Zde - aktuality ze dne: 2. 6. 2023

Vyhledávání

Facebook Google+

Opravy pevnosti (k)rok za (k)rokem...

Rok 2006 (obnova)

Uběhly bezmála dva roky od chvíle, kdy jsem přestal psát o opravě Terezínské pevnosti. Přestávka nebyla způsobena tím, že bych nechtěl cokoliv psát. Důvod byl jiný. Ano skutečností bylo, že se nedělo prakticky nic, co by stálo za založení nové stránky. Tok peněz ustal a sním prakticky veškeré záchranné práce. Tedy alespoň viditelně se nic nedělo. Lhal bych, kdybych nenapsal, že se neopravují zašlé budovy vnitřního města, ale tam je to spíše činnost soukromého sektoru (i když s částečnou dotací města). Samozřejmě v žádném případě nemohu pominout obrovskou snahu pana Jirky Smutného a jeho lidí, kteří každoročně svádějí marný boj z vegetací, která se stále dokola vrací na pevnostní šance a příkopy. Tam je to běh na dlouhou trať. Když na jednom konci pevnosti kácení náletových dřevin skončí. Na druhé straně to vypadá, jako když se nic nedělo. A tak je to stále dokola.

Dalším záslužným počinem bylo plošné rozmístění informačních desek na všechny důležité stavební prvky. Následovaly informační tabule popisující pevnostní celky. Informační tabule jsou opravdu dobrý nápad. Návštěvník, který stojí u tabule, má okamžitou možnost si na vlastní oči prohlédnout, jaký byl účel jednotlivých staveb, které si právě prohlíží.

Na podzim roku (2006) se započalo s obnovou (opravou) vybraných částí pevnosti a to ve větším stylu. V tomto případě se jedná o opravy prováděné hlavně v prostoru horní a dolní vodní brány. Došlo k obnově promenádní cesty v parku ležícím u řeky Oře. Započala oprava mostku u Ohře, kde je postupně kompletně obměňována cihlová vyzdívka (mostek sloužil jako vyhlídka na řeku Ohři). Patrné změny jsou i v okolí výpustných stavidel.

Některé popisované opravy si můžete prohlédnout na následujících fotografiích


Pevnostní valy a příkopy každoročně pokryje neprostupná džungle náletových křovin…
Pevnostní valy a příkopy každoročně pokryje neprostupná džungle náletových křovin…


A každým rokem je sváděn nikdy nekončící boj. Fotografie zachycují totožné místo v časovém rozpětí několika měsíců.A každým rokem je sváděn nikdy nekončící boj. fotografie zachycují totožné místo v časovém rozpětí několika měsíců.
A každým rokem je sváděn nikdy nekončící boj.
(fotografie zachycují totožné místo v časovém rozpětí několika měsíců.)


Na jedné straně kácení končí a na druhé se může začít znovu.Na jedné straně kácení končí a na druhé se může začít znovu.
Na jedné straně kácení končí a na druhé se může začít znovu.

(Fotografie zachycují totožné místo v časovém rozpětí několika měsíců)


Zde byla bitva s přírodou zdárně ukončena… Pouze do jara pak vše začne znovu.Zde byla bitva s přírodou zdárně ukončena… Pouze do jara pak vše začne znovu.
Zde byla bitva s přírodou zdárně ukončena… Pouze do jara pak vše začne znovu.


Po vyklestění křovin se občas znovu objevují následky povodní roku 2002.
Po vyklestění křovin se občas znovu objevují následky povodní roku 2002.


Nejudržovanější, nejzachovalejší a nejpřehlednější část pevnostního systému – RAVELIN 18.
Nejudržovanější, nejzachovalejší a nejpřehlednější část pevnostního systému – RAVELIN 18.


Nová informační tabule, která kompletně popisuje pevnostní prvky.
Nová informační tabule, která kompletně popisuje pevnostní prvky.


Na promenádní cestě a na vyvýšených místech v okolí Ravelinu 18, je několik informačních tabulí. Každá označuje a popisuje část pevnosti, která je právě na dohled.
Na promenádní cestě a na vyvýšených místech v okolí Ravelinu 18, je několik informačních tabulí.
Každá označuje a popisuje část pevnosti, která je právě na dohled.


Stavebně zajímavé části pevnosti jsou osazeni informačními tabulemi, které popisují dané místo.
Stavebně zajímavé části pevnosti jsou osazeni informačními tabulemi, které popisují dané místo.


Promenádní most nad řekou Ohře doznal rozsáhlé stavební úpravy. Stav pře opravou.Promenádní most nad řekou Ohře doznal rozsáhlé stavební úpravy. Stav po opravě
Promenádní most nad řekou Ohře doznal rozsáhlé stavební úpravy.
(foto před a po opravě).


Ještě jednou pohled na most. Stav před opravou.Ještě jednou pohled na most. Stav po opravě.
Ještě jednou pohled na most.
(foto před a po opravě).


Staré zvětralé a poškozené zdivo bylo rozebráno. Stav pře opravou.Staré zvětralé a poškozené zdivo bylo rozebráno. Stav po opravě.
Staré zvětralé a poškozené zdivo bylo rozebráno.
(foto před a po opravě).


Nové cihly ve stěnách.
Nové cihly ve stěnách.


Most je opraven – račte na procházku.
Most je opraven – račte na procházku. (nebo chcete, li postaru – na promenádu).


Cihlové sloupy a zábradlí u výpustných stavidel.Cihlové sloupy a zábradlí u výpustných stavidel.
Cihlové sloupy a zábradlí u výpustných stavidel.Cihlové sloupy a zábradlí u výpustných stavidel.
Cihlové sloupy a zábradlí u výpustných stavidel.Cihlové sloupy a zábradlí u výpustných stavidel.
Cihlové sloupy a zábradlí u výpustných stavidel.
(foto před a po opravě).


Promenádní cesta na nábřežní zdi u řeky Ohře dostala nový povrch…
Promenádní cesta na nábřežní zdi u řeky Ohře dostala nový povrch…


…nové jsou i lavičky na odpočinek ve stínu stromů při procházce.…nové jsou i lavičky na odpočinek ve stínu stromů při procházce.
…nové jsou i lavičky na odpočinek ve stínu stromů při procházce.


Ventilační otvory u výpustných stavidel.Ventilační otvory u výpustných stavidel.
Ventilační otvory u výpustných stavidel.Ventilační otvory u výpustných stavidel.
Ventilační otvory u výpustných stavidel.Ventilační otvory u výpustných stavidel.
Staronové ventilační otvory u výpustných stavidel.


Bylo vyměněno i staré, poněkud chatrnější zábradlí.
Bylo vyměněno i staré, poněkud chatrnější zábradlí.


A další nové navigační tabulky.A další nové navigační tabulky.
A další nové tabulky. Pěší nalevo – jste li koňmo pak prosím vpravo.


A ještě jednou tabulka. Tentokrát popisující část pevnosti u řeky Ohře.
A ještě jednou tabulka. Tentokrát popisující část pevnosti u řeky Ohře.


Naposledy upraveno 20. 12. 2012


To se mi líbí předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2003–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2012 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Fort-terezin.cz.