké.
Teď však opět nastoupila technika, rozjezdila a poškodila většinu dělostřeleckých stolů a převážná část nového zatravnění vzala za své. Buduje se zde totiž,(stejně jako u Litoměřické brány) cihlová střelecká zeď – replika původních střeleckých stanovišť. Současně s tím probíhá i další pokus o odizolování zelené střechy.
Více přiblíží níže připojená fotogalerie.

Po dlouhé přestávce se vrátil stavební život i na opravu poškozených kleští č. 13, před Litoměřickou bránou. Zde se buduje zcela nová boční část kleští a opravuje se vrchní část čelní obvodové zdi.
I zde se pro podrobnější popis odkazuji na fotogalerii za měsíc září.


Fotogalerie za měsíc září.


Nově budovaná cihlová opěrná zeď střeleckého postavení na střeše kavalíru 2. Po pravé straně v loňském roce opravené komíny bývalé pevnostní pekárny.Nově budovaná cihlová opěrná zeď střeleckého postavení na střeše kavalíru 2. Po pravé straně v loňském roce opravené komíny bývalé pevnostní pekárny.
Nově budovaná cihlová opěrná zeď střeleckého postavení na střeše kavalíru 2.


Pod odbagrovanou zeminou byla položena nová izolace střechy kavalíru 2. Snad už se to konečně povedlo a do kasemat nebude zatékat…Pod odbagrovanou zeminou byla položena nová izolace střechy kavalíru 2. Snad už se to konečně povedlo a do kasemat nebude zatékat…
Pod odbagrovanou zeminou byla položena nová izolace střechy kavalíru 2.
Snad už se to konečně povedlo a do kasemat nebude zatékat…


Loni zde byla kompletně nově zasetá tráva po celé zelené střeše na nově zbudovaných střeleckých postaveních…
Loni zde byla kompletně nově zasetá tráva po celé zelené střeše na nově zbudovaných střeleckých postaveních…
Loni zde byla kompletně nově zasetá tráva po celé zelené střeše na nově zbudovaných střeleckých postaveních…


Řemeslo braň se… Vnitřní opěrné sloupky boční zdi kleští…
Řemeslo braň se… Vnitřní opěrné sloupky boční zdi kleští…
Ehm…Vnitřní opěrné sloupky boční zdi kleští…


„Hladová zeď“ před obezděním.„Mistrovské dílo“ dnes již naštěstí zakrývá vnitřní zeď z vápencových bloků.
Naštěstí je dnes již vše zakryto za vnitřní vápencovou obezdívkou…


Nově je budována i zadní stěna kleští, před dnes již neexistujícím suchým příkopem.Nově je budována i zadní stěna kleští, před dnes již neexistujícím suchým příkopem.
Nově je budována i zadní stěna kleští, před dnes již neexistujícím suchým příkopem.


Srpen

V průběhu měsíce srpna se na všech cestách a cestičkách, které kopírují vrchní část vnějších pevnostních valů (glacisy), objevily tabule zákaz vstupu chodců. Kromě zákazových tabulí jsou na několika místech instalovány zábrany znemožňující vjezd aut. Důvodem pro tyto zákazy je samozřejmě havarijní stav systému podzemních chodeb, které zasahují až pod zmiňované cesty. Vstup je tím pádem na vlastní nebezpečí, každého kdo se rozhodne zákaz ignorovat.

Konečně pokročilo i vyzdívání dělostřeleckých střílen bastionu 5.

Pomocí zemních strojů byla rozrušena a odstraněna vrstva betonu na nádvoří před retranchementem 5 kde se pokračuje se s pokládkou zcela nové čedičové dlažby.

Další znatelný pokrok v opravách je znát na zelené střeše retranchementu 5. Stejně jako nad kavalírem 2, zde byla odkryta vrstva zeminy a provedena izolace. Předpokládám, že jiná stavební firma se již nedopustila stejných chyb jako při obdobné stavební úpravě, nad již zmiňovaným kavalírem 2 kde dochází k znatelnému zatékání vody do prostor kasemat.

Kromě zelených střech nad rentrachementem 5 je před dokončením i zcela nové z cihel vybudované střelecké postavení.

Když už se zmiňuji o retranchementu 5 tak je důležité zmínit i skutečnost, že stále ještě není možné procházet poternou do pevnostních příkopů u ravelinu 18. Buduje se zde betonové uložení pro protipovodňovou uzávěru. Z tohoto důvodu je tato zkratka do pevnostního systému bohužel stále nepřístupná.

Byla dokončena výstavba nové pískovcové obezdívky u pomocných stavidel Litoměřické kotliny.

Určitou činnost bylo možno pozorovat i v okolí dnes již zbořené lunety a shromaždiště 36. V tomto případě byla obnažena spodní část cihlové zdi suchého příkopu a zbytky zdi lunety 36.

Proti původnímu rozhodnutí neopravovat poškozené kleště č. 13, došlo ke změně a bylo započato vyzdívání poškozené části v příkopu naproti bastionu č. 6.

Když už jsme u bastionu 6.
V nároží bastionu, byl nad starým vyústěním kanalizace probourán otvor, uvnitř kterého dojde pravděpodobně ke kontrole rozsahu průrazu a případnému utěsnění proti průniku vody.

Po delší době jsem se zašel podívat i na postup stavebních prací na opravě ravelinu 16.
Rozhodně zde nepanuje nijak vražedné stavební tempo. Pomalinku, rozvážně a v klídku zde uprostřed značně přebujelé trávy vyrůstá další část nové střelecké galerie v suchém příkopu. Podle všech známek konečně dorazila další várka cihel šancovek (mimochodem cena jedné cihly se pohybuje v rozmezí 50–90 Kč,–…)

A jako poslední srpnová zastávka na téma opravy pevnosti, zde mám kratičkou návštěvu před budovou jízdárny. Nově opravená čelní stěna jízdárny je známkou toho, že zde se v opravách pomalu dostávají do finiše.


Fotogalerie za měsíc srpen.

Prakticky na všech cestách po vnějším okraji pevnosti jsou nainstalovány značky zákaz vstupu chodců.
Prakticky na všech cestách po vnějším okraji pevnosti jsou nainstalovány značky zákaz vstupu chodců.


Postup vyzdívání dělostřeleckých střílen.Konečně je znát, že se začalo s vyzdívkou střílen.
Konečně dorazila várka cihel a je možné pokračovat ve vyzdívce dělostřeleckých střílen bastionu 5.


Nerovný betonový povrch bude postupně odstraněn a vše bude nově vydlážděno.Na nádvoří retranchementu 5 je odstraňována betonová vozovka a místo ní je pokládána nová čedičová dlažba.
Na nádvoří retranchementu 5 je odstraňována betonová vozovka a místo ní je pokládána nová čedičová dlažba.


Na zelených střechách retranchementu 5 je pokládána izolační vrstva a terén je přetvářen do původní podoby.
Na zelených střechách retranchementu 5 je pokládána izolační vrstva a terén je přetvářen do původní podoby.Na zelených střechách retranchementu 5 je pokládána izolační vrstva a terén je přetvářen do původní podoby.
Na zelených střechách retranchementu 5 je pokládána izolační vrstva a terén je přetvářen do původní podoby.


I zcela nová cihlová zeď střeleckých postavení pomalu získává svou finální podobu.I zcela nová cihlová zeď střeleckých postavení pomalu získává svou finální podobu.
I zcela nová cihlová zeď střeleckých postavení pomalu získává svou finální podobu.


I před poternou bude nová dlažba.
Než však bude dokončena pokládka dlažby a betonáž protipovodňové uzávěry je poterna uzamčena a návštěvník musí bohužel hledat jinou cestu.
I před poternou bude nová dlažba.
Než však bude dokončena pokládka dlažby a betonáž protipovodňové uzávěry je poterna uzamčena a návštěvník musí bohužel hledat jinou cestu.


Nově opravená vrchní část pomocných stavidel včetně instalovaného mechanismu pro spuštění hradítka.
Zcela nová pískovcová obezdívka pomocných stavidel.Mechanismus pro spuštění hřebenové tyče hradítka. Na fotografii ještě není hřebenová tyč namontována.
Nově opravená vrchní část pomocných stavidel včetně instalovaného mechanismu pro spuštění hradítka.
Nově opravená vrchní část pomocných stavidel včetně instalovaného mechanismu pro spuštění hradítka.


V zadní části fotografie je spodní část obnaženého zdiva v místě bývalého shromaždiště.
V zadní části fotografie je spodní část obnaženého zdiva v místě bývalého shromaždiště.


Pohled směrem na výpustná stavidla. Po levé straně nově odkrytá část stěny lunety 36.
Částečně odkrytý suchý příkop před lunetou 36.Pohled na špici v místě bývalé lunety 36.
Zemní práce prostoru bývalého shromaždiště a lunety 36.


Opravy nároží kleští 13.
Opravy nároží kleští 13.
Opravy nároží kleští 13.


Oprava starého průrazu pro kanalizaci v bastionu 6.
Oprava starého průrazu pro kanalizaci v bastionu 6.
Oprava starého průrazu pro kanalizaci v bastionu 6.


Zajímavě řešené „lešení“ použité pro výstavbu vrchní části zdi střelecké galerie.
Výstavba střelecké galerie ravelinu 16.
Výstavba střelecké galerie ravelinu 16.


Nově opravená čelní stěna budovy jízdárny. Zdá se, že alespoň zde je vše v pořádku…
Nově opravená čelní stěna budovy jízdárny.


Červenec

Měsíc po odeznění záplav v červnu 2013, již opět pokračují stavební práce na vybraných částech pevnostního systému.
Zdá se, že finišují práce na celkové rekonstrukci retranchementu 5 alespoň venku tomu vše nasvědčuje. Na nádvoří byly rozbourány ohavné, novodobé vojenské garáže. Místo poničeného betonového podkladu je položena zcela nová dlažba s čedičových kostek. Nově omítnuté stěny mají i nový nátěr. Ve dveřních křídlech jsou zavěšeny repliky původních dveří a vrat.

Na vrchní části pevnostních valů po obou stranách Litoměřické brány jsou nově budovány cihlové opěrné zídky pro střelecká postavení.

Rovněž tak pokročila betonáž pro usazení mobilních uzávěr v Litoměřické bráně a u pevnostního mos­tu.

Byla dokončena stavební úprava pomocného hradítka pro Bohušovickou kotlinu.


Fotogalerie za měsíc červenec.

Pokládka nové dlažby na nádvoří retranchementu 5
Pokládka nové dlažby na nádvoří retranchementu 5.


Nově opravené střílny v suchém příkopu retranchementu 5
Nově opravené střílny v suchém příkopu retranchementu 5.


Nově vyčištěný a obezděný diamantový příkop retranchementu 5.
Nově vyčištěný a obezděný diamantový příkop retranchementu 5.


Pohled na diamantový příkop retranchementu 5.
Pohled na diamantový příkop retranchementu 5.
Detailnější pohledy na diamantový příkop retranchementu 5.


Pohled na zelenou střechu retranchementu 5 a částečně vyčištěnou vyzdívku střeleckého postavení.Pohled na zelenou střechu retranchementu 5 a částečně vyčištěnou vyzdívku střeleckého postavení.
Pohled na zelenou střechu retranchementu 5 a částečně vyčištěnou vyzdívku střeleckého postavení.


Nově vyzdívaná střelecká postavení předprsně u Litoměřické brány.
Nově vyzdívaná střelecká postavení předprsně u Litoměřické brány.Nově vyzdívaná střelecká postavení u Litoměřické brány. Přibližně ve střední části fotografie je část původní zdi.
Nově vyzdívaná střelecká postavení předprsně kurtiny u Litoměřické brá­ny.


Pokračující betonáž pro mobilní protipovodňové uzávěry uvnitř bývalé Litoměřické brány.
Pokračující betonáž pro mobilní protipovodňové uzávěry uvnitř bývalé Litoměřické brány.


Pokračující betonáž pro mobilní protipovodňové uzávěry před pevnostním mostem.Zde se již betonuje druhá strana uzávěry.
Betonáž pro mobilní protipovodňové uzávěry před pevnostním mostem.


Celkový pohled na nově vybudované obezdění pomocného stavidla pro Bohušovickou kotlinu.
Pohled na nově vybudované obezdění pomocného stavidla pro Bohušovickou kotlinu.Pohled na nově vybudované obezdění pomocného stavidla pro Bohušovickou kotlinu.
Pohled na nově vybudované obezdění pomocného stavidla pro Bohušovickou kotlinu.


Pokračuje i instalace nového zábradlí u nadjezí.
Pokračuje i instalace nového zábradlí u nadjezí.
Pokračuje i instalace nového zábradlí u nadjezí.


Toho kdo vrtal díry na sloupky, patrně postihla nějaká viróza…A ještě jednou tentokrát v detailu, i když pohled z větší dálky je lepší…
Když se práce daří tak je radost pohledět…
Nazvěme to třeba… rovina je pro lidi bez představivosti… tak co neudělat zatáčku…
Podotýkám, že v trase plotu není žádná nepřekonatelná překážka…
Další adept do galerie slávy na nově chystanou stránku o stavebních perlách…


Velká pěchotní kasárna a po letech uklizené nádvoří…
Velká pěchotní kasárna a Dělostřelecká kasárna a po letech uklizené nádvoří…A ještě jednou pohled na uklizený „buzerplac“… Zemní stroje lze spatřit i v prostoru Dělostřeleckých a Velkých pěchotních kasáren.


Zemní práce v zadní části bastionu 7.Částečně vyčištěný prostor před pomocnou prachárnou bastionu 6.
Zemní práce probíhají i před bastionem 6 a 7.


Červen

Všechno je jinak… počátkem června se do okolí Terezína opět vrátila velká voda. Hladina byla přibližně o jeden metr níže, než v roce 2002. Město se podařilo uchránit, avšak došlo k zatopení všech pevnostních příkopů, podzemí a také částečně prostor nově opravovaného retranchementu 5.

Na pár dní došlo k přerušení práce na některých objektech. Škody po částečném zaplavení příkopů se zatím stále vyhodnocují (snad)… Již teď je však jasné, že na některých stavbách napáchaly protipovodňové opravy více škody než užitku… Zatím je předčasné pouštět se do podrobností…

Nicméně alespoň drobný souhrn toho, kde se něco děje.

Každopádně se usilovně pracuje uvnitř nápustných a výpustných stavidel. Dovnitř, jsem se bohužel nedostal a tak nedokáži posoudit, jaké stavební perly uvnitř stavidel vznikají.

Pokračuje výstavba pískovcové obezdívky pomocných stavidel pro Litoměřickou kotlinu, a Bohušovickou kotlinu.

Pokračuje se z betonáží pro uložení mobilních uzávěr u Litoměřické brány a nově i před pevnostním mostem přes řeku.

Na nábřežní zdi nad mostem (proti proudu řeky) se usazuje zcela nové zábradlí. Prakticky bez přerušení se provádí stavební úpravy na jízdárně. Je částečně odkrytá střecha a zdá se, že pokud bude někde odvedená perfektní práce, tak to bude právě jízdárna.

Začalo se opět pracovat v okolí retranchementu 5. Je pokládána dlažba na nádvoří, nové pískovcové obezdění u diamantových příkopů, vytrhány pařezy a kořeny na zelené střeše, a samozřejmě usilovné vysoušení a větrání zatopeného vnitřku budovy… inu ty nešťastné (nezazděné) střílny v bastionu…

Jinak pevnostní příkopy jsou po záplavách z velké části plné smrduté vody, ve které se líhnou krvelační komáři. Ke konci měsíce byla smrdutá voda částečně naředěna přítokem vody nové, neboť se znovu začala zvedat hladina řeky.

A jako každým rokem v letních měsících všude na vrchních částech příkopů bují hustá zeleň. Aktuálně je stejná situace i v dříve upraveném okolí ravelinu 18.


Fotogalerie za měsíc červen.


Zatopené pevnostní příkopy (situace ke dni 6. 6. 2013) Foto: Matouš Lacko.Zatopené pevnostní příkopy (situace ke dni 6. 6. 2013) Foto: Matouš Lacko.
Zatopené pevnostní příkopy (situace ke dni 6. 6. 2013)


Obezdívání pomocných stavidel pro Bohušovickou kotlinu.Obezdívání pomocných stavidel pro Bohušovickou kotlinu.
Obezdívání pomocných stavidel pro Bohušovickou kotlinu.


Nové zábradlí nad nábřežní zdí.
Nové zábradlí nad nábřežní zdí.Nové zábradlí nad nábřežní zdí.
Nové zábradlí nad nábřežní zdí


Bagrování základu pro betonáž mobilní uzávěry u pevnostního mostu.Bagrování základu pro betonáž mobilní uzávěry u pevnostního mostu.
U pevnostního mostu vzniká základ pro protipovodňovou mobilní stěnu.


Pevnostní příkopy jsou střídavě naplněny vodou anebo páchnoucím bahnem.Pevnostní příkopy jsou střídavě naplněny vodou anebo páchnoucím bahnem.
Pevnostní příkopy jsou střídavě naplněny vodou anebo páchnoucím bahnem.


Zatopený „suchý“ příkop mezi bastionem a retranchementem 5.
Zatopený „suchý“ příkop mezi bastionem a retranchementem 5.Zatopený „suchý“ příkop mezi bastionem a retranchementem 5.
Trocha ještě hodně živé historie.
Díky nedozděným střílnám došlo přes veškerou snahu k zatopení „suchého“ příkopu mezi bastionem a retranchementem 5.
Voda se zcela jistě dostala i do nově opravených kasemat (podlahy, omítky, elektrické a počítačové rozvody… všechno bylo zatopené… drahá cena za neschopnost? Hloupost? Nezájem?
Kdo zaplatí opravy???


Pokračují stavební práce před retranchementem 5.
Nicméně venku se v opravách pokračuje dál.
Na fotografii pokládka nové dlažby před budovou.


Stavební práce v suchém příkopu.
Obrušovaní cihel karboflexkou… asi něco nesedlo…Pokládky pískovcových říms okolo diamantového příkopu.
Stavební práce v suchém příkopu.


Opravy pokračují i na budově jízdárny.
Opravy pokračují i na budově jízdárny.


Květen

Začalo se s výstavbou mobilní protipovodňové zdi před Litoměřickou bránou. Na pár dní je tedy možné spatřit základy Litoměřické brány. Po dokončení bude vše zalito betonem a znovu zaasfaltováno.

V pevnostním příkopu bastionu 2 jsem objevil první vlašťovku v podobě zcela nových ocelových dveří u hlavních vstupů do střeleckých galerií. Jsou to opravdu masivní ocelové dveře. Jenom mi trochu uniká, proč jsou instalovány zrovna v této části pevnostního systému. Podle vhledu se asi nejedná o nijak levnou záležitost. Návštěvník se do této části dostane spíše pouze náhodou. Zcela jistě se sem však může dostat vášnivý sběratel železných kovů… Vrchní část pantů dveří je sice zajištěna sváry, ale…

Pokračovalo se na vyzdívání nových střílen v bastionu 4. Ke konci měsíce však bylo lešení u střílen odstraněno a práce není dokončena. Možná příště…

Zašel jsem se podívat, jak pokračují práce na pevnostní zdi Horního retranchementu. To je část pevnosti kam zase tak často nechodím, a z tohoto důvodu nepřináším do aktualit zcela nové informace. Nicméně pískovcová část zdi je již jako nová.

Byla také dokončena betonáž betonových zdí ve vodním příkopu u nápustných a výpustných stavidel. Zeď je to hezká. Taková hladká, bílá… Naprosto mi však uniká, k čemu má vlastně sloužit. V té části, kde byla vybudována, je již dávno přibližně dvacet metrů široký pás zeminy, která je navíc od řeky oddělena původní pískovcovou dělicí zdí. Teď ještě tedy přibyla betonová zeď (na opačné straně, než je řeka – viz fotografie).
Další problém vidím v tom, že před betonáží byl odbagrován šikmý svah původního zásypu. Pokud by tedy dříve (před betonáží zdi), do příkopu někdo, nebo něco spadlo, dokázalo by se po šikmém svahu dostat ven. Teď už to možné nebude…

U nápustných a výpustných stavidel ještě chvilku zůstanu. Dále zde pokračují práce na opravách (zatím některých) pískovcových zdí, oddělujících jednotlivé větvě vodních příkopů.


Fotogalerie za měsíc květen.


Výpadová branka a nově instalovaná ocelová branka
Opravená klenba u výpadové branky a nově instalovaná ocelová branka.


Detailní pohled na opravenou klenbu a zcela nová ocelová branka u vstupu do střelecké galerie.
Pohled na opravenou klenbu a zcela nová ocelová branka u vstupu do střelecké galerie.Pohled na opravenou klenbu a zcela nová ocelová branka u vstupu do střelecké galerie.
Nově opravené klenby a zcela nově osazená vrátka uzavírající vstup do střelecké galerie.


Odkryté základy bývalé Litoměřické brány.Odkryté základy bývalé Litoměřické brány.
Odkryté základy bývalé Litoměřické brány.
K odkrytí došlo při přípravě uložení protipovodňové uzávěry.


Nová betonová zeď ve vodním příkopu u nápustných stavidel.
Nová betonová zeď ve vodním příkopu u výpustných stavidel.Ještě jednou pohled na zcela novou betonovou zeď ve vodním příkopu.
Nová betonová zeď ve vodním příkopu u nápustných a výpustných stavidel.
Účel této zdi mi zatím uniká.
Řeka je od příkopu oddělena původní pískovcovou zdí, zásypem příkopu a nově touto betonovou zdí…


Kráčející bagr nad příkopem u výpustných stavidel.Příkop po dokončení betonáže.
Pohled do příkopu před zahájením bagrování.Na fotografii je již v příkopu betonová zeď.
Porovnání příkopu před a po dokončení betonáže.
Na fotografii je zcela znatelné, že nová zeď nijak nepřesahuje původní zásyp.
Znovu se nabízí otázka proč?
Nemluvě o tom, že by mě docela zajímalo, jak se bude dostávat ven třeba srna nebo nějaké zvíře, které do příkopu nešťastnou náhodou spadne.
Dříve se dalo vylézt po hliněném svahu, ale teď???


Postup přezdívání střílen v nároží bastionu 4.Postup přezdívání střílen v nároží bastionu 4.
Postup přezdívání střílen v nároží bastionu 4.
Ke konci května, bylo lešení odstraněno a vše zůstalo ve stejné podobě jako na pravé fotografii…


Částečně opravená a částečně zcela nová pískovcová zeď Horního retranchementu.Zcela nová pískovcová zeď Horního retranchementu.
Částečně opravená a částečně zcela nová pískovcová zeď Horního retranchementu.


Nové vyzdívání šachty pro pomocná stavidla.
Pohled na stavební práce u pomocných stavidel pro Bohušovickou kotlinu..


Oprava dělicí zdi u nápustných stavidel.
Oprava dělicí zdi u výpustných stavidel.Oprava dělicí zdi u výpustných stavidel.
Opravy dělicích zdí vodních příkopů.


Duben

Konečně už nastalo to pravé jaro. S čerstvou zelení „vyrašilo“ i mnoho dalších lokálních míst, kde probíhají opravy. V průběhu měsíce dubna narostl počet oprav do opravdu úctyhodných rozměrů.

Jako první se zastavím u stavební činnosti v nároží bastionů 4 a 5. Zde byly vybourány bývalé střílny směřující do příkopu mezi kurtinou a kleštěmi číslo 12. Aby nedošlo k nějakému nedorozumění. Vybourány jsou pouze „novodobější“ stavební úpravy. Po dokončení stavebních úprav budou střílny upraveny do původní podoby…
Kousek od zmiňovaných střílen byla ve zdivu bastionu 4, vybourána cihlová zazdívka v místě novějšího průrazu, která by v původní podobě dostatečně nechránila před případnou velkou vodou.

Ještě chvilku zůstanu u Horního retranchementu.
Do sbírky fotografií oprav jsem pořídil další fotografie výkopu, který se nachází v místě dnes již dávno zasypaného vodního příkopu. Pod vrstvou navážky prochází několikero potrubí „novodobé“ kanalizace. Na dvou místech je potrubí obnaženo a v hlubokém výkopu se v kanalizaci budují protipovodňové uzávěry.

A když už se věnuji výkopům.
Na pár dní bylo možné registrovat další dva výkopy nedaleko Lunety 28. Stejně jako bylo popisováno v minulých aktualitách, i zde bylo potřeba opravit poškozené klenby chodeb a kufrů.

Znovu se začalo pracovat na opravách levé části nábřežní zdi u nápustných a výpustných stavidel. Kromě toho se v příkopech u obou stavidel odlévají masivní, betonové protipovodňové zdi.

U výpustných stavidel je opravována dosti poškozená vrchní část pískovcové dělicí zdi (batardo). Na kterou jsou znovu usazovány pískovcové bloky.

V poterně naproti kleštím 12 byla vykutána hluboká díra. I zde se bude instalovat lože, pro ukotvení protipovodňových mobilních zábran.

Usilovně se pracuje i uvnitř jízdárny. Kde jsou kromě zednických prací vyměňovány ztrouchnivělé dřevěné části konstrukce stropu.

Trošinku mě zaráží ten nárůst počtu rozpracovaných (avšak prakticky nikde neukončených) prací. Začínám vtom mít tak trochu chaos…


Tentokrát je toho opravdu na popisování všech změn poměrně hodně, a proto si beru na „pomoc“ fotografie.


Vybourané střílny v nároží bastionu 4.Vybourané střílny v nároží bastionu 5.
Vybourané střílny v nárožích bastionů.


Ke konci měsíce dubna již je znát, že v bastionu 4 vznikají střílny zcela nové.
Ke konci měsíce dubna již je znát, že v bastionu 4 vznikají střílny zcela nové.


Nový otvor v čelní stěně bastionu 4.
Nový otvor v čelní stěně bastionu 4.


Výkop v zasypaném příkopu před horním retranchementem.
Výkop v zasypaném příkopu před horním retranchementem.


Další oprava poškozené klenby envelopy před lunetou 24.Další oprava poškozené klenby envelopy před lunetou 24.
Další oprava poškozené klenby envelopy před lunetou 24.


Zde se musí doplnit nové pískovcové bloky.
Oprava poškozené vrchní hrany dělicí zdi.
Oprava poškozené vrchní hrany dělicí zdi.


Pohled na lešení před dělicí zdí vodního příkopu.
Pohled na lešení před dělicí zdí vodního příkopu.


Další vybouraný otvor. Tentokrát v nároží bastionu 6.
Další vybouraný otvor. Tentokrát v nároží bastionu 6.


Pohled na budovu jízdárny.
Pohled na budovu jízdárny.


Pohled na novou část nosné konstrukce.
Tesařské práce na značně poškozených nosných částech střešní konstrukce.
Tesařské práce na značně poškozených nosných částech střešní konstrukce.


Kromě oprav dřevěných částí, vládne uvnitř jízdárny čilý stavební ruch.
Kromě oprav dřevěných částí, vládne uvnitř jízdárny čilý stavební ruch.


Kráčející bagr nad příkopem u výpustných stavidel.
Pohled do příkopu před zahájením bagrování.V této části je příkop odbagrován až na původní dno vedle kynety.
Příprava pro instalaci betonové dělicí stěny uvnitř příkopu.


Pohled na lávku v bráně kurtiny.Další příprava na instalaci mobilního hrazení. Výkop v poterně kurtiny.
Další příprava na instalaci mobilního hrazení. Výkop v poterně kurtiny.


Pohled na opravenou část stěny retranchementu 5.Pohled na zcela nově vybudované střílny v nároží retranchementu. Dříve zde byla řada velkých oken. Ostatně jiný odstín barvy cihel ukazuje, o jak velká okna se jednalo.
Postup oprav před suchým příkopem retranchementu 5.


Na závěr ještě fotografie na porovnání jak to vypadá, když se vykácí pevnostní příkop…


Před…Po…
Před…Po…
Před…Po…
Posuďte, jak se během několika hodin promění zelená džungle v udržovaný příkop.


Březen

Již počátkem měsíce března, bylo možné spatřit samostatné skupinky dělníků pracujících na, od sebe oddělených pracovištích. Intenzívně se začalo pracovat uvnitř nápustných a výpustných stavidel. Zde jsou prováděny zednické práce na dosedací a vodících plochách hradítek, včetně utěsnění krytů nad šachtami vpustí. U nápustných stavidel se také buduje zázemí pro pomocná stavidla Bohušovická kotliny. Byla zbořená původní cihlová nástavba nad hradítky pomocných stavidel. Na jejím místě bude časem vybudována zcela nová stavba. V jaké bude podobě, to zjistíme až časem. Doposud zde lze spatřit pouze hromada cihel.
Další odloučené staveniště lze spatřit i u pomocných stavidel (naproti bastionu 6), určených pro zatopení Litoměřické kotliny. Zde byla v horní části odkryta pískovcová obezdívka a zakrytí drážek pro uložení hradítek.

V prostoru před Lunetou 28 je při okraji vozovky vybagrovaná jáma, na jejímž dně lze spatřit cihlovou klenbu envelopy. Přiznám se, že jsem neměl ani tušení o tom, že zde tato chodba zůstala zachována. V místě výkopu narušila cihlovou klenbu stará kanalizace. Betonové potrubí kanalizace bylo odbouráno, suť vytěžena a poškozená klenba opravena.

Ke konci měsíce března byla odkryta další, poškozená část podzemní chodby. V tomto případě byla kdysi narušena klenba kufru.
Výkop se nachází u silnice před lokalitou takzvaných Finských domků. Opět se potvrzuje, že nejbližší vnější okolí pevnosti je protkáno sítí podzemních chodeb.

Zemní stroje lze spatřit i na zelených střechách u Litoměřické brány. V tomto případě je nově přesouvána zemina do podoby obraných prvků. Vzniknou tedy novodobé repliky střeleckých stanovišť a dělových stolů.

Po několikaleté přestávce je věnována pozornost i příkopu před ravelinem 16, který od roku 2004 značně zarostl a připomínal spíše březový les. V současnosti je již „les“ pokácen a příkop opět vypadá tak jak by vypadat měl.

Bylo zahájeno čištění střelecké galerie v bastionu 2. Dík patří mimo jiné i sboru dobrovolných hasičů města Terezín, kteří čerpají vodu z částečně zatopené části střelecké galerie. Po vyčištění a provedení nutných oprav by střelecká galerie měla být součástí prohlídkové trasy na akci Tempus in uniformis.


Další informace již ve fotografiích.


Zbořená budova pomocných stavidel k Bohušovické kotlině. Ve spodní části fotografie tunel kynety pro zaplavení Bohušovická kotliny.Prkny zakrytý otvor pro hradítka.
Zbořená budova pomocných stavidel pro Bohušovickou kotlinu.


Pohled na odkryté pískovcové obezdívky pomocných stavidel Litoměřické kotliny.Pohled na odkryté pískovcové obezdívky pomocných stavidel Litoměřické kotliny. Ve středu fotografie pohled na příkop s kynetou a Bastion 6.
Odkryté pískovcové obezdívky pomocných stavidel Litoměřické kotliny.


Zakrytá šachta pro hradítka.
Detail obezdívky šachty pro hradítka.Detail obezdívky a pískových bloků na zakrytí šachet pro hradítka.
Detail obezdívky a pískových bloků na zakrytí šachet pro hradítka.


Před vstupem do podzemí nápustných stavidel je hromada suti
Před vstupem do podzemí nápustných stavidel je hromada suti.


Pohled z pevnostního příkopu na zakryté vpusti nápustných stavidel.V příkopu je vedle kynety přechodně depo pro vyvozenou suť.
Pohled do pevnostního příkopu na zakryté vpusti nápustných stavidel a suť přechodně uloženou vedle kynety.


Spojovací chodba napříč technickým zázemím stavidel.
Jedna z místností technického zázemí stavidel. V pozadí vstup do místností nad stavidly.
Stavební materiál nachystaný na opravu.
Technické zázemí nápustných stavidel.


Spojovací chodba nad řadou hradítek.
Částečný pohled na dvě šachty pro hradítka.
Zakrytá šachta pro hradítko.Stavební práce uvnitř šachty pro hradítka.
Stavební práce u šachet pro hradítka.


Ohrazený výkop před Lunetou 28.
Ohrazený výkop před Lunetou 28.


Pohled do šachty na probořenou klenbu enevelopy.Pohled do šachty na probořenou klenbu enevelopy.
Pohled do šachty na probořenou klenbu enevelopy.


Pohled na výkop směrem na Finské domky.Pohled na výkop směrem k pevnosti Terezín.
Ke konci měsíce března byla odkryta další, poškozená část podzemí.
V tomto případě došlo k poškození klenby kufru.
Výkop se nachází u silnice, před lokalitou takzvaných Finských domků.


Poškozená klenba kufru. V otvoru za žebříkem lze zahlédnou obrysy envelopy.
Poškozená klenba kufru
Poškozená klenba kufru.


Postupné kácení náletových dřevin v příkopu před ravelinem 16.Příkop před ravelinem 16, je již prakticky vykácen.
Kácení náletových dřevin v příkopu před ravelinem 16.


Přemisťování zeminy na zelené střeše u Litoměřické brány. Po dokončení zde vzniknou repliky obraných postavení.
Přemisťování zeminy na zelené střeše u Litoměřické brány.
Po dokončení zde vzniknou repliky obraných postavení.


Suť vyvezená z podzemí střelecké galerie bastionu 2.
Suť vyvezená z podzemí střelecké galerie bastionu 2.


V postupu čištění a oprav střelecké galerie bastionu 2, braní hladina vody. Příčinou zatopení podzemí jsou možná i betonové panely u stěn bastionu. Vzhledem k tomu, že v této části je střelecká galerie pod úrovní dna suchého příkopu, hledá si při deštích voda tu nejkratší cestu, což jsou střílny střelecké galerie.
V postupu čištění a oprav střelecké galerie bastionu 2, brání hladina vody.
Příčinou zatopení podzemí jsou možná i betonové panely u stěn bastionu.
Vzhledem k tomu, že v této části je střelecká galerie pod úrovní dna suchého příkopu, hledá si při deštích voda tu nejkratší cestu, což jsou střílny střelecké galerie.


Hasičská cisterna před bránou do suchého příkopu u bastionu 2.Čerpání vody z podzemí. Na fotografii lze spatřit, že jsou střílny na úrovni dna suchého příkopu.
Hledání kanalizace. V tomto případě byl výsledek negativní. Kanalizace je ucpaná…
Hasiči města Terezín čerpají vodu ze zatopeného podzemí.


Únor

Počátek měsíce února byl ve spojení s opravami takový nějaký vlažný. Prakticky ještě konce ledna odjela veškerá technika, která se podílela na čištění (bagrování) příkopu mezi kleštěmi 13 a bastionem 6. Pravda ještě pár metrů příkopu bylo vyčištěno, ale pak vše utichlo. Mimochodem další odkrytí zeminy ukázalo jako moc je poškozená severní část kleští (viz fotografie).
Stejný pracovní klid panuje i okolo Litoměřické brány. Pravdou je, že se mi daří podívat se na tato místa až v pozdním odpoledni, ale pokud mohu usuzovat podle venkovního vzhledu, tak se zde nic neděje.
Pokračuje střídání mrazivého počasí a sněžení, které vzápětí vystřídá obleva (vzedmutá hladina Ohře), tato situace se projevuje i na opravách nábřežních zdí. Kromě toho byl rozebrán a odvezen velký pojízdný jeřáb.
Další viditelná práce je na výstavbě mobilních uzávěr v Horní a Dolní vodní bráně. Zde bylo dokončeno betonování a následné osazení pískovcových prahů. V dolní vodní bráně je již položena i původní dlažba.
Málem bych zapomněl. U pomocných stavidel kanalizace byla vybudována (podle mého názoru) tak trochu nevzhledná plechová bouda, která ukrývá hevery pro zdvihání hradítek.

Neklamné známky oprav lze spatřit také v bezprostřední blízkosti budovy jízdárny. Přední část objektu je obehnána oplocením, hromady cihel a suti před budovou jsou známkou probíhající práce uvnitř budovy. To že oprava přichází opravdu na poslední chvíli, potvrzují i fotografie z roku 2012, na kterých je možné spatřit značnou ztrouchnivělost některých dřevěných sloupů nesoucích unikátní dřevěnou střechu.

Další informace naleznete v následujících fotografiích.


Od mé poslední návštěvy u příkopu kleští uplynulo pár dní. Množství vybagrované zeminy se částečně změnilo…
Od mé poslední návštěvy u příkopu kleští uplynulo pár dní.
Množství vybagrované zeminy se částečně změnilo…


Poškození cihlového opláštění kleští je opravdu rozsáhlé…
Poškození cihlového opláštění kleští je opravdu rozsáhlé…Poškození cihlového opláštění kleští je opravdu rozsáhlé…
Bohužel s odbagrováním zeminy se také ukázalo jak velké je poškození cihlového opláštění kleští.


To ještě zbývá (zbývalo) odtěžit. Nikdo nemá nejmenší tušení, jak rozsáhlé poškození zdiva se ukrývá pod navážkou. Bohužel je velice pravděpodobné, že v nejbližší době se to nedozvíme…
To ještě zbývá (zbývalo) odtěžit.
Nikdo nemá nejmenší tušení, jak rozsáhlé poškození zdiva se ukrývá pod navážkou.
Bohužel je velice pravděpodobné, že v nejbližší době se to nedozvíme…


Chvíli je zima, mráz a led……pak vše roztaje a voda v řečišti se zvedne.
Řečiště Ohře a opravy nábřežních zdí.
Neustálé střídání mrazu a zvýšené hladiny vody značně ztěžuje postup oprav.


Další vrstva betonu zalila armatury.
A další vrstva betonu zalila armatury. Beton v téhle stavbě nechávají opravdu pečlivě vyzrát…
Práce na protipovodňovém hrazení uvnitř Horní a Dolní brány se pomalinku dostávají do závěrečné fáze.


Okolo betonového uložení jsou doplněny pískovcové prahy. Vše je nachystáno k závěrečnému položení dlažby.
Okolo betonového uložení jsou doplněny pískovcové prahy. Vše je nachystáno k závěrečnému položení dlažby.
A prakticky totožné místo o pár dní později…
V horní vodní bráně je již vše nachystáno k položené dlažby.


Dlažba v Dolní vodní bráně je již položena. Zbývají jen kosmetické úpravy a je hotovo
Dlažba v Dolní vodní bráně je již položena. Zbývají jen kosmetické úpravy a je hotovo
Dlažba v Dolní vodní bráně je již položena.
Zbývají jen kosmetické úpravy a je hotovo.


Poslední práce, které je třeba dokončit, jsou základy protipovodňových uzávěr v průchodech pro pěší.
A tak poslední práce, které je třeba dokončit, jsou základy protipovodňových uzávěr v průchodech pro pěší.


U Horní vodní brány byla postavena nevzhledná plechová budka, která ukrývá mechanismy stavidel kanalizace.Podrobnější pohled na část mechanismů stavidel uvnitř plechové boudy.
Kde se vzala, tu se vzala, vyrostla u Horní vodní brány plechová budka, která ukrývá mechanismy stavidel kanalizace.


Neklamnou známkou zahájení dalších oprav je mobilní oplocení před budovou jízdárny.
Neklamnou známkou zahájení dalších oprav je mobilní oplocení před budovou jízdárny.


Vnitřní pohled na unikátní obloukovou, dřevěnou konstrukci stropu jízdárny. Stav v roce 2012
Vnitřní pohled na unikátní obloukovou dřevěnou konstrukci stropu jízdárny.
Stav v roce 2012


Již detailnější pohled na spodní části trámů nám ukazuje jasné známky nevratného poškození…
Detail ztrouchnivělého sloupu střešní konstrukce.
Detail ztrouchnivělého sloupu střešní konstrukce.
Bohužel již detailnější pohled na spodní části trámů nám ukazuje více než jasné známky nevratného poškození…
Stav v roce 2012


Leden

Počátek roku 2013 byl ve znamení poměrně teplého ale značně deštivého počasí. Tento stav měl za následek zvýšené tání sněhu na horách a tím zvednutí hladiny řeky Ohře. Nejednalo se o nijak katastrofální situaci, přesto však došlo k zatopení pracovišť na opravu nábřežních zdí, v řečišti Ohře. Tuto část prací bylo tedy nutné přerušit až do poklesu hladiny, k čemuž došlo na pár dní až v druhé polovině měsíce ledna. V závěru měsíce přišla další obleva a sní i opětovné vzedmutí hladiny.

Střídání deště a úporného mrazu, s občasnou sněhovou pokrývkou, mělo za následek, že velká část prací probíhala spíše uvnitř vybraných objektů.

Jako novinku na téma opravy, bych chtěl zmínit zahájení prací u bývalé Litoměřické brány.

Další zajímavá událost se odehrála až v posledním týdnu měsíce ledna, kdy došlo k odkrytí dávno zasypané pomocné výpusti pro zaplavení Litoměřické kotliny. Předpokládalo se, že v těch místech zbytky výpusti musí být, ale nikdo patrně netušil v jakém je asi stavu… Teď si již můžeme udělat představu…

Více informací přináší následující fotografie.


Z larsenů zatlučených do řečiště u výpustných stavidel lze spatřit pouze některé vrchní části, vše ostatní je pod vzedmutou hladinou.
Pohled směrem k pevnostnímu mostu na vzedmutou hladinu.
Začátek roku 2013 byl značně deštivý, to se projevilo i na vzedmuté hladině řeky Ohře.


Rameno mobilního jeřábu vztyčené nad nábřežní zdí.
Zemní stroje čekají na promenádní cestě.
Vzedmutá hladina přibrzdila práci na opravě nábřežní zdi.


Práce naopak pokračují na protipovodňových opatřeních Betonáž pro mobilní hrazení u mostku na promenádní cestě.
Práce naopak pokračují na protipovodňových opatřeních
Betonáž pro mobilní hrazení u mostku na promenádní cestě.


V místě bývalého výkopu u stavidla kanalizace, je vše připraveno na instalaci nových hradítek.Nová masivní, dřevěná hradítka jsou připravena pro instalaci do kanalizace.
V místě bývalého výkopu u stavidla kanalizace, je vše připraveno na instalaci nových hradítek.


Chodci přechází přes armaturu betonáže po dřevěném přechodu.Pohled na bednění a armaturu připravované betonáže.
S betonáží základu mobilního hrazení uvnitř horní a dolní vodní brány se naopak postupuje dosti pozvolna.


Práce pokračuji i uvnitř a v okolí retranchementu 5.
Na zelených střechách se provádí izolace a přemisťuje se (promíchává) prakticky všechna zemina. Snad tam nepoteče…Na zelených střechách se provádí izolace a přemisťuje se (promíchává) prakticky všechna zemina.
Práce pokračuji i uvnitř a v okolí retranchementu 5.


Oznámení o zahájení prací okolo Litoměřické brány.
Oznámení o zahájení prací okolo Litoměřické brány.


Před okny a vchody do bývalých strážnic uvnitř Litoměřické brány, vyrostlo oplocení.Pracovní ruch je znát i u po mnoho let uzavřených vrat do prostor uvnitř bývalé brány.
Před okny a vchody do bývalých strážnic uvnitř Litoměřické brány, vyrostlo oplocení.


Po desítkách let byly vybourány zazděná okna a boční vstupy do podzemních prostor.
Vyklizené prostory uvnitř Litoměřické brányVyklizené prostory uvnitř Litoměřické brány
Vyklizené prostory uvnitř Litoměřické brány.


Na fotografii je částečný pohled na zasypaný příkop před zahájením zemních prací.
Pohled na bastion 6 a kleště, které jsou v zadní části fotografie rozděleny náspem silnice Terezín – Lovosice.Část příkopu je odbagrována.
Po mnoha letech se začalo s odbagrováním sutí zcela zasypaného příkopu mezi kleštěmi 13 a bastionem 6.


Vlhká mapa na cihlové zdi zcela zřetelně ukazuje, kolik suti bylo třeba odbagrovat.Vlhká mapa na cihlové zdi zcela zřetelně ukazuje, kolik suti bylo třeba odbagrovat.
Vlhká mapa na cihlové zdi zcela zřetelně ukazuje, kolik suti bylo třeba odbagrovat.


Pohled na poškozené zdivo kleští číslo 13.Pohled na poškozené zdivo kleští číslo 13.
Bohužel bylo zjištěno, že cihlové opláštění kleští je znatelně poškozeno.


Ještě zbývá dost materiálu k odhrabání a odvozu.
Ještě zbývá dost materiálu k odhrabání a odvozu.
Jaká překvapení nám asi přichystají další zemní práce v této části…


Pohled na čerstvě odkrytý zářez a obezdění výpusti. V pozadí značně zarostlá část Litoměřické kotliny.Pohled na čerstvě odkrytý zářez a hromadu odbagrované zeminy.
Na zarostlém úpatí glacisu směřujícím k Litoměřické kotlině, byl vybagrován zářez, na jehož dně se po mnoha letech opět objevilo původní obezdění kynety u výpusti pomocných stavidel.


Pohled směrem k zazděné výpusti pomocných stavidel.Ještě jednou poněkud širší pohled na celek nově odkryté výpusti.
Pohled směrem k zazděné výpusti pomocných stavidel.


pohled na část obezdění kanálu a zazděný portál výpusti od pomocných stavidel.
Pohled na část obezdění kanálu a zazděný portál výpusti od pomocných stavidel.


Naposledy upraveno 1. 12. 2013


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.